Ustawienia szablonu

Możesz użyć ustawień szablonu, aby wprowadzić zmiany w typografii sklepu online, kolorach, linkach do mediów społecznościowych i ustawieniach realizacji zakupu.

Niektóre sekcje szablonu umożliwiają również dostosowanie ustawień szablonu, które są istotne dla tej sekcji. Zmiany wprowadzone w ustawieniach szablonu w sekcji dotyczą całego sklepu online.

Karta Ustawienia szablonu na pasku narzędzi edytora szablonów

Zmień style szablonu

Styl szablonu to zbiór ustawień wybranych przez projektanta szablonu, który możesz zastosować w sklepie, aby nadać mu elegancki wygląd. Wszystkie szablony mają styl szablonu zastosowany domyślnie. Podczas dostosowywania szablonu ustawienia stylu szablonu zastępuje się własnymi. Jeśli zastosujesz styl szablonu do swojego szablonu, Twoje bieżące ustawienia, takie jak kolory i typografia, ulegną zmianie.

Kroki:

  1. Wyszukaj szablon, który chcesz edytować, i kliknij opcję Dostosuj.

  2. Kliknij Ustawienia szablonu > Styl szablonu.

  3. Kliknij styl szablonu. Jeśli szablon zawiera więcej niż jeden styl szablonu, zostaną one wyszczególnione w kolumnie.

  4. Kliknij opcję Zmień styl.

  5. Kliknij opcję Zapisz.

Cofnij i ponów zmiany

Przycisk Cofnij powoduje cofnięcie ostatniej zmiany, a przycisk Ponów powoduje dodanie cofniętej zmiany. Kliknięcie przycisku Cofnij więcej niż jeden raz spowoduje kontynuację cofaniapracy, jednej zmiany na raz. Przyciski: Cofnij i Ponów znajdują się w dolnej części edytora szablonów:

Przyciski Cofnij i Ponów na pasku narzędzi edytora szablonów

Kliknij przycisk Cofnij, aby cofnąć następujące zmiany:

  • dodawanie, zmiana kolejności i usuwanie sekcji
  • zastosowanie kolorów, czcionek i innych ustawień na karcie Ustawienia szablonu
  • ponowne ustawianie stylu szablonu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo