Sekcje strony dla szablonu Brooklyn

Sekcje stron są przyporządkowane do określonych miejsc w Twoim sklepie online. Na przykład, sekcja stron produktu determinuje układ każdej strony produktu w sklepie online. Możesz personalizować sekcje stron, ale nie jest możliwa zmiana ich rozmieszczenia ani ich usuwanie. Każdy typ strony w Twoim sklepie online zawiera własne sekcje.

Strony produktu

Strona produktu wyświetla wszystkie szczegóły dotyczące produktu i zawiera przycisk Dodaj do koszyka. Każdy produkt w sklepie ma własną stronę produktu.

Sekcja stron produktu obejmuje następujące ustawienia:

 • Włącz powiększenie obrazu - Pozwól klientom powiększać obrazy produktów.
 • Włącz udostępnianie produktów - Dodaj ikony udostępniania za pomocą mediów społecznościowych.
 • Pokaż sprzedawcę produktu - Wyświetl markę lub dostawcę produktu.
 • Wyświetlanie obrazu - Ustaw sposób wyświetlania obrazów produktu.
 • Pokaż selektor ilości - Pozwól klientom dodawać wiele produktów do koszyka.
 • Typ selektora - Ustaw styl selektora ilości.
 • Pokaż dynamiczny przycisk realizacji zakupu - Dodaj dynamiczny przycisk realizacji zakupu.
 • Rekomendacje produktu — Dodaj listę rekomendacji produktów.

Skonfiguruj strony produktów

 1. Kliknij opcję Dostosuj obok Brooklyn.

 2. W menu rozwijanym górnego paska wybierz opcję Strony produktów.

 3. Kliknij opcję Strony produktów.

 4. Użyj ustawień, aby dostosować sekcję stron produktów.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj lub usuń rekomendacje produktów

Możesz wyświetlić polecane produkty na stronach produktów, aby ułatwić klientom znalezienie innych produktów, które mogą ich zainteresować.

 1. Kliknij opcję Dostosuj obok Brooklyn.

 2. W menu rozwijanym górnego paska wybierz opcję Strony produktów.

 3. Kliknij Rekomendacje produktu.

 4. Zaznacz pole wyboru Pokaż dynamiczne rekomendacje, aby wyświetlić lub ukryć rekomendacje produktów na stronach produktów.

 5. Opcjonalnie: Aby zmienić tytuł wyświetlany nad polecanymi produktami, wprowadź nowy w polu Nagłówek.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Strony kolekcji

Na stronie kolekcji wyświetlane są wszystkie produkty stanowiące część tej kolekcji. Każda kolekcja w sklepie ma własną stronę kolekcji.

Szablon Brooklyn oferuje dwie opcje układu dla stron kolekcji:

 • Kolaż - Styl kolażu wyświetla kombinację większych i mniejszych obrazów produktów, z efektem wyróżnienia losowych produktów:
  Na stronie kolekcji wyświetlany jest jeden duży obraz produktu, za którym znajdują się dwa małe obrazy produktu ułożone jeden nad drugim.
 • Siatka - Styl siatki wyświetla obrazy produktów w formacie tabeli. Wszystkie obrazy produktów mają ten sam rozmiar:
  Na stronie kolekcji wyświetlany jest rząd trzech obrazów o tej samej wysokości.

Sekcja strony kolekcji obejmuje następujące ustawienia:

 • Styl siatki - Ustaw układ swoich produktów na stronie.
 • Włącz sortowanie kolekcji - Dodaj menu, za pomocą którego klienci będą mogli sortować kolekcje na różne sposoby, na przykład alfabetycznie lub według ceny.
 • Pokaż tagi kolekcji - Dodaj filtr, za pomocą którego klienci będą mogli przeglądać produkty w kolekcji z określonym tagiem:
  Pod tytułem kolekcji wyświetlane są trzy tagi: „Wszystkie”, „Koszulki” oraz „Swetry”. Tag „Swetry” jest wyróżniony.
  Aby filtr był wyświetlany na stronie kolekcji, musisz dodać tagi do produktów w tej kolekcji.
 • Pokaż sprzedawcę produktu - Wyświetl markę lub dostawcę produktu.

Dostosuj strony kolekcji

 1. Kliknij opcję Dostosuj obok Brooklyn.

 2. W menu rozwijanym górnego paska wybierz opcję Strony kolekcji.

 3. Kliknij opcję Strony kolekcji.

 4. Użyj ustawień, aby dostosować sekcję stron kolekcji.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Strona listy kolekcji

Na stronie listy kolekcji wyświetlane są wszystkie kolekcje Twojego sklepu.

Sekcja strony kolekcji obejmuje następujące ustawienia:

 • Wybierz kolekcje do pokazania - Wybierz kolekcje, które mają być wyświetlane.
 • Sortuj kolekcje według - Ustaw sposób sortowania kolekcji (opcja ta ma zastosowanie tylko w przypadku wyświetlania wszystkich kolekcji).

Dostosuj stronę listy kolekcji

 1. Kliknij opcję Dostosuj obok Brooklyn.

 2. W menu rozwijanym górnego paska wybierz opcję Lista kolekcji.

 3. Kliknij opcję Strona listy kolekcji.

 4. Użyj ustawień, aby dostosować sekcję strony listy kolekcji.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Strony artykułów

Strony artykułów wyświetlają poszczególne posty na blogu. Możesz użyć ustawień, aby dodawać lub usuwać przyciski udostępniania za pomocą mediów społecznościowych w postach.

Dostosuj strony artykułów:

 1. Kliknij opcję Dostosuj obok Brooklyn.

 2. W menu rozwijanym górnego paska wybierz opcję Posty na blogu.

 3. Kliknij opcję Strony artykułów.

 4. Zaznacz opcję Pokaż przyciski udostępniania w mediach społecznościowych, aby wyświetlić w postach na blogu przyciski udostępniania w mediach społecznościowych. Możesz ustawić linki do kont mediów społecznościowych w ustawieniach mediów społecznościowych.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo