Sekcje dla szablonu Express

Zawartość szablonu tworzona jest za pomocą sekcji. Sekcje to konfigurowalne bloki zawartości, które określają układ i wygląd różnych stron w Twoim sklepie online.

Sekcje statyczne to sekcje, które pojawiają się we wcześniej ustalonych lokalizacjach w Twoim sklepie online. Tych sekcji nie można usunąć ani zmienić ich układu. Sekcje statyczne mogą zawierać nagłówki, stopki, sekcje nawigacji lub sekcje zawartości na stronach takich jak strony produktów i strony kolekcji. Na przykład sekcja Produkt określa wygląd każdej strony produktu w sklepie online.

Sekcje dynamiczne to opcjonalne sekcje, których można używać w celu dostosowania układu strony głównej. Na stronie głównej Twojego sklepu możesz dodawać sekcje dynamiczne, zmieniać ich rozmieszczenie oraz je usuwać, tworząc w ten sposób układ strony. Na stronie głównej możesz mieć maksymalnie 25 sekcji dynamicznych.

Możesz zapoznać się z unikalnym wyborem sekcji dla Express i dowiedzieć się, jak je dostosować do potrzeb swojej firmy.

Sekcje statyczne

Szablon Express zawiera następujące sekcje statyczne:

 • Nagłówek
 • Stopka
 • Produkt
 • Rekomendacje produktu

Sekcje dynamiczne

Szablon Express zawiera następujące sekcje dynamiczne:

 • Polecane kolekcje
 • Polecany produkt
 • Zawartość niestandardowa
 • Obraz z tekstem

Nagłówek

Nagłówek szablonu jest sekcją, która pojawia się na górze każdej strony Twojego sklepu.

Możesz dostosować następujące pozycje w nagłówku:

 • Logo
 • Pasek ogłoszeń
 • Menu
 • Szukaj

Można dodać niestandardowy obraz logo do nagłówka sklepu. Najlepszym formatem jest plik .png z przezroczystym tłem. Maksymalna szerokość logo wynosi 180 px. Można zmienić rozmiar obrazu logo, zwiększając lub zmniejszając jego szerokość.

 1. Kliknij opcję Nagłówek.
 2. W obszarze Obraz logo kliknij opcję Wybierz obraz, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności: - Aby wybrać obraz, który został już przesłany do panelu administracyjnego Shopify, kliknij kartę Biblioteka.
  • Aby wybrać obraz z komputera lokalnego, kliknij opcje Biblioteka > Załaduj.
 3. Użyj suwaka Niestandardowa szerokość logo, aby dostosować szerokość logo.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj pasek ogłoszeń

Możesz dodać pasek ogłoszeń w nagłówku do wyświetlania wiadomości klientom. Twoja wiadomość jest konfigurowalna i może zawierać dane kontaktowe, informacje o zdarzeniach w sklepie lub wyprzedaży albo slogan reklamowy sklepu.

 1. Kliknij opcję Nagłówek.
 2. W obszarze paska powiadomień zaznacz opcję Pokaż ogłoszenie.
 3. Wprowadź tekst dla swojego ogłoszenia.
 4. Opcjonalnie: Wprowadź adres URL, aby dodać link do ogłoszenia.
 5. Opcjonalnie: W menu Ikona wybierz ikonę, aby ją wyświetlić na pasku powiadomień. Ikona ma taki sam kolor jak tekst ogłoszenia.
 6. Aby zmienić kolor tła paska ogłoszeń, kliknij próbnik koloru paska i wybierz kolor.
 7. Aby zmienić kolor tekstu ogłoszenia, kliknij próbnik koloru tekstu i wybierz kolor.
 8. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj menu

Możesz dodać menu do swojego nagłówka. Spowoduje to wyświetlenie wszystkich linków menu w nagłówku, których można użyć do wyróżnienia popularnych stron, do których klienci chcą uzyskać dostęp. Na przykład, możesz dodać menu zawierające linki do Twoich kolekcji.

 1. Kliknij opcję Nagłówek.

 2. Aby wybrać menu, kliknij Zmień. Wybierz menu z listy lub kliknij Utwórz menu, aby utworzyć nowe.

 3. Aby edytować menu, kliknij Edytuj menu.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Włącz wyszukiwanie

Możesz dodać opcję wyszukiwania do nagłówka, aby klienci mogli szybko znaleźć towary w Twoim sklepie.

 1. Kliknij opcję Nagłówek.
 2. Zaznacz opcję Pokaż wyszukiwanie.
 3. Kliknij opcję Zapisz.

Stopka

Stopka szablonu to sekcja, która pojawia się na dole każdej strony Twojego sklepu. W stopce możesz dodać następujące funkcje:

 • ikony płatności
 • menu
 • rejestracja do newslettera
 • sekcja tekstu zawierająca informacje o Twojej firmie
 • ikony mediów społecznościowych
 • selektor języka

Dodaj ikony płatności

Ikony dla akceptowanych metod płatności można wyświetlić w stopce. W tym obszarze wyświetlane są ikony powiązane z dostawcą płatności, które włączono w sekcji Ustawienia płatności panelu administracyjnego.

 1. Kliknij opcję Stopka.

 2. Zaznacz opcję Pokaż ikony płatności.

 3. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj menu, rejestrację do newslettera lub tekst

 1. Kliknij opcję Stopka.

 2. Aby dodać blok zawartości w sekcji Zawartość, kliknij opcję Dodaj zawartość. Wybierz typ bloku spośród następujących opcji wyboru:

- [Menu](/manual/online-store/os/menus-and-links)

- [Newsletter](/manual/online-store/os/using-themes/change-the-layout/theme-settings/theme-newsletter)

- Text

Możesz dodać do 4 bloków zawartości.

Aby usunąć blok zawartości, kliknij blok, a następnie kliknij Usuń zawartość.

Aby dostosować blok zawartości, kliknij blok i Edytuj ustawienia.

 1. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj ikony mediów społecznościowych

 1. Kliknij Ustawienia szablonu.

 2. Kliknij opcję Media społecznościowe.

  1. Aby załadować obraz do udostępniania w mediach społecznościowych, w obszarze Obraz do udostępniania w mediach społecznościowych kliknij opcję Wybierz obraz lub Przeglądaj darmowe obrazy.
 3. Aby dodać przyciski udostępniania w mediach społecznościowych do swoich produktów i postów na blogu, zaznacz dowolną (lub wszystkie) z następujących opcji:

- Udostępnij na Facebooku - Tweetuj na Twitterze - Przypnij do tablicy Pinterest (niedostępne dla udostępniania posta na blogu)

 1. Aby dodać linki do kont w mediach społecznościowych, wprowadź linki do swoich kont w polach dostępnych w sekcji Konta. Wprowadź pełne linki, np. https://instagram.com/shopify lub https://twitter.com/shopify.

  1. Aby zmienić styl przycisków udostępniania, wybierz opcję Z pełnym oznakowaniem firmowym lub Tylko logo z menu Styl przycisku.
 2. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj selektor języka

Należy dodać tylko selektor języka, jeśli włączono wiele języków sklepu.

 1. Kliknij opcję Sekcje.

 2. Kliknij opcję Stopka.

 3. W selektorze języka wybierz opcję Pokaż selektor języka.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Produkt

Strona produktu jest wyświetlana, gdy kupujący kliknie produkt z polecanej kolekcji. Pojawia się na niej opis produktu, cena, warianty i obrazy. Możesz zdecydować, czy kierować użytkowników na nową stronę, czy wyświetlać szczegóły produktu w nakładce na stronie głównej. To ustawienie jest kontrolowane przez ustawienia szablonu. Po włączeniu opcji Wyświetlanie stron produktów w nakładce strona produktu pojawia się jako nakładka, gdy produkt zostanie wybrany z polecanej kolekcji.

Sekcja Produkt obejmuje następujące ustawienia:

 • Pokaż selektor ilości – pozwól użytkownikom określić ilość, która zostanie dodana do koszyka.
 • Pokaż dostawcę – Pokaż markę lub dostawcę produktu na stronie produktu. Aby wyświetlana była marka lub dostawca, do produktu należy dodać dostawcę.
 • Pokaż dynamiczny przycisk realizacji zakupu - pozwól klientom pominąć koszyk i przejść bezpośrednio do realizacji zakupu z sekcji polecanego produktu.
 • Wyświetl strony produktu w nakładce - Wybierz tę opcję, aby wyświetlić szczegóły produktu w nakładce na bieżącej stronie. Ta nakładka pojawia się po wybraniu produktu z polecanej kolekcji.
 • Pokaż przyciski udostępniania w mediach społecznościowych – pokaż przyciski, które klienci mogą wykorzystać do udostępniania Twoich produktów na portalach społecznościowych. Te przyciski są sterowane poprzez ustawienia szablonu.

Edytuj ustawienia produktu

 1. Kliknij opcję Produkt.
 2. Użyj ustawień, aby dostosować stronę produktu.
 3. Kliknij opcję Zapisz.

Rekomendacje produktu

Możesz wyświetlić polecane produkty na stronach produktów, aby ułatwić klientom znalezienie innych produktów, które mogą ich zainteresować.

Jeśli opcja Wyświetl strony produktu w nakładce jest włączona dla Twojej strony produkty, produkty pojawiają się w nakładce na bieżącej stronie po wejściu do niej z tej sekcji.

Włącz rekomendacje produktów

 1. Wybierz Strony produktu.

 2. Kliknij sekcję Rekomendacje produktów.

 3. Zaznacz opcję Pokaż dynamiczne rekomendacje, aby pokazać rekomendacje produktów na stronach produktów.

 4. Opcjonalnie: Aby zmienić tytuł wyświetlany nad polecanymi produktami, wprowadź nowy w polu Nagłówek.

  1. Opcjonalnie: Jeśli chcesz zezwolić klientom na dodawanie produktów do koszyka bezpośrednio z poziomu sekcji Zalecenia dotyczące produktów, wybierz opcję Włącz przycisk szybkiego zakupu.
  2. Opcjonalnie: Aby wyświetlić lub ukryć dostawców w opisach produktów, zaznacz pole wyboru Pokaż dostawcę.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Polecane kolekcje

Możesz polecać wiele kolekcji w jednej sekcji na stronie głównej. Kolekcje są wyświetlane jako karty, między którymi mogą nawigować klienci.

Gdy klient doda jeden lub więcej produktów z polecanej kolekcji do koszyka, ilość produktu dodanego do koszyka jest wyświetlana jako plakietka na produkcie.

Sekcja polecanej kolekcji, która zawiera wiele kolekcji. Nazwy kolekcji są wyświetlane w formie kart do kliknięcia wzdłuż górnej części sekcji.

Dla sekcji polecanych kolekcji dostępne są następujące ustawienia:

 • Kolekcja - Wybierz kolekcje, które chcesz uwzględnić w sekcji Polecane kolekcje.
 • Rozmiar listy kolekcji - Wybierz liczbę produktów do wyświetlenia domyślnie. To ustawienie ma zastosowanie do wszystkich kolekcji w sekcji Polecane kolekcje. - Mała – 6 produktów

  • Średnia – 18 produktów
  • Duża – 36 produktów
 • Styl obrazu - Wybierz styl przycinania obrazów produktów w kolekcjach. To ustawienie ma zastosowanie do wszystkich kolekcji w sekcji.

Dodaj sekcję Polecane kolekcje do strony głównej

 1. Kliknij opcję Dodaj sekcję.
 2. Kliknij Polecane kolekcje, a następnie Wybierz.
 3. W obszarze zawartości wybierz blok Kolekcja lub kliknij Dodaj kolekcję.
 4. Kliknij Wybierz kolekcję.
 5. Na liście Kolekcja wybierz kolekcję, którą chcesz wyświetlić na karcie, a następnie kliknij Wybierz.

  Aby dodać kolekcję, kliknij link Dodaj kolekcję w celu otwarcia strony Utwórz kolekcję w nowej karcie.

  Aby dodać lub usunąć produkty z wybranej kolekcji, kliknij link Edytuj kolekcję, aby otworzyć stronę Kolekcje w nowej karcie.

 6. Powtarzaj kroki od 3 do 5, aby dodać kolejne kolekcje do sekcji.

 7. Kliknij opcję Zapisz.

Polecany produkt

Na stronie głównej możesz polecać produkt. Polecanie produktu to doskonały sposób na promowanie nowego produktu lub produktu z wyprzedaży. Klienci mogą wyświetlać dodatkowe obrazy produktów za pomocą lewej i prawej strzałki pod obrazem.

Dla sekcji polecanego produktu dostępne są następujące ustawienia:

 • Produkt – wybierz produkt, który chcesz polecać na stronie głównej.
 • Pokaż selektor ilości – pozwól użytkownikom określić ilość, która zostanie dodana do koszyka.
 • Pokaż dostawcę – pokaż markę lub dostawcę produktu w sekcji polecanego produktu. Aby pokazać markę lub dostawcę, musisz dodać dostawcę do produktu.
 • Pokaż dynamiczne przyciski realizacji zakupu – pozwól klientom pominąć koszyk i przejść bezpośrednio do realizacji zakupu z sekcji polecanego produktu.
 • Pokaż przyciski udostępniania w mediach społecznościowych – pokaż przyciski, które klienci mogą wykorzystać do udostępniania Twoich produktów na portalach społecznościowych. Te przyciski są sterowane poprzez ustawienia szablonu.
 • Styl obrazu – wybierz, czy zastosować kwadratowe lub okrągłe przycięcie do obrazów polecanego produktu.

Dodaj sekcję Polecany produkt

 1. Kliknij opcję Dodaj sekcję.
 2. Kliknij Polecany produkt, a następnie Wybierz.
 3. Użyj ustawień, aby dostosować sekcję polecanego produktu.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Zawartość niestandardowa

W sekcji Zawartość niestandardowa możesz zgrupować kilka bloków zawartości. Szerokość i wyrównanie każdego bloku można dostosować na potrzeby utworzenia niestandardowego układu.

Sekcja Zawartość niestandardowa zawiera następujące ustawienia:

 • Nagłówek - tytuł sekcji.

 • Układ mobilny - układ bloków podczas wyświetlania sklepu na urządzeniu mobilnym. Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Siatka - bloki o szerokości do 50% są wyświetlane w tym samym wierszu. Kontenery o szerokości powyżej 50% pojawiają się w osobnych wierszach.
  • Stos - każdy blok pojawia się w osobnym wierszu.
  • Suwak - bloki są zwinięte w jednej sekcji stylu pokazu slajdów. Klienci mogą klikać strzałki nawigacji, aby wyświetlić dodatkowe bloki.

Możesz wybierać spośród następujących typów bloków.

Typy bloków z zawartością niestandardową
Typ bloku Ustawienia
Tekst

Nagłówek - Dodaj nagłówek do bloku tekstowego.

Tekst – Dodaj i sformatuj niestandardowy tekst.

Przycisk z etykietą – Dodaj do bloku przycisk z etykietą tekstową .

Link przycisku – Dodaj tekst, który ma się pojawiać na przycisku.

Rozmiar tekstu – Ustaw rozmiar tekstu.

Szerokość kontenera - Ustaw szerokość bloku.

Wyrównanie pionowe – Ustaw pionowe położenie zawartości w bloku.

Wyrównanie poziome - Ustaw poziome położenie zawartości w bloku.

Obraz

Obraz – Dodaj obraz, który ma być wyświetlany w bloku. Można załadować obraz, użyć poprzednio załadowanego obrazu lub wybrać darmowy obraz z Burst.

Szerokość kontenera - Ustaw szerokość bloku.

Wyrównanie pionowe – Ustaw pionowe położenie zawartości w bloku.

Produkt

Produkt -wybierz produkt do funkcji w bloku. Wyświetlana jest nazwa produktu, obraz i cena. Jeśli produkt nie ma obrazu, tytuł produktu pojawia się w bloku.

Szerokość kontenera - Ustaw szerokość bloku.

Wyrównanie pionowe – Ustaw pionowe położenie zawartości w bloku.

Jeśli opcja Wyświetl strony produktu w nakładce jest włączona dla Twojej strony produkty, produkty pojawiają się w nakładce na bieżącej stronie po wejściu do niej z tej sekcji.

Kolekcja

Kolekcja -wybierz kolekcję do funkcji w bloku. Wyświetlany jest tytuł kolekcji i wyróżniony obraz. Jeśli nie ma polecanego obrazu, wyświetlany jest obraz z pierwszego produktu w kolekcji. Jeśli produkty w kolekcji nie mają obrazów, tytuł kolekcji pojawia się w bloku.

Szerokość kontenera - Ustaw szerokość bloku.

Wyrównanie pionowe – Ustaw pionowe położenie zawartości w bloku.

Menu

Menu - Wybierz menu do wyświetlenia w bloku.

Nagłówek - Dodaj nagłówek dla menu.

Szerokość kontenera - Ustaw szerokość bloku.

Wyrównanie pionowe – Ustaw pionowe położenie zawartości w bloku.

Wyrównanie poziome - Ustaw poziome położenie zawartości w bloku.

Dodaj niestandardową treść do strony głównej

 1. Kliknij opcję Dodaj sekcję.

 2. Kliknij opcję Zawartość niestandardowa, a następnie opcję Wybierz.

 3. Wybierz i skonfiguruj bloki zawartości, które chcesz włączyć do sekcji.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Obraz z tekstem

Za pomocą szablonu Express możesz dodać obraz z tekstem wyświetlanym po jego prawej lub lewej stronie. Możesz także dodać przycisk, który odsyła do innej strony.

Możesz użyć sekcji obrazu z tekstem, aby reklamować konkretny produkt lub kolekcję.

Dla sekcji obrazu z tekstem dostępne są następujące ustawienia:

 • Obraz – dodaj obraz dołączany do sekcji. Można załadować obraz, użyć poprzednio załadowanego obrazu lub wybrać darmowy obraz z Burst.
 • Nagłówek – dodaj główny tekst do sparowania z obrazem.
 • Tekst – dodaj tekst dodatkowy do sparowania z obrazem. Ten tekst pojawia się pod tekstem nagłówka.
 • Przycisk z etykietą - dodaj tekst, który ma się pojawiać na przycisku.
 • Link przycisku - ustaw adres URL lub stronę, z którymi ma być połączony przycisk. Wklej w adresie URL lub wybierz stronę z menu. Jeśli nie chcesz dołączać przycisku w sekcji, pozostaw to pole puste.

Opcje układu

 • Pulpit - zdecyduj, czy obraz w sekcji pojawia się po lewej czy po prawej stronie, gdy jest wyświetlany na pulpicie. Aby wyświetlić obraz po lewej stronie, wybierz Pierwszy obraz.
 • Mobilny - Wybierz, czy obraz w sekcji pojawia się jako pierwszy czy drugi podczas wyświetlania na urządzeniu mobilnym.
 • Dodatkowe tło - zdecyduj, czy dodać dodatkowy kolor tła do sekcji. Wybierz opcję Częściowo, aby dodać kolor tła na wysokości trzech piątych sekcji. Ten kolor można zmieniać w ustawieniach szablonu.
 • Rozmiar tekstu - wybierz względny rozmiar nagłówka i tekstu w sekcji.
 • Zachowaj proporcje obrazu – wybierz tę opcję, aby zapobiec przycięciu wybranego obrazu. Jeśli ta opcja pozostanie odznaczona, obraz zostanie przycięty do kwadratu.
 • Włącz dodatkowy kolor tekstu – wybierz tę opcję, aby użyć dodatkowego koloru tekstu dla nagłówka i tekstu. Ten kolor można zmieniać w ustawieniach szablonu.

Dodaj sekcję Obraz z tekstem do swojej strony głównej

 1. Kliknij opcję Dodaj sekcję.
 2. Kliknij opcję Obraz z tekstem, a następnie kliknij Wybierz.
 3. W obszarze Obraz kliknij Wybierz obraz, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności: - Aby wybrać obraz, który został już przesłany do panelu administracyjnego Shopify, kliknij kartę Biblioteka.
 4. Aby wybrać darmowy obraz z Burst, kliknij kartę Darmowe zdjęcia. Z tego poziomu możesz wprowadzać termin wyszukiwania lub przeglądać kategorie zdjęć.
 5. Aby wybrać obraz z komputera lokalnego, kliknij kartę Biblioteka, a następnie przycisk Załaduj.

 6. Użyj ustawień, aby dostosować sekcję.

 7. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo