Ustawienia szablonu dla Debut

Możesz użyć ustawień szablonu do konfiguracji kolorów i typografii w swoim sklepie online. Możesz także konfigurować linki do swoich kont w mediach społecznościowych, edytować ustawienia koszyka oraz dodawać Favicon.

Kolory

Możesz wybrać kolory dla różnych części swojego sklepu online.

Dostosuj ustawienia kolorów

 1. Kliknij Ustawienia szablonu.
 2. Kliknij Kolory.
 3. Aby otworzyć próbnik kolorów, kliknij próbkę koloru dla typu zawartości, który chcesz zmienić. W sekcji Ostatnio wybrane pokazane są kolory, które wybrałeś(-aś) ostatnio dla Twojego szablonu. W sekcji Obecnie używane pokazane są kolory, których używasz obecnie w innych częściach swojego szablonu.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Typografia

Możesz ustawić styl i rozmiar czcionki dla tekstu w sklepie online. Możesz wybrać czcionkę systemową lub niestandardową.

Zaleca się użycie w sklepie czcionek systemowych. Korzystanie z czcionek systemowych pozwala uniknąć pobierania nowych czcionek na komputer klienta, co może negatywnie wpłynąć na szybkość ładowania sklepu. Czcionka wyświetlana na komputerze klienta zależy od jego systemu operacyjnego. Dowiedz się więcej o czcionkach systemowych.

Dostosuj swoje ustawienia typografii

 1. Kliknij Ustawienia szablonu.

 2. Kliknij przycisk Typografia.

 3. Dla każdego typu tekstu kliknij opcję Zmień, aby użyć selektora czcionek.

 4. Przeglądaj czcionki, używając pola wyszukiwania lub klikając opcję Załaduj więcej.

 5. Kliknij nazwę czcionki, której chcesz używać.

 6. Aby zmienić styl czcionki, kliknij nazwę bieżącego stylu czcionki, a następnie wybierz nowy styl czcionki z menu rozwijanego.

 7. Kliknij Wybierz.

 8. Kliknij opcję Zapisz.

Szukaj

Debiut zawiera funkcję wyszukiwania z podpowiedziami (wyszukiwanie predykcyjne), która pokazuje podpowiedzi produktów, gdy klienci zaczynają pisać w polu wyszukiwania. Podpowiedzi produktów mogą pomóc klientom wyrazić i uściślić ich zapytania wyszukiwania oraz udostępnić nowe sposoby odkrywania sklepu online. Mogą również pozwolić klientom na szybkie przeglądanie dopasowań bez konieczności opuszczania bieżącej strony, aby zobaczyć oddzielną listę wyników wyszukiwania.

Możesz dostosować następujące ustawienia dla wyszukiwania:

 • Włącz podpowiedzi produktów - włącz lub wyłącz podpowiedzi produktów.
 • Pokaż dostawcę -pokaż lub ukryj dostawców w podpowiedziach produktu.
 • Pokaż cenę - pokaż lub ukryj ceny w podpowiedziach produktów.

Zmień ustawienia wyszukiwania z podpowiedziami

 1. Kliknij opcję Ustawienia szablonu.
 2. Kliknij opcję Szukaj
 3. Użyj ustawień, aby dostosować zachowanie wyszukiwania dla sklepu.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Aby dowiedzieć się więcej o działaniu podpowiedzi produktów, zapoznaj się z sekcją Wyszukiwanie z podpowiedziami.

Media społecznościowe

Możesz dodawać przyciski udostępniania w mediach społecznościowych dla swoich produktów i postów na blogu oraz linki do swoich kont w mediach społecznościowych. Linki do Twoich kont w mediach społecznościowych są wyświetlane w stopce sklepu online.

Dostosuj ustawienia swoich mediów społecznościowych

 1. Kliknij Ustawienia szablonu.

 2. Kliknij opcję Media społecznościowe.

 3. Aby załadować obraz do udostępniania w mediach społecznościowych, w obszarze Obraz do udostępniania w mediach społecznościowych kliknij opcję Wybierz obraz lub Przeglądaj darmowe obrazy.

 4. Aby dodać przyciski udostępniania w mediach społecznościowych do swoich produktów i postów na blogu, zaznacz dowolną (lub wszystkie) z następujących opcji:

 5. Aby dodać linki do kont w mediach społecznościowych, wprowadź linki do swoich kont w polach dostępnych w sekcji Konta. Wprowadź pełne linki, np. https://instagram.com/shopify lub https://twitter.com/shopify.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Ikona Favicon

Możesz dodać ikonę Ulubionych lub ikonę Favicon, co może pomóc w budowaniu marki Twojego sklepu online. Favicon pojawia się w następujących miejscach:

 • karta Twojej przeglądarki internetowej
 • historia Twojej przeglądarki internetowej
 • ikony na Twoim pulpicie
 • obok nazwy Twojego klepu online w przypadku dodania zakładki

Dowiedz się więcej o ikonach Favicon.

Spersonalizuj ikonę Favicon

 1. Kliknij opcję Ustawienia szablonu.
 2. Kliknij opcję Ikona Favicon.
 3. W obszarze Obraz ikony Favicon kliknij opcję Wybierz obraz, a następnie wykonaj jedną z czynności:

  • Aby wybrać obraz, który został już przesłany do panelu administracyjnego Shopify, kliknij kartę Biblioteka.
  • Aby wybrać obraz z komputera lokalnego, kliknij kartę Biblioteka, a następnie przycisk Załaduj.
 4. Dodaj tekst alternatywny do obrazu ikony Favicon:

  1. Kliknij opcję Edytuj.
  2. W oknie Edytuj obraz wprowadź krótki opis obrazu.
  3. Kliknij opcję Zapisz.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Powiadomienie o dodaniu do koszyka

Możesz wyświetlić powiadomienie z linkiem do strony koszyka, gdy klienci dodają pozycje do koszyka.

Strona produktu z wyskakującym powiadomieniem w prawym górnym rogu pokazująca, która pozycja została właśnie dodana do koszyka

Jeśli to powiadomienie jest wyłączone, klienci zostaną przeniesieni bezpośrednio na stronę koszyka po dodaniu pozycji do koszyka.

Włącz powiadomienie o dodaniu do koszyka

 1. Kliknij opcję Ustawienia szablonu.
 2. Kliknij opcję Powiadomienie o dodaniu do koszyka.
 3. Zdecyduj, czy włączyć ustawienie Pokaż powiadomienie, gdy pozycja zostanie dodana do koszyka.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Realizacja zakupu

Ta sekcja umożliwia dostosowanie realizacji zakupu w Twoim sklepie. Zapoznaj się z zagadnieniem realizacji zakupu Shopify, aby uzyskać więcej informacji na temat strony realizacji zakupu Twojego sklepu.

Styl szablonu

Wiele szablonów ma więcej niż jeden styl. Style szablonu sterują domyślnymi ustawieniami szablonu. Po zresetowaniu stylu szablonu wszelkie zmiany wprowadzone w ustawieniach szablonu zostaną utracone. Nie dochodzi jednak do utraty takich treści jak tekst i obrazy.

Możesz wyświetlić podgląd alternatywnych stylów dla Debut w Sklepie z szablonami Shopify.

 1. Kliknij Ustawienia szablonu.

 2. Kliknij Styl szablonu.

 3. Wybierz styl szablonu, który chcesz zastosować.

 4. Kliknij opcję Zmień styl.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo