Edytowanie kodu szablonu

Możesz edytować kod szablonu, aby wprowadzić szczegółowe zmiany w swoim sklepie online. Większość plików tworzących szablon zawiera język tworzenia szablonów Shopify Liquid. Pliki szablonów zawierają także język HTML, CSS i JavaScript. Edytuj kod szablonu tylko wtedy, gdy znasz język HTML i CSS oraz posiadasz podstawową wiedzę na temat języka Liquid.

Rozwój: Jeśli chcesz dodać niestandardowe funkcje lub kod, ale nie masz doświadczenia w tworzeniu stron internetowych za pomocą HTML, CSS lub JavaScript, rozważ zatrudnienie eksperta Shopify.

Zanim dostosujesz swój szablon

Zanim dostosujesz swój szablon, dobrym pomysłem będzie wykonanie następujących zadań:

  • Duplikuj swój szablon, aby utworzyć kopię zapasową. Ułatwi to odrzucenie zmian i ponowne rozpoczęcie w razie potrzeby.
  • Upewnij się, że rozumiesz, jaki poziom wsparcia jest dostępny.
  • Dowiedz się o wymaganiach i najlepszych praktykach dotyczących ładowania zdjęć.

Edytuj kod szablonu

Możesz edytować kod swojego szablonu.

Kroki:

  1. Kliknij Czynności > Edytuj kod.

Edytor kodu wyświetla katalog plików szablonów po lewej stronie oraz miejsce do przeglądania i edycji plików po prawej stronie.

Możesz rozwinąć edytor kodu, aby wypełnić ekran, klikając ikonę rozwijania:

Ikona rozwijania

Możesz przywrócić stronę do pierwotnego stanu, klikając ikonę zwijania:

Ikona zwijania

Po kliknięciu pliku w katalogu po lewej stronie otwiera się on w edytorze kodu. Możesz otwierać i edytować wiele plików jednocześnie. Obok nazwy modyfikowanych plików wyświetli się kropka:

Katalog plików szablonów z fioletową kropką wyświetloną obok zmodyfikowanych plików

Pomaga ona śledzić miejsce dokonywania zmian.

Aby cofnąć zmiany dokonane w pliku po kliknięciu opcji Zapisz, otwórz plik i kliknij Starsze wersje. Rozwijane menu pokazuje datę i godzinę każdego zapisania zmian. Wybierz wersję, do której chcesz wrócić, a następnie kliknij Zapisz.

Menu rozwijane Starsze wersje

Gdy edytor kodu jest rozszerzony do pełnego ekranu, możesz przełączać się między Jasnym i Ciemnym schematem kolorów edytora, klikając przyciski u dołu strony.

Informacje o korzyściach wynikających z używania ciemnego edytora znajdują się w tekście The Power of the Dark Side: Dark User Interfaces (Moc ciemnej strony: Ciemne interfejsy użytkownika) na Blogu partnerów Shopify.

Tutoriale na temat dostosowywania kodu szablonu

Aby dokonać zmian w swoim sklepie online, możesz skorzystać z tutoriali na temat dostosowywania kodu szablonu. Ich struktura opiera się na typie strony lub funkcji podlegającej modyfikacji.

Skorzystaj z pomocy w zakresie dostosowania

Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej wprowadzania zmian w szablonie, możesz skontaktować się z projektantem swojego szablonu.

Aby sprawdzić dostępność innych zasobów gotowych udzielić Ci pomocy w zakresie dostosowania szablonów, wyświetl Dodatkowe zasoby pomocy technicznej w zakresie szablonów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo