Sekcje statyczne dla szablonu Brooklyn

Brooklyn zawiera sekcje wyświetlane na każdej stronie Twojego sklepu online. Dowiedz się, jak dostosować te sekcje do swoich potrzeb biznesowych.

Nagłówek

Nagłówek szablonu jest sekcją, która pojawia się na górze każdej strony Twojego sklepu.

Za pomocą szablonu Brooklyn możesz dodać następujące pozycje do nagłówka:

 • Logo
 • Menu nawigacji
 • Pasek ogłoszeń

Możesz także zmienić kolor linków w nagłówkach oraz ikon.

Jeśli chcesz włączyć transparentny nagłówek na stronie głównej, możesz wybrać oddzielne logo i kolory dla nagłówka strony głównej.

 1. Kliknij opcję Dostosuj obok Brooklyn.

 2. Kliknij opcję Nagłówek.

 3. W obszarze Obraz logo kliknij opcję Wybierz obraz, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Aby wybrać obraz, który został już załadowany do panelu administracyjnego Shopify, kliknij kartę Biblioteka. - Aby użyć darmowego obrazu z serwisu Burst, kliknij opcję Darmowe obrazy. - Aby wybrać obraz z komputera lokalnego, kliknij opcje Biblioteka > Załaduj.

 1. Użyj suwaka Niestandardowa szerokość logo, aby dostosować szerokość logo.

 2. Kliknij opcję Zapisz.

Dostosuj ustawienia nawigacji

Możesz dostosować następujące ustawienia nawigacji:

 • Typ wyszukiwania - Ustaw styl funkcji wyszukiwania nagłówka.
 • Menu - Ustaw menu wyświetlane w nagłówku.
 • Pomocnicze menu paska bocznego - Dodaj menu pomocnicze do menu paska bocznego. Menu paska bocznego jest wyświetlane zamiast menu nagłówka w przypadku gdy menu główne zajmuje dużo miejsca. Możesz dowiedzieć się więcej z sekcji Wskazówki dotyczące szablonu Brooklyn.
 • Włącz wyszukiwanie - Wyświetl pasek wyszukiwania w menu paska bocznego.
 1. Kliknij opcję Dostosuj obok Brooklyn.

 2. Kliknij opcję Nagłówek.

 3. W obszarze Nawigacja dostosuj ustawienia nawigacji.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj pasek ogłoszeń

<div class="section-tag-block">
 <div class="sections-menu"><ul class="in-page-menu in-page-menu--horizontal"><li class="js-is-active"><a href="#" class="desktop marketing-button marketing-button--small">Pulpit</a></li><li class=""><a href="#" class="iphone marketing-button marketing-button--small">iPhone</a></li><li class=""><a href="#" class="android marketing-button marketing-button--small">Android</a></li></ul></div><div class="desktop active changeable-content"><ol>
<li>Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji: <strong>Sklep online</strong> &gt; <strong>Szablony</strong>.
</li></ol></div><div class="iphone changeable-content"><ol>
<li>W <a href="https://www.shopify.com/install/detect">aplikacji Shopify</a> naciśnij opcję <strong>Sklep</strong>.
</li><li>W sekcji <strong>Kanały sprzedaży</strong> naciśnij opcję <strong>Sklep online</strong>.
</li><li>Naciśnij opcję <strong>Zarządzaj szablonami</strong>.
</li></ol></div><div class="android changeable-content"><ol>
<li>W <a href="https://www.shopify.com/install/detect">aplikacji Shopify</a> naciśnij opcję <strong>Sklep</strong>.
</li><li>W sekcji <strong>Kanały sprzedaży</strong> naciśnij opcję <strong>Sklep online</strong>.
</li><li>Naciśnij opcję <strong>Zarządzaj szablonami</strong>.
</li></ol></div>
</div>1. Kliknij opcję **Dostosuj** obok **Brooklyn**.
 1. Kliknij opcję Sekcje.

 2. Kliknij opcję Nagłówek.

 3. W obszarze paska powiadomień zaznacz opcję Pokaż ogłoszenie. Wybierz opcję Tylko strona główna, aby wyświetlić wiadomość ogłoszenia tylko na stronie głównej.

 4. Wprowadź tekst swojego ogłoszenia w polu Tekst.

  1. Opcjonalnie: Wprowadź adres URL w polu Link, aby dodać link do ogłoszenia.
 5. Aby zmienić kolor tła paska ogłoszeń, kliknij próbnik koloru paska i wybierz kolor.

 6. Aby zmienić kolor tekstu ogłoszenia, kliknij próbnik koloru tekstu i wybierz kolor.

 7. Kliknij opcję Zapisz.

<div class="section-tag-block">
 <div class="sections-menu"><ul class="in-page-menu in-page-menu--horizontal"><li class="js-is-active"><a href="#" class="desktop marketing-button marketing-button--small">Pulpit</a></li><li class=""><a href="#" class="iphone marketing-button marketing-button--small">iPhone</a></li><li class=""><a href="#" class="android marketing-button marketing-button--small">Android</a></li></ul></div><div class="desktop active changeable-content"><ol>
<li>Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji: <strong>Sklep online</strong> &gt; <strong>Szablony</strong>.
</li></ol></div><div class="iphone changeable-content"><ol>
<li>W <a href="https://www.shopify.com/install/detect">aplikacji Shopify</a> naciśnij opcję <strong>Sklep</strong>.
</li><li>W sekcji <strong>Kanały sprzedaży</strong> naciśnij opcję <strong>Sklep online</strong>.
</li><li>Naciśnij opcję <strong>Zarządzaj szablonami</strong>.
</li></ol></div><div class="android changeable-content"><ol>
<li>W <a href="https://www.shopify.com/install/detect">aplikacji Shopify</a> naciśnij opcję <strong>Sklep</strong>.
</li><li>W sekcji <strong>Kanały sprzedaży</strong> naciśnij opcję <strong>Sklep online</strong>.
</li><li>Naciśnij opcję <strong>Zarządzaj szablonami</strong>.
</li></ol></div>
</div>1. Kliknij opcję **Dostosuj** obok **Brooklyn**.
 1. Kliknij opcję Sekcje.

 2. Kliknij opcję Nagłówek.

 3. Kliknij próbnik kolorów Linki i ikony i wybierz kolor.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Włącz transparentny nagłówek

Jeśli chcesz wyświetlić logo nagłówka i tekst w pokazie slajdów na stronie głównej, możesz włączyć transparentny nagłówek. Tę opcję należy wybrać tylko wtedy, gdy górna sekcja sklepu jest pokazem slajdów.

<div class="section-tag-block">
 <div class="sections-menu"><ul class="in-page-menu in-page-menu--horizontal"><li class="js-is-active"><a href="#" class="desktop marketing-button marketing-button--small">Pulpit</a></li><li class=""><a href="#" class="iphone marketing-button marketing-button--small">iPhone</a></li><li class=""><a href="#" class="android marketing-button marketing-button--small">Android</a></li></ul></div><div class="desktop active changeable-content"><ol>
<li>Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji: <strong>Sklep online</strong> &gt; <strong>Szablony</strong>.
</li></ol></div><div class="iphone changeable-content"><ol>
<li>W <a href="https://www.shopify.com/install/detect">aplikacji Shopify</a> naciśnij opcję <strong>Sklep</strong>.
</li><li>W sekcji <strong>Kanały sprzedaży</strong> naciśnij opcję <strong>Sklep online</strong>.
</li><li>Naciśnij opcję <strong>Zarządzaj szablonami</strong>.
</li></ol></div><div class="android changeable-content"><ol>
<li>W <a href="https://www.shopify.com/install/detect">aplikacji Shopify</a> naciśnij opcję <strong>Sklep</strong>.
</li><li>W sekcji <strong>Kanały sprzedaży</strong> naciśnij opcję <strong>Sklep online</strong>.
</li><li>Naciśnij opcję <strong>Zarządzaj szablonami</strong>.
</li></ol></div>
</div>1. Kliknij opcję **Dostosuj** obok **Brooklyn**.
 1. Kliknij opcję Sekcje.

 2. Kliknij opcję Nagłówek.

 3. W obszarze Transparentny nagłówek zaznacz opcję Włącz transparentny nagłówek na stronie głównej.

 4. Opcjonalnie: W obszarze Transparentne logo kliknij opcję Wybierz obraz, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Aby wybrać obraz, który został już załadowany do panelu administracyjnego Shopify, kliknij kartę Biblioteka. - Aby użyć darmowego obrazu z serwisu Burst, kliknij opcję Darmowe obrazy. - Aby wybrać obraz z komputera lokalnego, kliknij opcje Biblioteka > Załaduj.

 1. Aby zmienić kolor linków oraz ikon, kliknij próbnik kolorów Linki w transparentnym nagłówku i ikony i wybierz kolor.

 2. Kliknij opcję Zapisz.

Stopka

Stopka szablonu to sekcja, która pojawia się na dole każdej strony Twojego sklepu. W stopce możesz dodać następujące funkcje:

 • ikony płatności
 • selektor języka
 • selektor walut
 • menu

Dodaj ikony płatności

Ikony dla akceptowanych metod płatności można wyświetlić w stopce. W tym obszarze wyświetlane są ikony powiązane z dostawcą płatności, które włączono w sekcji Ustawienia płatności panelu administracyjnego.

 1. Kliknij opcję Dostosuj obok Brooklyn.

 2. Kliknij opcję Sekcje.

 3. Kliknij opcję Stopka.

 4. Zaznacz opcję Pokaż ikony płatności.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj menu

Możesz dodać menu do swojej stopki. Spowoduje to wyświetlenie wszystkich linków menu w stopce, których można użyć do wyróżnienia popularnych stron, do których klienci chcą uzyskać dostęp. Na przykład, można dodać menu zawierające linki do strony kontaktowej, strony informacji o wysyłce i polityki prywatności.

<div class="section-tag-block">
 <div class="sections-menu"><ul class="in-page-menu in-page-menu--horizontal"><li class="js-is-active"><a href="#" class="desktop marketing-button marketing-button--small">Pulpit</a></li><li class=""><a href="#" class="iphone marketing-button marketing-button--small">iPhone</a></li><li class=""><a href="#" class="android marketing-button marketing-button--small">Android</a></li></ul></div><div class="desktop active changeable-content"><ol>
<li>Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji: <strong>Sklep online</strong> &gt; <strong>Szablony</strong>.
</li></ol></div><div class="iphone changeable-content"><ol>
<li>W <a href="https://www.shopify.com/install/detect">aplikacji Shopify</a> naciśnij opcję <strong>Sklep</strong>.
</li><li>W sekcji <strong>Kanały sprzedaży</strong> naciśnij opcję <strong>Sklep online</strong>.
</li><li>Naciśnij opcję <strong>Zarządzaj szablonami</strong>.
</li></ol></div><div class="android changeable-content"><ol>
<li>W <a href="https://www.shopify.com/install/detect">aplikacji Shopify</a> naciśnij opcję <strong>Sklep</strong>.
</li><li>W sekcji <strong>Kanały sprzedaży</strong> naciśnij opcję <strong>Sklep online</strong>.
</li><li>Naciśnij opcję <strong>Zarządzaj szablonami</strong>.
</li></ol></div>
</div>1. Kliknij opcję **Dostosuj** obok **Brooklyn**.
 1. Kliknij opcję Sekcje.

 2. Kliknij opcję Stopka.

 3. Aby wybrać menu, kliknij Zmień. Wybierz menu z listy lub kliknij Utwórz menu, aby utworzyć nowe.

 4. Aby edytować menu, kliknij Edytuj menu.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj selektor języka

Należy dodać tylko selektor języka, jeśli włączono wiele języków sklepu.

 1. Kliknij opcję Dostosuj obok Brooklyn.

 2. Kliknij opcję Sekcje.

 3. Kliknij opcję Stopka.

 4. W selektorze języka wybierz opcję Pokaż selektor języka.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj selektor walut

Selektor waluty należy dodać tylko wtedy, gdy włączono wiele walut.

 1. Kliknij opcję Dostosuj obok Brooklyn.

 2. Kliknij opcję Sekcje.

 3. Kliknij opcję Stopka.

 4. W selektorze walut wybierz opcję Pokaż selektor walut.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo