Sekcje szablonu Minimal

Sekcje to konfigurowalne bloki zawartości determinujące układ różnych stron w sklepie online.

 • Sekcje strony głównej zawierają takie funkcje jak pokaz slajdów lub prenumerata newslettera, które można dodawać lub usuwać, a także zmieniać ich rozmieszczenie. Na stronie głównej możesz mieć do 25 sekcji.

 • Każdy typ strony ma własne sekcje. Na przykład sekcja strony produktu determinuje układ każdej strony produktu w Twoim sklepie online.

 • Sekcje stron znajdują się zawsze w określonych miejscach Twojego sklepu online. Możesz je personalizować, ale nie możesz zmieniać ich rozmieszczenia ani ich usuwać.

 • Każdy szablon zawiera stałe sekcje, takie jak nagłówek i stopka, które są wyświetlane na każdej stronie Twojego sklepu online.

Możesz zapoznać się z unikalnym wyborem sekcji dla Minimal i dowiedzieć się, jak je dostosować do potrzeb swojej firmy.

Szablon Minimal zawiera następujące sekcje statyczne:

 • Nagłówek
 • Stopka
 • Strony produktu
 • Strony kolekcji
 • Strona listy kolekcji
 • Blog
 • Artykuł
 • Strona koszyka

Sekcje dynamiczne

Możesz dodawać, zmieniać rozmieszczenie i usuwać sekcje dynamiczne w celu dostosowania układu strony głównej. Każdy szablon ma unikalny zestaw sekcji dynamicznych do wyboru.

Szablon Minimal zawiera następujące sekcje dynamiczne:

 • Posty na blogu

 • Lista kolekcji
 • Polecana kolekcja
 • Galeria
 • Obraz z tekstem
 • Pokaz slajdów
 • Polecany produkt
 • Newsletter
 • Mapa
 • Tekst sformatowany
 • Film
 • Niestandardowy HTML

Nagłówek

Możesz dodać obraz logo niestandardowego do nagłówka sklepu. Najlepszym formatem jest plik .png z przezroczystym tłem. Obrazy logo powinny mieć wymiary 450 x 200 pikseli. Możesz zmienić rozmiar obrazu logo, zmniejszając szerokość.

Szablon Minimal umożliwia także tworzenie wiadomości skierowanej do klientów, wyświetlanej na górze strony sklepu.

Jej treść jest w pełni dowolna i może zawierać dane kontaktowe, informacje o wydarzeniach lub wyprzedażach organizowanych przez Twój sklep, jego slogan reklamowy lub wiadomość służącą budowaniu jego marki.

Aby dostosować sekcję nagłówka:

 1. Kliknij opcję Sekcje.

 2. Kliknij opcję Nagłówek.

 3. W obszarze Logo kliknij opcję Wybierz obraz, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

- Aby wybrać obraz, który został już załadowany do panelu administracyjnego Shopify, kliknij kartę Biblioteka. - Aby wybrać obraz z komputera lokalnego, kliknij kartę Biblioteka, a następnie przycisk plus.

 1. Wprowadź szerokość logo w polu Szerokość logo niestandardowego (w pikselach).

 2. W obszarze Menu główne z listy rozwijanej Menu wybierz menu nawigacji, które ma być wyświetlane w nagłówku sklepu.

 3. Jeśli chcesz, by menu nawigacji było wyświetlane pod logo sklepu, zaznacz opcję Wyśrodkuj menu główne pod logo.

 4. Jeśli chcesz wyrównać logo sklepu do lewej strony, zaznacz opcję Logo wyrównane do lewej.

 5. Jeśli chcesz, by pod nagłówkiem była wyświetlana drobna linia, zaznacz opcję Pokaż linie podziału w nagłówku.

 6. W sekcji Pasek górny wprowadź niestandardową wiadomość w polu Tekst paska górnego.

 7. Jeśli chcesz, by pasek wyszukiwania był wyświetlany w nagłówku, zaznacz opcję Pokaż pasek wyszukiwania.

 8. Kliknij opcję Zapisz.

Stopka

W sekcji stopki możesz edytować treść, która pojawia się na dole każdej strony w Twoim sklepie. W stopce możesz dodać następujące funkcje:

 • ikony płatności
 • ikony mediów społecznościowych
 • rejestracja do newslettera
 • tekst niestandardowy
 • link do najnowszego posta na blogu
 • menu

Sekcja stopki strony internetowej zawierająca menu, opcję rejestracji do newslettera, tekst praw autorskich i ikony płatności.

Aby dostosować sekcję stopki:

 1. Kliknij opcję Dostosuj obok Minimal.

 2. Kliknij opcję Sekcje.

 3. Kliknij opcję Stopka.

 4. Dodaj ikony płatności, takie jak Mastercard lub PayPal, do stopki, zaznaczając opcję Ikony płatności.

 5. Dodaj do 6 bloków zawartości do stopki w obszarze Zawartość:

- Dodaj blok zawartości, klikając opcję Dodaj zawartość. Wybierz typ bloku spośród następujących opcji wyboru: - Menu - Ikony mediów społecznościowych - Rejestracja do newslettera - Najnowszy post na blogu - Tekst

- Przenieś blok zawartości, klikając ikonę ⁞⁞ i przeciągając blok w inne miejsce. - Usuń blok zawartości, klikając go, a następnie klikając opcję Usuń zawartość.
- Dostosuj blok zawartości, klikając go i edytując ustawienia.

 1. Kliknij opcję Zapisz.

Strony produktu

W sekcji Strony produktu możesz dodawać lub usuwać następujące elementy:

 • Marka lub dostawca produktu
 • Selektor ilości
 • Powiększenie obrazu
 • Karty w opisie produktu
 • Ikony udostępniania w mediach społecznościowych
 • Powiązane produkty
 • Dynamiczny przycisk realizacji zakupu
 • Rekomendacje produktu

Możesz także ustawić położenie miniatur i wybrać rozmiar selektora wariantów, przycisku Dodaj do koszyka i dynamicznego przycisku realizacji zakupu.

Aby edytować ustawienia dla stron produktu:

 1. W menu rozwijanym górnego paska wybierz opcję Strony produktów.

 2. Kliknij opcję Sekcje.

 3. Kliknij opcję Strony produktów.

 4. Aby wyświetlić markę lub dostawcę produktu, zaznacz opcję Pokaż dostawcę produktu. Aby wyświetlana była marka lub dostawca, do produktu należy dodać dostawcę.

 5. Aby wyświetlić selektor ilości, zaznacz opcję Pokaż selektor ilości.

 6. Aby wybrać typ powiększenia obrazu, z listy rozwijanej Typ powiększenia wybierz opcję Lightbox, Powiększ lub Bez powiększenia.

 7. Aby zdefiniować położenie miniaturowych obrazów produktów, z menu rozwijanego Położenie miniatur produktów wybierz opcję Z prawej strony obrazu głównego lub Pod głównym obrazem.

 8. Aby użyć kart w opisie produktu, wykonaj następujące zadania:

  1. Zaznacz opcję Pokaż kartę obok opisu produktu. Jej zaznaczenie pozwoli wyświetlić opis produktu na jednej karcie, a dodatkową zawartość, taką jak tabela rozmiarów czy polityka zwrotów, na drugiej.
  2. W obszarze Zawartość karty kliknij opcję Wybierz stronę i wybierz stronę z zawartością, którą chcesz prezentować na drugiej karcie.
 9. Aby wyświetlić ikony udostępniania w mediach społecznościowych, zaznacz opcję Włącz udostępnianie produktu.

 10. Aby wyświetlić wybór powiązanych produktów na dole strony, wykonaj następujące zadania:

  1. Zaznacz opcję Włącz powiązane produkty.
  2. Aby wyświetlić markę lub dostawcę produktu dla powiązanych produktów, zaznacz opcję Pokaż dostawcę.
  3. Aby wyświetlić ikonę wyprzedaży dla powiązanych produktów z wyprzedaży, zaznacz opcję Pokaż kółko wyprzedaży.
  4. Aby wyświetlić ikonę wyprzedania dla powiązanych produktów, które zostały wyprzedane, zaznacz opcję Pokaż kółko wyprzedanych.
  5. Aby wyśrodkować tekst tytułu dla powiązanych produktów, zaznacz opcję Wyśrodkuj tekst pod obrazami produktów.

  Wyświetlane powiązane produkty determinuje kolekcja, do której należy produkt. Aby powiązane produkty były wyświetlane, należy utworzyć kolekcję dla produktu lub dodać go do istniejącej kolekcji. Jeśli produkt nie jest częścią kolekcji, powiązane produkty nie zostaną wyświetlone.

 11. Aby wyświetlić dynamiczny przycisk realizacji zakupu, zaznacz opcję Pokaż dynamiczny przycisk realizacji zakupu.

 12. Aby ustawić rozmiar selektora wariantów, przycisku Dodaj do koszyka i dynamicznego przycisku realizacji zakupu, wybierz rozmiar z menu rozwijanego Rozmiar selektora wariantów i przycisku.

 13. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj lub usuń rekomendacje produktów

Możesz wyświetlić polecane produkty na stronach produktów, aby ułatwić klientom znalezienie innych produktów, które mogą ich zainteresować.

 1. W menu rozwijanym górnego paska wybierz opcję Strony produktów.

 2. Kliknij Rekomendacje produktu.

 3. Zaznacz pole wyboru Pokaż dynamiczne rekomendacje, aby wyświetlić lub ukryć rekomendacje produktów na stronach produktów.

 4. Opcjonalnie: Aby zmienić tytuł wyświetlany nad polecanymi produktami, wprowadź nowy w polu Nagłówek.

 5. Opcjonalnie: Wybierz sposób wyświetlania rekomendacji produktów za pomocą pól wyboru:

- Pokaż dostawcę produktu - Pokaż kółko „Wyprzedaż” - Wyśrodkuj tekst pod obrazami produktów

 1. Kliknij opcję Zapisz.

Strony kolekcji

Szablon Minimal oferuje następujące ustawienia umożliwiające dostosowanie sposobu wyświetlania produktów na stronach kolekcji:

 • pokaż lub ukryj ikonę wyprzedaży, ikonę wyprzedania oraz nazwę dostawcy produktu

 • pozwalaj klientom wybierać opcje sortowania oraz filtrować kolekcje według tagów produktów

 • wybierz, czy tekst pod każdym obrazem produktu ma być wyśrodkowany, czy wyrównany do lewej.

Aby ustawić sposób wyświetlania k

 1. Przejdź do strony kolekcji w edytorze szablonów.

 2. Kliknij kartę Sekcje.

 3. Kliknij sekcję Strony kolekcji.

 4. Aby wyświetlić dostawcę produktu lub nazwę marki, zaznacz opcję Pokaż dostawcę produktu.

 5. Aby wyświetlić ikonę wyprzedaży, zaznacz opcję Pokaż kółko wyprzedaży produktu.

 6. Aby wyświetlić ikonę wyprzedania, zaznacz opcję Pokaż kółko wyprzedanego produktu.

 7. Aby pozwolić klientom na wybór kolejności sortowania dla produktów w kolekcji, zaznacz opcję Włącz sortowanie kolekcji.

 8. Aby pozwolić klientom na filtrowanie wyników wyświetlania według tagów produktu, zaznacz opcję Włącz filtrowanie według tagów produktu.

 9. Aby wyświetlić tekst bezpośrednio pod obrazem produktu, zaznacz opcję Wyśrodkuj tekst pod obrazami produktów.

 10. Kliknij opcję Zapisz.

Blog

Jeśli zamieszczasz na blogu posty wielu autorów, możesz potrzebować funkcji automatycznego wyświetlania nazwiska autora dla każdego postu na blogu.

Aby wyświetlić autora posta na blogu:

 1. Przejdź do strony blogu w edytorze szablonów.

 2. Kliknij kartę Sekcje.

 3. Kliknij sekcję Blog.

 4. Zaznacz opcję Pokaż autora posta na blogu.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Strona koszyka

Szablon Minimal pozwoli Twoim klientom wprowadzać instrukcje dotyczące zamówień po włączeniu opcji uwag dotyczących zamówień dla strony koszyka.

Aby włączyć uwagi dotyczące zamówienia:

 1. Przejdź do strony koszyka w edytorze szablonów, dodając produkt do koszyka.

 2. Kliknij kartę Sekcje.

 3. Kliknij sekcję Strona koszyka.

 4. Zaznacz opcję Włącz uwagi dotyczące zamówienia.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Polecana kolekcja

Możesz polecać kolekcję na swojej stronie głównej. Polecanie kolekcji może pomóc w promowaniu sprzedaży i nowych kolekcji.

Aby polecać kolekcję na swojej stronie głównej:

 1. Kliknij kartę Sekcje.

 2. Kliknij sekcję Polecana kolekcja.

 3. Jeśli chcesz zmienić tekst wyświetlany nad kolekcją, wprowadź tekst w polu Nagłówek.

 4. Z listy Kolekcja wybierz kolekcję, którą chcesz wyświetlić. Aby dodać kolekcję, kliknij link Dodaj kolekcję w celu otwarcia strony Utwórz kolekcję w nowej karcie.

 5. Z listy Liczba produktów w rzędzie wybierz liczbę produktów do wyświetlenia w każdym rzędzie.

 6. Z listy Rzędy wybierz liczbę rzędów produktów do wyświetlenia.

 7. Jeśli chcesz wyświetlać nazwę dostawcy lub marki pod obrazami produktów, zaznacz opcję Pokaż dostawcę produktu.

 8. Jeśli chcesz wyświetlać symbol kółka dla produktów objętych wyprzedażą, zaznacz opcję Pokaż kółko wyprzedaży produktu.

 9. Jeśli chcesz wyświetlać symbol kółka dla produktów, które zostały wyprzedane, zaznacz opcję Pokaż kółko wyprzedania produktu.

 10. Jeśli chcesz wyśrodkować tekst produktu, zaznacz opcję Wyśrodkuj tekst pod obrazami produktów.

 11. Kliknij opcję Zapisz.

Pokaz slajdów

Możesz utworzyć pokaz slajdów na stronie głównej wyświetlający rotacyjnie do sześciu obrazów.

Sekcja pokazu slajdów dotycząca szablonu minimalistycznego

Zalecany rozmiar obrazów pokazu slajdów to 1280 x 460 pikseli.

Dla sekcji pokazu slajdów dostępne są następujące ustawienia:

 • Wysokość slajdu - Ustaw wysokość pokazu slajdów. Wybierz opcję Dostosuj do wysokości pierwszego slajdu z obrazem, aby wysokość pokazu slajdów była zależna od wysokości pierwszego obrazu.
 • Automatyczna rotacja slajdów - Ustaw automatyczne odtwarzanie pokazu slajdów.
 • Zmień slajdy co - Wybierz, jak często mają zmieniać się slajdy.
 • Efekt przejścia - Wybierz, czy obrazy mają się przesuwać, czy znikać.
 • Rozmiar tekstu - Ustaw rozmiar tekstu pokazu slajdów.
 • Obraz - Dodaj slajd z obrazem do pokazu slajdów.
 • Położenie obrazu - Wybierz najistotniejszy obszar obrazu, który ma przyciągnąć uwagę w pokazie slajdów.
 • Nieprzezroczystość nakładki - Ustaw cień nakładki obrazu. Nakładka przyciemnia obrazy i może poprawić czytelność tekstu pokazu slajdów.
 • Kolor tekstu - Ustaw kolor tekstu pokazu slajdów.
 • Wyrównanie tekstu - Wyrównaj tekst w stosunku do slajdów.
 • Nagłówek - Dodaj nagłówek do slajdu.
 • Przycisk z etykietą - Dodaj przycisk z etykietą tekstową do slajdu.
 • Link przycisku - Połącz przycisk z inną częścią swojego sklepu online.

Dodaj pokaz slajdów do strony głównej:

 1. Kliknij opcję Dostosuj obok Minimal.

 2. Kliknij opcję Pokaz slajdów.

 3. Użyj ustawień, aby dostosować pokaz slajdów.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Newsletter

Możesz dodać możliwość rejestracji do newslettera do swojej strony głównej. Pozwoli Ci to gromadzić adresy e-mail klientów dla celów kampanii e-mail marketingu. Dowiedz się więcej na temat e-mail marketingu na blogu Shopify.

Sekcja newslettera na stronie internetowej. Dostępne jest pole, w którym klienci mogą wprowadzić adres e-mail, oraz przycisk o nazwie „Subskrybuj”.

Aby dodać możliwość rejestracji do newslettera do swojej strony głównej:

 1. Kliknij opcję Dostosuj obok Minimal.

 2. Kliknij opcję Sekcje.

 3. Kliknij opcję Dodaj sekcję > Newsletter.

 4. Wprowadź nagłówek rejestracji do newslettera w polu Nagłówek. Domyślnym nagłówkiem jest „Subskrybuj nasz newsletter”.

 5. Wprowadź nagłówek podrzędny dla rejestracji do newslettera w polu Tekst podrzędny. Domyślny tekst to „Promocje, nowe produkty i wyprzedaże. Bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej”.

 6. Ustaw kolor tła dla sekcji rejestracji do newslettera, klikając próbnik Koloru tła i wybierając kolor.

 7. Kliknij opcję Zapisz.

Film

Możesz dodać do swojej strony głównej film hostowany w serwisie YouTube lub Vimeo. Filmy mogą przyciągnąć uwagę klientów i zaciekawić ich ofertą Twojej firmy.

Aby dodać film do swojej strony głównej:

 1. Kliknij opcję Dostosuj obok Minimal.

 2. Kliknij opcję Sekcje.

 3. Kliknij opcję Dodaj sekcję > Film.

 4. Wprowadź nagłówek dla filmu w polu Nagłówek.

 5. Wprowadź link do udostępniania filmu w polu Link filmu.

  Link do udostępniania filmu z serwisu YouTube wygląda następująco: https://youtu.be/OTJXAUZY9t0. Możesz dowiedzieć się, jak skopiować link udostępniający film z YouTube, zapoznając się z treścią tego artykułu Pomocy YouTube.

  Link do udostępniania filmu z serwisu Vimeo wygląda następująco: https://vimeo.com/281332510. Możesz dowiedzieć się, jak skopiować link udostępniający film z Vimeo, zapoznając się z treścią tego artykułu Centrum pomocy Vimeo.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Niestandardowy HTML

W sekcji Niestandardowy kod HTML możesz użyć kodu HTML do tworzenia niestandardowych treści dla swojej strony głównej. Możesz na przykład użyć kodu HTML do formatowania bloków tekstowych, tworzenia tabel lub osadzania zawartości z zewnętrznych stron internetowych.

Aby dodać niestandardowy kod HTML do Twojej strony głównej:

 1. Kliknij opcję Dostosuj obok Minimal.

 2. Kliknij opcję Sekcje.

 3. Kliknij opcję Dodaj sekcję.

 4. W obszarze Układ zaawansowany kliknij opcjęNiestandardowy kod HTML > Dodaj.

 5. Kliknij opcję Niestandardowy kod HTML i wprowadź kod HTML, który chcesz dodać do swojej strony głównej.

 6. Kliknij opcję Zapisz.


Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo