Dostosuj synonimy

Funkcja wyszukiwania w Shopify używa synonimów, traktując powiązane terminy jako dokładne dopasowania. Synonimy mogą zwiększyć trafność wyników wyszukiwania klienta. Możesz na przykład sprzedawać torby o nazwie „nosidła”, ale jeśli wiesz, że klienci często wyszukują w Twoim sklepie hasło „torby z paskiem”, możesz utworzyć grupę synonimów dla „nosideł” i „toreb z paskiem”, co umożliwi wyświetlenie produktów typu „nosidło”, gdy klient będzie szukał „toreb z paskiem”.

Wymagania dotyczące synonimów

Każdy synonim może być jednym słowem lub składać się z maksymalnie 5 wyrazów. Grupa synonimów może zawierać maksymalnie 20 synonimów, a maksymalna liczba synonimów dla całego sklepu to 1000.

Każdy synonim musi być unikalny w całym sklepie. Ten sam synonim nie może występować w wielu grupach synonimów.

Najlepsze praktyki dotyczące synonimów

Możesz użyć następujących najlepszych praktyk dotyczących synonimów w celu zapewnienia dobrego doświadczenia klienta:

  • Zapoznaj się z raportem dotyczącym Twojego sklepu zawierającym najpopularniejsze wyszukiwania w sklepie online bez wyników, aby sprawdzić, czy klienci szukają terminów, które nie są używane w Twoim sklepie, ale dla których możesz utworzyć odpowiednie synonimy.
  • Synonimy należące do tej samej grupy powinny być całkowicie wymienne. Unikaj tworzenia grup synonimów zawierających luźno powiązane terminy (przykładem może być grupa zawierająca zarówno słowo „mężczyźni”, jak i „chłopcy”), ponieważ może to spowodować, że istotne wyniki będą wyświetlane niżej na liście.
  • Nie ma potrzeby tworzenia synonimów dla wyszukiwanych haseł zawierających często popełniane błędy w pisowni. Shopify posiada wbudowane strategie, które uwzględniają takie przypadki podczas tworzenia wyników wyszukiwania. Dowiedz się więcej o tolerowaniu literówek podczas wyszukiwania w witrynie sklepu.
  • Na przykład w przypadku grupy angielskich synonimów zawierającej złożenia warto rozważyć dodanie wersji pisanych łącznie, rozłącznie lub z łącznikiem. Przykładem może być „belt bag” „beltbag” i „belt-bag”. Alternatywne sposoby zapisu złożeń nie są uwzględniane w domyślnym zachowaniu podczas wyszukiwania, ale mogą być preferowane przez Twoich klientów.

Utwórz grupę synonimów

Możesz tworzyć synonimy dla swojego sklepu.

Kroki:

  1. W aplikacji Shopify Search & Discovery kliknij opcję Szukaj, a następnie wybierz Synonimy i kliknij opcję Utwórz grupę synonimów.
  2. Dodaj osobno każde słowo lub frazę. Kliknij przycisk Dodaj dla każdego synonimu.
  3. Wprowadź nazwę grupy synonimów.
  4. Kliknij opcję Zapisz.

Tytuły grup synonimów są używane przez aplikację do wyświetlania grup synonimów. Tytuł nie ma wpływu na wyniki wyszukiwania w sklepie online.

Zachowanie w przypadku synonimów

Poniżej znajduje się kilka zachowań związanych z synonimami, które mają wpływ na wyniki wyszukiwania.

Synonimy z wieloma słowami

Kiedy synonim ma wiele słów oddzielonych spacją, np. „belt bag”, jest on używany jako wyszukiwana fraza podczas zwracania wyników wyszukiwania synonimów.Wyszukiwanie frazy zwraca wyniki, w których słowa pojawiają się w kolejności odpowiadającej dokładnie kolejności słów w synonimie.

Na przykład, jeśli masz grupę synonimów z wyrazami sling i belt bag:

  • Podczas wyszukiwania słowa „sling” dopasowywane są produkty zawierające słowo „sling” oraz produkty zawierające frazę „belt bag”.
  • Podczas wyszukiwania frazy „belt bag” dopasowywane są produkty, które zawierają słowa „belt” i „bag” (niekoniecznie w tym samym polu lub kolejności) oraz produkty, które zawierają słowo „sling”.

Warunki, gdy synonimy nie są używane

Synonimy nie są używane do dopasowania w polach sku i barcode produktów.

Synonimy nie są używane, gdy zapytanie wyszukiwania zawiera składnię wyszukiwania.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo