Edycja szablonu

Możesz edytować szablon, aby dostosować zawartość, układ, typografię i kolory swojego sklepu online do własnych wymagań. Każdy szablon zawiera ustawienia, które umożliwiają zmianę wyglądu i stylu sklepu bez edycji kodu.

Zanim dostosujesz swój szablon

Zanim dostosujesz swój szablon, dobrym pomysłem będzie wykonanie następujących zadań:

  • Duplikuj swój szablon, aby utworzyć kopię zapasową. Ułatwi to odrzucenie zmian i ponowne rozpoczęcie w razie potrzeby.
  • Upewnij się, że rozumiesz, jaki poziom wsparcia jest dostępny.
  • Dowiedz się o wymaganiach i najlepszych praktykach dotyczących ładowania zdjęć.

Edytuj zawartość szablonu i jego ustawienia

Kroki:

Sekcje szablonów różnią się w zależności od typów stron, na których się znajdują. Po pierwszym otwarciu edytora szablonów wyświetlane są sekcje strony głównej. Aby uzyskać dostęp do sekcji dla innych stron, wybierz typ strony z menu rozwijanego na górze strony.

Menu rozwijane edytora szablonów

Korzystając z edytora szablonów, możesz edytować zawartość, która pojawia się w Twoim sklepie, wybierając i edytując sekcje szablonu. Korzystając z ogólnych ustawień szablonu, możesz również zmienić wygląd, styl i funkcjonalność sklepu.

Aby dowiedzieć się więcej na temat edycji sekcji i ustawień szablonu, zapoznaj się z tematem Sekcje i Ustawienia szablonu.

Skorzystaj z pomocy w zakresie dostosowania

Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej wprowadzania zmian w szablonie, możesz skontaktować się z projektantem swojego szablonu.

Aby sprawdzić dostępność innych zasobów gotowych udzielić Ci pomocy w zakresie dostosowania szablonów, wyświetl Dodatkowe zasoby pomocy technicznej w zakresie szablonów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo