Supply

Supply to przejrzysty szablon oferujący łatwość nawigacji, idealny dla sprzedawców z dużymi zapasami i kilkoma kolekcjami. Jego funkcje obejmują wyraziste opcje nawigacji, wiele kolekcji strony głównej, filtrowanie paska bocznego i łatwą integrację z aplikacją Recenzje produktów.

Przykładowy sklep online korzystający z szablonu Supply

Szablon Supply to idealne rozwiązanie, gdy potrzebujesz:

 • możliwości obsługi ponad 50 produktów
 • możliwości obsługi ponad 5 kolekcji
 • dużych menu.

Edytor szablonów

Użyj edytora szablonów, aby dostosować swój szablon. Pasek narzędzi edytora szablonów jest podzielony na Sekcje i Ustawienia szablonów.

Możesz użyć sekcji do modyfikowania zawartości i układu różnych stron Twojego sklepu. Możesz użyć ustawień szablonu do personalizacji czcionek i kolorów Twojego sklepu i dokonywania zmian w linkach do Twoich mediów społecznościowych i ustawień realizacji zakupu.

Sekcje to konfigurowalne bloki zawartości determinujące układ różnych stron w sklepie online.

 • Sekcje strony głównej zawierają takie funkcje jak pokaz slajdów lub prenumerata newslettera, które można dodawać lub usuwać, a także zmieniać ich rozmieszczenie. Na stronie głównej możesz mieć do 25 sekcji.

 • Każdy typ strony ma własne sekcje. Na przykład sekcja strony produktu determinuje układ każdej strony produktu w Twoim sklepie online.

 • Sekcje stron znajdują się zawsze w określonych miejscach Twojego sklepu online. Możesz je personalizować, ale nie możesz zmieniać ich rozmieszczenia ani ich usuwać.

 • Każdy szablon zawiera stałe sekcje, takie jak nagłówek i stopka, które są wyświetlane na każdej stronie Twojego sklepu online.

Możesz zapoznać się z unikalnym wyborem sekcji dla Supply i dowiedzieć się, jak je dostosować do potrzeb swojej firmy.

Szablon Supply zawiera następujące sekcje statyczne:

 • Nagłówek
 • Stopka
 • Strony produktu
 • Strony kolekcji
 • Strona listy kolekcji
 • Strony artykułów

Sekcje dynamiczne

Możesz dodawać, zmieniać rozmieszczenie i usuwać sekcje dynamiczne w celu dostosowania układu strony głównej. Każdy szablon ma unikalny zestaw sekcji dynamicznych do wyboru.

Szablon Supply zawiera następujące sekcje dynamiczne:

 • Posty na blogu
 • Lista kolekcji
 • Polecana kolekcja
 • Obraz z tekstem
 • Pokaz slajdów
 • Polecany produkt
 • Newsletter
 • Mapa
 • Tekst sformatowany
 • Film
 • Zawartość niestandardowa

Nagłówek

Szablon Supply zawiera kilka unikalnych ustawień nagłówka sklepu. Umożliwia wybór menu do wyświetlenia w nagłówku, załadowanie logo i wyświetlanie wiadomości skierowanych do klientów.

Aby dostosować nagłówek:

 1. Kliknij kartę Sekcje.

 2. Kliknij opcję Nagłówek.

 3. Z listy Menu wybierz menu do wyświetlenia.

Szablon Supply pozwala na zamieszczenie logo w nagłówku sklepu. Jeśli używasz niestandardowego logo, najlepiej użyć pliku w formacie .png z transparentnym tłem.

Szablon Supply wygląda najlepiej z logo o szerokości 400 pikseli. Możesz zmienić szerokość obrazu w polu Szerokość logo niestandardowego. Nie przekraczaj oryginalnej szerokości obrazu logo, w przeciwnym razie obraz może ulec zniekształceniu i jego jakość może się pogorszyć.

Wiadomość

Szablon Supply pozwala wprowadzić w nagłówku sklepu wiadomość o długości do 55 znaków. Wiadomość ta pojawia się nad paskiem wyszukiwania.

Może to być na przykład wiadomość powitalna, reklama wyprzedaży lub nowej kolekcji bądź powiadomienie klientów o opóźnieniach w wysyłce.

Aby dodać wiadomość nagłówka:

 1. W obszarze Wiadomość wprowadź wiadomość nagłówka.

 2. Możesz wyróżnić fragment tekstu poprzez pogrubienie lub kursywę.

 3. Kliknij opcję Zapisz.

Stopka

W sekcji stopki możesz edytować treść, która pojawia się na dole każdej strony w Twoim sklepie. W stopce możesz dodać następujące funkcje:

 • ikony mediów społecznościowych
 • ikony płatności
 • menu poziome
 • rejestracja do newslettera
 • tekst niestandardowy
 • szybkie linki

Sekcja stopki strony internetowej, w której wyświetlane jest menu szybkich linków, dane kontaktowe, opcja rejestracji do newslettera, menu poziome, tekst praw autorskich i ikony płatności.

Aby dostosować sekcję stopki:

 1. Kliknij opcję Dostosuj obok Supply.

 2. Kliknij opcję Sekcje.

 3. Kliknij opcję Stopka.

 4. Wyświetl ikony mediów społecznościowych w stopce, zaznaczając opcjęPokaż ikony mediów społecznościowych. Wybierz konta, z którymi mają być połączone, z ustawień szablonu Media społecznościowe.

 5. Dodaj ikony płatności, np. Mastercard lub PayPal, do stopki, zaznaczając opcję Pokaż ikony płatności.

 6. Dodaj menu poziome na dole stopki z obszaru Menu prawne. Aby edytować domyślne menu, kliknij opcję Edytuj menu. Aby zmienić menu na inne, kliknij opcję Zmień, a następnie wybierz istniejące menu lub kliknij opcję Utwórz menu.

 7. Dodaj do dziewięciu bloków zawartości do stopki w obszarze Zawartość:

- Dodaj blok zawartości, klikając opcję Dodaj zawartość. Wybierz typ bloku spośród następujących opcji wyboru: - Menu - Tekst sformatowany - Rejestracja do newslettera

- Przenieś blok zawartości, klikając ikonę ⁞⁞ i przeciągając blok w inne miejsce. - Usuń blok zawartości, klikając blok, a następnie opcję Usuń zawartość. - Dostosuj blok zawartości, klikając go i edytując ustawienia.

 1. Kliknij opcję Zapisz.

Strony produktu

W sekcji Produkt możesz dodawać lub usuwać następujące elementy:

 • Powiększenie obrazu
 • Selektor ilości
 • Informacje o zapasach
 • Marka lub dostawca produktu
 • Informacje o oszczędnościach
 • Powiązane produkty
 • Dynamiczny przycisk realizacji zakupu
 • Ikony udostępniania w mediach społecznościowych
 • Opinie klientów

Aby edytować ustawienia dla stron produktu:

 1. W menu rozwijanym górnego paska wybierz opcję Strony produktów.

 2. Kliknij opcję Sekcje.

 3. Kliknij opcję Produkt.

 4. Aby umożliwić klientom powiększanie obrazu produktu poprzez najechanie wskaźnikiem myszy, zaznacz opcję Włącz powiększenie obrazu.

 5. Aby wyświetlić selektor ilości, zaznacz opcję Pokaż selektor ilości.

 6. Aby wyświetlić pozostałe zapasy, gdy ich poziom spada, zaznacz opcję Pokaż zapasy, gdy dostępnych jest mniej niż 10 produktów. Aby ta wiadomość była wyświetlana, musisz włączyć śledzenie zapasów dla produktu.

 7. Aby wyświetlana była wiadomość informująca, kiedy zapasy wyprzedanego produktu będą znów dostępne, zaznacz opcję Pokaż wiadomość o przychodzących transferach zapasów w przypadku wyprzedania. Wyświetlana wiadomość brzmi „Dostępne w zapasach po (data)”. Aby ta wiadomość była wyświetlana, musisz utworzyć transfer dla produktu.

 8. Aby wyświetlić markę lub dostawcę produktu, zaznacz opcję Pokaż dostawcę produktu. Aby wyświetlana była marka lub dostawca, do produktu należy dodać dostawcę.

 9. Aby wyświetlić kwotę oszczędzaną przez klienta, zaznacz opcję Pokaż oszczędzaną kwotę. Oszczędzana kwota jest różnicą pomiędzy ceną regularną a ceną do porównania produktu. Oszczędzana kwota jest zaokrąglana w dół do pełnego dolara. Jeśli na przykład różnica w cenie wynosi 25,51 $, oszczędzana kwota wyniesie „25 $”. Aby wyświetlić oszczędzaną kwotę, musisz ustawić cenę do porównania dla produktu.

 10. Aby wyświetlić cenę do porównania, zaznacz opcję Pokaż cenę do porównania.

 11. Aby wyświetlić wybór powiązanych produktów na dole strony, zaznacz opcję Pokaż powiązane produkty. Wyświetlane powiązane produkty determinuje kolekcja, do której należy produkt. Aby powiązane produkty były wyświetlane, należy utworzyć kolekcję dla produktu lub dodać go do istniejącej kolekcji. Jeśli produkt nie jest częścią kolekcji, powiązane produkty nie zostaną wyświetlone.

 12. Aby wyświetlić dynamiczny przycisk realizacji zakupu, zaznacz opcję Pokaż dynamiczny przycisk realizacji zakupu.

 13. Aby wyświetlić ikony udostępniania w mediach społecznościowych, zaznacz opcję Włącz udostępnianie produktu.

 14. Aby wyświetlić recenzje produktu dodawane przez klienta, zaznacz opcję Włącz recenzje produktu. Aby recenzje były wyświetlane, należy zainstalować darmową aplikację Recenzje produktów Shopify, która umożliwia klientom dodawanie recenzji.

 15. Aby ustawić rozmiar selektora wariantów, przycisku Dodaj do koszyka i dynamicznego przycisku realizacji zakupu, wybierz rozmiar z menu rozwijanego Rozmiar selektora wariantów i przycisku.

 16. Kliknij opcję Zapisz.

Strony kolekcji

Szablon Supply umożliwia określanie sposobu sortowania kolekcji w menu paska bocznego strony kolekcji. Możesz wybrać sortowanie według tagów produktów lub według grup filtrów.

 1. W podglądzie edytora szablonów sklepu otwórz stronę kolekcji.

 2. Kliknij kartę Sekcje.

 3. Kliknij opcję Kolekcja.

 4. Z listy rozwijanej Liczba produktów w rzędzie wybierz liczbę produktów, jaka ma być wyświetlana w każdym rzędzie.

 5. Z listy rozwijanej Liczba rzędów na stronę wybierz liczbę rzędów do wyświetlenia.

 6. Korzystając z Filtrów produktu paska bocznego, określ, czy kolekcje mają być sortowane według tagu produktu, czy według grupy filtrów.

 7. Aby wyświetlić cenę do porównania w przypadku gdy produkt z kolekcji jest sprzedawany po cenie niższej od pierwotnej lub w celu porównania z cenami konkurencji, zaznacz opcję Pokaż cenę do porównania.

 8. Aby wyświetlić kwotę oszczędzaną przez klienta w przypadku obniżenia ceny, zaznacz opcję Pokaż oszczędzaną kwotę.

 9. Aby umożliwić wyświetlanie recenzji produktów na stronach kolekcji, zaznacz opcję Włącz recenzje produktu.

 1. Kliknij opcję Zapisz.

Polecane kolekcje

W sekcji Polecane kolekcje wybierz do 6 kolekcji produktów, które mają być polecane na stronie głównej. Gdy klient kliknie polecaną kolekcję na stronie głównej, wyświetlany jest polecany produkt z kolekcji. Jeśli nie polecasz żadnego produktu, wyświetlany jest obraz pierwszego produktu z kolekcji.

Aby wyświetlić polecane kolekcje na stronie głównej:

 1. Kliknij kartę Sekcje.

 2. Kliknij opcję Polecane kolekcje.

 3. W obszarze Zawartość kliknij opcję Kolekcja.

 4. Z listy rozwijanej Kolekcja wybierz kolekcję do wyświetlenia.

 5. Dodawaj kolekcje do momentu wybrania wszystkich kolekcji, które chcesz wyświetlić.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Pokaz slajdów

Sekcja Pokaz slajdów umożliwia ładowanie obrazów do wykorzystania w pokazie slajdów. Możesz wybrać, czy slajdy mają się automatycznie zmieniać, i ustawić częstotliwość ich zmiany w sekundach.

Szablon Supply umożliwia dodanie do 6 slajdów z obrazami do strony głównej. Do każdego slajdu możesz dodać link adresu URL, który klienci mogą klikać w celu otwarcia strony w Twoim sklepie.

Każdy slajd z obrazem powinien mieć 1000 pikseli szerokości i 500 pikseli wysokości. Jeśli użyjesz obrazów pokazu slajdów o różnych wysokościach, mogą one przeskakiwać między zmianami slajdów lub wyglądać na niepowiązane ze sobą.

Aby dostosować pokaz slajdów:

 1. Kliknij kartę Sekcje.

 2. Kliknij opcję Pokaz slajdów.

 3. W obszarze Ustawienia zaznacz opcję Automatyczna rotacja slajdów, jeśli chcesz, by slajdy zmieniały się automatycznie.

 4. Z listy rozwijanej Czas zmiany wybierz częstotliwość rotacji w sekundach.

Aby dodać slajd z obrazem:

 1. W obszarze Zawartość kliknij opcję Obraz.

 2. W obszarze Obraz kliknij opcję Wybierz obraz, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

- Aby wybrać obraz, który został już załadowany do panelu administracyjnego Shopify, kliknij kartę Biblioteka. - Aby wybrać darmowe zdjęcie z kolekcji darmowych zdjęć Burst Shopify, kliknij kartę Darmowe zdjęcia. Z tego poziomu możesz wprowadzać termin wyszukiwania lub przeglądać kategorie zdjęć. - Aby wybrać obraz z komputera lokalnego, kliknij kartę Biblioteka, a następnie przycisk plus.

 1. Jeśli chcesz dodać link do slajdu, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Jeśli chcesz połączyć tekst na slajdzie ze stroną w sklepie, kliknij w polu Połącz adres URL i wybierz stronę. - Jeśli chcesz połączyć tekst na slajdzie ze stroną internetową, wklej URL strony internetowej w polu Link slajdu.

 1. Kliknij opcję Zapisz.

Newsletter

Możesz dodać możliwość rejestracji do newslettera do swojej strony głównej. Pozwoli Ci to gromadzić adresy e-mail klientów dla celów kampanii e-mail marketingu. Dowiedz się więcej na temat e-mail marketingu na blogu Shopify.

Sekcja newslettera na stronie internetowej. Dostępne jest pole, w którym klienci mogą wprowadzić adres e-mail, oraz przycisk o nazwie „Subskrybuj”.

Aby dodać możliwość rejestracji do newslettera do swojej strony głównej:

 1. Kliknij opcję Dostosuj obok Supply.

 2. Kliknij opcję Sekcje.

 3. Kliknij opcję Dodaj sekcję > Newsletter.

 4. Wprowadź nagłówek rejestracji do newslettera w polu Nagłówek. Domyślnym nagłówkiem jest „Subskrybuj nasz newsletter”.

 5. Wprowadź nagłówek podrzędny dla rejestracji do newslettera w polu Tekst podrzędny. Domyślny tekst to „Promocje, nowe produkty i wyprzedaże. Bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej”.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Film

Możesz dodać do swojej strony głównej film hostowany w serwisie YouTube lub Vimeo. Filmy mogą przyciągnąć uwagę klientów i zaciekawić ich ofertą Twojej firmy.

Aby dodać film do swojej strony głównej:

 1. Kliknij opcję Dostosuj obok Supply.

 2. Kliknij opcję Sekcje.

 3. Kliknij opcję Dodaj sekcję > Film.

 4. Wprowadź nagłówek dla filmu w polu Nagłówek.

 5. Wprowadź link do udostępniania filmu w polu Link filmu.

  Link do udostępniania filmu z serwisu YouTube wygląda następująco: https://youtu.be/OTJXAUZY9t0. Możesz dowiedzieć się, jak skopiować link udostępniający film z YouTube, zapoznając się z treścią tego artykułu Pomocy YouTube.

  Link do udostępniania filmu z serwisu Vimeo wygląda następująco: https://vimeo.com/281332510. Możesz dowiedzieć się, jak skopiować link udostępniający film z Vimeo, zapoznając się z treścią tego artykułu Centrum pomocy Vimeo.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Zawartość niestandardowa

W sekcji Zawartość niestandardowa możesz użyć kodu HTML do tworzenia niestandardowej zawartości dla swojej strony głównej. Możesz na przykład użyć kodu HTML do formatowania bloków tekstowych, tworzenia tabel lub osadzania zawartości z zewnętrznych stron internetowych.

Aby dodać niestandardową zawartość strony głównej:

 1. Kliknij opcję Dostosuj obok Supply.

 2. Kliknij opcję Sekcje.

 3. Kliknij opcję Dodaj sekcję.

 4. W obszarze Układ zaawansowany kliknij opcję Niestandardowa zawartość > Dodaj.

 5. Kliknij opcję Niestandardowa zawartość i wprowadź kod HTML, który chcesz dodać do swojej strony głównej.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Ustawienia szablonu Możesz użyć ustawień szablonu do konfiguracji kolorów i typografii w Twoim sklepie online. Możesz także skonfigurować linki do swoich kont w mediach społecznościowych, edytować ustawienia koszyka oraz dodawać Favicon.

Dla szablonu Supply dostępne są następujące ustawienia:

 • Kolory
 • Typografia
 • Ikona Favicon
 • Koszyk
 • Media społecznościowe
 • Format ceny
 • Realizacja zakupu

Kolory

Możesz wybrać kolory dla różnych części swojego sklepu online.

Dostosuj ustawienia kolorów

 1. Kliknij opcję Dostosuj obok Supply.

 2. Kliknij Ustawienia szablonu.

 3. Kliknij Kolory.

 4. Dla każdego typu zawartości kliknij próbnik kolorów w celu skorzystania z selektora kolorów. W obszarze Ostatnio wybrane wyświetlane są kolory ostatnio wybrane dla Twojego szablonu. Obszar Obecnie używane pokazuje kolory, których obecnie używasz w innych częściach swojego szablonu.

  Aby ustawić kolor jako transparentny, kliknij opcję Brak.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Typografia

Możesz ustawić styl i rozmiar czcionki dla tekstu w swoim sklepie online.

Dostosuj swoje ustawienia typografii

 1. Kliknij opcję Dostosuj obok Supply.

 2. Kliknij Ustawienia szablonu.

 3. Kliknij przycisk Typografia.

 4. Dla każdego typu tekstu kliknij opcję Zmień, aby użyć selektora czcionek.

 5. Przeglądaj czcionki, używając pola wyszukiwania lub klikając opcję Załaduj więcej.

  Aby zobaczyć wszystkie dostępne czcionki, wyświetl Bibliotekę czcionek Shopify.

 6. Kliknij nazwę czcionki, której chcesz używać.

 7. Aby zmienić styl czcionki na inny, np. pogrubienie lub kursywę, kliknij opcję Zwykły. Następnie kliknij styl, którego chcesz używać oraz opcję Wybierz.

 8. Kliknij opcję Zapisz.

Ikona Favicon

Szablon Supply pozwala na dodanie ikony Favicon do sklepu. Ikona Favicon (ikona ulubionych) jest małą ikoną reprezentującą Twoją stronę internetową i stanowiącą skrót do niej z każdego miejsca, w którym się pojawia, na przykład:

 • karta Twojej przeglądarki internetowej
 • historia Twojej przeglądarki internetowej
 • ikony na Twoim pulpicie
 • obok nazwy Twojego sklepu, jeśli dodano jej zakładkę.

Zastosowanie ikony Favicon pomaga budować markę sklepu i zapewnia dopracowany wygląd Twojej strony internetowej. Zalecany rozmiar ikony Favicon dla szablonu Supply to 16 x 16 pikseli.

Aby dodać ikonę Favicon:

 1. Kliknij kartę Ustawienia szablonu.

 2. Kliknij opcję Ikona Favicon.

 3. W obszarze Obraz ikony Favicon kliknij opcję Wybierz obraz, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

- Aby wybrać obraz, który został już załadowany do panelu administracyjnego Shopify, kliknij kartę Biblioteka. - Aby wybrać obraz z komputera lokalnego, kliknij kartę Biblioteka, a następnie przycisk plus.

 1. Kliknij opcję Zapisz.

Koszyk

Szablon Supply umożliwia dostosowanie strony koszyka, tak aby zawierała uwagi dotyczące zamówień, i wybranie jednego z czterech stylów strony koszyka.

Aby uzyskać dostęp do ustawień koszyka:

 1. Kliknij kartę Ustawienia szablonu.

 2. Kliknij opcję Koszyk.

Włącz uwagi dotyczące zamówienia

Szablon Supply umożliwia udostępnienie klientom na stronie koszyka pola do wpisywania uwag dotyczących zamówienia. Uwagi mogą informować o zakupie na prezent, wymaganiach specjalnych i instrukcjach dotyczących dostawy.

Typ koszyka

Szablon Supply oferuje cztery typy koszyka:

 • W przypadku koszyka typu Szuflada koszyk wysuwa się w dół od góry strony. Gdy koszyk jest zamknięty, tekst zwija się:
 • Typ koszyka Przerzucany jest podobny do typu koszyka Szuflada, z tym że podczas otwierania i zamykania koszyka pojawia się animacja przerzucania:
 • Typ koszyka Okno modalne to wyskakujące okno pojawiające się na górze zawartości strony. Okno to można zamknąć, klikając symbol X w jego rogu lub klikając poza obszarem okna.
 • Typ koszyka Strona to strona Twojego sklepu online. Klienci uzyskują dostęp do strony koszyka, klikając link koszyka w nagłówku lub dodając pozycję do koszyka.

Media społecznościowe

Możesz dodawać przyciski udostępniania w mediach społecznościowych dla swoich produktów i postów na blogu oraz linki do swoich kont w mediach społecznościowych.

Aby dostosować ustawienia mediów społecznościowych:

 1. Kliknij opcję Dostosuj obok Supply.

 2. Kliknij Ustawienia szablonu.

 3. Kliknij opcję Media społecznościowe.

 4. Aby załadować obraz do udostępniania w mediach społecznościowych, w obszarze Obraz do udostępniania w mediach społecznościowych kliknij opcję Wybierz obraz lub Przeglądaj darmowe obrazy.

 5. Aby dodać linki do kont mediów społecznościowych, w obszarze Konta wprowadź linki do swoich kont w dostępnych polach. Wprowadź pełne linki, np. https://instagram.com/shopify lub https://twitter.com/shopify.

  Linki do Twoich kont w mediach społecznościowych są wyświetlane w stopce sklepu online.

 6. Aby dodać przyciski udostępniania w mediach społecznościowych do produktów i postów na blogu, w obszarze Udostępnianie zaznacz dowolne lub wszystkie pola wyboru.

  Możesz dodać następujące przyciski udostępniania:

- Udostępnij na Facebooku - Tweetuj na Twitterze - Przypnij do tablicy Pinterest (niedostępne dla udostępniania postu na blogu)

 1. Aby zmienić styl przycisków udostępniania, z menu Styl przycisku wybierz styl.

 2. Kliknij opcję Zapisz.

Format ceny

Szablon Supply pozwala wybrać sposób wyświetlania cen produktu w sklepie.

Aby ustawić opcje formatu ceny w szablonie Supply:

 1. Kliknij kartę Ustawienia szablonu.

 2. Kliknij opcję Format ceny.

 3. Jeśli sprzedajesz w walucie, która używa centów, zaznacz opcję Pokaż centy jako indeks górny, aby wyświetlić cenę w indeksie górnym:

Realizacja zakupu

Ta sekcja umożliwia dostosowanie realizacji zakupu w Twoim sklepie. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji o stronie realizacji zakupu Twojego sklepu.

Wskazówki dotyczące obrazu

Najlepsze typy obrazów produktów dla szablonu Supply

Zdjęcia o wysokiej rozdzielczości wyglądają na lepiej dopracowane i bardziej profesjonalne w szablonie Supply, należy więc dążyć do tego, by obrazy miały co najmniej 1024 piksele szerokości i wysokości. W razie potrzeby obrazy są automatycznie zmniejszane.

Wysoka rozdzielczość zdjęć jest szczególnie ważna w przypadku zaznaczenia opcji Włącz powiększenie obrazu. Możesz ją zaznaczyć, otwierając stronę produktu w podglądzie edytora szablonów, a następnie klikając Produkt na karcie Sekcje.

Optymalny stosunek szerokości do wysokości dla zdjęć Twoich produktów to 1:1 (kwadrat).

Zmniejsz nagłówek

Jest kilka sposobów na zmniejszenie górnej sekcji Twojej strony.

Jeśli logo jest za duże, możesz zredukować jego rozmiar, dostosowując jego maksymalną szerokość w ustawieniach szablonu. Zmniejszenie szerokości logo powoduje zmniejszenie jego wysokości, ponieważ Shopify zmniejsza logo, zachowując jego proporcje. Za pomocą edytora szablonów, w sekcji Nagłówek, dostosuj wartość Szerokość logo niestandardowego. Domyślna wartość wyrażona w pikselach wynosi 305. Użyj mniejszej wartości wyrażonej w pikselach, aby zmniejszyć rozmiar logo, a w konsekwencji – wysokość nagłówka.

Logo może zawierać także niewidoczne lub białe piksele, które dodają się do białych znaków nad i pod nim. Możesz użyć na przykład programu Photoshop, aby wyciąć te piksele z obrazu logo. Po przycięciu logo załaduj je ponownie za pomocą edytora szablonów. Przycięcie białych znaków w obrazie logo może znacząco zmniejszyć wysokość nagłówka.

Zmniejsz pokaz slajdów

Użyj obrazów o orientacji poziomej, których szerokość jest większa od wysokości.

Mimo że edytor szablonów zaleca ładowanie obrazów o szerokości 1000 pikseli i wysokości 500 pikseli, możesz użyć mniejszych. Szerokość 1000 pikseli jest zalecana po to, aby po lewej lub prawej stronie slajdów na większych ekranach nie występowały białe znaki. Obrazy o mniejszej szerokości są wyśrodkowywane w pokazie slajdów:

Wskazówki dotyczące nawigacji

Poniższe wskazówki mogą ulepszyć nawigację w Twoim sklepie opartym na szablonie Supply.

Dodaj menu rozwijane

Aby dodać menu rozwijane do menu głównego, należy utworzyć menu na stronie Nawigacja.

Najlepsze praktyki dotyczące menu głównego

Jeśli Twoje menu główne zawiera zbyt dużo elementów, by mogły się zmieścić w jednej linii, ostatnie linki, które się nie mieszczą, są dodawane do menu rozwijanego „Więcej”.

Choć zachowanie to nie jest ściśle kontrolowane przez liczbę linków w menu głównym, to utrzymywanie tej liczby poniżej pięciu czy sześciu pomaga. Aby dodać więcej linków, możesz:

 • Zmniejszyć linki nawigacji, redukując Rozmiar czcionki menu głównego w Typografii na karcie Ustawienia szablonu.
 • Użyć mniej znaków dla każdego linku. Możesz na przykład zmienić „Często zadawane pytania” na „FAQ”, „Skontaktuj się z nami” na „Kontakt”, „Katalog” na „Sklep”, a wszystkie wystąpienia „oraz” – na „i”.

Zbyt wiele pozycji w menu nawigacji może utrudnić obsługę Twojej strony. Jeśli będzie ich za dużo, klienci mogą mieć trudności z wyszukaniem ważnych pozycji. Spróbuj ograniczyć menu nawigacji do pięciu lub sześciu pozycji. Użyj menu rozwijanych, jeśli chcesz udostępnić więcej niż sześć stron.

Częstym błędem jest dodawanie linków z menu głównego do każdej kolekcji. Spróbuj zamiast tego utworzyć listę kolekcji w menu rozwijanym pod linkiem „Sklep” lub „Katalog”. Można również podzielić kolekcje na grupy, przypisując do każdej grupy menu rozwijane. Możesz także użyć tagów produktów, aby tworzyć podkategorie produktów.

Usuń pasek boczny

Aby usunąć pasek boczny ze sklepu, musisz dodać kod do dwóch spośród Twoich plików szablonu.

 1. W katalogu Sekcje kliknij collection-template.liquid.

 2. Znajdź has_sidebar w pliku. Usuń następujące linie kodu:

{% if collection.all_tags.size > 0 %}
 {% assign has_sidebar = true %}
{% endif %}
 1. Kliknij opcję Zapisz.

 2. W katalogu Sekcje kliknij collection-list-template.liquid.

 3. Znajdź has_sidebar w pliku. Usuń następujące linie kodu:

{% if collection.all_tags.size > 0 %}
 {% assign has_sidebar = true %}
{% endif %}
 1. Kliknij opcję Zapisz.

Wskazówki dotyczące produktów

Poniższe wskazówki pomogą Ci prezentować produkty z wykorzystaniem szablonu Supply.

Użyj zaawansowanego filtrowania grup

Jeśli masz wiele produktów, aby ułatwić klientom ich sortowanie, możesz włączyć podgrupy:

 1. Zdefiniuj swoje grupy. Na obrazie powyżej grupami są Marka, Długość ogniskowej oraz Rozdzielczość.

 2. Wyeksportuj wszystkie produkty do pliku .csv.

 3. Poprzedź wszystkie istniejące tagi nazwą grupy, w której chcesz je zawrzeć, zachowując następujący format Grupa_Nazwa tagu. W tym przykładzie niektóre tagi wyglądałyby następująco: Marka_Canon, Długość ogniskowej_18 - 55mm oraz Rozdzielczość_12 MP. Po lewej stronie od podkreślenia znajduje się nazwa grupy, a po prawej – tag produktu. Po obu stronach podkreślenia można dodawać spacje.

 4. Zapisz swój plik .csv. i zaimportuj produkty z powrotem do sklepu. Pamiętaj, aby zaznaczyć opcję Zastąp wszystkie obecne produkty z tym samym uchwytem produktu przy ładowaniu pliku, aby zapobiec tworzeniu duplikatów produktów.

 5. Otwórz stronę kolekcji w podglądzie edytora szablonów. Na karcie Sekcje kliknij opcję Kolekcja, a następnie zaznacz opcję Według grupy.

Zmień kolejność grup filtrów i tagów

Grupy są uporządkowane alfabetycznie, podobnie jak tagi wymienione wewnątrz grup. Ekspert z programu Shopify Experts może pomóc Ci dostosować kolejność.

Wskazówki dotyczące cen

Poniższe wskazówki pomogą Ci ustawić ceny z wykorzystaniem szablonu Supply.

Wyłącz zaokrąglanie kwot sprzedaży

 1. Po lewej stronie, w obszarze Zasoby, kliknij link timber.scss.liquid, aby otworzyć arkusz stylów szablonu w edytorze kodu online.

 2. Na dole pliku dodaj:

.sale-tag sup {
  display: inline;
  top: 0;
  font-size: 100%;

  &:before {
  content: '.';
  }
 }
 1. Kliknij opcję Zapisz.

Wskazówki dotyczące koszyka

Przestrzeganie poniższych wskazówek zapewnia prawidłowe działanie koszyka w Twoim sklepie w przypadku dodania JavaScript do szablonu Supply.

Zmień typ koszyka, tak aby zapewnić działanie zaawansowanego JavaScript

W szablonie Supply dowolny JavaScript dodany do cart.liquid nie jest wykonywany w przypadku koszyków typu szuflada lub okno modalne. Wykonanie zapewnia tylko dołączenie /cart do adresu URL sklepu. Na przykład: http://your.store.url/cart.

Musisz ustawić typ koszyka na „strona”, jeśli chcesz dodać dowolną z poniższych funkcji do strony koszyka:

 • kalkulator stawek wysyłki
 • wiele walut
 • pakowanie prezentów
 • walidacja atrybutów koszyka
 • selektor dat
 • pole wyboru „Akceptuję warunki”.

Aby zmienić typ koszyka na „strona”:

 1. Kliknij Ustawienia szablonu.

 2. Kliknij opcję Koszyk.

 3. Z listy rozwijanej Typ koszyka wybierz opcję Strona.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo