Sekcje strony dla szablonu Brooklyn

Sekcje strony są sekcjami stałymi, które pojawiają się w określonych miejscach w Twoim sklepie online. Na przykład sekcja Produkt określa wygląd każdej strony produktu w sklepie online. Możesz personalizować sekcje stron, ale nie jest możliwa zmiana ich rozmieszczenia ani ich usuwanie. Dowiedz się, jak dostosować te sekcje do swoich potrzeb biznesowych.

Strony produktu

Strona produktu wyświetla wszystkie szczegóły dotyczące produktu i zawiera przycisk Dodaj do koszyka. Każdy produkt w sklepie ma własną stronę produktu. Można dostosować wygląd i funkcjonalność produktu na stronie produktu, korzystając z informacji podanych w sekcji Strony produktu.

Sekcja stron produktu obejmuje następujące ustawienia:

 • Włącz powiększenie obrazu - Pozwól klientom powiększać obrazy produktów.
 • Włącz udostępnianie produktów - pokaż przyciski, których klienci mogą używać do udostępniania produktów w mediach społecznościowych. Wyświetlane opcje udostępniania są kontrolowane przez ustawienia szablonu.
 • Pokaż dostawcę produktu - wskaż markę lub dostawcę produktu. Aby wyświetlona została marka lub dostawca, do produktu należy dodać dostawcę.
 • Wyświetlanie obrazu - Ustaw sposób wyświetlania obrazów produktu.
 • Pokaż selektor ilości - Pozwól klientom dodawać wiele produktów do koszyka.
 • Typ selektora - Ustaw styl selektora ilości.
 • Pokaż dynamiczny przycisk realizacji zakupu - dodaj dynamiczny przycisk realizacji zakupu.
 • Rekomendacje produktów - dodaj listę rekomendacji produktów.

Skonfiguruj strony produktów

 1. Wybierz Strony produktu.
 2. Kliknij sekcję Strony produktu.
 3. Użyj ustawień, aby dostosować sekcję stron produktów.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Rekomendacje produktów

Możesz wyświetlić polecane produkty na stronach produktów, aby ułatwić klientom znalezienie innych produktów, które mogą ich zainteresować.

Włącz rekomendacje produktów

 1. Wybierz Strony produktu.

 2. Kliknij sekcję Rekomendacje produktów.

 3. Zaznacz opcję Pokaż dynamiczne rekomendacje, aby pokazać rekomendacje produktów na stronach produktów.

 4. Opcjonalnie: Aby zmienić tytuł wyświetlany nad polecanymi produktami, wprowadź nowy w polu Nagłówek.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Strony kolekcji

Na stronie kolekcji wyświetlane są wszystkie produkty stanowiące część tej kolekcji. Każda kolekcja w sklepie ma własną stronę kolekcji.

Szablon Brooklyn oferuje dwie opcje układu dla stron kolekcji:

 • Kolaż - Styl kolażu pozwala wyświetlać kombinację większych i mniejszych obrazów produktów.

Aby dowiedzieć się, jak ustawić wyświetlanie niektórych produktów jako większych w układzie kolażu, zapoznaj się ze Wskazówkami dotyczącymi szablonu Brooklyn.

 • Siatka - styl siatki wyświetla obrazy produktów w formacie tabeli. Wszystkie obrazy produktów mają ten sam rozmiar.

Sekcja strony kolekcji obejmuje następujące ustawienia:

 • Pokaż obraz kolekcji - pokaż obraz kolekcji w górnej części strony kolekcji.
 • Włącz sortowanie kolekcji - Dodaj menu, za pomocą którego klienci będą mogli sortować kolekcje na różne sposoby, na przykład alfabetycznie lub według ceny.
 • Włącz filtrowanie tagów - dodaj filtr, za pomocą którego klienci będą mogli przeglądać produkty w kolekcji z określonym tagiem. Aby filtr był wyświetlany na stronie kolekcji, musisz dodać tagi do produktów w tej kolekcji.
 • Styl siatki - Ustaw układ swoich produktów na stronie.
 • Pokaż sprzedawcę produktu - Wyświetl markę lub dostawcę produktu.

Dostosuj strony kolekcji

 1. Wybierz Strony kolekcji.
 2. Kliknij sekcję Strony kolekcji.
 3. Użyj ustawień, aby dostosować sekcję stron kolekcji.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Strona listy kolekcji

Sekcja Strona listy kolekcji jest główną możliwą do dostosowania sekcją strony listy kolekcji. Twoi klienci mogą używać strony listy kolekcji do szybkiego przeglądania kolekcji w celu wyszukania kolekcji do przeglądania. Mogą być na niej wyświetlane wszystkie kolekcje w Twoim sklepie lub grupa wybranych kolekcji.

Sekcja strony kolekcji obejmuje następujące ustawienia:

 • Zawartość - Kolekcje, które chcesz wyświetlić na stronie listy kolekcji. Ta lista jest używana tylko wtedy, gdy opcja Wybierz kolekcje do pokazania jest ustawiona na status Wybrano.
 • Wybierz kolekcje do pokazania - Wybierz kolekcje, które mają być wyświetlane.
 • Sortuj kolekcje według - ustaw sposób sortowania kolekcji. To ustawienie ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy opcja Wybierz kolekcje do pokazania jest ustawiona na Wszystko.

Dostosuj stronę listy kolekcji

 1. Wybierz Listę kolekcji.
 2. Kliknij sekcję Strona listy kolekcji.
 3. Opcjonalnie: W obszarze Zawartość kliknij opcję Dodaj kolekcję, aby dodać kolekcje do strony listy kolekcji.
 4. Użyj ustawień, aby dostosować sekcję strony listy kolekcji.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Strony artykułów

Sekcja Strony artykułów jest główną konfigurowalną sekcją stron artykułów Twojego sklepu. Szablon Artykuł jest używany dla pozycji takich jak posty na blogu. Na stronach artykułów możesz włączyć opcje udostępniania w mediach społecznościowych, aby klienci mogli udostępniać Twoje artykuły innym osobom.

Włącz przyciski udostępniania w mediach społecznościowych na stronach artykułów

 1. Wybierz Posty na blogu.
 2. Kliknij sekcję Strony artykułu.
 3. Zaznacz opcję Pokaż przyciski udostępniania w mediach społecznościowych, aby wyświetlić w postach na blogu przyciski udostępniania w mediach społecznościowych. Platformy możliwe do udostępniania możesz wybrać w ustawieniach mediów społecznościowych.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo