Dostosowania dla szablonu Debut

Każde płatne konto Shopify otrzymuje 60 minut bezpłatnego czasu projektowania od pomocy technicznej Shopify. Ten czas projektowania można wykorzystać dla dodania do szablonu określonych funkcji, które mogą pomóc Twojemu sklepowi w sprzedaży.

Pomoc techniczna Shopify może wykonać następujące dostosowania do Debut. Przejrzyj opis każdego obsługiwanego dostosowania, aby ustalić, które z nich mogą pomóc Twojej firmie.

Dodaj znaczek oszczędności do kart produktów

Czas projektowania:15 minut

Gdy produkty mają cenę do porównania, promocja jest domyślnie prezentowana klientowi poprzez wyświetlenie obok siebie ceny do porównania i ceny po rabacie na karcie produktu.

To dostosowanie powoduje dodanie znaczka oszczędności do kart produktów, który może pokazywać wartość w dolarach lub w procentach. Znaczek oszczędności pojawia się na kartach produktów, których cena do porównania przekracza cenę promocyjną produktu.

To dostosowanie sprawdza się w przypadku sklepów, które chcą wyróżnić pozycje w cenach promocyjnych na stronach kolekcji w bardziej widoczny sposób.

Pokaż linki do numerów stron w numeracji stron za pomocą ustawienia

Czas projektowania:15 minut

Domyślnie numery stron (takie jak te, które pojawiają się na dole stron kolekcji, gdy nie wszystkie produkty są wyświetlane na jednej stronie) nie są klikalne, a klienci muszą klikać strzałki Dalej i Powrót, aby przejść z jednej strony na drugą.

To dostosowanie powoduje wyświetlenie wszystkich numerów stron jako linków do kliknięcia, pozwalając klientowi na przejście do określonych stron.

To dostosowanie sprawdza się w przypadku sklepów, które mają duże kolekcje z wieloma stronami, ponieważ pozwala klientom łatwiej przejść do szukanej strony.

Należy go unikać w sklepach z małymi kolekcjami lub ograniczonym zestawem produktów, w przypadku których jest mało prawdopodobne, aby kolekcje obejmowały więcej niż 1-2 strony.

Zmień kolor określonej pozycji menu

Czas projektowania:15 minut

Domyślnie wszelkie zmiany w schemacie kolorów menu dotyczą wszystkich pozycji menu.

To dostosowanie zmienia kolor tylko jednej pozycji menu bez wpływu na inne.

To dostosowanie sprawdza się w przypadku sklepów, które chcą zwrócić uwagę na określony link w menu, np. link do kolekcji promocyjnej.

Dodaj oszczędzaną kwotę i wartość procentową do stron produktów

Czas projektowania:15 minut

Gdy produkty mają cenę do porównania, promocja jest domyślnie prezentowana klientowi poprzez wyświetlenie obok siebie ceny do porównania i ceny po rabacie na karcie produktu.

To dostosowanie powoduje dodanie oszczędzanej kwoty i wartości procentowej dla wybranego wariantu na stronie produktu. Oszczędności są wyświetlane tylko wtedy, gdy cena do porównania przekracza cenę promocyjną.

To dostosowanie sprawdza się w przypadku sklepów, które chcą zwrócić uwagę na konkretne rabaty, które klienci otrzymują w ramach ceny promocyjnej.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo