Sekcje szablonu Simple

Sekcje to konfigurowalne bloki zawartości determinujące układ różnych stron w sklepie online.

 • Sekcje strony głównej zawierają takie funkcje jak pokaz slajdów lub prenumerata newslettera, które można dodawać lub usuwać, a także zmieniać ich rozmieszczenie. Na stronie głównej możesz mieć do 25 sekcji.

 • Każdy typ strony ma własne sekcje. Na przykład sekcja strony produktu determinuje układ każdej strony produktu w Twoim sklepie online.

 • Sekcje stron znajdują się zawsze w określonych miejscach Twojego sklepu online. Możesz je personalizować, ale nie możesz zmieniać ich rozmieszczenia ani ich usuwać.

 • Każdy szablon zawiera stałe sekcje, takie jak nagłówek i stopka, które są wyświetlane na każdej stronie Twojego sklepu online.

Możesz zapoznać się z unikalnym wyborem sekcji dla Simple i dowiedzieć się, jak je dostosować do potrzeb swojej firmy.

Szablon Simple zawiera następujące sekcje statyczne:

 • Nagłówek
 • Menu paska bocznego
 • Stopka
 • Strony produktu
 • Strony kolekcji
 • Strona listy kolekcji
 • Strony artykułów

Sekcje dynamiczne

Możesz dodawać, zmieniać rozmieszczenie i usuwać sekcje dynamiczne w celu dostosowania układu strony głównej. Każdy szablon ma unikalny zestaw sekcji dynamicznych do wyboru.

Szablon Simple zawiera następujące sekcje dynamiczne:

 • Posty na blogu
 • Lista kolekcji
 • Polecana kolekcja
 • Baner Polecane
 • Obraz z tekstem
 • Pokaz slajdów
 • Polecany produkt
 • Newsletter
 • Mapa
 • Tekst sformatowany
 • Film
 • Niestandardowy HTML

Nagłówek

Możesz dodać logo swojej firmy do nagłówka sklepu. W szablonie Simple możesz użyć obrazu niestandardowego logo. Najlepszym formatem jest plik .png z przezroczystym tłem. Obrazy logo powinny mieć wymiary 450 x 200 pikseli. Możesz zmienić rozmiar obrazu logo, zmniejszając szerokość.

Aby załadować niestandardowe logo:

 1. W sekcji Simple kliknij opcję Dostosuj.

 2. Kliknij kartę Sekcje.

 3. Kliknij opcję Nagłówek.

 4. W obszarze Obraz logo kliknij opcję Wybierz obraz, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Aby wybrać obraz, który został już załadowany do panelu administracyjnego Shopify, kliknij kartę Biblioteka. - Aby wybrać obraz z komputera lokalnego, kliknij kartę Biblioteka, a następnie przycisk plus.

 1. Wprowadź szerokość logo w polu Szerokość logo niestandardowego (w pikselach).

 2. W obszarze Slogan dodaj tekst do wyświetlenia na górze po prawej stronie nagłówka.

 3. Kliknij opcję Zapisz.

Szablon Simple udostępnia pasek boczny zawierający menu nawigacji:

 1. W sekcji Simple kliknij opcję Dostosuj.

 2. Kliknij kartę Sekcje.

 3. Kliknij opcję Pasek boczny.

 4. Z listy Menu wybierz menu dla menu paska bocznego.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Stopka

Szablon Simple zawiera stopkę, w której można wyświetlać menu nawigacji, obszar tekstowy i opcję rejestracji do newslettera. Domyślnie szablon Simple zawiera jedną sekcję strony głównej:

 • Sekcja Linki zawiera linki z menu nawigacji.

Linki

Szablon Simple pozwala wyświetlać linki w stopce strony głównej.

 1. W sekcji Simple kliknij opcję Dostosuj.

 2. Kliknij kartę Sekcje.

 3. Kliknij opcję Stopka.

 4. Kliknij opcję Linki.

 5. W polu Nagłówek wpisz tekst, który ma się pojawić nad linkami stopki.

 6. Z listy Menu wybierz menu dla linków stopki.

 7. Kliknij opcję Zapisz.

Newsletter

Za pomocą szablonu Simple możesz wyświetlić formularz rejestracji do newslettera na stronie głównej. Ten typ sekcji nie zawiera żadnych opcji. Jeśli chcesz wyświetlić formularz newslettera, opuść sekcję bez zmian. Jeśli nie chcesz wyświetlać formularza newslettera, możesz usunąć sekcję ze strony głównej.

Gdy ktoś się zarejestruje do newslettera, zostanie dodany do Twojego sklepu jako klient. Sekcja Newsletter zawiera link do strony Klienci w Twoim panelu administracyjnym. Możesz kliknąć ten link, aby wyświetlić aktualną listę klientów.

 1. W sekcji Simple kliknij opcję Dostosuj.

 2. Kliknij kartę Sekcje.

 3. Kliknij opcję Stopka.

 4. Kliknij opcję Dodaj zawartość, a następnie Rejestracja do newslettera.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Tekst

Użyj sekcji Tekst, aby wprowadzić dowolny tekst do wyświetlenia w stopce lub osadzić dowolną utworzoną stronę w panelu administracyjnym Shopify. Przykładowo, możesz polecać nadchodzące wydarzenia, osadzając stronę swojego bloga, lub wyświetlić stronę z:

 1. W sekcji Simple kliknij opcję Dostosuj.

 2. Kliknij kartę Sekcje.

 3. Kliknij opcję Stopka.

 4. Kliknij opcję Dodaj zawartość, a następnie Tekst.

 5. W polu Nagłówek wprowadź tekst, który ma się pojawić nad tekstem sformatowanym.

 6. Jeśli chcesz dodać tekst, wprowadź go w polu Tekst. Kliknij ikony pogrubienia lub kursywy w celu sformatowania wybranego tekstu.

 7. Kliknij opcję Zapisz.

Strony produktu

W sekcji Strony produktu możesz dodawać lub usuwać następujące elementy:

 • Selektor ilości
 • Marka lub dostawca produktu
 • Ikony udostępniania w mediach społecznościowych
 • Karty w opisie produktu
 • Powiększenie obrazu
 • Dynamiczny przycisk realizacji zakupu
 • Rekomendacje produktu

Możesz także ustalić położenie opisu produktu.

Aby edytować ustawienia dla stron produktu:

 1. W menu rozwijanym górnego paska wybierz opcję Strony produktów.

 2. Kliknij opcję Sekcje.

 3. Kliknij opcję Strony produktów.

 4. Aby wyświetlić selektor ilości, zaznacz opcję Pokaż selektor ilości.

 5. Aby wyświetlić markę lub dostawcę produktu, zaznacz opcję Pokaż dostawcę produktu. Aby wyświetlana była marka lub dostawca, do produktu należy dodać dostawcę.

 6. Aby wyświetlić ikony udostępniania w mediach społecznościowych, zaznacz opcję Włącz udostępnianie dla produktów.

 7. Aby zdefiniować położenie opisu produktu, w menu rozwijanym Położenie wybierz opcję Z prawej strony obrazów lub Poniżej obrazów.

 8. Aby użyć kart w opisie produktu, wykonaj następujące zadania:

  1. Zaznacz opcję Pokaż kartę obok opisu produktu. Jej zaznaczenie pozwoli wyświetlić opis produktu na jednej karcie, a dodatkową zawartość, taką jak tabela rozmiarów czy polityka zwrotów, na drugiej.
  2. W obszarze Zawartość karty kliknij opcję Wybierz stronę i wybierz stronę z zawartością, którą chcesz prezentować na drugiej karcie.
 9. Aby wybrać typ powiększenia obrazu, z menu rozwijanego Typ powiększenia wybierz opcję Lightbox, Powiększ lub Bez powiększenia.

 10. Aby wyświetlić dynamiczny przycisk realizacji zakupu, zaznacz opcję Pokaż dynamiczny przycisk realizacji zakupu.

 11. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj lub usuń rekomendacje produktów

Możesz wyświetlić polecane produkty na stronach produktów, aby ułatwić klientom znalezienie innych produktów, które mogą ich zainteresować.

 1. W menu rozwijanym górnego paska wybierz opcję Strony produktów.

 2. Kliknij Rekomendacje produktu.

 3. Zaznacz pole wyboru Pokaż dynamiczne rekomendacje, aby wyświetlić lub ukryć rekomendacje produktów na stronach produktów.

 4. Opcjonalnie: Aby zmienić tytuł wyświetlany nad polecanymi produktami, wprowadź nowy w polu Nagłówek.

 5. Opcjonalnie: Aby wyświetlić dostawcę produktu w rekomendacjach produktu, wybierz opcję Pokaż dostawcę produktu.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Strony kolekcji

Możesz skonfigurować strony kolekcji w taki sposób, aby umożliwić klientom filtrowanie i sortowanie produktów w kolekcji.

Aby ustawić układ stron kolekcji:

 1. Przejdź do strony kolekcji w edytorze szablonów.

 2. Kliknij kartę Sekcje.

 3. Kliknij opcję Strony kolekcji.

 4. Zaznacz opcję Pokaż dostawcę produktu, aby wyświetlić dostawcę produktu.

 5. Zaznacz opcję Włącz sortowanie kolekcji, aby wyświetlić menu sortowania.

 6. Zaznacz opcję Włącz filtrowanie według tagów produktu, aby umożliwić klientom filtrowanie kolekcji według tagu produktu.

 7. Kliknij opcję Zapisz.

Polecana kolekcja

Korzystając z szablonu Simple, możesz polecać na stronie głównej produkty z jednej ze swoich kolekcji. Możesz wybrać nagłówek i liczbę rzędów do wyświetlenia dla polecanej kolekcji na stronie głównej.

 1. W obszarze Simple kliknij opcję Dostosuj.

 2. Kliknij kartę Sekcje.

 3. W polu Nagłówek wprowadź tekst, który ma być wyświetlany nad kolekcją.

 4. Wybierz kolekcję z listy Kolekcja. Z wybranej kolekcji wyświetlonych zostanie do 50 produktów.

 5. Z listy Liczba rzędów wybierz liczbę rzędów do wyświetlenia.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Baner Polecane

Szablon Simple umożliwia dodanie obrazu banera Polecane do strony głównej. Można dodać także nagłówek i link obrazu.

Aby dodać sekcję banera Polecane do strony głównej:

 1. W sekcji Simple kliknij opcję Dostosuj.

 2. Kliknij opcję Sekcje.

 3. Kliknij opcję Dodaj sekcję.

 4. Kliknij opcję Baner Polecane, a następnie Dodaj.

 5. Wpisz nowy tytuł dla tej sekcji w polu Nagłówek.

 6. W obszarze Obraz kliknij opcję Wybierz obraz, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

- Aby wybrać obraz, który został już załadowany do panelu administracyjnego Shopify, kliknij kartę Biblioteka. - Aby wybrać darmowe zdjęcie z kolekcji darmowych zdjęć Burst Shopify, kliknij kartę Darmowe zdjęcia. Z tego poziomu możesz wprowadzać termin wyszukiwania lub przeglądać kategorie zdjęć. - Aby wybrać obraz z komputera lokalnego, kliknij kartę Biblioteka, a następnie przycisk plus.

 1. W polu Link obrazu wybierz stronę w swoim sklepie, do której ma odsyłać ten link.

 2. Kliknij opcję Zapisz.

Obraz z tekstem

Szablon Simple pozwala dodawać obraz z tekstem wyświetlanym po jego prawej lub lewej stronie. Możesz także dodać przycisk odsyłający do strony w Twoim sklepie.

Zwykle używa się sekcji Obraz z tekstem do reklamowania produktu lub kolekcji bądź generowania ruchu na stronie blogu.

Aby dodać obraz z sekcją tekstową do swojej strony głównej:

 1. W sekcji Simple kliknij opcję Dostosuj.

 2. Kliknij kartę Sekcje.

 3. Kliknij opcję Dodaj sekcję.

 4. Kliknij opcję Obraz z tekstem, a następnie Dodaj.

 5. W obszarze Obraz kliknij opcję Wybierz obraz, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

- Aby wybrać obraz, który został już załadowany do panelu administracyjnego Shopify, kliknij kartę Biblioteka. - Aby wybrać darmowe zdjęcie z kolekcji darmowych zdjęć Burst Shopify, kliknij kartę Darmowe zdjęcia. Z tego poziomu możesz wprowadzać termin wyszukiwania lub przeglądać kategorie zdjęć. - Aby wybrać obraz z komputera lokalnego, kliknij kartę Biblioteka, a następnie przycisk plus.

 1. Z listy Układ wybierz opcję określającą, czy obraz ma się pojawiać po prawej, czy po lewej stronie tekstu.

 2. Wprowadź nowy tytuł dla tej sekcji w polu Nagłówek.

 3. Wprowadź tekst, który chcesz wyświetlić poniżej nagłówka w polu Tekst.

 4. W polu Przycisk z etykietą wprowadź tekst, który ma się pojawiać na przycisku.

 5. W polu Link przycisku wybierz stronę w swoim sklepie, którą chcesz połączyć z przyciskiem.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Pokaz slajdów

Możesz utworzyć pokaz slajdów na stronie głównej wyświetlający rotacyjnie do sześciu obrazów.

Sekcja pokazu slajdów dotycząca szablonu Simple

Zalecany rozmiar obrazów pokazu slajdów to 1280 x 460 pikseli.

Dla sekcji pokazu slajdów dostępne są następujące ustawienia:

 • Wysokość slajdu - Ustaw wysokość pokazu slajdów. Wybierz opcję Dostosuj do wysokości pierwszego slajdu z obrazem, aby wysokość pokazu slajdów była zależna od wysokości pierwszego obrazu.
 • Automatyczna rotacja slajdów - Ustaw automatyczne odtwarzanie pokazu slajdów.
 • Zmień slajdy co - Wybierz, jak często mają zmieniać się slajdy.
 • Efekt przejścia - Wybierz, czy obrazy mają się przesuwać, czy znikać.
 • Rozmiar tekstu - Ustaw rozmiar tekstu pokazu slajdów.
 • Obraz - Dodaj slajd z obrazem do pokazu slajdów.
 • Położenie obrazu - Wybierz najistotniejszy obszar obrazu, który ma przyciągnąć uwagę w pokazie slajdów.
 • Nieprzezroczystość nakładki - Ustaw cień nakładki obrazu. Nakładka przyciemnia obrazy i może poprawić czytelność tekstu pokazu slajdów.
 • Kolor tekstu - Ustaw kolor tekstu pokazu slajdów.
 • Wyrównanie tekstu - Wyrównaj tekst w stosunku do slajdów.
 • Nagłówek - Dodaj nagłówek do slajdu.
 • Przycisk z etykietą - Dodaj przycisk z etykietą tekstową do slajdu.
 • Link przycisku - Połącz przycisk z inną częścią swojego sklepu online.

Dodaj pokaz slajdów do strony głównej:

 1. Kliknij opcję Dostosuj obok Simple.

 2. Kliknij opcję Pokaz slajdów.

 3. Użyj ustawień, aby dostosować pokaz slajdów.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Newsletter

Możesz dodać możliwość rejestracji do newslettera do swojej strony głównej. Pozwoli Ci to gromadzić adresy e-mail klientów dla celów kampanii e-mail marketingu. Dowiedz się więcej na temat e-mail marketingu na blogu Shopify.

Sekcja newslettera na stronie internetowej. Dostępne jest pole, w którym klienci mogą wprowadzić adres e-mail, oraz przycisk o nazwie „Subskrybuj”.

Aby dodać możliwość rejestracji do newslettera do swojej strony głównej:

 1. Kliknij opcję Dostosuj obok Simple.

 2. Kliknij opcję Sekcje.

 3. Kliknij opcję Dodaj sekcję > Newsletter.

 4. Wprowadź nagłówek rejestracji do newslettera w polu Nagłówek. Domyślnym nagłówkiem jest „Subskrybuj nasz newsletter”.

 5. Wprowadź nagłówek podrzędny dla rejestracji do newslettera w polu Tekst podrzędny. Domyślny tekst to „Promocje, nowe produkty i wyprzedaże. Bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej”.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Tekst sformatowany

Użyj sekcji Tekst sformatowany, aby wprowadzić dowolny tekst do wyświetlenia na stronie głównej, lub osadzić dowolną stronę utworzoną w panelu administracyjnym Shopify. Przykładowo, możesz polecać nadchodzące wydarzenia, osadzając stronę swojego bloga, lub wyświetlić stronę z:

 1. W sekcji Simple kliknij opcję Dostosuj.

 2. Kliknij opcję Sekcje.

 3. Kliknij opcję Dodaj sekcję.

 4. Kliknij opcję Tekst sformatowany, a następnie Dodaj.

 5. Jeśli chcesz dodać tekst, kliknij Tekst sformatowany i wprowadź tekst w polu Tekst. Kliknij ikony pogrubienia lub kursywy, aby sformatować zaznaczony tekst.

 6. Jeśli chcesz polecać stronę ze swojego sklepu, kliknij opcję Dodaj zawartość, a następnie Strona. Wybierz stronę do polecania jako strona główna z menu rozwijanego.

 7. W polu Nagłówek wprowadź tekst, który ma się pojawić nad tekstem sformatowanym.

 8. Kliknij opcję Zapisz.

Film

Możesz dodać do swojej strony głównej film hostowany w serwisie YouTube lub Vimeo. Filmy mogą przyciągnąć uwagę klientów i zaciekawić ich ofertą Twojej firmy.

Aby dodać film do swojej strony głównej:

 1. Kliknij opcję Dostosuj obok Simple.

 2. Kliknij opcję Sekcje.

 3. Kliknij opcję Dodaj sekcję > Film.

 4. Wprowadź nagłówek dla filmu w polu Nagłówek.

 5. Wprowadź link do udostępniania filmu w polu Link filmu.

  Link do udostępniania filmu z serwisu YouTube wygląda następująco: https://youtu.be/OTJXAUZY9t0. Możesz dowiedzieć się, jak skopiować link udostępniający film z YouTube, zapoznając się z treścią tego artykułu Pomocy YouTube.

  Link do udostępniania filmu z serwisu Vimeo wygląda następująco: https://vimeo.com/281332510. Możesz dowiedzieć się, jak skopiować link udostępniający film z Vimeo, zapoznając się z treścią tego artykułu Centrum pomocy Vimeo.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Niestandardowy HTML

W sekcji Niestandardowy kod HTML możesz użyć kodu HTML do tworzenia niestandardowych treści dla swojej strony głównej. Możesz na przykład użyć kodu HTML do formatowania bloków tekstowych, tworzenia tabel lub osadzania zawartości z zewnętrznych stron internetowych.

Aby dodać niestandardowy kod HTML do Twojej strony głównej:

 1. Kliknij opcję Dostosuj obok Simple.

 2. Kliknij opcję Sekcje.

 3. Kliknij opcję Dodaj sekcję.

 4. W obszarze Układ zaawansowany kliknij opcjęNiestandardowy kod HTML > Dodaj.

 5. Kliknij opcję Niestandardowy kod HTML i wprowadź kod HTML, który chcesz dodać do swojej strony głównej.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo