Raport dot. szybkości działania sklepu online

Optymalizacja szybkości działania sklepu online może poprawić doświadczenia zakupowe, sprawić, że Twój sklep można będzie łatwiej wyszukać i zwiększyć konwersję. Możesz dowiedzieć się, jak Twój sklep wypada względem standardów branżowych i na tle innych podobnych mu sklepów Shopify, wyświetlając raport Szybkość działania sklepu online.

Na szybkość działania sklepu online wpływa kilka czynników, wliczając:

 • Aplikacje
 • Biblioteki i usługi firm zewnętrznych
 • Biblioteki analityczne
 • Kod szablonu
 • Liczba i rozmiar obrazów oraz filmów

Wprowadzenie ulepszeń do sklepu online może podnieść jego ocenę i pozycję w rankingu. Ulepszenia wprowadzone do podobnych sklepów mogą obniżyć Twoją pozycję w rankingu, nawet jeśli nie dokonasz w swoim sklepie żadnych zmian. Na przykład, jeśli kilka podobnych sklepów zoptymalizuje swoje obrazy i usunie nieużywane aplikacje, to liczba sklepów działających szybciej niż Twój może się zwiększyć, przez co Twoja pozycja w rankingu spadnie.

Dowiedz się więcej, dlaczego szybkość działania sklepu online jest ważna.

Wyświetlanie oceny szybkości działania sklepu online i raportu

Aby wyświetlić wynik prędkości i otworzyć raport dot. prędkości na stronie Szablony, musisz mieć uprawnienia pracownika do raportów i szablonów.

Informacje o ocenie szybkości i sposobie jego obliczenia znajdziesz w części Twoja ocena szybkości.

Kroki:

 1. W sekcji Ocena szybkości sklepu online wyświetl swoją ocenę szybkości.

 2. Aby wyświetlić pełny raport szybkości, kliknij opcję Wyświetl raport.

Twoja ocena szybkości

Twoja ocena szybkości jest pomiarem szybkości działania sklepu online w środowisku testowym Shopify w oparciu o wskaźniki wydajności Google Lighthouse.

Twoja ocena szybkości jest obliczana codziennie. Ze względu na sposób obliczania wynik może nie ulec zmianie natychmiast po wprowadzeniu zmian w sklepie online. Jeśli Twój sklep jest nowy lub zabezpieczony hasłem, możesz nie mieć oceny.

Jak obliczany jest wynik

Twój wynik jest oparty na średniej ważonej wyników wydajności Lighthouse dla strony głównej Twojego sklepu, strony produktu wykazującej największy ruch w ciągu ostatnich 7 dni oraz dla strony kolekcji wykazującej największy ruch w ciągu ostatnich 7 dni. Wagi są oparte na wielu czynnikach, wliczając ruch względny do każdego z tych typów stron we wszystkich sklepach Shopify.

Ocena szybkości działania sklepu online jest uśrednioną wartością z wielu dni, w których mierzone były wyniki wydajności Lighthouse. Wyniki wydajności mogą się nieznacznie różnić w zależności od testów, a uśredniona wartość z kilku dni lepiej obrazuje codzienną wydajność Twojego sklepu. Jeśli Twój sklep jest nowy lub właśnie usunąłeś(-aś) stronę hasła, wynik może być mniej dokładny. Aby wyświetlić wynik dla każdego typu strony, kliknij listę rozwijalną Zobacz, jak obliczany jest wynik.

Raporty Lighthouse działają w mobilnych wersjach tych stron, ponieważ 60% sprzedaży zrealizowanej w sklepach Shopify pochodzi z urządzeń mobilnych.

Jeśli nie masz strony kolekcji, strony produktu lub strony głównej, bądź typ strony nie ma odsłon, wtedy wynik strony jest wymieniony jako Brak dostępnych danych. Twoja ocena szybkości ładowania stron sklepu online obliczany jest tylko z wykorzystaniem dostępnych stron oraz ich wag. Nie ma czynników wpływających negatywnie na Twój wynik.

Aby uruchomić raport Lighthouse na specjalnej stronie kolekcji, stronie produktu lub stronie głównej użytej do obliczenia wyniku, kliknij opcję Zobacz, jak obliczany jest wynik, a następnie kliknij Wyświetl informacje. Uruchomienie raportu Lighthouse pozwala na wyświetlenie bardziej szczegółowych wskaźników dla strony. Aby dowiedzieć się, co oznaczają te wskaźniki, zapoznaj się z dokumentacją oceny wydajności Google Lighthouse.

Co oznacza Twoja ocena szybkości

Twoja ocena szybkości pozwoli Ci poznać szybkość działania Twojego sklepu i jego prędkość postrzeganą przez klientów.

Wyższy wynik reprezentuje sklep online, który jest szybki dla szerokiej gamy klientów, którzy z niego korzystają. Nawet klient z wolnym telefonem i słabym połączeniem mobilnym może mieć pozytywne doświadczenia w procesie zakupowym.

Niższy wynik reprezentuje sklep online, który może nie być dostępny dla wszystkich klientów pragnących dokonać zakupu w Twoim sklepie.

Wysoki wynik Google Lighthouse trudno uzyskać i w miarę osiągania wyższego wyniku coraz trudniej go poprawić. Lighthouse porównuje Twój sklep online ze wszystkimi typami stron internetowych, z których wiele nie oferuje takiej samej funkcjonalności, co sklep online. Aby dowiedzieć się, jak Twój sklep wypada na tle innych sklepów Shopify, wyświetl swój ranking szybkości. Następnie możesz użyć swojej oceny szybkości jako miary, która pomoże Ci ulepszyć Twój sklep online pod kątem klientów.

Jeśli chcesz poprawić swoją ocenę szybkości lub ranking, zapoznaj się z tematem Zwiększanie szybkości działania sklepu online i poznaj kilka sugestii, od czego najlepiej zacząć.

Twój ranking

Twój ranking reprezentuje sposób, w jaki ocena szybkości działania Twojego sklepu online jest porównywana ze sklepami Shopify podobnymi do Twojego. Twój sklep online może mieć jeden z następujących rankingów:

 • Wolniejszy niż podobne sklepy
 • Ta sama prędkość jak w podobnych sklepach
 • Szybszy niż podobne sklepy

Twój Ranking jest przeliczany w tym samym czasie, co Twoja ocena szybkości. Jeśli Twój sklep jest nowy lub zabezpieczony hasłem, możesz nie mieć rankingu.

Co oznacza twój ranking

Jeśli Twój sklep jest szybszy niż podobne sklepy, to pozytywne doświadczenia w procesie zakupowym może odczuwać większa liczba klientów ze względu na szybkość działania Twojego sklepu.

Jeśli Twój sklep ma taką samą prędkość ładowania stron jak podobne sklepy, to zapewnia zbliżone doświadczenia w procesie zakupowym, jak podobne sklepy i nie jest szczególnie szybki ani wolny.

Jeśli Twój sklep jest wolniejszy niż podobne sklepy, to może nie być dostępny lub łatwy w obsłudze dla wszystkich potencjalnych klientów. Należy wtedy rozważyć wprowadzenie ulepszeń w kontekście szybkości działania sklepu.

Jeśli Twoi konkurenci zwiększają prędkość ładowania stron swoich sklepów, Twoja pozycja może spaść, nawet jeśli nie dokonasz zmian w swoim sklepie.

Co kryje się pod pojęciem podobnego sklepu?

Podobne sklepy mogą mieć niektóre z poniższych cech wspólnych. Można zastosować również inne czynniki, które nie zostały tu wymienione.

 • Liczba dotychczasowej sprzedaży
 • Sprzedaż brutto
 • Liczba produktów i wariantów
 • Rodzaje produktów
 • Ruch
 • Zainstalowane aplikacje
 • Użyty szablon

Historia ocen szybkości

W sekcji Historia ocen szybkości pokazane jest, jak zmieniały się oceny prędkości w wybranym zakresie dat. Sekcja zawiera wykres, który śledzi ocenę Twojego sklepu w czasie i tabelę zawierającą listę historycznych ocen i zdarzeń instalacji lub odinstalowania aplikacji.

Wykres zawiera markery zdarzeń reprezentujące aplikację, która jest instalowana lub odinstalowywana. Te zdarzenia mogą wpływać lub nie na Twoją ocenę prędkości. Możesz wyświetlić listę zainstalowanych lub odinstalowanych aplikacji, klikając znacznik zdarzenia.

Korzystając z tej sekcji, możesz zidentyfikować zdarzenia związane z aplikacjami, które pozytywnie lub negatywnie wpłynęły na Twoją ocenę i je przeanalizować. Na przykład, jeśli ocena spada po zainstalowaniu aplikacji, rozważ dokonanie analizy aplikacji w celu ustalenia, czy korzyści wynikające z funkcji wprowadzonych przez aplikację przeważają nad jej negatywnym wpływem na szybkość działania Twojego sklepu.

Po załadowaniu raportu szybkości działania sklepu online na wykresie wyświetlane są ostatnie 7 dni oceny. Możesz zmienić zakres dat za pomocą selektora zakresu dat. Oceny są ponownie obliczane o godz. 9:00 czasu UTC. Jeśli nie masz najnowszej oceny w raporcie, sprawdź ponownie później.

Możesz nie mieć oceny prędkości dla każdego dnia. Brakujące oceny prędkości pojawiają się jako luki w wykresie wyników prędkości i jako pusta ocena () w tabeli. Dowiedz się o czynnikach, które uniemożliwiają uruchomienie raportu prędkości.

Środowisko testowe Shopify

Wyniki przedstawione w raporcie dot. szybkości działania sklepu online mogą być inne niż wyniki obliczone za pomocą PageSpeed Insights lub Chrome DevTools. Wynika to z faktu, że środowisko, w którym wykonywany jest raport Lighthouse ma wpływ na wyniki raportu, a wyniki na wszystkich platformach reprezentują tylko chwilowy pomiar szybkości działania Twojego sklepu.

Raporty Lighthouse wykonywane w środowisku testowym Shopify nie zmieniają się w zależności od wspólnych czynników, takich jak szybkość połączenia z Internetem, moc przetwarzania urządzenia, rozszerzenia przeglądarki lub oprogramowanie antywirusowe. Ponieważ wszystkie raporty Lighthouse dotyczące wydajności używane dla oceny szybkości są uruchamiane z wykorzystaniem tego samego środowiska Shopify, możemy dokładnie porównać Twój wynik z wynikami innych sklepów online na platformie Shopify.

Inne czynniki mogące zmienić Twój wynik z dnia na dzień.

Często zadawane pytania

Dlaczego nie mam wyniku ani rankingu?

Poniżej podajemy kilka powodów, dla których możesz nie mieć wyniku lub rankingu:

Twój sklep jest zabezpieczony hasłem

Jeśli Twój sklep online jest zabezpieczony hasłem, narzędzie Lighthouse nie może uzyskać do niego dostępu, aby uruchomić raport. Musisz usunąć stronę hasła, aby narzędzie Lighthouse mogło zgromadzić użyte dane w celu wygenerowania Twojej oceny i rankingu.

Jeśli chcesz poznać prędkość ładowania stron swojego sklepu, ale nie chcesz usunąć strony hasła, możesz uruchomić raport Lighthouse ręcznie za pomocą Chrome DevTools.

Twój sklep jest nowy lub właśnie usunąłeś(-aś) hasło

Być może nie masz jeszcze żadnych odsłon strony lub wynik bądź ranking Twojego sklepu mógł nie zostać jeszcze obliczony.

Aby umożliwić narzędziu Lighthouse przeprowadzenie oceny Twoich stron, możesz odwiedzić strony swojego sklepu, aby wygenerować jego odsłony. Następnym razem, gdy Shopify spróbuje obliczyć wynik Twojego sklepu, odwiedzone strony będą mogły zostać wykorzystane w raporcie. Ten proces może potrwać kilka dni. Aby od razu uzyskać informacje o szybkości działania Twojego sklepu, możesz uruchomić raport Lighthouse w narzędziu Google PageSpeed Insights.

Na stronach Twojego sklepu nie odnotowano ruchu w ciągu ostatnich 7 dni

Być może w ciągu ostatnich 7 dni nie miałeś(-aś) żadnych odsłon na swojej stronie głównej, stronie kolekcji lub stronie produktu.

Aby umożliwić narzędziu Lighthouse przeprowadzenie oceny Twoich stron, możesz odwiedzić strony swojego sklepu, aby wygenerować jego odsłony. Następnym razem, gdy Shopify spróbuje obliczyć wynik Twojego sklepu, odwiedzone strony będą mogły zostać wykorzystane w raporcie. Ten proces może potrwać kilka dni. Aby od razu uzyskać informacje o szybkości działania Twojego sklepu, możesz uruchomić raport Lighthouse w narzędziu Google PageSpeed Insights.

Dlaczego zmienił się jeden z moich wyników?

Twoje wyniki mogą się zmieniać z dnia na dzień, nawet jeśli nie dokonałeś(-aś) żadnych zmian w swoim sklepie online. Wyniki mogą ulec zmianie z powodu następujących czynników:

 • Względne wyniki innych sklepów. Jeśli inny sklep wprowadził ulepszenia do swojego wyniku, Twój wynik może spaść w rankingu.
 • Inne czynniki zmienności.

Twoje oceny mogą ulec zmianie również po wprowadzeniu zmian w sklepie online, takich jak import kilku nowych produktów, utworzenie nowych kolekcji, zmiana szablonu lub wprowadzenie nowej aplikacji. Zapoznaj się z czynnikami, które mogą wpłynąć na szybkość działania sklepu online.

Twój wynik może nie ulec zmianie przez kilka dni po wprowadzeniu zmian w sklepie online.

Jak mogę poprawić mój wynik lub ranking?

Aby dowiedzieć się, jak poprawić swoją ocenę szybkości lub ranking, zapoznaj się z sekcją Zwiększanie szybkości działania sklepu.

Dlaczego do obliczenia tych wyników używane jest narzędzie Google Lighthouse?

Firma Google przeprowadziła badania i na ich podstawie stworzyła przydatne narzędzia do mierzenia wydajności w Internecie. Wielu sprzedawców już teraz korzysta z tych narzędzi do mierzenia szybkości działania sklepu online.

Ponadto, opracowane przez Google standardy wydajności stron w Internecie wpływają na rankingi wyszukiwania, co może mieć wpływ na możliwość znalezienia Twojego sklepu online.

Raport dot. szybkości działania sklepu online oparty jest na badaniach i narzędziach Google w kontekście sklepów i technologii Shopify. Osadzenie wyników Google Lighthouse w kontekście może pomóc Ci w znaczący sposób przyspieszyć ładowanie stron sklepu online i poprawić doświadczenia klientów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo