Ustawienia

Ustawienia wyszukiwania zmieniają typ wyników zwracanych przez wyszukiwanie w witrynie sklepu i wyszukiwanie z podpowiedziami. Ustawienia wyszukiwania mogą zostać nadpisane przez opublikowany szablon.

Ustawienia wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania: Wybierz, jakie typy wyników są wymagane dla strony wyników wyszukiwania w Twoim sklepie online. Dostępne opcje to wyniki dotyczące produktów, stron i postów na blogu. Domyślnie wymagane są wszystkie typy wyników.

Wyniki wyszukiwania z podpowiedziami: Wybierz typy wyników wymagane dla składnika wyszukiwanie z podpowiedziami Twojego sklepu online. Dostępne opcje to wyniki dotyczące produktu, strony, postu na blogu, kolekcji i zapytania. Domyślnie zgłaszane jest zapytanie o wyniki zapytania, dotyczące produktu, kolekcji i strony.

Produkty wyczerpane: Wybierz sposób wyświetlania wyników dla niedostępnych produktów zarówno dla strony wyników wyszukiwania, jak i wyszukiwania z podpowiedziami. Produkty wyczerpane mogą być wyświetlane, ukryte lub umieszczone jako ostatnie w zwracanych wynikach. Ustawienie dostosowuje zachowanie zarówno w przypadku wyszukiwania, jak i wyszukiwania z podpowiedziami. Domyślnie niedostępne produkty są wyświetlane po wszystkich innych pasujących wynikach.

Wymagania i ograniczenia

Jeśli Twój szablon sklepu online modyfikuje parametry zapytania użyte w żądaniach wysłanych do punktów końcowych wyszukiwania w witrynie sklepu lub wyszukiwania z podpowiedziami, ustawienia wyszukiwania zostają nadpisane i nie będą używane. Jeśli zmiany ustawień wyszukiwania nie są wyświetlane w Twoim sklepie, skontaktuj się z twórcą szablonu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo