Ustawienia szablonu

Możesz użyć ustawień szablonu, aby wprowadzić zmiany w typografii sklepu online, kolorach, linkach do mediów społecznościowych i ustawieniach realizacji zakupu.

Sekcje szablonu umożliwiają dostosowanie ustawień szablonu z edytora aplikacji. Zmiany wprowadzone w ustawieniach szablonu będą dotyczyć całego sklepu online.

Zmień style szablonu

Styl szablonu to zbiór ustawień wybranych przez projektanta szablonu, który możesz zastosować w sklepie, aby nadać mu elegancki wygląd. Wszystkie szablony mają styl szablonu zastosowany domyślnie. Podczas dostosowywania szablonu ustawienia stylu szablonu zastępuje się własnymi. Jeśli zastosujesz styl szablonu do swojego szablonu, Twoje bieżące ustawienia, takie jak kolory i typografia, ulegną zmianie.

Kroki:

  1. Kliknij Ustawienia szablonu > Styl szablonu.

  2. Kliknij styl szablonu. Jeśli szablon zawiera więcej niż jeden styl szablonu, zostaną one wyszczególnione w kolumnie.

  3. Kliknij opcję Zmień styl.

  4. Kliknij opcję Zapisz.

Cofnij i ponów zmiany

Przycisk Cofnij powoduje cofnięcie ostatniej zmiany, a przycisk Ponów powoduje jej przywrócenie. Kliknięcie przycisku Cofnij więcej niż jeden raz spowoduje kontynuację cofania pracy, jednej zmiany na raz. Przyciski Cofnij i Ponów znajdują się na pasku narzędzi edytora szablonów.

Przyciski Cofnij i Ponów na pasku narzędzi edytora szablonów

Kliknij przycisk Cofnij, aby cofnąć następujące zmiany:

  • dodawanie, zmiana kolejności i usuwanie sekcji
  • zastosowanie kolorów, czcionek i innych ustawień na karcie Ustawienia szablonu
  • ponowne ustawianie stylu szablonu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo