Sekcje statyczne dla szablonu Brooklyn

Szablon Brooklyn zawiera kilka sekcji statycznych, które pojawiają się w określonych lokalizacjach w Twoim sklepie online. Tych sekcji nie można usunąć ani zmienić ich rozmieszczenia. Sekcje statyczne mogą obejmować sekcje nagłówka, stopki lub nawigacji. Aby dowiedzieć się więcej o sekcjach statycznych, które pojawiają się na stronach zawartości, takich jak strony produktów i strony kolekcji, zapoznaj się z tematem Sekcje strony dla szablonu Brooklyn.

Nagłówek

Nagłówek szablonu jest sekcją, która pojawia się na górze każdej strony Twojego sklepu.

Za pomocą szablonu Brooklyn możesz dodać następujące pozycje do nagłówka:

Możesz także zmienić kolor linków w nagłówkach oraz ikon.

Jeśli chcesz włączyć transparentny nagłówek na stronie głównej, możesz wybrać oddzielne logo i kolory dla nagłówka strony głównej.

Możesz dodać niestandardowe logo do swojego sklepu.

Jeśli nie dodasz obrazu logo, nazwa Twojego sklepu wyświetli się w formie tekstu. Możesz zmienić nazwę sklepu na stronie ustawień Dane sklepu w panelu administracyjnym Shopify.

 • Niestandardowa szerokość logo: Szerokość logo.
 1. Kliknij opcję Nagłówek.
 2. W obszarze Obraz logo kliknij opcję Wybierz obraz, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby wybrać obraz, który został już przesłany do panelu administracyjnego Shopify, kliknij kartę Biblioteka.
  • Aby wybrać obraz z komputera lokalnego, kliknij opcje Biblioteka > Załaduj.
 3. Użyj ustawień, aby dostosować rozmiar i położenie logo.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Dostosuj ustawienia nawigacji

Możesz dostosować następujące ustawienia nawigacji:

 • Typ wyszukiwania - Ustaw styl funkcji wyszukiwania nagłówka.
 • Menu - Ustaw menu wyświetlane w nagłówku.
 • Pomocnicze menu paska bocznego - Dodaj menu pomocnicze do menu paska bocznego. Menu paska bocznego jest wyświetlane zamiast menu nagłówka w przypadku gdy menu główne zajmuje dużo miejsca. Możesz dowiedzieć się więcej w sekcji Wskazówki dotyczące szablonu Brooklyn.
 • Włącz wyszukiwanie - Wyświetl pasek wyszukiwania w menu paska bocznego.
 1. Kliknij opcję Nagłówek.
 2. W obszarze Nawigacja dostosuj ustawienia nawigacji.
 3. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj pasek ogłoszeń

Możesz dodać pasek ogłoszeń w nagłówku do wyświetlania wiadomości klientom. Twoja wiadomość jest konfigurowalna i może zawierać dane kontaktowe, informacje o zdarzeniach w sklepie lub wyprzedaży albo slogan reklamowy sklepu.

 1. Kliknij opcję Nagłówek.

 2. W obszarze Pasek ogłoszeń zaznacz opcję Pokaż ogłoszenie.

Wybierz opcję Tylko strona główna, aby wyświetlić wiadomość ogłoszenia tylko na stronie głównej.

 1. Wprowadź tekst dla swojego ogłoszenia.
 2. Opcjonalnie: Wprowadź adres URL, aby dodać link do ogłoszenia.

 3. Aby zmienić kolor tła paska ogłoszeń, kliknij próbnik koloru paska i wybierz kolor.

 4. Aby zmienić kolor tekstu ogłoszenia, kliknij próbnik koloru tekstu i wybierz kolor.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

 1. Kliknij opcję Nagłówek.
 2. Kliknij próbnik kolorów Linki i ikony i wybierz kolor.
 3. Kliknij opcję Zapisz.

Włącz transparentny nagłówek

Jeśli chcesz wyświetlić logo nagłówka i tekst w pokazie slajdów na stronie głównej, możesz włączyć transparentny nagłówek. Tę opcję należy wybrać tylko wtedy, gdy górna sekcja sklepu jest pokazem slajdów.

 1. Kliknij opcję Nagłówek.
 2. W obszarze Transparentny nagłówek zaznacz opcję Włącz transparentny nagłówek na stronie głównej.
 3. Opcjonalnie: W obszarze Transparentne logo kliknij opcję Wybierz obraz, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:
 • Aby wybrać obraz, który został już przesłany do panelu administracyjnego Shopify, kliknij kartę Biblioteka.
 • Aby wybrać darmowy obraz z Burst, kliknij kartę Darmowe zdjęcia. Z tego poziomu możesz wprowadzać termin wyszukiwania lub przeglądać kategorie zdjęć.
 • Aby wybrać obraz z komputera lokalnego, kliknij kartę Biblioteka, a następnie przycisk Załaduj.
 1. Aby zmienić kolor linków oraz ikon, kliknij próbnik kolorów Linki w transparentnym nagłówku i ikony i wybierz kolor.
 2. Kliknij opcję Zapisz.

Stopka

Stopka szablonu to sekcja, która pojawia się na dole każdej strony Twojego sklepu. W stopce możesz dodać następujące funkcje:

 • ikony płatności
 • selektor języka
 • selektor walut
 • menu

Dodaj ikony płatności

Ikony akceptowanych metod płatności można wyświetlić w stopce. W tym obszarze wyświetlane są ikony powiązane z dostawcą płatności, które włączono w sekcji Ustawienia płatności w panelu administracyjnym. Gdy klient odwiedza Twój sklep, ikony te są filtrowane w taki sposób, aby wyświetlane były tylko metody płatności obsługiwane w regionie i walucie bieżącego klienta.

 1. Kliknij opcję Stopka.

 2. Zaznacz opcję Pokaż ikony płatności.

 3. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj menu

Możesz dodać menu do stopki. Spowoduje to wyświetlenie wszystkich linków menu w stopce, których można użyć do wyróżnienia popularnych stron, do których klienci chcą uzyskać dostęp. Na przykład można dodać menu zawierające linki do strony kontaktowej, strony informacji o wysyłce i polityki prywatności.

 1. Kliknij opcję Stopka.

 2. Aby wybrać menu, kliknij Zmień. Wybierz menu z listy lub kliknij Utwórz menu, aby utworzyć nowe.

 3. Aby edytować menu, kliknij Edytuj menu.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj selektor języka

Należy dodać tylko selektor języka, jeśli włączono wiele języków sklepu.

 1. Kliknij opcję Sekcje.

 2. Kliknij opcję Stopka.

 3. W selektorze języka wybierz opcję Pokaż selektor języka.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj selektor walut

Selektor waluty należy dodać tylko wtedy, gdy włączono wiele walut.

 1. Kliknij opcję Stopka.

 2. W selektorze walut wybierz opcję Pokaż selektor walut.

 3. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo