Shopify Privacy & Compliance

Shopify Privacy & Compliance to aplikacja, która ułatwia sprzedawcom zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności. Za pomocą tej aplikacji, możesz skonfigurować poniższe elementy wyświetlane Twoim w sklepie online:

 • Baner zgody na pliki cookie, który prosi odwiedzających o zgodę na wykorzystanie ich danych. Jest to wymagane przez Rozporządzenie Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych (RODO) i przepisy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Wielkiej Brytanii i Szwajcarii.
 • WykakująceWyskakujące okienko preferencji. Wyskakujące okienko preferencji plików cookie dodaje link na banerze zgody na pliki cookie umożliwiający zarządzanie preferencjami. Odwiedzający sklep online może następnie wybrać typy danych, które sprzedawca może gromadzić. Zezwolenie odwiedzającym na wybór danych, których dotyczy zgoda, jest również wymagane przez RODO i inne przepisy dotyczące ochrony prywatności.
 • Strona rezygnacji z gromadzenia danych. Strona z rezygnacją z gromadzenia danych (o treści Nie sprzedawaj ani nie udostępniaj moich danych osobowych) umożliwia odwiedzającym sklep online rezygnację ze sprzedaży lub udostępniania ich danych osobowych. Ta strona rezygnacji jest wymagana przez określone przepisy stanowe USA.

Instalowanie aplikacji Privacy & Compliance

Kroki

 1. Znajdź aplikację Privacy & Compliance w Shopify App Store.
 2. Na stronie oferty aplikacji kliknij Dodaj aplikację.
 3. Aby autoryzować korzystanie z aplikacji, kliknij opcję Zainstaluj aplikację w panelu administracyjnym Shopify.

Po zainstalowaniu aplikacji możesz ją przeglądać i wykorzystywać na stronie Aplikacje w panelu administracyjnym Shopify.

Odinstaluj aplikację Privacy & Compliance

Kroki

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.
 2. Kliknij opcję Usuń.

Dostęp do aplikacji Privacy & Compliance

Kroki

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.
 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Privacy & Compliance.
 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

W aplikacji Privacy & Compliance możesz wybrać domyślny tekst banera zgody na pliki cookie lub dostosować go do swoich potrzeb biznesowych.

Dla banera zgody na pliki cookie dostępne są następujące opcje konfiguracji:

 • Pozycja banera (Wyświetlanie banera)
 • Kolor (jasny, ciemny lub niestandardowy)
 • Treść

Wybierając odpowiedni poziom dostosowania, pamiętaj o tym, że:

 • Domyślne treści zostały opracowane z myślą o ułatwieniu sprzedawcom spełnienia wymogów prawnych, ale mogą nie mieć zastosowania do konkretnej działalności lub regionu.
 • Sprawdź domyślne treści, aby potwierdzić, że mają zastosowanie do Twojej firmy, i w razie potrzeby edytuj informacje.

Instalowanie domyślnego banera

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem aplikacji, możesz wykonać następujące kroki, aby zainstalować gotowy baner plików cookie:

 1. Sprawdź na stronie banera zgody na plik, masz utworzoną politykę prywatności, a adres URL Twojej polityki prywatności jest prawidłowy. Możesz utworzyć politykę prywatności w sekcji Ustawienia > Polityki w panelu administracyjnym.
 2. Kliknij przycisk Włącz baner.

Przywracanie ustawień domyślnych banera

Jeśli wprowadzasz zmiany i chcesz przywrócić pierwotne ustawienia domyślne, przejdź do sekcji Czynności i kliknij opcję Przywróć ustawienia domyślne. W ten sposób przywrócona zostanie domyślna zawartość i położenie banera zgody na pliki cookie oraz zawartość wyskakującego okienka preferencji.

Podgląd banera

Możesz wyświetlić podgląd ustawionego banera na urządzeniu mobilnym w oknie podglądu po prawej stronie ekranu. Aby zobaczyć, w jaki sposób baner wyświetla się w Twoim sklepie online, wykonaj następujące kroki:

 1. Na komputerze stacjonarnym zapisz wprowadzone zmiany, klikając przycisk Zapisz.
 2. Kliknij opcję Wyświetl w sklepie online.

Wyskakujące okienko preferencji plików cookie

W wyskakującym okienku preferencji plików cookie odwiedzający Twój sklep online mogą wybrać, czy wyrażają zgodę na sposób, w jaki będziesz gromadzić i udostępniać ich informacje. Dostępne opcje to zapamiętanie preferencji odwiedzającego, pomiar wydajności strony oraz personalizacja marketingu. Jest to wymagane przez RODO i inne przepisy dotyczące prywatności.

Gdy zdecydujesz się połączyć wyskakujące okienko preferencji, do banera zgody na pliki cookie dodawany jest link Zarządzaj preferencjami. Gdy odwiedzający kliknie ten link, pojawi się wyskakujące okienko z informacjami i typami plików cookie, które można wybrać. Domyślny tekst na tej stronie opisuje, w jaki sposób odwiedzający zachowuje kontrolę nad swoimi danymi, i wskazuje korzyści związane z opcją Akceptuj wszystkie pliki cookie. Opisuje również cztery kategorie plików cookie.

Kolor wyskakującego okienka preferencji cookie będzie odpowiadać kolorowi wybranemu dla banera zgody na pliki cookie. Całą zawartość w wyskakującym okienku preferencji można edytować. Wyskakujące okienko preferencji plików cookie jest wyświetlane na środku strony sklepu online. Położenia wyskakującego okienka nie można dostosować.

Strona rezygnacji z gromadzenia danych

W celu skuteczniejszego zapewnienia zgodności z określonymi stanowymi przepisami o ochronie prywatności obowiązującymi w USA możesz wyświetlić stronę z opcjami dla odwiedzających, aby ograniczyć gromadzenie i udostępnianie ich informacji.

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem aplikacji, możesz wyświetlić gotową stronę rezygnacji z gromadzenia danych, dodając link menu nawigacji i klikając przycisk Aktywuj. Możesz również cofnąć wszelkie zmiany i przywrócić domyślną zawartość tej strony, klikając przycisk Przywróć ustawienia domyślne w sekcji aplikacji Strona rezygnacji z gromadzenia danych.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo