Ustawienia szablonu dla Debut

Ustawienia szablonu Możesz użyć ustawień szablonu do konfiguracji kolorów i typografii w Twoim sklepie online. Możesz także skonfigurować linki do swoich kont w mediach społecznościowych, edytować ustawienia koszyka oraz dodawać Favicon.

Dla szablonu Debut dostępne są następujące ustawienia:

 • Kolory
 • Typografia
 • Szukaj
 • Media społecznościowe
 • Ikona Favicon
 • Realizacja zakupu

Kolory

Możesz wybrać kolory dla różnych części swojego sklepu online.

Dostosuj ustawienia kolorów

 1. Kliknij opcję Dostosuj obok Debut.

 2. Kliknij Ustawienia szablonu.

 3. Kliknij Kolory.

 4. Dla każdego typu zawartości kliknij próbnik kolorów w celu skorzystania z selektora kolorów. W obszarze Ostatnio wybrane wyświetlane są kolory ostatnio wybrane dla Twojego szablonu. Obszar Obecnie używane pokazuje kolory, których obecnie używasz w innych częściach swojego szablonu.

  Aby ustawić kolor jako transparentny, kliknij opcję Brak.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Typografia

Możesz ustawić styl i rozmiar czcionki dla tekstu w swoim sklepie online.

Dostosuj swoje ustawienia typografii

 1. Kliknij opcję Dostosuj obok Debut.

 2. Kliknij Ustawienia szablonu.

 3. Kliknij przycisk Typografia.

 4. Dla każdego typu tekstu kliknij opcję Zmień, aby użyć selektora czcionek.

 5. Przeglądaj czcionki, używając pola wyszukiwania lub klikając opcję Załaduj więcej.

  Aby zobaczyć wszystkie dostępne czcionki, wyświetl Bibliotekę czcionek Shopify.

 6. Kliknij nazwę czcionki, której chcesz używać.

 7. Aby zmienić styl czcionki na inny, np. pogrubienie lub kursywę, kliknij opcję Zwykły. Następnie kliknij styl, którego chcesz używać oraz opcję Wybierz.

 8. Kliknij opcję Zapisz.

Szukaj

Debiut zawiera funkcję wyszukiwania z podpowiedziami (wyszukiwanie predykcyjne), która pokazuje podpowiedzi produktów, gdy klienci zaczynają pisać w polu wyszukiwania. Podpowiedzi produktów mogą pomóc klientom wyrazić i uściślić ich zapytania wyszukiwania oraz udostępnić nowe sposoby odkrywania sklepu online. Mogą również pozwolić klientom na szybkie przeglądanie dopasowań bez konieczności opuszczania bieżącej strony, aby zobaczyć oddzielną listę wyników wyszukiwania.

Aby zmienić ustawienia wyszukiwania z podpowiedziami:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji: Sklep online > Szablony.
 2. W sekcji Debut kliknij przycisk Dostosuj.
 3. Kliknij Ustawienia szablonu.
 4. Kliknij opcję Wyszukaji wprowadź żądane zmiany:

- Włącz podpowiedzi produktów - włącz lub wyłącz podpowiedzi produktów. - Pokaż dostawcę -pokaż lub ukryj dostawców w podpowiedziach produktu. - Pokaż cenę - pokaż lub ukryj ceny w podpowiedziach produktów.

 1. Kliknij opcję Zapisz.

Aby dowiedzieć się więcej o działaniu podpowiedzi produktów, zapoznaj się z sekcją Wyszukiwanie z podpowiedziami.

Media społecznościowe

Możesz dodawać przyciski udostępniania w mediach społecznościowych dla swoich produktów i postów na blogu oraz linki do swoich kont w mediach społecznościowych.

Aby dostosować ustawienia mediów społecznościowych:

 1. Kliknij opcję Dostosuj obok Debut.

 2. Kliknij Ustawienia szablonu.

 3. Kliknij opcję Media społecznościowe.

 4. Aby załadować obraz do udostępniania w mediach społecznościowych, w obszarze Obraz do udostępniania w mediach społecznościowych kliknij opcję Wybierz obraz lub Przeglądaj darmowe obrazy.

 5. Aby dodać przyciski udostępniania w mediach społecznościowych do produktów i postów na blogu, w obszarze Opcje udostępniania zaznacz dowolne lub wszystkie pola wyboru. Możesz dodać następujące przyciski udostępniania:

- Udostępnij na Facebooku - Tweetuj na Twitterze - Przypnij do tablicy Pinterest (niedostępne dla udostępniania postu na blogu)

 1. Aby dodać linki do kont mediów społecznościowych, w obszarze Konta wprowadź linki do swoich kont w dostępnych polach. Wprowadź pełne linki, np. https://instagram.com/shopify lub https://twitter.com/shopify.

  Linki do Twoich kont w mediach społecznościowych są wyświetlane w stopce sklepu online.

 2. Kliknij opcję Zapisz.

Ikona Favicon

Możesz załadować ikonę ulubionych, lub ikonę „Favicon”, co pomoże Ci zbudować markę sklepu online dzięki wyświetleniu Twojego logo w następujących lokalizacjach:

 • karta Twojej przeglądarki internetowej
 • historia Twojej przeglądarki internetowej
 • ikony na Twoim pulpicie
 • obok nazwy Twojego sklepu, jeśli dodano jej zakładkę.

Najlepszy rozmiar obrazu ikony Favicon dla szablonu Debut to 32 x 32 piksele.

Aby załadować ikonę Favicon:

 1. W sekcji Debut kliknij przycisk Dostosuj.

 2. Kliknij kartę Ustawienia szablonu.

 3. Kliknij opcję Ikona Favicon.

 4. W obszarze Obraz ikony Favicon kliknij opcję Wybierz obraz, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

- Aby wybrać obraz, który został już załadowany do panelu administracyjnego Shopify, kliknij kartę Biblioteka. - Aby wybrać obraz z komputera lokalnego, kliknij kartę Biblioteka, a następnie przycisk plus.

 1. Kliknij opcję Zapisz.

Powiadomienie o dodaniu do koszyka

Możesz wyświetlić powiadomienie z linkiem do strony koszyka, gdy klienci dodają pozycje do koszyka.

Strona produktu z wyskakującym powiadomieniem w prawym górnym rogu pokazująca, która pozycja została właśnie dodana do koszyka

Jeśli to powiadomienie jest wyłączone, klienci zostaną przeniesieni bezpośrednio na stronę koszyka po dodaniu pozycji do koszyka.

Aby włączyć to powiadomienie:

 1. W sekcji Debut kliknij przycisk Dostosuj.

 2. Kliknij kartę Ustawienia szablonu.

 3. Kliknij opcję Powiadomienie o dodaniu do koszyka.

 4. Zdecyduj, czy włączyć ustawienie Pokaż powiadomienie, gdy pozycja zostanie dodana do koszyka.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Realizacja zakupu

Możesz dostosować swoją stronę realizacji zakupu w taki sposób, aby obejmowała następujące elementy:

 • spersonalizowany baner z obrazem na górze strony
 • logo Twojego sklepu
 • obraz w tle lub kolor w obszarze głównej zawartości
 • niestandardowe czcionki i kolory.

Aby obserwować zmiany w miarę ich stosowania, przejdź do strony realizacji zakupu w edytorze szablonów.

Uzyskiwanie dostępu do ustawień strony realizacji zakupu

 1. W sekcji Debut kliknij przycisk Dostosuj.

 2. Kliknij kartę Ustawienia szablonu.

 3. Kliknij opcję Realizacja zakupu.

Dodawanie obrazu baneru

 1. W obszarze Baner zaznacz pole wyboru Użyj tła niestandardowego.

 2. Kliknij opcję Wybierz plik, aby załadować plik obrazu.

 1. W obszarze Logo wybierz opcję Niestandardowe z menu rozwijanego Obraz.

 2. Kliknij link Wybierz plik, aby załadować plik obrazu.

 3. W menu rozwijanym Położenie określ, czy chcesz, by obraz pojawiał się po prawej stronie, po lewej, czy pośrodku.

 4. Z listy Rozmiar logo wybierz rozmiar logo.

Dostosowywanie głównego obszaru zawartości

 1. W obszarze Główny obszar zawartości zaznacz pole wyboru Użyj tła niestandardowego.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Kliknij opcję Wybierz plik, aby załadować plik obrazu. - Kliknij próbnik Kolor tła, aby wybrać nowy kolor z palety.

 1. W menu rozwijanym Pola formularza określ, czy pola mają być białe, czy transparentne.

Dostosowywanie strony podsumowania zamówienia

 1. W obszarze Podsumowanie zamówienia zaznacz pole wyboru Użyj tła niestandardowego.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Kliknij opcję Wybierz plik, aby załadować plik obrazu. - Kliknij próbnik Kolor tła, aby wybrać nowy kolor z palety.

Ustawianie opcji czcionek

 • W obszarze Typografia wybierz z menu rozwijanego czcionkę, która ma być używana w nagłówku i tekście podstawowym.

Ustawianie opcji kolorów

 • W obszarze Kolory kliknij próbnik koloru Akcenty, Przyciski lub Błędy, aby wybrać nowy kolor z palety.

Zmiana stylu szablonu

Możesz przywrócić wartości domyślne szablonu w ustawieniach ogólnych szablonu. Gdy zresetujesz styl swojego szablonu, wszelkie zmiany dokonane na karcie Ustawienia ogólne zostaną utracone, ale nie stracisz takich treści jak tekst i zdjęcia.

 1. Kliknij kartę Ustawienia ogólne.

 2. Kliknij opcję Zmień styl szablonu.

 3. Kliknij przycisk pod opcją Zmień styl szablonu. Nazwa tego przycisku jest zwykle nazwą szablonu.

 4. Kliknij opcję Zmień styl.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo