Sekcje dla Debut

Zawartość szablonu tworzona jest za pomocą sekcji. Sekcje to konfigurowalne bloki zawartości, które określają układ i wygląd różnych stron w sklepie online. Możesz dodawać, usuwać, edytować i dostosowywać sekcje za pomocą zaktualizowanego edytora motywów.

Szablony Shopify mają następujące typy sekcji:

 • Sekcje statyczne to sekcje, które pojawiają się we wcześniej ustalonych lokalizacjach w Twoim sklepie online. Tych sekcji nie można usunąć ani zmienić ich układu. Sekcje statyczne mogą zawierać nagłówki, stopki, sekcje nawigacji lub sekcje zawartości na stronach takich jak strony produktów i strony kolekcji. Na przykład sekcja Produkt określa wygląd każdej strony produktu w sklepie online.
 • Sekcje dynamiczne to opcjonalne sekcje, których można używać w celu dostosowania układu strony głównej. Na stronie głównej swojego sklepu możesz dodawać sekcje dynamiczne, zmieniać ich rozmieszczenie oraz je usuwać, tworząc w ten sposób układ strony. Na stronie głównej możesz mieć maksymalnie 25 sekcji dynamicznych.

Możesz zapoznać się z unikalnym wyborem sekcji dla Debut i dowiedzieć się, jak je dostosować do potrzeb swojej firmy.

Sekcje statyczne

Szablon Debut zawiera następujące sekcje statyczne:

Sekcje dynamiczne

Szablon Debut zawiera następujące sekcje dynamiczne:

Nagłówek

W sekcji nagłówka można edytować zawartość, która pojawia się na górze każdej strony w Twoim sklepie. Możesz dodać obraz logo, wybrać, które menu ma być wyświetlane i utworzyć wiadomość ogłoszenia.

Możesz dodać obraz logo niestandardowego do nagłówka sklepu. Najlepszym formatem jest plik .png z przezroczystym tłem. Można zmienić rozmiar obrazu logo, zwiększając lub zmniejszając jego szerokość.

Jeśli nie dodasz obrazu logo, nazwa Twojego sklepu wyświetli się w formie tekstu. Możesz zmienić nazwę sklepu na stronie ustawień Dane sklepu w panelu administracyjnym Shopify.

 • Niestandardowa szerokość logo: Szerokość logo.

 • Wyrównanie logo: Wyrównanie logo w nagłówku. Wybierz Do lewej lub Wyśrodkowane.

 1. Kliknij opcję Nagłówek.
 2. W obszarze Obraz logo kliknij opcję Wybierz obraz, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby wybrać obraz, który został już przesłany do panelu administracyjnego Shopify, kliknij kartę Biblioteka.
  • Aby wybrać obraz z komputera lokalnego, kliknij opcje Biblioteka > Załaduj.
 3. Użyj ustawień, aby dostosować rozmiar i położenie logo.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj pasek ogłoszeń

Możesz dodać pasek ogłoszeń w nagłówku do wyświetlania wiadomości klientom. Twoja wiadomość jest konfigurowalna i może zawierać dane kontaktowe, informacje o zdarzeniach w sklepie lub wyprzedaży albo slogan reklamowy sklepu.

 1. Kliknij opcję Nagłówek.

 2. W obszarze Pasek ogłoszeń zaznacz opcję Pokaż ogłoszenie.

Wybierz opcję Tylko strona główna, aby wyświetlić wiadomość ogłoszenia tylko na stronie głównej.

 1. Wprowadź tekst dla swojego ogłoszenia.
 2. Opcjonalnie: Wprowadź adres URL, aby dodać link do ogłoszenia.

 3. Aby zmienić kolor tła paska ogłoszeń, kliknij próbnik koloru paska i wybierz kolor.

 4. Aby zmienić kolor tekstu ogłoszenia, kliknij próbnik koloru tekstu i wybierz kolor.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj menu

Możesz dodać menu do swojego nagłówka. Spowoduje to wyświetlenie wszystkich linków menu w nagłówku, których można użyć do wyróżnienia popularnych stron, do których klienci chcą uzyskać dostęp. Na przykład, możesz dodać menu zawierające linki do Twoich kolekcji.

 1. Kliknij opcję Nagłówek.

 2. Aby wybrać menu, kliknij Zmień. Wybierz menu z listy lub kliknij Utwórz menu, aby utworzyć nowe.

 3. Aby edytować menu, kliknij Edytuj menu.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Stopka

Stopka szablonu to sekcja, która pojawia się na dole każdej strony Twojego sklepu. W stopce możesz dodać następujące funkcje:

 • ikony płatności
 • szybkie linki
 • rejestracja do newslettera
 • sekcja tekstu zawierająca informacje o Twojej firmie
 • ikony mediów społecznościowych
 • selektor języka
 • selektor walut

Dodaj ikony płatności

Ikony akceptowanych metod płatności można wyświetlić w stopce. W tym obszarze wyświetlane są ikony powiązane z dostawcą płatności, które włączono w sekcji Ustawienia płatności w panelu administracyjnym. Gdy klient odwiedza Twój sklep, ikony te są filtrowane w taki sposób, aby wyświetlane były tylko metody płatności obsługiwane w regionie i walucie bieżącego klienta.

 1. Kliknij opcję Stopka.

 2. Zaznacz opcję Pokaż ikony płatności.

 3. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj menu, rejestrację do newslettera lub tekst

 1. Kliknij opcję Stopka.

 2. Aby dodać blok zawartości w sekcji Zawartość, kliknij opcję Dodaj zawartość. Wybierz typ bloku spośród następujących opcji wyboru:

 3. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj ikony mediów społecznościowych

Po dodaniu konta mediów społecznościowych do ustawień szablonu jest ono automatycznie wyświetlane w stopce.

Dodaj selektor języka

Należy dodać tylko selektor języka, jeśli włączono wiele języków sklepu.

 1. Kliknij opcję Sekcje.

 2. Kliknij opcję Stopka.

 3. W selektorze języka wybierz opcję Pokaż selektor języka.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj selektor walut

Selektor waluty należy dodać tylko wtedy, gdy włączono wiele walut.

 1. Kliknij opcję Stopka.

 2. W selektorze walut wybierz opcję Pokaż selektor walut.

 3. Kliknij opcję Zapisz.

Strony produktu

Sekcja Strony produktów jest główną konfigurowalna sekcją dla stron produktów. Ta sekcja obsługuje również następujące funkcje, jeśli są skonfigurowane w Twoim sklepie:

Możesz dostosować wygląd tej sekcji dzięki następującym opcjom:

 • Pokaż selektor ilości – pozwól użytkownikom określić ilość, która zostanie dodana do koszyka.
 • Pokaż etykiety wariantów - wyświetlaj etykiety wariantów, takie jak „Rozmiar” i „Kolor” nad rozwijanymi menu. Wyświetlane etykiety wariantów opierają się na nazwach opcji wariantu dla produktu.
 • Pokaż dostawcę - wskaż markę lub dostawcę produktu. Aby wyświetlona została marka lub dostawca, do produktu należy dodać dostawcę.
 • Pokaż dynamiczny przycisk realizacji zakupu - pozwól klientom pominąć koszyk i przejść bezpośrednio do realizacji zakupu z sekcji polecanego produktu.
 • Pokaż przyciski udostępniania w mediach społecznościowych - pokaż przyciski, których klienci mogą używać do udostępniania produktów w mediach społecznościowych. Wyświetlane opcje udostępniania są kontrolowane przez ustawienia szablonu.

Multimedia

 • Rozmiar - Ustaw rozmiar multimediów produktu.
 • Włącz powiększenie obrazu - pozwól klientom powiększać obraz produktu poprzez najechanie wskaźnikiem myszy.
 • Włącz zapętlanie filmu - Wybierz tę opcję, aby filmy dotyczące produktów były zapętlane. Jeżeli ta opcja jest odznaczona, na końcu filmów pojawia się przycisk odtwarzania.

Edytuj ustawienia stron produktu

 1. Wybierz Strony produktu.
 2. Kliknij sekcję Strony produktu.
 3. Użyj ustawień, aby dostosować sekcję stron produktów.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Pokaż możliwość odbioru

Debut informuje klientów, czy produkt w Twoim sklepie online jest dostępny do odbioru lokalnego. Na każdej stronie produktu sekcja Możliwość odbioru wskazuje dostępność produktu oraz szacunkowe ramy czasowe dla odbioru.

Aby korzystać z tej funkcji, musisz skonfigurować lokalny odbiór. Jeśli włączona jest opcja lokalnego odbioru, ta funkcja jest zawsze widoczna na stronach produktów i nie można jej wyłączyć.

Po włączeniu lokalnego odbioru na stronie produktu wyświetlana jest informacja, czy produkt jest dostępny do odbioru w lokalizacji oferującej odbiór lokalny. Ta informacja pojawia się tylko dla produktów, które są magazynowane w co najmniej jednej lokalizacji odbioru i które mają zaznaczoną opcję To jest produkt fizyczny w sekcji Wysyłka dla szczegółów wariantu produktu.

Aby wybrać opcję To jest produkt fizyczny w wariancie produktu, wykonaj następujące czynności:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty.

 2. Wybierz produkt.

 3. W obszarze Warianty wybierz wariant.

 4. W obszarze Wysyłka zaznacz pole To jest produkt fizyczny.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Jeśli lokalny odbiór jest włączony tylko dla jednej lokalizacji, wówczas dla tej lokalizacji jest wyświetlana lokalizacja i możliwość odbioru. Klienci mogą kliknąć Wyświetl informacje o sklepie, aby dowiedzieć się więcej o lokalizacji odbioru.

Jeśli masz włączony odbiór lokalny dla więcej niż jednej lokalizacji, w sekcji możliwość odbioru wyświetlana jest lokalizacja i możliwość odbioru w lokalizacji najbliższej klientowi, na podstawie adresu IP klienta. Gdy klient kliknie opcję Sprawdź dostępność w innych sklepach, lista lokalizacji odbioru zostaje uporządkowana według odległości od klienta.

Jeśli nie można ustalić lokalizacji klienta na podstawie jego adresu IP, w sekcji Możliwość odbioru lokalizacja i możliwość odbioru wyświetlane są w kolejności alfabetycznej – najpierw według miasta, a następnie według nazwy lokalizacji. Załóżmy na przykład, że masz trzy lokalizacje odbioru: „Queen Street” w Toronto, „Front Street" w Toronto i „Alberni Street" w Vancouver. W sekcji Możliwość odbioru wyświetlane byłyby szczegóły dotyczące „Front Street" w Toronto.

Pokaż baner opcji Raty Shop Pay

Wersja 17.12.0+

Jeżeli masz włączoną opcję Raty Shop Pay, a Twój sklep znajduje się w Stanach Zjednoczonych, na stronie produktu wyświetla się baner tej opcji, gdy cena produktu mieści się w przedziale od 50 do 1000 USD. Jeśli opcja Raty Shop Pay jest włączona, baneru nie można wyłączyć.

Baner pojawia się pod ceną produktu i wskazuje, że klienci mogą zapłacić za produkt w całości lub w 4 równych ratach. Użytkownicy mogą kliknąć opcję Dowiedz się więcej, aby wyświetlić dodatkowe informacje o ratach i danych, które należy podać.

Rekomendacje produktów

Możesz wyświetlić polecane produkty na stronach produktów, aby ułatwić klientom znalezienie innych produktów, które mogą ich zainteresować.

Włącz rekomendacje produktów

 1. Wybierz Strony produktu.

 2. Kliknij sekcję Rekomendacje produktów.

 3. Zaznacz opcję Pokaż dynamiczne rekomendacje, aby pokazać rekomendacje produktów na stronach produktów.

 4. Opcjonalnie: Aby zmienić tytuł wyświetlany nad polecanymi produktami, wprowadź nowy w polu Nagłówek.

 5. Opcjonalnie: Aby wyświetlić lub ukryć dostawców w opisach produktów, zaznacz pole wyboru Pokaż dostawcę.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Strony kolekcji

Sekcja Strony kolekcji jest główną konfigurowalną sekcją dla stron kolekcji.

Sekcja Strony kolekcji obejmuje następujące ustawienia:

 • Układ - Wybierz sposób rozmieszczania produktów na stronie kolekcji.
 • Liczba produktów na wiersz (tylko siatka) - Wybierz liczbę produktów do wyświetlenia w każdym wierszu na stronie kolekcji. Ta sekcja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy dla Układu jest ustawiona opcja Siatka.
 • Liczba produktów na stronę (tylko siatka) - Wybierz liczbę wierszy produktów do wyświetlenia na każdej stronie kolekcji. Ta sekcja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy dla Układu jest ustawiona opcja Siatka.
 • Pokaż obraz kolekcji - pokaż obraz kolekcji w górnej części strony kolekcji.
 • Pokaż dostawców produktów - wskaż dostawcę każdego produktu pod tytułem produktu.
 • Włącz sortowanie - wybierz tę opcję, aby umożliwić klientom sortowanie produktów na stronach kolekcji.
 • Włącz filtrowanie według tagów - wybierz tę opcję, aby umożliwić klientom filtrowanie kolekcji według tagu produktu.

Edytuj ustawienia stron kolekcji

 1. Wybierz Strony kolekcji.
 2. Kliknij sekcję Strony kolekcji.
 3. Użyj ustawień, aby dostosować sekcję stron kolekcji.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Strona listy kolekcji

Twoi klienci mogą użyć strony listy kolekcji do wyszukania kolekcji, którą chcą przeglądać. Na stronie listy kolekcji mogą być wyświetlane wszystkie kolekcje dostępne w sklepie lub grupa wybranych kolekcji.

Dla sekcji strony listy kolekcji dostępne są następujące ustawienia:

 • Kolekcja - ustaw kolekcje, które chcesz wyświetlić na stronie listy kolekcji. Ta informacja jest wykorzystywana tylko wtedy, gdy opcja Wybierz kolekcje do pokazania jest ustawiona na status Wybrano.
 • Wybierz kolekcje do pokazania - wybierz kolekcje, które mają być wyświetlane.
 • Sortuj kolekcje według - ustaw sposób sortowania kolekcji. To ustawienie ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy opcja Wybierz kolekcje do pokazania jest ustawiona na Wszystko.
 • Liczba kolekcji na wiersz - Ustaw liczbę kolekcji do wyświetlenia w każdym wierszu na stronie listy kolekcji.

Dostosuj sekcję strony listy kolekcji

 1. Wybierz Listę kolekcji.
 2. Kliknij sekcję Strona listy kolekcji.
 3. Opcjonalnie: W obszarze Zawartość kliknij opcję Dodaj kolekcję, aby dodać kolekcje do strony listy kolekcji.
 4. Użyj ustawień, aby dostosować sekcję strony listy kolekcji.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Strony blogu

Sekcja Strony blogu jest główną sekcją konfigurowalną na stronie blogu. Na stronie blogu wyświetlane są wszystkie posty opublikowane na Twoim blogu. Możesz wyświetlić je w postaci listy lub siatki. Zarówno w widoku listy, jak i siatki wyświetlany jest tytuł posta na blogu i jego fragment, o ile jest dostępny. Jeśli fragment nie jest dostępny, widocznych jest kilka pierwszych zdań posta na blogu.

Dla sekcji postów na blogu dostępne są następujące ustawienia:

 • Układ - Wybierz opcję Lista lub Siatka.
 • Pokaż autora - Wyświetl nazwisko autora pod tytułem posta na blogu.
 • Pokaż datę - Pokaż datę publikacji pod tytułem posta na blogu.

Dostosuj sekcję Strony blogu

 1. Wybierz opcję Blogi.
 2. Kliknij sekcję Strony blogu.
 3. Użyj ustawień, aby dostosować sekcję Posty.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Posty

Na stronach postów na blogu wyświetlane są poszczególne posty na blogu. Dla sekcji Posty dostępne są następujące ustawienia:

 • Pokaż autora - Wyświetl nazwisko autora pod tytułem posta na blogu.
 • Pokaż datę - Pokaż datę opublikowania posta na blogu pod tytułem posta na blogu.
 • Pokaż przyciski udostępniania w mediach społecznościowych - wybierz tę opcję, aby wyświetlić przyciski udostępniania w mediach społecznościowych w postach na blogu. Platformy możliwe do udostępniania możesz wybrać w ustawieniach mediów społecznościowych.

Dostosuj sekcję Posty

 1. Wybierz Posty na blogu.
 2. Kliknij sekcję Posty.
 3. Użyj ustawień, aby dostosować sekcję Posty.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Strona koszyka

Sekcja Strona produktu obejmuje następujące ustawienia:

 • Włącz automatyczne aktualizacje koszyka - Wybierz tę opcję, aby zaktualizować koszyk zaraz po dokonaniu zmian przez klienta. Na przykład, cena sumy częściowej może zostać zaktualizowana, gdy klient zmieni liczbę pozycji w koszyku.
 • Włącz uwagi dotyczące koszyka - W niektórych szablonach ta opcja jest nazywana Uwagami dotyczącymi zamówienia.

Dostosuj sekcję Strona koszyka

 1. Wybierz Koszyk.
 2. Kliknij sekcję Strona koszyka.
 3. Użyj ustawień, aby dostosować sekcję strony koszyka.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Polecana kolekcja

Możesz polecać kolekcję na swojej stronie głównej. Polecanie kolekcji może pomóc w promowaniu sprzedaży i nowych kolekcji.

Dla sekcji Polecana kolekcja dostępne są następujące ustawienia:

 • Nagłówek - wprowadź tekst, który ma być wyświetlany nad produktami w kolekcji. Domyślnie jest to tekst Polecana kolekcja.
 • Kolekcja – wybierz kolekcję, którą chcesz wyświetlić w sekcji.
 • Liczba produktów w rzędzie - wybierz liczbę produktów do wyświetlenia w każdym rzędzie sekcji.
 • Rzędy - wybierz liczbę rzędów produktów do wyświetlenia w sekcji.
 • Pokaż dostawcę produktu - wskaż dostawcę każdego produktu pod tytułem produktu.
 • Pokaż przycisk „wyświetl wszystkie” - wybierz tę opcję, aby dodać przycisk Wyświetl wszystkie pod ostatnim rzędem w sekcji. Klienci mogą kliknąć ten przycisk, aby wyświetlić całą kolekcję.

Dodaj polecaną kolekcję do strony głównej

 1. Kliknij opcję Dodaj sekcję.
 2. Kliknij Polecane kolekcje, a następnie Wybierz.
 3. Kliknij Wybierz kolekcję, a następnie wybierz kolekcję z listy Kolekcja. Z wybranej kolekcji wyświetlonych zostanie do 50 produktów.
 4. Użyj ustawień, aby dostosować sekcję Polecana kolekcja.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Obraz z tekstem

Za pomocą szablonu Debut możesz dodać obraz z tekstem wyświetlanym po jego prawej lub lewej stronie. Możesz także dodać przycisk, który odsyła do innej strony.

Możesz użyć sekcji obrazu z tekstem, aby reklamować konkretny produkt lub kolekcję.

Dla sekcji Obraz z tekstem dostępne są następujące ustawienia:

 • Obraz – dodaj lub wybierz obraz, który ma być dołączony do sekcji. Możesz załadować obraz, użyć wcześniej załadowanego obrazu lub wybrać darmowy obraz z platformy Burst.
 • Wyrównanie obrazu - zdecyduj, czy obraz w sekcji pojawia się po lewej czy po prawej stronie.
 • Nagłówek – dodaj główny tekst do sparowania z obrazem.
 • Tekst – dodaj dodatkowy tekst do sparowania z obrazem. Ten tekst pojawia się pod tekstem nagłówka.
 • Przycisk z etykietą - dodaj tekst, który ma się pojawiać na przycisku.
 • Link przycisku - ustaw adres URL lub stronę, z którymi ma być połączony przycisk. Wklej w adresie URL lub wybierz stronę z menu. Jeśli nie chcesz dołączać przycisku w sekcji, pozostaw to pole puste.

Dodaj sekcję Obraz z tekstem do swojej strony głównej

 1. Kliknij opcję Dodaj sekcję.
 2. Kliknij opcję Obraz z tekstem, a następnie kliknij Wybierz.
 3. W obszarze Obraz kliknij opcję Wybierz obraz, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Aby wybrać obraz, który został już przesłany do panelu administracyjnego Shopify, kliknij kartę Biblioteka.
 • Aby wybrać darmowy obraz z Burst, kliknij kartę Darmowe zdjęcia. Z tego poziomu możesz wprowadzać termin wyszukiwania lub przeglądać kategorie zdjęć.
 • Aby wybrać obraz z komputera lokalnego, kliknij kartę Biblioteka, a następnie przycisk Załaduj.
 1. Użyj ustawień, aby dostosować sekcję.
 2. Kliknij opcję Zapisz.

Obraz z nakładką tekstową

Na stronie głównej możesz zamieścić duży obraz z nakładką tekstu niestandardowego.

Dla sekcji Obraz z nakładką tekstową dostępne są następujące ustawienia:

 • Obraz – wybierz obraz do dołączenia w sekcji. Możesz załadować obraz, użyć wcześniej załadowanego obrazu lub wybrać darmowy obraz z platformy Burst.
 • Wyrównanie obrazu - zdecyduj, czy obraz w sekcji pojawia się po lewej czy po prawej stronie.
 • Układ - Ustaw szerokość sekcji.
 • Wysokość sekcji - Ustaw wysokość sekcji. Aby zapobiec obcięciu obrazu, wybierz opcję Dostosuj do obrazu, która umożliwia ustawienie wysokości sekcji na podstawie wysokości obrazu.
 • Rozmiar tekstu - Ustaw rozmiar tekstu.
 • Nagłówek – dodaj główny tekst do sparowania z obrazem. Nazwa sekcji Obraz z nakładką tekstową jest automatycznie zmieniana na podaną nazwę nagłówka.
 • Tekst – dodaj dodatkowy tekst do sparowania z obrazem. Ten tekst pojawia się pod tekstem nagłówka.
 • Przycisk z etykietą - dodaj tekst, który ma się pojawiać na przycisku.
 • Link przycisku - ustaw adres URL lub stronę, z którymi ma być połączony przycisk. Wklej w adresie URL lub wybierz stronę z menu. Jeśli nie chcesz dołączać przycisku w sekcji, pozostaw to pole puste.

Dodaj obraz z nakładką tekstową do strony głównej

 1. Kliknij opcję Dodaj sekcję.
 2. Kliknij opcję Obraz z nakładką tekstową, a następnie Wybierz.
 3. W obszarze Obraz kliknij opcję Wybierz obraz, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Aby wybrać obraz, który został już przesłany do panelu administracyjnego Shopify, kliknij kartę Biblioteka.
 • Aby wybrać darmowy obraz z Burst, kliknij kartę Darmowe zdjęcia. Z tego poziomu możesz wprowadzać termin wyszukiwania lub przeglądać kategorie zdjęć.
 • Aby wybrać obraz z komputera lokalnego, kliknij kartę Biblioteka, a następnie przycisk Załaduj.
 1. Użyj ustawień, aby dostosować sekcję obrazu z nakładką tekstową.
 2. Kliknij opcję Zapisz.

Polecany produkt

Na stronie głównej możesz polecać produkt. Polecanie produktu to doskonały sposób na promowanie nowego produktu lub produktu z wyprzedaży. Klienci mogą wyświetlać dodatkowe obrazy produktów za pomocą lewej i prawej strzałki pod obrazem.

Dla sekcji polecanego produktu dostępne są następujące ustawienia:

 • Produkt – wybierz produkt, który chcesz polecać na stronie głównej.
 • Pokaż selektor ilości – pozwól użytkownikom określić ilość, która zostanie dodana do koszyka.
 • Pokaż etykiety wariantów - wyświetlaj etykiety wariantów, takie jak „Rozmiar” i „Kolor” nad rozwijanymi menu. Wyświetlane etykiety wariantów opierają się na nazwach opcji wariantu dla produktu.
 • Pokaż dostawcę - wskaż markę lub dostawcę produktu. Aby wyświetlona została marka lub dostawca, do produktu należy dodać dostawcę.
 • Pokaż dynamiczny przycisk realizacji zakupu - pozwól klientom pominąć koszyk i przejść bezpośrednio do realizacji zakupu z sekcji polecanego produktu.
 • Pokaż przyciski udostępniania w mediach społecznościowych – pokaż przyciski, które klienci mogą wykorzystać do udostępniania Twoich produktów na portalach społecznościowych.

Multimedia

 • Rozmiar - Ustaw rozmiar multimediów produktu.
 • Włącz powiększenie obrazu - pozwól klientom powiększać obraz produktu poprzez najechanie wskaźnikiem myszy.
 • Włącz zapętlanie filmu - zapętlaj filmy wideo produktów. Jeżeli ta opcja jest odznaczona, na końcu filmów pojawia się przycisk odtwarzania.

Dodaj sekcję Polecany produkt

 1. Kliknij opcję Dodaj sekcję.
 2. Kliknij Polecany produkt, a następnie Wybierz.
 3. Użyj ustawień, aby dostosować sekcję polecanego produktu.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Newsletter

Możesz dodać możliwość rejestracji do newslettera do swojej strony głównej. Pozwoli Ci to gromadzić adresy e-mail klientów dla celów kampanii e-mail marketingu. Dowiedz się więcej na temat e-mail marketingu na blogu Shopify.

Dodaj możliwość rejestracji do newslettera do strony głównej

 1. Kliknij opcję Dodaj sekcję.

 2. Kliknij Newsletter, a następnie opcję Wybierz.

 3. Wprowadź nagłówek rejestracji do newslettera.

 4. Wprowadź nagłówek podrzędny dla rejestracji do newslettera.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Mapa

Możesz dodać mapę Google do strony głównej, aby pokazać klientom, gdzie mieści się Twoja firma.

Dla sekcji mapy dostępne są następujące ustawienia:

 • Nagłówek - Dodaj nagłówek do sekcji mapy.
 • Adres i godziny - Dodaj adres sklepu i godziny otwarcia do sekcji mapy.
 • Adres mapy - Ustaw mapę tak, aby wyświetlała lokalizację Twojego sklepu.
 • Etykieta linku mapy - Dodaj przycisk odsyłający do Twojej lokalizacji na mapie Google.
 • Pokaż pin - Dodaj pin pokazujący konkretną lokalizację Twojego sklepu na mapie.
 • Klucz Google Maps API - Dodaj klucz API mapy do sekcji mapy.
 • Obraz - Dodaj obraz wyświetlany, gdy mapa się nie ładuje.
 • Położenie obrazu - Ustal położenie obrazu.

Dodaj mapę do strony głównej

 1. Kliknij opcję Dodaj sekcję.
 2. Kliknij opcję Mapa, a następnie kliknij Wybierz.
 3. Użyj ustawień, aby dostosować sekcję mapy.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Tekst sformatowany

Użyj sekcji Tekst sformatowany, aby wprowadzić dowolny tekst do wyświetlenia na stronie głównej, lub osadzić dowolną stronę utworzoną w panelu administracyjnym Shopify. Przykładowo, możesz polecać nadchodzące wydarzenia, osadzając stronę swojego bloga, lub wyświetlić stronę z:

Dla sekcji tekstu sformatowanego dostępne są następujące ustawienia:

 • Szerokie wyświetlanie - Zmniejsz marginesy z każdej strony tekstu.

 • Nagłówek - Dodaj nagłówek do sekcji tekstu sformatowanego.

 • Tekst - Dodaj i sformatuj tekst niestandardowy. Jeśli chcesz polecać stronę ze swojego sklepu, kliknij opcję Dodaj zawartość, a następnie Strona. Wybierz stronę do polecania jako strona główna z menu rozwijanego.

 • Rozmiar - Ustaw rozmiar tekstu.

Dodaj tekst sformatowany do strony głównej

 1. Kliknij opcję Dodaj sekcję.

 2. Kliknij opcję Tekst sformatowany, a następnie kliknij przycisk Wybierz.

 3. Użyj ustawień, aby dostosować sekcję tekstu sformatowanego.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Film

Możesz dodać film z YouTube lub Vimeo do strony głównej. Filmy mogą przyciągnąć uwagę klientów i zaciekawić ich ofertą Twojej firmy.

Dla sekcji filmu dostępne są następujące ustawienia:

 • Obraz w tle - Dodaj obraz w tle do swojego filmu. Obraz w tle jest ukrywany podczas odtwarzania filmu.
 • Wyrównanie obrazu - Wyrównaj swój obraz w tle tak, aby jego najważniejsza część była zawsze widoczna.
 • Link do filmu - Dodaj adres URL YouTube dla swojego filmu.
 • Pokaż nakładkę - Dodaj warstwę koloru nad swoim filmem, aby tekst stał się bardziej czytelny. Jeśli ustawisz styl filmu na Obraz z przyciskiem odtwarzania, nakładka zostanie usunięta podczas odtwarzania filmu.
 • Styl - Ustaw styl filmu. Styl Film odtwarzany w tle jest dostępny tylko na pulpicie. Jeśli klient odwiedza Twój sklep, korzystając z tabletu lub urządzenia mobilnego, zawsze widzi styl Obraz z przyciskiem odtwarzania.
 • Wysokość filmu - Ustaw wysokość filmu.
 • Nagłówek - Dodaj nagłówek dla filmu.
 • Rozmiar tekstu - Dodaj tekst do filmu. Jeśli ustawisz styl filmu na Obraz z przyciskiem odtwarzania, tekst zostanie usunięty podczas odtwarzania filmu.

Dodaj film do strony głównej

 1. Kliknij opcję Dodaj sekcję.
 2. Kliknij opcję Wideo, a następnie kliknij Wybierz.
 3. Użyj ustawień, aby dostosować sekcję filmu.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Pokaz slajdów

Możesz dodać pokaz slajdów z obrazami do swojej strony głównej. W sekcji pokazu slajdów możesz ustawić wysokość slajdów, dodać tekst i przyciski oraz określić, czy pokaz slajdów ma być odtwarzany automatycznie.

Dla sekcji pokazu slajdów dostępne są następujące ustawienia:

 • Slajd obrazu - wybierz obraz do uwzględnienia w pokazie slajdów. Możesz załadować obraz, użyć wcześniej załadowanego obrazu lub wybrać darmowy obraz z platformy Burst. Możesz dokonać następujących ustawień dla każdego slajdu:

  • Położenie obrazu - Wybierz wyrównanie obrazu w ramce pokazu slajdów. Możesz dowiedzieć się więcej na temat położenia obrazu, zapoznając się z poniższymi wytycznymi.
  • Nagłówek – dodaj główny tekst do sparowania z obrazem.
  • Nagłówek podrzędny – dodaj dodatkowy tekst do sparowania z obrazem. Ten tekst pojawia się pod tekstem nagłówka.
  • Przycisk z etykietą - dodaj tekst, który ma się pojawiać na przycisku.
  • Link przycisku - ustaw adres URL lub stronę, z którymi ma być połączony przycisk. Wklej w adresie URL lub wybierz stronę z menu. Jeśli nie chcesz dołączać przycisku w sekcji, pozostaw to pole puste.
 • Wysokość slajdu - Ustaw wysokość pokazu slajdów. Dowiedz się więcej na temat tego, w jaki sposób wysokość slajdu wpływa na Twój pokaz slajdów.

 • Rozmiar tekstu - Ustaw rozmiar nagłówków w pokazie slajdów.

 • Wyrównanie tekstu - Wybierz położenie tekstu na slajdach.

 • Pokaż nakładkę - dodaj warstwę koloru pomiędzy obrazem a tekstem znajdującym się na obrazie. Nakładki mogą pomóc w zapewnieniu odpowiedniego kontrastu kolorów i czytelności. Możesz ustawić kolor i nieprzezroczystość nakładki w ustawieniach koloru.

 • Automatyczna rotacja slajdów - Ustaw automatyczne odtwarzanie pokazu slajdów.

 • Zmień slajdy co - wybierz, jak często mają zmieniać się slajdy.

Aby zdobyć informacje na temat przycinania obrazu pokazu slajdów i zalecanych rozmiarów obrazu, zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi pokazu slajdów.

Dodaj pokaz slajdów do strony głównej

 1. Kliknij opcję Dodaj sekcję.
 2. Kliknij Pokaz slajdów, a następnie kliknij Wybierz.
 3. Aby dodać slajd z obrazem, wykonaj następujące kroki:

 4. Użyj ustawień, aby dostosować sekcję pokazu slajdów.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Wytyczne dotyczące pokazu slajdów

Możesz użyć poniższych zaleceń dotyczących ustawień i obrazu do sterowania wyglądem Twojego pokazu slajdów w sklepie online. To, jak będą wyglądać Twoje slajdy, zależy od następujących czynników:

Z powodu różnic rozmiaru i kształtu ekranu Twoje slajdy mogą wyglądać różnie na urządzeniach mobilnych i pulpitach.

Zalecenia dotyczące rozmiaru obrazu

Zalecane wymiary obrazów pokazu slajdów są zależne od ustawień wysokości slajdu. Skorzystaj z poniższych wytycznych:

Zalecenia dotyczące rozmiaru obrazu według ustawienia
Ustawienie wysokości slajdu Zalecana szerokość Zalecana wysokość
Dostosuj do pierwszego obrazu 1200 pikseli 600 pikseli
Małe 1200 pikseli 475 pikseli
Średnie 1200 pikseli 489 pikseli
Duże 1200 pikseli 775 pikseli

Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia wysokości slajdu, zapoznaj się z krokiem 5. instrukcji dotyczących tworzenia pokazu slajdów.

Przycinanie obrazu

Możesz podjąć kroki mające na celu kontrolowanie sposobu przycinania obrazów lub całkowite uniemożliwienie przycinania obrazów.

Kontroluj sposób przycinania obrazów

Przycięcia obrazu w przypadku niektórych rozmiarów ekranu możesz się spodziewać w następujących sytuacjach:

 • Twoje obrazy nie mają tego samego stosunku szerokości do wysokości.
 • Wysokość slajdu została ustawiona na Małą, Średnią lub Dużą.
 • Wysokość slajdu została ustawiona na Dostosuj do pierwszego obrazu, a Twoje obrazy są wyższe od ekranu urządzenia lub okna przeglądarki.

Możesz kontrolować sposób przycinania obrazów za pomocą ustawienia Położenie obrazu.

Dla każdego obrazu możesz wybrać, która część ma pozostać widoczna w przypadku przycięcia. Poniższy przykład pokazuje sposób przycięcia obrazu do niektórych rozmiarów ekranu. W przypadku slajdu po lewej stronie położenie obrazu zostało ustawione na Środek. W przypadku slajdu po prawej stronie położenie obrazu zostało ustawione na Z lewej na górze.

Przykładowy slajd różnie przycinany w zależności od ustawienia położenia obrazu.

Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia położenia obrazu, zapoznaj się z krokiem 10. instrukcji dotyczących tworzenia pokazu slajdów.

Zapobieganie przycinaniu obrazów

Aby zapobiec przycinaniu obrazów w pokazie slajdów, spróbuj wykonać następujące kroki:

 • Ustaw wysokość slajdu na Dostosuj do pierwszego obrazu.
 • Użyj obrazów, których szerokość jest dwukrotnie większa od wysokości. Stosunek szerokości takich obrazów do ich wysokości wynosi 2:1. Zalecane wymiary to 1200 pikseli na 600 pikseli.
 • Upewnij się, że wszystkie Twoje slajdy mają ten sam stosunek szerokości do wysokości. Stosunek szerokości do wysokości Twoich slajdów ma większe znaczenie niż ich wymiary w pikselach.

W poniższym przykładzie pokazano obraz pokazu slajdów ze stosunkiem szerokości do wysokości wynoszącym 2:1 na pulpicie i na urządzeniu mobilnym:

Slajd jest wyświetlany na pulpicie i urządzeniu mobilnym bez przycinania.

Wysokość slajdu

Szerokość sekcji pokazu slajdów wynosi zawsze 100% okna przeglądarki. Wysokość slajdów jest ustalana w relacji do ich szerokości. Ze względu na różnice rozmiarów ekranów, szerokość i wysokość Twoich slajdów zmienia się na różnych urządzeniach. Na wysokość slajdów wpływ mają także ustawienia wysokości slajdu.

Możesz użyć ustawienia wysokości slajdu Dostosuj do pierwszego obrazu, aby oprzeć wysokość pokazu slajdów na wysokości pierwszego obrazu. To ustawienie działa najlepiej, gdy wszystkie obrazy mają ten sam rozmiar lub mają ten sam stosunek szerokości do wysokości. Jeśli obrazy mają różne rozmiary lub mają różne proporcje, możesz zmienić kolejność slajdów, aby zobaczyć, jak wyglądają na różnych wysokościach.

W poniższym przykładzie najniższy slajd jest ustawiony jako pierwszy:

Krótszy slajd determinuje wysokość pozostałych dwóch slajdów. Ponieważ pozostałe slajdy są wyższe, są one przycinane na górze i na dole.

W kolejnym przykładzie jako pierwszy ustawiony jest wyższy slajd:

Średniej wysokości slajd determinuje wysokość pozostałych dwóch slajdów. Wyższy slajd jest przycinany od góry i od dołu. Krótszy slajd jest przycinany z boków.

Jeśli zamiast tego używasz ustawień wysokości Niska, Średnia lub Duża, zapoznaj się z zaleceniami dotyczącymi rozmiaru obrazów dla slajdów.

Proporcje obrazu

Jeśli chcesz zapobiec przycinaniu obrazów pokazu slajdów, zalecany stosunek szerokości obrazu do jego wysokości wynosi 2:1.

Jeśli nie obawiasz się przycinania obrazów na pulpitach, a chcesz robić dobre wrażenie na urządzeniach mobilnych, użyj obrazów kwadratowych lub obrazów, których wysokość przewyższa szerokość. Poniższy przykład slajdu przedstawia kwadratowy obraz o stosunku szerokości do wysokości wynoszącym 1:1.

Kwadratowy slajd jest wyświetlany na pulpicie i na urządzeniu mobilnym. Obraz jest przycinany na pulpicie, ale nie na urządzeniu mobilnym.

Następny przykład slajdu przedstawia obraz o orientacji pionowej ze stosunkiem szerokości do wysokości wynoszącym 2:3.

Wysoki slajd jest wyświetlany na pulpicie i urządzeniu mobilnym. Obraz jest przycinany na pulpicie, ale nie na urządzeniu mobilnym.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo