Dostosuj synonimy

Funkcja wyszukiwania w Shopify używa synonimów, traktując powiązane terminy jako dokładne dopasowania. Synonimy mogą zwiększyć trafność wyników wyszukiwania klienta. Możesz na przykład sprzedawać torby o nazwie „nosidła”, ale jeśli wiesz, że klienci często wyszukują w Twoim sklepie hasło „torby z paskiem”, możesz utworzyć grupę synonimów dla „nosideł” i „toreb z paskiem”, co umożliwi wyświetlenie produktów typu „nosidło”, gdy klient będzie szukał „toreb z paskiem”.

Wymagania dotyczące synonimów

Każdy synonim może być jednym słowem lub składać się z maksymalnie 5 wyrazów. Grupa synonimów może zawierać maksymalnie 20 synonimów. Tytuły grup synonimów są używane przez aplikację do wyświetlania grup synonimów. Tytuł nie ma wpływu na wyniki wyszukiwania w sklepie online.

Każdy synonim musi być unikalny w całym sklepie. Ten sam synonim nie może występować w wielu grupach synonimów.

Synonimy wymagają dokładnego dopasowania, aby mogły mieć wpływ na wyniki wyszukiwania. Na przykład, jeśli utworzysz synonimy dla „nosideł” i „toreb z paskiem”, ale klient będzie szukał „torby na pasek”, nie powstanie żadne powiązanie z „nosidłami”.

Utwórz grupę synonimów

Możesz tworzyć synonimy dla swojego sklepu.

Kroki:

  1. W aplikacji Shopify Search & Discovery kliknij opcję Szukaj, a następnie wybierz Synonimy i kliknij opcję Utwórz grupę synonimów.
  2. Dodaj osobno każde słowo lub frazę wyszukiwania. Kliknij przycisk Dodaj dla każdego synonimu.
  3. Wprowadź nazwę grupy synonimów.
  4. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo