Strony

Jeśli masz sklep online Shopify, możesz tworzyć strony internetowe na swoim panelu administracyjnym Shopify. Strony internetowe zawierają informacje, które rzadko się zmieniają lub do których klienci często się odwołują, np. strony „O nas” lub „Kontakt”. Dowiedz się więcej o tym, jakie informacje umieścić na stronie „O nas”.

Możliwe jest również dodanie bloga do swojego sklepu online, aby regularnie otrzymywać aktualne treści lub zachęcić odwiedzających do wyrażania opinii.

Rozwój: Jeśli potrzebujesz pomocy przy dodawaniu stron do sklepu online, możesz zatrudnić eksperta z programu Shopify Expert.


Dodaj nową stronę internetową do sklepu online

Kroki:

 1. Wprowadź tytuł i zawartość strony.

  Nadawany tytuł strony internetowej powinien być opisowy i prosty w przekazie. Tytuł strony internetowej jest wyświetlony na karcie lub pasku tytułu przeglądarek. Jest on również wykorzystywany jako tytuł w wynikach wyszukiwarki. Dowiedz się więcej o pozycjonowaniu (SEO) strony internetowej.

 2. W obszarze Widoczność wybierz, kiedy strona ma zostać opublikowana. Domyślnie nowa strona WWW będzie widoczna po kliknięciu przycisku Zapisz. Wybierz opcjęUkryte, jeśli chcesz, aby nowa strona WWW była ukryta przed sklepem online, lub kliknij Ustaw konkretną datę publikacji, aby kontrolować datę publikacji strony WWW.

 3. Kliknij opcję Zapisz.

 4. Opcjonalnie: Aby opublikowana strona WWW pojawiła się w nawigacji sklepu online, dodaj do niego link w menu.

Dodaj zawartość do strony internetowej

Edytor tekstu sformatowanego wyświetla tekst w polu Zawartość w takim samym stylu, w jakim będzie wyświetlany online. Można sformatować tekst i zmienić jego kolor, wybierając opcje w edytorze tekstu sformatowanego. Na stronie internetowej można również wstawić następujące elementy:

 • linki
 • tabele
 • zdjęcia
 • filmy

Dowiedz się więcej o edytorze tekstu sformatowanego.

Aby edytować kod HTML strony, kliknij przycisk Pokaż HTML, aby wyświetlić HTML i dokonać zmian:

Shopify - pokaż edytor strony html

Pamiętaj, aby kliknąć Zapisz po dokonaniu zmiany w zawartości strony internetowej, którą chcesz zachować.

Można dodać link do strony internetowej, aby skierować klientów do innej strony internetowej dostępnej w sklepie online lub w innym miejscu w Internecie.

Kroki:

 1. W polu Zawartość wprowadź tekst, który można przekształcić w link.

 2. Wyróżnij tekst linku i kliknij przycisk Wstaw link:

  Shopify - wstaw link do strony

 3. Wprowadź adres internetowy w polu Link do Wprowadź opisowy tytuł linku, aby pomóc w pozycjonowaniu stron i zapewnić jego dostępność.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj mapę Google do strony internetowej

Istnieje możliwość dodania mapy Google danego adresu do strony internetowej w sklepie online. Na przykład, dobrą koncepcją jest dodanie mapy do strony O nas, aby wskazać lokalizację sklepu:

 1. W Google Maps wprowadź adres, który chcesz zamapować.

 2. Kliknij ikonę Udostępnij, aby otworzyć opcje udostępniania.

 3. Kliknij przycisk Osadź mapę, aby utworzyć kod osadzania.

 4. Wybierz żądany rozmiar mapy, a następnie skopiuj kod do pola tekstowego. Kod zaczyna się od <iframe src= i jest tagiem zapisanym w HTML, który osadza mapę.

 1. Kliknij tytuł strony internetowej, na której chcesz wyświetlić mapę.

 2. Na pasku narzędzi Zawartość kliknij przycisk Pokaż HTML, aby wyświetlić kod HTML dla Twojej strony internetowej:

  Shopify - pokaż pasek narzędzi HTML

 3. Wklej kod skopiowany z Map Google do pola Zawartość. Możesz umieścić mapę na dole strony, wklejając kod za dowolną istniejącą zawartością lub w innym miejscu na swojej stronie internetowej.

 4. Kliknij Pokaż edytor, aby wrócić do edytora strony internetowej z przeglądarki HTML i wyświetlić podgląd mapy.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Edytuj stronę internetową

Możesz edytować stronę internetową w Shopify, jeśli chcesz poprawić literówki, dodać nowe informacje lub wprowadzić zmiany w treści.

Kroki:

 1. Kliknij tytuł strony internetowej.

 2. Wprowadź zmiany w istniejącej zawartości lub ustawieniach strony internetowej.

 3. Kliknij Zapisz. Odwiedź stronę internetową swojego sklepu online, aby się upewnić, że zmiany zostały zastosowane. Może być konieczne ponowne załadowanie przeglądarki, aby wyświetlić zapisane zmiany.

Edytuj wpis w wyszukiwarce dla strony internetowej

Możesz edytować sposób wyświetlania strony w wynikach wyszukiwarki, aby pomóc klientom znaleźć Twoją stronę i zachęcić ich do kliknięcia linku.

Kroki:

 1. Kliknij tytuł strony internetowej.

 2. W sekcji Podgląd wpisu w wyszukiwarce kliknij opcję Edytuj pozycjonowanie stron (SEO).

 3. W polu Tytuł strony wpisz opisowy tytuł. Ten tytuł będzie wyświetlany jako link w wynikach wyszukiwarki. Tytuł może zawierać maksymalnie 55 znaków.

 4. Wprowadź opis dla wpisu w wyszukiwarce. Pamiętaj o uwzględnieniu odpowiednich słów kluczowych, które pomogą nowym klientom znaleźć Twój link, oraz nazwy firmy. W opisie możesz wprowadzić maksymalnie 320 znaków.

 1. W sekcji adres URL i uchwyt możesz edytować adres internetowy. W większości przypadków nie będzie konieczne wprowadzanie zmian w adresie internetowym. Jeśli jednak dokonujesz zmian, pamiętaj o skonfigurowaniu przekierowań adresu URL ze starej strony internetowej. Adres URL nie może zawierać spacji. Uchwyty są używane przy projektowaniu szablonów.

 2. Kliknij opcję Zapisz.

Usuń stronę internetową

Kroki:

 1. Kliknij tytuł strony internetowej, którą chcesz usunąć.

 2. Kliknij opcję Usuń stronę.

 3. Kliknij Usuń.

Jeśli usuniesz stronę internetową używaną w nawigacji sklepu, powiązana pozycja menu zostanie również usunięta. Na przykład, jeśli usuniesz stronę internetową zapytań hurtowych, których używasz w pozycji menu Sprzedaż hurtowa, obie zostaną usunięte.

Możesz również skorzystać ze zbiorczych czynności, aby jednocześnie usunąć więcej niż jedną stronę.

Publikuj zbiorczo lub cofnij zbiorcze publikowanie stron internetowych

Możesz sterować stronami WWW, które są publikowane w sklepie online za pomocą rozwijanego menu Czynności w Shopify. Pozwala to opublikować lub cofnąć publikację kilku stron jednocześnie, co jest pomocne, jeśli przechodzisz do Shopify z innej platformy e-handlu lub strony WWW albo, jeśli przekazujesz serie wstępnie napisanych dokumentów.

Publikuj zbiorczo strony internetowe

Kroki:

 1. Zaznacz pole obok każdej strony internetowej, którą chcesz opublikować.

 2. Kliknij rozwijalne menu Czynności, a następnie wybierz opcję Publikuj wybrane strony. Teraz masz możliwość przeglądania swoich stron internetowych w sklepie online.

 3. Dodaj link do Twoich nowych stron internetowych w menu, aby klienci mogli je znaleźć.

Cofnij zbiorczo publikowanie stron internetowych

Kroki:

 1. Zaznacz pole obok każdej strony internetowej, której publikację chcesz cofnąć z Twojego sklepu online.

 2. Kliknij rozwijalne menu Czynności, a następnie wybierz opcję Cofnij publikację wybranych stron.

 3. Usuń linki do stron internetowych z menu.

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo