Szablony

Szablony to kolekcja sekcji, które są skonfigurowane tak, aby zapewnić Twojemu sklepowi online spójny wygląd i sposób obsługi. Dostępność poszczególnych sekcji we wzorcach zależy od szablonu. W edytorze szablonów możesz dowiedzieć się, które wzorce są stosowane do poszczególnych stron, a następnie edytować je, aby dostosować informacje wyświetlane klientom.

Edycja wzorca powoduje zastosowanie zmian do każdej strony, która używa tego wzorca strony. Na przykład, jeśli dodasz formularz rejestracji do newslettera do wzorca kolekcji, wszystkie strony kolekcji, które używają domyślnego wzorca kolekcji, będą teraz wyświetlały formularz rejestracji do newslettera.

Edytuj wzorce

Możesz edytować wzorce, aby dodać sekcje do swojego sklepu online. Niektóre sekcje umożliwiają dodawanie bloków, które można później dostosowywać, ale nie każda sekcja lub blok ma ustawienia lub zawartość, którą można edytować. Podczas edycji wzorców zmiany są wyświetlane w czasie rzeczywistym w oknie podglądu szablonu.

Kroki:

 1. Wybierz wzorzec, który chcesz edytować z menu rozwijanego
 2. Kliknij + Dodaj sekcję, a następnie wybierz nową sekcję dla wzorca.
 3. Kliknij nową sekcję, aby wyświetlić jej ustawienia i opcje.
 4. Dokonaj zmian w sekcji lub blokach w niej zawartych.
 5. Jeśli jesteś zadowolony(-a) z sekcji, kliknij Zapisz.

Utwórz nowy wzorzec

Niektóre typy wzorców mogą być używane do wyświetlania wielu stron z wykorzystaniem zasobów w Twoim sklepie. Te typy wzorców obejmują:

 • kolekcje
 • produkty
 • blogi
 • posty na blogu
 • strony

Wszystkie szablony są dostarczane z domyślnym wzorcem dla każdego typu. Ten domyślny wzorzec jest używany przez zasoby, jeśli nie masz wyraźnie ustawionego wzorca alternatywnego.

Wszelkie zmiany wprowadzone we wzorcu będą miały wpływ na wszystkie strony, które używają tego wzorca. Jeśli chcesz inaczej wyświetlać niektóre strony tego typu, możesz utworzyć nowy wzorzec na podstawie tego, który już istnieje w Twoim szablonie. Utworzenie nowego wzorca na podstawie istniejącego wzorca automatycznie wypełnia nowy wzorzec tymi samymi sekcjami, które można następnie edytować, aby usunąć, dodać lub ukryć sekcje w razie potrzeby, nie wpływając na wyświetlanie innych wzorców tego typu.

Kroki:

 1. Użyj rozwijanego menu, aby wybrać wzorzec. Kliknij + Utwórz wzorzec. 5. Nadaj swojemu wzorcowi unikalną nazwę. 6. Korzystając z rozwijanego menu, wybierz istniejący wzorzec, na którym chcesz oprzeć nowy wzorzec. 9. Kliknij Utwórz wzorzec.

Podgląd szablonu

Podglądy wzorców pozwalają zobaczyć, w jaki sposób wzorzec wyświetla różne zasoby klientom podczas zapisywania lub publikowania. Możesz użyć podglądów wzorców, aby wyświetlić podgląd tego, jak będą wyglądały Twoje strony lub produkty przy zastosowaniu innego wzorca.

Wzorce są przypisywane na poziomie strony lub produktu. Tworzysz i edytujesz wzorce w edytorze szablonów, ale zmieniasz stronę lub wzorzec przypisany do produktu w panelu administracyjnym Shopify. Możesz mieć wiele wzorców dla swoich stron i produktów.

Wyświetl podgląd alternatywnego wzorca

Możesz wyświetlić podgląd tego, jak będą wyglądały Twoje strony lub produkty przy zastosowaniu innego wzorca.

Kroki:

 1. Użyj rozwijanego menu, aby wybrać wzorzec. 5. Na pasku bocznym kliknij Zmień. 6. Wybierz produkt lub stronę, której podgląd chcesz wyświetlić za pomocą wybranego wzorca.

Zastosuj nowy wzorzec

Możesz zmienić przypisany wzorzec dla następujących elementów:

 • strony
 • produkty
 • kolekcje
 • blogi
 • posty na blogu

Zmiana przypisanego wzorca jest wykonywana w panelu administracyjnym Shopify. Wzorce można przypisywać na poziomie pojedynczej pozycji lub do wielu pozycji za pomocą czynności zbiorczych. Odbywa się to poza edytorem szablonów.

Kroki:

 1. Kliknij tytuł strony sklepu.
 2. W sekcji Sklep online użyj rozwijanego menu, aby wybrać nowy wzorzec szablonu, który ma być zastosowany do wybranej strony.
 3. Kliknij opcję Zapisz.

Zastosuj nowy szablon do produktu

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Wszystkie produkty.
  1. Użyj filtra wyszukiwania, aby znaleźć produkt, który chcesz zmienić lub kliknij produkt z listy istniejących produktów. 3. W sekcji Sklep online użyj rozwijanego menu, aby wybrać nowy wzorzec szablonu, który ma być zastosowany do wybranego produktu. 4. Kliknij Zapisz.

Zastosuj nowy wzorzec do kolekcji

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Kolekcje.
 2. Użyj filtra wyszukiwania, aby znaleźć kolekcję, którą chcesz zmienić lub kliknij kolekcję z listy istniejących kolekcji.
 3. W sekcji Sklep online użyj rozwijanego menu, aby wybrać nowy wzorzec szablonu, który ma być zastosowany dla wybranej strony.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Zastosuj nowy wzorzec do posta na blogu

 1. Użyj filtra wyszukiwania, aby znaleźć post na blogu, który chcesz zmienić lub kliknij produkt z listy istniejących postów na blogu. 3. W sekcji Sklep online użyj rozwijanego menu, aby wybrać nowy wzorzec szablonu, który ma być zastosowany dla wybranego postu na blogu. 4. Kliknij Zapisz.

Zastosuj nowy szablon w blogu

 1. Użyj filtra wyszukiwania, aby znaleźć produkt, który chcesz zmienić lub kliknij produkt z listy istniejących blogów. 3. 3. W sekcji Sklep online użyj rozwijanego menu, aby wybrać nowy wzorzec szablonu, który ma być zastosowany dla wybranego blogu. 4. Kliknij Zapisz.

Zbiorcze zmiany wzorców

Możesz użyć edytora zbiorczego, aby zastosować nowy wzorzec do kilku stron, produktów, kolekcji lub postów na blogu jednocześnie.

Zbiorcza edycja produktów lub kolekcji

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Produkty i kliknij Wszystkie produkty lub Kolekcje.
 2. Użyj filtra wyszukiwania, aby znaleźć produkty lub kolekcje, które chcesz zmienić.
 3. Aby zaktualizować wiele produktów lub kolekcji jednocześnie, użyj następujących skrótów: - Aby wybrać i edytować wiele produktów lub kolekcji jednocześnie, kliknij pole wyboru pozycji, które chcesz edytować.

  • Aby wybrać zakres produktów lub kolekcji, kliknij pole wyboru, a następnie przytrzymaj klawisz Shift i kliknij pole wyboru innego produktu lub kolekcji.
  • Aby wybrać wiele sąsiadujących produktów lub kolekcji, wybierz jedną pozycję a następnie przytrzymaj klawisz Shift i kliknij pole wyboru innej pozycji.
 4. Kliknij Edytuj produkty lub Edytuj kolekcje.

 5. W edytorze zbiorczym kliknij rozwijane menu Dodaj pola, a następnie wybierz opcje Ogólne > Wzorzec.

 6. Kliknij pole wzorca pierwszej linii, a następnie przytrzymaj klawisz Shift i kliknij pole wzorca ostatniej linii. Wokół wybranych pozycji pojawi się cienka ramka.

 7. Korzystając z rozwijanego menu, wybierz nowy wzorzec dla wybranych pozycji.

 8. Kliknij opcję Zapisz.

Zbiorcza edycja stron lub postów na blogu

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Sklepu online i kliknij Strony lub Posty na blogu.
 2. Użyj filtra wyszukiwania, aby znaleźć strony lub posty na blogu, które chcesz zmienić.
 3. Aby zaktualizować wiele stron lub postów na blogu jednocześnie, użyj następujących skrótów: - Aby wybrać i edytować wiele stron lub postów na blogu jednocześnie, kliknij pole wyboru pozycji, które chcesz edytować.

  • Aby wybrać zakres stron lub postów na blogu, kliknij pole wyboru, a następnie przytrzymaj klawisz Shift i kliknij pole wyboru innej strony lub posta na blogu.
  • Aby wybrać wiele sąsiadujących stron lub postów na blogu, wybierz jedną pozycję, a następnie przytrzymaj klawisz Shift i kliknij pole wyboru innej pozycji.
 4. Kliknij Edytuj strony lub Edytuj posty na blogu.

 5. W edytorze zbiorczym kliknij rozwijane menu Dodaj pola, a następnie wybierz opcje Ogólne > Wzorzec.

 6. Kliknij pole wzorca pierwszej linii, a następnie przytrzymaj klawisz Shift i kliknij pole wzorca ostatniej linii. Wokół wybranych pozycji pojawi się cienka ramka.

 7. Korzystając z rozwijanego menu, wybierz nowy wzorzec dla wybranych pozycji.

 8. Kliknij opcję Zapisz.

Zbiorcza edycja blogów

 1. Aby zaktualizować wiele blogów jednocześnie, użyj następujących skrótów: * Aby wybrać i edytować wiele blogów jednocześnie, kliknij pole wyboru pozycji, które chcesz edytować. * Aby wybrać zakres blogów, kliknij pole wyboru, a następnie przytrzymaj klawisz Shift i kliknij pole wyboru innego bloga. * Aby wybrać wiele sąsiadujących blogów, kliknij w celu wybrania pozycji, a następnie przytrzymaj klawisz Shift i kliknij pole wyboru innej pozycji. 4. Kliknij Edytuj blogi. 5. W edytorze zbiorczym kliknij rozwijane menu Dodaj pola, Dodaj pola, a następnie wybierz opcje Ogólne > Wzorzec. 6. Kliknij pole wzorca pierwszej linii, a następnie przytrzymaj klawisz Shift i kliknij pole wzorca ostatniej linii. Wokół wybranych pozycji pojawi się cienka ramka. 7. Korzystając z rozwijanego menu, wybierz nowy wzorzec dla wybranych pozycji. 8. Kliknij Zapisz.

Często zadawane pytania dotyczące wzorca

Jak usunąć wzorzec?

Aby usunąć wzorzec, musisz użyć edytora kodu.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Sklep online > Szablony.
 2. Znajdź szablon, z którego chcesz usunąć wzorzec, a następnie kliknij Czynności > Edytuj kod.
 3. W edytorze kodu znajdź folder Wzorce. Kliknij nazwę wzorca, który chcesz usunąć, a następnie kliknij opcję Usuń plik. Jeśli masz jakieś zasoby przypisane do tego wzorca, będą one wyświetlane z domyślnym wzorcem, dopóki nie przypiszesz innego.

Jak zmienić nazwę wzorca?

Nie można zmienić nazwy wzorca po jego utworzeniu. Jeśli chcesz, aby wzorzec miał nową nazwę, możesz utworzyć nowy wzorzec na podstawie starego i nadać mu właściwą nazwę przed usunięciem oryginalnego wzorca.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo