Sekcje

Zawartość szablonu tworzona jest za pomocą sekcji. Sekcje to konfigurowalne bloki zawartości, które określają układ i wygląd różnych stron w sklepie online. Możesz dodawać, usuwać, edytować i dostosowywać sekcje za pomocą zaktualizowanego edytora motywów.

Szablony Shopify mają następujące typy sekcji:

 • Sekcje statyczne to sekcje, które pojawiają się we wcześniej ustalonych lokalizacjach w Twoim sklepie online. Tych sekcji nie można usunąć ani zmienić ich układu. Sekcje statyczne mogą zawierać nagłówki, stopki, sekcje nawigacji lub sekcje zawartości na stronach takich jak strony produktów i strony kolekcji. Na przykład sekcja Produkt określa wygląd każdej strony produktu w sklepie online.
 • Sekcje dynamiczne to opcjonalne sekcje, których można używać w celu dostosowania układu strony głównej. Każdy szablon oferuje unikalny zestaw sekcji dynamicznych do wyboru. Na stronie głównej swojego sklepu możesz dodawać sekcje dynamiczne, zmieniać ich rozmieszczenie oraz je usuwać, tworząc w ten sposób układ strony. Na stronie głównej możesz mieć maksymalnie 25 sekcji dynamicznych.

Możesz zapoznać się z unikalnym wyborem sekcji dla your theme i dowiedzieć się, jak je dostosować do potrzeb swojej firmy.

Edytuj sekcje

Możesz edytować zawartość sekcji.

Kroki:

 1. Wybierz typ strony, którą chcesz edytować.

  Na przykład, jeśli chcesz edytować sekcję Produkt lub Strony produktów, wybierz z rozwijanego menu Strony produktów. Ponieważ sekcje Nagłówek i Stopka pojawiają się na każdej stronie sklepu online, możesz edytować te sekcje niezależnie od wybranego typu strony. W zależności od szablonu na każdej stronie mogą być dostępne inne sekcje.

 2. Kliknij sekcję lub blok z zawartością, którą chcesz edytować.

 3. Edytuj ustawienia zgodnie z własnymi potrzebami.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj sekcje

Możesz dodać do 25 sekcji do strony głównej swojego sklepu.

Kroki:

 1. Kliknij opcję Dodaj sekcję.

 2. Kliknij sekcję, którą chcesz dodać. Każdy szablon ma unikalny zestaw sekcji do wyboru.

 3. Zmień zawartość sekcji, dostosowując ustawienia na pasku bocznym.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Po dodaniu obrazu do sekcji plik jest dodawany do sekcji Pliki panelu administracyjnego. Możesz ponownie wykorzystać załadowany obraz w innych sekcjach lub na innych stronach sklepu.

Zmień układ sekcji

Układ sekcji dynamicznych zmienić możesz na stronie głównej.

Kroki:

 1. W sekcji, którą chcesz przenieść, kliknij ⋮⋮ i przeciągnij sekcję w inne miejsce.
 2. Kliknij opcję Zapisz.

Przenoszenie sekcji w edytorze szablonów

Ukryj sekcje

Możesz ukryć sekcje, których nie chcesz wyświetlać w swoim sklepie online. Można ukryć sekcje niedokończone lub takie, które nie są gotowe do publikacji. Na przykład, możesz utworzyć pokaz slajdów nowych produktów, a następnie ukryć sekcję do czasu, gdy będziesz gotów (gotowa) do rozpoczęcia sprzedaży nowych produktów. Możesz także utworzyć sekcję reklamującą sezonowy rabat, a następnie ukryć ją do czasu, gdy rabat stanie się aktywny.

Kroki:

 1. Na pasku narzędzi edytora szablonów kliknij ikonę z wizerunkiem oka dla sekcji, którą chcesz ukryć. Jeśli nie widzisz ikony oka, ustaw wskaźnik myszy nad tytułem sekcji, którą chcesz ukryć.

Pasek narzędzi edytora szablonów z wyróżnioną ikoną oka

Gdy sekcja jest ukryta, w ikonie oka wyświetla się ukośnik.

Pasek narzędzi edytora szablonów z ukrytą sekcją

Aby wyświetlić ukrytą sekcję, kliknij ponownie ikonę oka.

Usuń sekcje

Możesz usunąć bloki z sekcji dynamicznej lub sekcję dynamiczną ze strony głównej. Usunięcie zawartości w ten sposób spowoduje usunięcie zawartości sekcji lub bloku, ale nic nie zostanie usunięte z Twojego konta. Jeżeli usuniesz produkt lub blok kolekcji z sekcji, produkt ten lub kolekcja będzie nadal istnieć w Twoim panelu administracyjnym. Jeśli usuniesz obraz z sekcji, będzie go można nadal dodać do innych sekcji.

Usuń zawartość sekcji

Możesz usunąć zawartość sekcji dynamicznej.

Kroki:

 1. Kliknij sekcję z zawartością, którą chcesz usunąć.

 2. Jeśli sekcja zawiera wiele bloków zawartości, kliknij trójkąt, aby rozwinąć zawartość w tej sekcji. Kliknij blok z zawartością, którą chcesz usunąć.

 3. Aby usunąć blok zawartości z sekcji, kliknij blok, a następnie opcję Usuń blok.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Usuń sekcję

 1. Na pasku bocznym edytora szablonów kliknij sekcję, którą chcesz usunąć.

 2. Kliknij opcję Usuń sekcję.

 3. Kliknij opcję Zapisz.

Cofnij i ponów zmiany

Przycisk Cofnij powoduje cofnięcie ostatniej zmiany, a przycisk Ponów powoduje jej przywrócenie. Kliknięcie przycisku Cofnij więcej niż jeden raz spowoduje kontynuację cofania pracy, jednej zmiany na raz. Przyciski Cofnij i Ponów znajdują się na pasku narzędzi edytora szablonów.

Przyciski Cofnij i Ponów na pasku narzędzi edytora szablonów

Kliknij przycisk Cofnij, aby cofnąć następujące zmiany:

 • dodawanie, zmiana kolejności i usuwanie sekcji
 • zastosowanie kolorów, czcionek i innych ustawień na karcie Ustawienia szablonu
 • ponowne ustawianie stylu szablonu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo