Edytowanie kodu szablonu

Możesz edytować kod szablonu, aby wprowadzić szczegółowe zmiany w swoim sklepie online. Większość plików tworzących szablon zawiera język tworzenia szablonów Shopify Liquid. Pliki szablonów zawierają także język HTML, CSS i JavaScript. Edytuj kod szablonu tylko wtedy, gdy znasz język HTML i CSS oraz posiadasz podstawową wiedzę na temat języka Liquid.

Jeśli edytujesz kod swojego szablonu, możesz sprawić, że nie będzie on kwalifikował się do automatycznych aktualizacji. Edytuj kod szablonu tylko wtedy, gdy nie możesz dokonać potrzebnych zmian za pomocą ustawień HTML, Liquid lub aplikacji Shopify.

Rozwój: Jeśli chcesz dodać niestandardowe funkcje lub kod, ale nie masz doświadczenia w tworzeniu stron internetowych za pomocą HTML, CSS lub JavaScript, rozważ zatrudnienie eksperta Shopify.

Zanim dostosujesz swój szablon

Zanim dostosujesz swój szablon, dobrym pomysłem będzie wykonanie następujących zadań:

 • Duplikuj swój szablon, aby utworzyć kopię zapasową. Ułatwi to odrzucenie zmian i ponowne rozpoczęcie w razie potrzeby.
 • Upewnij się, że rozumiesz, jaki poziom wsparcia jest dostępny.
 • Dowiedz się o wymaganiach i najlepszych praktykach dotyczących ładowania zdjęć.

Edytuj kod szablonu

Możesz edytować kod swojego szablonu.

Kroki:

 1. Kliknij Czynności > Edytuj kod.

Edytor kodu wyświetla katalog plików szablonów po lewej stronie oraz miejsce do przeglądania i edycji plików po prawej stronie.

Możesz rozwinąć edytor kodu, aby wypełnić ekran, klikając ikonę rozwijania:

Ikona rozwijania

Możesz przywrócić stronę do pierwotnego stanu, klikając ikonę zwijania:

Ikona zwijania

Po kliknięciu pliku w katalogu po lewej stronie otwiera się on w edytorze kodu. Możesz otwierać i edytować wiele plików jednocześnie. Obok nazwy modyfikowanych plików wyświetli się kropka:

Katalog plików szablonów z fioletową kropką wyświetloną obok zmodyfikowanych plików

Pomaga ona śledzić miejsce dokonywania zmian.

Przełącz się na starszą wersję szablonu

Jeśli chcesz cofnąć zmiany dokonane w plikach szablonów, możesz to zrobić, wpisując w poszczególnych plikach .liquid godzinę i datę sprzed zmian.

 1. W nagłówku Szablony kliknij jeden z ostatnio edytowanych plików .liquid.

  otwórz plik liquid

 2. Kliknij Starsze wersje obok nazwy pliku .liquid.

  starsze wersje

 3. Kliknij menu rozwijane, aby wybrać starszą wersję. Po kliknięciu znacznika daty kod powróci do zapisanej wersji.

  przykład przywrócenia

 4. Opcjonalnie: Kliknij Podgląd i sprawdź, czy błąd został naprawiony.

Tryb ciemny

Gdy edytor kodu jest rozszerzony do pełnego ekranu, możesz przełączać się między Jasnym i Ciemnym schematem kolorów edytora, klikając przyciski u dołu strony.

Informacje o korzyściach wynikających z używania ciemnego edytora znajdują się w tekście The Power of the Dark Side: Dark User Interfaces (Moc ciemnej strony: Ciemne interfejsy użytkownika) na Blogu partnerów Shopify.

Tutoriale na temat dostosowywania kodu szablonu

Aby dokonać zmian w swoim sklepie online, możesz skorzystać z tutoriali na temat dostosowywania kodu szablonu. Ich struktura opiera się na typie strony lub funkcji podlegającej modyfikacji.

Tutoriale na temat dostosowywania szablonu są podzielone według wersji architektury szablonu, z której korzystają. Dowiedz się, jak ustalić wersję architektury swojego szablonu.

Skorzystaj z pomocy w zakresie dostosowania

Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej wprowadzania zmian w szablonie, możesz skontaktować się z projektantem swojego szablonu.

Aby sprawdzić dostępność innych zasobów gotowych udzielić Ci pomocy w zakresie dostosowania szablonów, wyświetl Dodatkowe zasoby pomocy technicznej w zakresie szablonów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo