Dostosowania dla Boundless

Każde płatne konto Shopify otrzymuje 60 minut bezpłatnego czasu projektowania od pomocy technicznej Shopify. Ten czas projektowania można wykorzystać dla dodania do szablonu określonych funkcji, które mogą pomóc Twojemu sklepowi w sprzedaży.

Pomoc techniczna Shopify może wykonać następujące dostosowania do Boundless. Przejrzyj opis każdego obsługiwanego dostosowania, aby ustalić, które z nich mogą pomóc Twojej firmie.

Zawsze wyświetlaj tytuły kolekcji

Czas projektowania:15 minut

Domyślnie, na większych ekranach tytuły kolekcji wyświetlane są tylko wtedy, gdy klient najedzie kursorem na kartę kolekcji.

To dostosowanie powoduje wyświetlanie tytułów kolekcji przez cały czas, niezależnie od rozmiaru ekranu i powoduje usunięcie efektu najechania kursorem.

Unikaj tego dostosowywania w sklepach, których obrazy i branding w przypadku wyświetlania na większych ekranach najlepiej prezentują się w formie przejrzystej galerii.

Zawsze pokazuj w kolekcjach tytuły produktów i ceny

Czas projektowania:15 minut

Domyślnie, na stronach kolekcji na większych ekranach tytuł produktu i cena wyświetlane są tylko wtedy, gdy klient najedzie kursorem na kartę produktu.

To dostosowanie powoduje przeniesienie tytułu i ceny pod wyróżniony obraz oraz usunięcie efektu najechania kursorem.

Unikaj tego dostosowywania w sklepach, których obrazy i branding w przypadku wyświetlania na większych ekranach najlepiej prezentują się w formie przejrzystej galerii.

Dodaj ikonę konta klienta

Czas projektowania:15 minut

Domyślnie, link do konta klienta wyświetlany jest na dole menu paska bocznego.

To dostosowanie powoduje dodanie do nagłówka ikony konta, która przekieruje klientów na stronę ich konta lub stronę logowania, w zależności od tego, czy są zalogowani.

Dostosowanie to sprawdza się w przypadku sklepów realizujących programy lojalnościowe lub w których często używa się kont klientów lub zachęca się do ich założenia, aby klienci mieli łatwy dostęp do informacji o koncie.

Przełącz rozwijane menu po kliknięciu pierwszej pozycji menu

Czas projektowania:15 minut

Domyślnie, rozwijane menu przełączają się tylko na otwarte lub zamknięte po kliknięciu znaku plus + obok nadrzędnej pozycji menu.

To dostosowanie powoduje przełączenie rozwijanego menu po kliknięciu nadrzędnego linku lub znaku plus.

Dostosowanie to sprawdza się, jeśli chcesz zapewnić większy obszar do kliknięcia w celu otwarcia menu i jeśli sklep nie ma pozycji menu najwyższego poziomu z ważnymi linkami.

Unikaj tego dostosowywania w przypadku sklepów zaprojektowanych tak, by do nawigacji w witrynie używały linków najwyższego poziomu.

Przenieś logo i nawigację nad pokaz slajdów

Czas projektowania: 30 minut

Domyślnie, pokaz slajdów wyświetlany jest za zawartością nagłówka, wliczając w to logo, nawigację i pasek ogłoszeń.

To dostosowanie powoduje przeniesienie zawartości nagłówka nad pokaz slajdów.

Dostosowanie to sprawdza się w przypadku sklepów, których linki i informacje w nagłówku muszą być bardziej czytelne dla klientów.

Zmniejsz rozmiar obrazów na stronie produktu

Czas projektowania:15 minut

Domyślnie, niektóre obrazy produktów mogą zająć cały ekran na stronach produktów, sprawiając, że klient musi przewijać ważne elementy strony, takie jak selektor wariantów lub przycisk Dodaj do koszyka.

To dostosowanie powoduje zmniejszenie rozmiaru obrazów produktów o połowę, umożliwiając dostęp do zawartości na stronie produktu bez konieczności przewijania.

Dostosowanie to sprawdza się w przypadku sklepów, dla których ważniejsze jest uwypuklenie informacji o produktach niż ich obrazów.

Unikaj tego dostosowywania w przypadku sklepów, w których obrazy produktów odgrywają istotną rolę i powinny być wyświetlane w dużej rozdzielczości.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo