Dostosowania dla Express

Każde płatne konto Shopify otrzymuje 60 minut bezpłatnego czasu projektowania od pomocy technicznej Shopify. Ten czas projektowania można wykorzystać dla dodania do szablonu określonych funkcji, które mogą pomóc Twojemu sklepowi w sprzedaży.

Pomoc techniczna Shopify może wykonać następujące dostosowania do Express. Przejrzyj opis każdego obsługiwanego dostosowania, aby ustalić, które z nich mogą pomóc Twojej firmie.

Dodaj główne menu nawigacji

Czas projektowania:15 minut

Domyślnie, w pierwszych wersjach szablonu Express nie ma głównego menu w nagłówku.

To dostosowanie powoduje dodanie głównego menu do nagłówka. Na urządzeniu mobilnym menu można przeciągać w lewo lub w prawo, aby wyświetlić wszystkie linki w menu.

Dostosowanie to sprawdza się w przypadku sklepów z niezbędnymi stronami, które wymagają linków ze strony głównej.

Ukryj wyprzedane warianty

Czas projektowania:15 minut

Domyślnie, warianty wyprzedane nadal są wyświetlane w rozwijanych menu opcji.

Funkcja ta usuwa wyprzedane warianty z rozwijanego menu opcji, dzięki czemu nie są już widoczne i nie można ich wybrać.

To dostosowanie sprawdza się w przypadku sklepów, które regularnie mają kilka niedostępnych wariantów.

Unikaj tego dostosowania w sklepach, w których jest rotacja zapasów. Wyświetlanie wyprzedanych wariantów pozwala klientom zobaczyć wszystkie potencjalne opcje zakupu i wrócić do zakupu, gdy wariant jest dostępny.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo