Sekcje szablonu Supply

Sekcje to konfigurowalne bloki zawartości determinujące układ różnych stron w sklepie online.

 • Sekcje strony głównej zawierają takie funkcje jak pokaz slajdów lub prenumerata newslettera, które można dodawać lub usuwać, a także zmieniać ich rozmieszczenie. Na stronie głównej możesz mieć do 25 sekcji.

 • Każdy typ strony ma własne sekcje. Na przykład sekcja strony produktu determinuje układ każdej strony produktu w Twoim sklepie online.

 • Sekcje stron znajdują się zawsze w określonych miejscach Twojego sklepu online. Możesz je personalizować, ale nie możesz zmieniać ich rozmieszczenia ani ich usuwać.

 • Każdy szablon zawiera stałe sekcje, takie jak nagłówek i stopka, które są wyświetlane na każdej stronie Twojego sklepu online.

Możesz zapoznać się z unikalnym wyborem sekcji dla Supply i dowiedzieć się, jak je dostosować do potrzeb swojej firmy.

Szablon Supply zawiera następujące sekcje statyczne:

 • Nagłówek
 • Stopka
 • Strony produktu
 • Strony kolekcji
 • Strona listy kolekcji
 • Strony artykułów

Sekcje dynamiczne

Możesz dodawać, zmieniać rozmieszczenie i usuwać sekcje dynamiczne w celu dostosowania układu strony głównej. Każdy szablon ma unikalny zestaw sekcji dynamicznych do wyboru.

Szablon Supply zawiera następujące sekcje dynamiczne:

 • Posty na blogu
 • Lista kolekcji
 • Polecana kolekcja
 • Obraz z tekstem
 • Pokaz slajdów
 • Polecany produkt
 • Newsletter
 • Mapa
 • Tekst sformatowany
 • Film
 • Zawartość niestandardowa

Nagłówek

Szablon Supply zawiera kilka unikalnych ustawień nagłówka sklepu. Umożliwia wybór menu do wyświetlenia w nagłówku, załadowanie logo i wyświetlanie wiadomości skierowanych do klientów.

Aby dostosować nagłówek:

 1. Kliknij kartę Sekcje.

 2. Kliknij opcję Nagłówek.

 3. Z listy Menu wybierz menu do wyświetlenia.

Szablon Supply pozwala na zamieszczenie logo w nagłówku sklepu. Jeśli używasz niestandardowego logo, najlepiej użyć pliku w formacie .png z transparentnym tłem.

Szablon Supply wygląda najlepiej z logo o szerokości 400 pikseli. Możesz zmienić szerokość obrazu w polu Szerokość logo niestandardowego. Nie przekraczaj oryginalnej szerokości obrazu logo, w przeciwnym razie obraz może ulec zniekształceniu i jego jakość może się pogorszyć.

Wiadomość

Szablon Supply pozwala wprowadzić w nagłówku sklepu wiadomość o długości do 55 znaków. Wiadomość ta pojawia się nad paskiem wyszukiwania.

Może to być na przykład wiadomość powitalna, reklama wyprzedaży lub nowej kolekcji bądź powiadomienie klientów o opóźnieniach w wysyłce.

Aby dodać wiadomość nagłówka:

 1. W obszarze Wiadomość wprowadź wiadomość nagłówka.

 2. Możesz wyróżnić fragment tekstu poprzez pogrubienie lub kursywę.

 3. Kliknij opcję Zapisz.

Stopka

W sekcji stopki możesz edytować treść, która pojawia się na dole każdej strony w Twoim sklepie. W stopce możesz dodać następujące funkcje:

 • ikony mediów społecznościowych
 • ikony płatności
 • menu poziome
 • rejestracja do newslettera
 • tekst niestandardowy
 • szybkie linki

Sekcja stopki strony internetowej, w której wyświetlane jest menu szybkich linków, dane kontaktowe, opcja rejestracji do newslettera, menu poziome, tekst praw autorskich i ikony płatności.

Aby dostosować sekcję stopki:

 1. Kliknij opcję Dostosuj obok Supply.

 2. Kliknij opcję Sekcje.

 3. Kliknij opcję Stopka.

 4. Wyświetl ikony mediów społecznościowych w stopce, zaznaczając opcję Pokaż ikony mediów społecznościowych. Wybierz konta, z którymi mają one być połączone, z ustawień szablonu Media społecznościowe.

 5. Dodaj ikony płatności, np. Mastercard lub PayPal, do stopki, zaznaczając opcję Pokaż ikony płatności.

 6. Dodaj menu poziome na dole stopki z obszaru Menu prawne. Aby edytować domyślne menu, kliknij opcję Edytuj menu. Aby zmienić menu na inne, kliknij opcję Zmień, a następnie wybierz istniejące menu lub kliknij opcję Utwórz menu.

 7. Dodaj do dziewięciu bloków zawartości do stopki w obszarze Zawartość:

- Dodaj blok zawartości, klikając opcję Dodaj zawartość. Wybierz typ bloku spośród następujących opcji wyboru: - Menu - Tekst sformatowany - Rejestracja do newslettera

- Przenieś blok zawartości, klikając ikonę ⁞⁞ i przeciągając blok w inne miejsce. - Usuń blok zawartości, klikając blok, a następnie opcję Usuń zawartość. - Dostosuj blok zawartości, klikając go i edytując ustawienia.

 1. Kliknij opcję Zapisz.

Strony produktu

W sekcji Produkt możesz dodawać lub usuwać następujące elementy:

 • Powiększenie obrazu
 • Selektor ilości
 • Informacje o zapasach
 • Marka lub dostawca produktu
 • Informacje o oszczędnościach
 • Powiązane produkty
 • Dynamiczny przycisk realizacji zakupu
 • Ikony udostępniania w mediach społecznościowych
 • Opinie klientów

Aby edytować ustawienia dla stron produktu:

 1. W menu rozwijanym górnego paska wybierz opcję Strony produktów.

 2. Kliknij opcję Sekcje.

 3. Kliknij opcję Produkt.

 4. Aby umożliwić klientom powiększanie obrazu produktu poprzez najechanie wskaźnikiem myszy, zaznacz opcję Włącz powiększenie obrazu.

 5. Aby wyświetlić selektor ilości, zaznacz opcję Pokaż selektor ilości.

 6. Aby wyświetlić pozostałe zapasy, gdy ich poziom spada, zaznacz opcję Pokaż zapasy, gdy dostępnych jest mniej niż 10 produktów. Aby ta wiadomość była wyświetlana, musisz włączyć śledzenie zapasów dla produktu.

 7. Aby wyświetlana była wiadomość informująca, kiedy zapasy wyprzedanego produktu będą znów dostępne, zaznacz opcję Pokaż wiadomość o przychodzących transferach zapasów w przypadku wyprzedania. Wyświetlana wiadomość brzmi „Dostępne w zapasach po (data)”. Aby ta wiadomość była wyświetlana, musisz utworzyć transfer dla produktu.

 8. Aby wyświetlić markę lub dostawcę produktu, zaznacz opcję Pokaż dostawcę produktu. Aby wyświetlana była marka lub dostawca, do produktu należy dodać dostawcę.

 9. Aby wyświetlić kwotę oszczędzaną przez klienta, zaznacz opcję Pokaż oszczędzaną kwotę. Oszczędzana kwota jest różnicą pomiędzy ceną regularną a ceną do porównania produktu. Oszczędzana kwota jest zaokrąglana w dół do pełnego dolara. Jeśli na przykład różnica w cenie wynosi 25,51 $, oszczędzana kwota wyniesie „25 $”. Aby wyświetlić oszczędzaną kwotę, musisz ustawić cenę do porównania dla produktu.

 10. Aby wyświetlić cenę do porównania, zaznacz opcję Pokaż cenę do porównania.

 11. Aby wyświetlić wybór powiązanych produktów na dole strony, zaznacz opcję Pokaż powiązane produkty. Wyświetlane powiązane produkty determinuje kolekcja, do której należy produkt. Aby powiązane produkty były wyświetlane, należy utworzyć kolekcję dla produktu lub dodać go do istniejącej kolekcji. Jeśli produkt nie jest częścią kolekcji, powiązane produkty nie zostaną wyświetlone.

 12. Aby wyświetlić dynamiczny przycisk realizacji zakupu, zaznacz opcję Pokaż dynamiczny przycisk realizacji zakupu.

 13. Aby wyświetlić ikony udostępniania w mediach społecznościowych, zaznacz opcję Włącz udostępnianie produktu.

 14. Aby wyświetlić recenzje produktu dodawane przez klienta, zaznacz opcję Włącz recenzje produktu. Aby recenzje były wyświetlane, należy zainstalować darmową aplikację Recenzje produktów Shopify, która umożliwia klientom dodawanie recenzji.

 15. Aby ustawić rozmiar selektora wariantów, przycisku Dodaj do koszyka i dynamicznego przycisku realizacji zakupu, wybierz rozmiar z menu rozwijanego Rozmiar selektora wariantów i przycisku.

 16. Kliknij opcję Zapisz.

Strony kolekcji

Szablon Supply umożliwia określanie sposobu sortowania kolekcji w menu paska bocznego strony kolekcji. Możesz wybrać sortowanie według tagów produktów lub według grup filtrów.

 1. W podglądzie edytora szablonów sklepu otwórz stronę kolekcji.

 2. Kliknij kartę Sekcje.

 3. Kliknij opcję Kolekcja.

 4. Z listy rozwijanej Liczba produktów w rzędzie wybierz liczbę produktów, jaka ma być wyświetlana w każdym rzędzie.

 5. Z listy rozwijanej Liczba rzędów na stronę wybierz liczbę rzędów do wyświetlenia.

 6. Korzystając z Filtrów produktu paska bocznego, określ, czy kolekcje mają być sortowane według tagu produktu, czy według grupy filtrów.

 7. Aby wyświetlić cenę do porównania w przypadku gdy produkt z kolekcji jest sprzedawany po cenie niższej od pierwotnej lub w celu porównania z cenami konkurencji, zaznacz opcję Pokaż cenę do porównania.

 8. Aby wyświetlić kwotę oszczędzaną przez klienta w przypadku obniżenia ceny, zaznacz opcję Pokaż oszczędzaną kwotę.

 9. Aby umożliwić wyświetlanie recenzji produktów na stronach kolekcji, zaznacz opcję Włącz recenzje produktu.

 1. Kliknij opcję Zapisz.

Polecane kolekcje

W sekcji Polecane kolekcje wybierz do 6 kolekcji produktów, które mają być polecane na stronie głównej. Gdy klient kliknie polecaną kolekcję na stronie głównej, wyświetlany jest polecany produkt z kolekcji. Jeśli nie polecasz żadnego produktu, wyświetlany jest obraz pierwszego produktu z kolekcji.

Aby wyświetlić polecane kolekcje na stronie głównej:

 1. Kliknij kartę Sekcje.

 2. Kliknij opcję Polecane kolekcje.

 3. W obszarze Zawartość kliknij opcję Kolekcja.

 4. Z listy rozwijanej Kolekcja wybierz kolekcję do wyświetlenia.

 5. Dodawaj kolekcje do momentu wybrania wszystkich kolekcji, które chcesz wyświetlić.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Pokaz slajdów

Sekcja Pokaz slajdów umożliwia ładowanie obrazów do wykorzystania w pokazie slajdów. Możesz wybrać, czy slajdy mają się automatycznie zmieniać, i ustawić częstotliwość ich zmiany w sekundach.

Szablon Supply umożliwia dodanie do 6 slajdów z obrazami do strony głównej. Do każdego slajdu możesz dodać link adresu URL, który klienci mogą klikać w celu otwarcia strony w Twoim sklepie.

Każdy slajd z obrazem powinien mieć 1000 pikseli szerokości i 500 pikseli wysokości. Jeśli użyjesz obrazów pokazu slajdów o różnych wysokościach, mogą one przeskakiwać między zmianami slajdów lub wyglądać na niepowiązane ze sobą.

Aby dostosować pokaz slajdów:

 1. Kliknij kartę Sekcje.

 2. Kliknij opcję Pokaz slajdów.

 3. W obszarze Ustawienia zaznacz opcję Automatyczna rotacja slajdów, jeśli chcesz, by slajdy zmieniały się automatycznie.

 4. Z listy rozwijanej Czas zmiany wybierz częstotliwość rotacji w sekundach.

Aby dodać slajd z obrazem:

 1. W obszarze Zawartość kliknij opcję Obraz.

 2. W obszarze Obraz kliknij opcję Wybierz obraz, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

- Aby wybrać obraz, który został już załadowany do panelu administracyjnego Shopify, kliknij kartę Biblioteka. - Aby wybrać darmowe zdjęcie z kolekcji darmowych zdjęć Burst Shopify, kliknij kartę Darmowe zdjęcia. Z tego poziomu możesz wprowadzać termin wyszukiwania lub przeglądać kategorie zdjęć. - Aby wybrać obraz z komputera lokalnego, kliknij kartę Biblioteka, a następnie przycisk plus.

 1. Jeśli chcesz dodać link do slajdu, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Jeśli chcesz połączyć tekst na slajdzie ze stroną w sklepie, kliknij w polu Połącz adres URL i wybierz stronę. - Jeśli chcesz połączyć tekst na slajdzie ze stroną internetową, wklej URL strony internetowej w polu Link slajdu.

 1. Kliknij opcję Zapisz.

Newsletter

Możesz dodać możliwość rejestracji do newslettera do swojej strony głównej. Pozwoli Ci to gromadzić adresy e-mail klientów dla celów kampanii e-mail marketingu. Dowiedz się więcej na temat e-mail marketingu na blogu Shopify.

Sekcja newslettera na stronie internetowej. Dostępne jest pole, w którym klienci mogą wprowadzić adres e-mail, oraz przycisk o nazwie „Subskrybuj”.

Aby dodać możliwość rejestracji do newslettera do swojej strony głównej:

 1. Kliknij opcję Dostosuj obok Supply.

 2. Kliknij opcję Sekcje.

 3. Kliknij opcję Dodaj sekcję > Newsletter.

 4. Wprowadź nagłówek rejestracji do newslettera w polu Nagłówek. Domyślnym nagłówkiem jest „Subskrybuj nasz newsletter”.

 5. Wprowadź nagłówek podrzędny dla rejestracji do newslettera w polu Tekst podrzędny. Domyślny tekst to „Promocje, nowe produkty i wyprzedaże. Bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej”.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Film

Możesz dodać do swojej strony głównej film hostowany w serwisie YouTube lub Vimeo. Filmy mogą przyciągnąć uwagę klientów i zaciekawić ich ofertą Twojej firmy.

Aby dodać film do swojej strony głównej:

 1. Kliknij opcję Dostosuj obok Supply.

 2. Kliknij opcję Sekcje.

 3. Kliknij opcję Dodaj sekcję > Film.

 4. Wprowadź nagłówek dla filmu w polu Nagłówek.

 5. Wprowadź link do udostępniania filmu w polu Link filmu.

  Link do udostępniania filmu z serwisu YouTube wygląda następująco: https://youtu.be/OTJXAUZY9t0. Możesz dowiedzieć się, jak skopiować link udostępniający film z YouTube, zapoznając się z treścią tego artykułu Pomocy YouTube.

  Link do udostępniania filmu z serwisu Vimeo wygląda następująco: https://vimeo.com/281332510. Możesz dowiedzieć się, jak skopiować link udostępniający film z Vimeo, zapoznając się z treścią tego artykułu Centrum pomocy Vimeo.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Zawartość niestandardowa

W sekcji Zawartość niestandardowa możesz użyć kodu HTML do tworzenia niestandardowej zawartości dla swojej strony głównej. Możesz na przykład użyć kodu HTML do formatowania bloków tekstowych, tworzenia tabel lub osadzania zawartości z zewnętrznych stron internetowych.

Aby dodać niestandardową zawartość strony głównej:

 1. Kliknij opcję Dostosuj obok Supply.

 2. Kliknij opcję Sekcje.

 3. Kliknij opcję Dodaj sekcję.

 4. W obszarze Układ zaawansowany kliknij opcję Niestandardowa zawartość > Dodaj.

 5. Kliknij opcję Niestandardowa zawartość i wprowadź kod HTML, który chcesz dodać do swojej strony głównej.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo