Sekcje dla szablonu Express

Zawartość szablonu tworzona jest za pomocą sekcji. Sekcje to konfigurowalne bloki zawartości, które określają układ i wygląd różnych stron w sklepie online. Możesz dodawać, usuwać, edytować i dostosowywać sekcje za pomocą zaktualizowanego edytora motywów.

Szablony Shopify mają następujące typy sekcji:

 • Sekcje statyczne to sekcje, które pojawiają się we wcześniej ustalonych lokalizacjach w Twoim sklepie online. Tych sekcji nie można usunąć ani zmienić ich układu. Sekcje statyczne mogą zawierać nagłówki, stopki, sekcje nawigacji lub sekcje zawartości na stronach takich jak strony produktów i strony kolekcji. Na przykład sekcja Produkt określa wygląd każdej strony produktu w sklepie online.
 • Sekcje dynamiczne to opcjonalne sekcje, których można używać w celu dostosowania układu strony głównej. Na stronie głównej swojego sklepu możesz dodawać sekcje dynamiczne, zmieniać ich rozmieszczenie oraz je usuwać, tworząc w ten sposób układ strony. Na stronie głównej możesz mieć maksymalnie 25 sekcji dynamicznych.

Możesz zapoznać się z unikalnym wyborem sekcji dla Express i dowiedzieć się, jak je dostosować do potrzeb swojej firmy.

Sekcje statyczne

Szablon Express zawiera następujące sekcje statyczne:

Sekcje dynamiczne

Szablon Express zawiera następujące sekcje dynamiczne:

Nagłówek

Nagłówek szablonu jest sekcją, która pojawia się na górze każdej strony Twojego sklepu.

Możesz dostosować następujące pozycje w nagłówku:

 • Logo
 • Pasek ogłoszeń
 • Menu
 • Szukaj
 • Style nagłówka

Można dodać niestandardowy obraz logo do nagłówka sklepu. Najlepszym formatem jest plik .png z przezroczystym tłem. Maksymalna szerokość logo wynosi 180 px. Można zmienić rozmiar obrazu logo, zwiększając lub zmniejszając jego szerokość.

Jeśli nie dodasz obrazu logo, nazwa Twojego sklepu wyświetli się w formie tekstu. Możesz zmienić nazwę sklepu na stronie ustawień Dane sklepu w panelu administracyjnym Shopify.

 • Niestandardowa szerokość logo: Szerokość logo.

 • Wyrównanie logo: Wyrównanie logo w nagłówku. Wybierz Do lewej lub Wyśrodkowane.

 1. Kliknij opcję Nagłówek.
 2. W obszarze Obraz logo kliknij opcję Wybierz obraz, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby wybrać obraz, który został już przesłany do panelu administracyjnego Shopify, kliknij kartę Biblioteka.
  • Aby wybrać obraz z komputera lokalnego, kliknij opcje Biblioteka > Załaduj.
 3. Użyj ustawień, aby dostosować rozmiar i położenie logo.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj pasek ogłoszeń

Możesz dodać pasek ogłoszeń w nagłówku do wyświetlania wiadomości klientom. Twoja wiadomość jest konfigurowalna i może zawierać dane kontaktowe, informacje o zdarzeniach w sklepie lub wyprzedaży albo slogan reklamowy sklepu.

 1. Kliknij opcję Nagłówek.

 2. W obszarze Pasek ogłoszeń zaznacz opcję Pokaż ogłoszenie.

 3. Wprowadź tekst dla swojego ogłoszenia.

 4. Opcjonalnie: Wprowadź adres URL, aby dodać link do ogłoszenia.

(Wersja 1.11.0+)

 1. Opcjonalnie: W menu Ikona wybierz ikonę, aby ją wyświetlić na pasku powiadomień. Ikona ma taki sam kolor jak tekst ogłoszenia.

 2. Aby zmienić kolor tła paska ogłoszeń, kliknij próbnik koloru paska i wybierz kolor.

 3. Aby zmienić kolor tekstu ogłoszenia, kliknij próbnik koloru tekstu i wybierz kolor.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj menu

Możesz dodać menu do swojego nagłówka. Spowoduje to wyświetlenie wszystkich linków menu w nagłówku, których można użyć do wyróżnienia popularnych stron, do których klienci chcą uzyskać dostęp. Na przykład, możesz dodać menu zawierające linki do Twoich kolekcji.

 1. Kliknij opcję Nagłówek.

 2. Aby wybrać menu, kliknij Zmień. Wybierz menu z listy lub kliknij Utwórz menu, aby utworzyć nowe.

 3. Aby edytować menu, kliknij Edytuj menu.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Włącz wyszukiwanie

Możesz dodać opcję wyszukiwania do nagłówka, aby klienci mogli szybko znaleźć towary w Twoim sklepie.

 1. Kliknij opcję Nagłówek.
 2. Zaznacz opcję Pokaż wyszukiwanie.
 3. Kliknij opcję Zapisz.

Użyj dodatkowych kolorów dla nagłówka

Możesz wybrać opcję Włącz dodatkowe tło i kolor tekstu, aby użyć dodatkowego tła i koloru tekstu w nagłówku.

Stopka

Stopka szablonu to sekcja, która pojawia się na dole każdej strony Twojego sklepu. W stopce możesz dodać następujące funkcje:

 • ikony płatności
 • menu
 • rejestracja do newslettera
 • sekcja tekstu zawierająca informacje o Twojej firmie
 • ikony mediów społecznościowych
 • selektor języka

Dodaj ikony płatności

Ikony akceptowanych metod płatności można wyświetlić w stopce. W tym obszarze wyświetlane są ikony powiązane z dostawcą płatności, które włączono w sekcji Ustawienia płatności w panelu administracyjnym. Gdy klient odwiedza Twój sklep, ikony te są filtrowane w taki sposób, aby wyświetlane były tylko metody płatności obsługiwane w regionie i walucie bieżącego klienta.

 1. Kliknij opcję Stopka.

 2. Zaznacz opcję Pokaż ikony płatności.

 3. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj menu, rejestrację do newslettera lub tekst

 1. Kliknij opcję Stopka.

 2. Aby dodać blok zawartości w sekcji Zawartość, kliknij opcję Dodaj zawartość. Wybierz typ bloku spośród następujących opcji wyboru:

 3. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj ikony mediów społecznościowych

 1. Kliknij Ustawienia szablonu.

 2. Kliknij opcję Media społecznościowe.

 3. Aby załadować obraz do udostępniania w mediach społecznościowych, w obszarze Obraz do udostępniania w mediach społecznościowych kliknij opcję Wybierz obraz lub Przeglądaj darmowe obrazy.

 4. Aby dodać przyciski udostępniania w mediach społecznościowych do swoich produktów i postów na blogu, zaznacz dowolną (lub wszystkie) z następujących opcji:

 5. Aby dodać linki do kont w mediach społecznościowych, wprowadź linki do swoich kont w polach dostępnych w sekcji Konta. Wprowadź pełne linki, np. https://instagram.com/shopify lub https://twitter.com/shopify.

 6. Aby zmienić styl przycisków udostępniania, wybierz opcję Z pełnym oznakowaniem firmowym lub Tylko logo z menu Styl przycisku.

 7. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj selektor języka

Należy dodać tylko selektor języka, jeśli włączono wiele języków sklepu.

 1. Kliknij opcję Sekcje.

 2. Kliknij opcję Stopka.

 3. W selektorze języka wybierz opcję Pokaż selektor języka.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Produkt

Strona produktu jest wyświetlana, gdy kupujący kliknie produkt z polecanej kolekcji. Pojawia się na niej opis produktu, cena, warianty i obrazy. Możesz zdecydować, czy kierować użytkowników na nową stronę, czy wyświetlać szczegóły produktu w nakładce na stronie głównej. To ustawienie zależy od ustawień szablonu. Po włączeniu opcji Wyświetlanie stron produktów w nakładce strona produktu pojawia się jako nakładka, gdy produkt zostanie wybrany z polecanej kolekcji.

Jeśli masz włączoną opcję Lokalny odbiór, a opcja Wyświetl strony produktów w nakładce jest wyłączona, w tej sekcji wyświetlana jest również możliwość odbioru produktu.

Sekcja Produkt obejmuje następujące ustawienia:

 • Pokaż selektor ilości – pozwól użytkownikom określić ilość, która zostanie dodana do koszyka.
 • Pokaż dostawcę – pokaż markę lub dostawcę produktu na stronie produktu. Aby wyświetlona została marka lub dostawca, do produktu należy dodać dostawcę.
 • Pokaż dynamiczny przycisk realizacji zakupu - pozwól klientom pominąć koszyk i przejść bezpośrednio do realizacji zakupu z sekcji polecanego produktu.
 • Wyświetl strony produktu w nakładce - Wybierz tę opcję, aby wyświetlić szczegóły produktu w nakładce na bieżącej stronie. Ta nakładka pojawia się po wybraniu produktu z polecanej kolekcji.
 • Pokaż przyciski udostępniania w mediach społecznościowych – pokaż przyciski, które klienci mogą wykorzystać do udostępniania Twoich produktów na portalach społecznościowych. Te przyciski zależą od ustawień szablonu.

Edytuj ustawienia produktu

 1. Kliknij opcję Produkt.
 2. Użyj ustawień, aby dostosować stronę produktu.
 3. Kliknij opcję Zapisz.

Pokaż możliwość odbioru

Wersja 1.11.0+

Express informuje klientów, czy produkt w Twoim sklepie online jest dostępny do odbioru lokalnego. Na każdej stronie produktu sekcja Możliwość odbioru wskazuje dostępność produktu oraz szacunkowe ramy czasowe dla odbioru. Te informacje pojawiają się tylko wtedy, gdy wyłączona jest opcja Wyświetl strony produktu w nakładce.

Aby korzystać z tej funkcji, musisz skonfigurować lokalny odbiór. Jeśli włączona jest opcja lokalnego odbioru, ta funkcja jest zawsze widoczna na stronach produktów i nie można jej wyłączyć.

Po włączeniu lokalnego odbioru na stronie produktu wyświetlana jest informacja, czy produkt jest dostępny do odbioru w lokalizacji oferującej odbiór lokalny. Ta informacja pojawia się tylko dla produktów, które są magazynowane w co najmniej jednej lokalizacji odbioru i które mają zaznaczoną opcję To jest produkt fizyczny w sekcji Wysyłka dla szczegółów wariantu produktu.

Aby wybrać opcję To jest produkt fizyczny w wariancie produktu, wykonaj następujące czynności:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty.

 2. Wybierz produkt.

 3. W obszarze Warianty wybierz wariant.

 4. W obszarze Wysyłka zaznacz pole To jest produkt fizyczny.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Jeśli lokalny odbiór jest włączony tylko dla jednej lokalizacji, wówczas dla tej lokalizacji jest wyświetlana lokalizacja i możliwość odbioru. Klienci mogą kliknąć Wyświetl informacje o sklepie, aby dowiedzieć się więcej o lokalizacji odbioru.

Jeśli masz włączony odbiór lokalny dla więcej niż jednej lokalizacji, w sekcji możliwość odbioru wyświetlana jest lokalizacja i możliwość odbioru w lokalizacji najbliższej klientowi, na podstawie adresu IP klienta. Gdy klient kliknie opcję Sprawdź dostępność w innych sklepach, lista lokalizacji odbioru zostaje uporządkowana według odległości od klienta.

Jeśli nie można ustalić lokalizacji klienta na podstawie jego adresu IP, w sekcji Możliwość odbioru lokalizacja i możliwość odbioru wyświetlane są w kolejności alfabetycznej – najpierw według miasta, a następnie według nazwy lokalizacji. Załóżmy na przykład, że masz trzy lokalizacje odbioru: „Queen Street” w Toronto, „Front Street" w Toronto i „Alberni Street" w Vancouver. W sekcji Możliwość odbioru wyświetlane byłyby szczegóły dotyczące „Front Street" w Toronto.

Rekomendacje produktów

Możesz wyświetlić polecane produkty na stronach produktów, aby ułatwić klientom znalezienie innych produktów, które mogą ich zainteresować.

Jeśli opcja Wyświetl strony produktu w nakładce jest włączona dla Twojej strony produkty, produkty pojawiają się w nakładce na bieżącej stronie po wejściu do niej z tej sekcji.

Włącz rekomendacje produktów

 1. Wybierz Strony produktu.

 2. Kliknij sekcję Rekomendacje produktów.

 3. Zaznacz opcję Pokaż dynamiczne rekomendacje, aby pokazać rekomendacje produktów na stronach produktów.

 4. Opcjonalnie: Aby zmienić tytuł wyświetlany nad polecanymi produktami, wprowadź nowy w polu Nagłówek.

 5. Opcjonalnie: Jeśli chcesz zezwolić klientom na dodawanie produktów do koszyka bezpośrednio w sekcji Rekomendacje produktów, wybierz opcję Włącz przycisk „Szybki zakup”.

 6. Opcjonalnie: Aby wyświetlić lub ukryć dostawców w opisach produktów, zaznacz pole wyboru Pokaż dostawcę.

 7. Kliknij opcję Zapisz.

Wzorzec kolekcji

Sekcja Wzorzec kolekcji jest główną konfigurowalną sekcją dla stron kolekcji.

Sekcja Wzorzec kolekcji zawiera następujące ustawienia:

 • Pokaż obraz kolekcji - pokaż obraz kolekcji w górnej części strony kolekcji.
 • Pokaż opis kolekcji - pokaż opis kolekcji na górze strony kolekcji. (Wersja 1.11.0+)
 • Pokaż dostawców produktu - pokaż markę lub dostawcę produktu na karcie produktu.

Dostosuj strony kolekcji

 1. Wybierz opcję Kolekcja.
 2. Kliknij sekcję Szablon kolekcji.
 3. Użyj ustawień, aby dostosować sekcję wzorca kolekcji.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Baner

Wersja 1.11.0+

Możesz utworzyć baner, który zawiera niestandardowy obraz, tekst i przycisk, który odsyła do innej lokalizacji w Twoim sklepie. Możesz użyć baneru, aby wyróżnić swoją markę, zamieścić konkretną kolekcję lub reklamować promocję.

Ustawienia

 • Obraz - dodaj obraz, który ma się znaleźć w sekcji. Możesz załadować obraz, użyć wcześniej załadowanego obrazu lub wybrać darmowy obraz z platformy Burst.
 • Nagłówek - dodaj główny tekst do banera.
 • Rozmiar nagłówka - wybierz rozmiar tekstu nagłówka.
 • Opis - dodaj opis do banera.
 • Przycisk z etykietą - dodaj tekst, który ma się pojawiać na przycisku.
 • Link przycisku - ustaw adres URL lub stronę, do których ma przekierowywać przycisk. Wklej w adresie URL lub wybierz stronę z menu. Jeśli nie chcesz umieszczać przycisku w banerze, pozostaw to pole puste.

Opcje układu

 • Wysokość banera - wybierz wysokość sekcji banera.
 • Szerokość banera - wybierz szerokość sekcji banera.
 • Wyrównanie obrazu - wybierz wyrównanie obrazu w sekcji.
 • Wyrównanie pola tekstowego - wybierz wyrównanie pola tekstowego w sekcji.

Jeśli pole tekstowe jest wyrównane do lewej lub do prawej, tekst jest wyrównany do lewej. Jeżeli pole tekstowe jest wyrównane do środka, tekst jest również wyśrodkowany.

Ustawienia kolorów

 • Tło pola tekstowego - wybierz kolor pola tekstowego.
 • Tekst - wybierz kolor nagłówka i przycisku w banerze. W opisie banera używany jest podstawowego tekstu szablonu, który można zmienić w ustawieniach szablonu.

Dodaj sekcję banera

 1. Kliknij opcję Dodaj sekcję.
 2. Kliknij opcje Baner, a następnie Wybierz.
 3. Użyj ustawień, aby dostosować sekcję banera.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Polecane kolekcje

Możesz polecać wiele kolekcji w jednej sekcji na stronie głównej. Kolekcje są wyświetlane jako karty, między którymi mogą nawigować klienci.

Gdy klient doda jeden lub więcej produktów z polecanej kolekcji do koszyka, ilość produktu dodanego do koszyka jest wyświetlana jako plakietka na produkcie.

Sekcja polecanej kolekcji, która zawiera wiele kolekcji. Nazwy kolekcji są wyświetlane w formie kart do kliknięcia wzdłuż górnej części sekcji.

Dla sekcji polecanych kolekcji dostępne są następujące ustawienia:

 • Kolekcja - Wybierz kolekcje, które chcesz uwzględnić w sekcji Polecane kolekcje.
 • Rozmiar listy kolekcji - wybierz liczbę produktów, które mają być domyślnie wyświetlane. To ustawienie ma zastosowanie do wszystkich kolekcji w sekcji Polecane kolekcje. _ Mała - 6 produktów _ Średnia - 18 produktów * Duża - 36 produktów
 • Styl obrazu - Wybierz styl przycinania obrazów produktów w kolekcjach. To ustawienie ma zastosowanie do wszystkich kolekcji w sekcji.
 • Włącz przycisk „Szybki zakup” - dodaj opcję, aby umożliwić klientom dodawanie produktów do koszyka bezpośrednio z sekcji Polecane kolekcje.
 • Pokaż obraz kolekcji - pokaż obraz kolekcji w górnej części karty polecanej kolekcji. (Wersja 1.11.0+)
 • Pokaż opis kolekcji - pokaż opis kolekcji w górnej części karty polecanej kolekcji. (Wersja 1.11.0+)

Dodaj sekcję Polecane kolekcje do strony głównej

 1. Kliknij opcję Dodaj sekcję.
 2. Kliknij Polecane kolekcje, a następnie Wybierz.
 3. W obszarze zawartości wybierz blok Kolekcja lub kliknij Dodaj kolekcję.
 4. Kliknij Wybierz kolekcję.
 5. Na liście Kolekcja wybierz kolekcję, którą chcesz wyświetlić na karcie, a następnie kliknij Wybierz.

Aby dodać kolekcję, kliknij link Dodaj kolekcję w celu otwarcia strony Utwórz kolekcję w nowej karcie.

Aby dodać lub usunąć produkty z wybranej kolekcji, kliknij link Edytuj kolekcję, aby otworzyć stronę Kolekcje w nowej karcie.

 1. Powtórz powyższe kroki, aby dodać więcej kolekcji do sekcji.
 2. Kliknij opcję Zapisz.

Polecany produkt

Na stronie głównej możesz polecać produkt. Polecanie produktu to doskonały sposób na promowanie nowego produktu lub produktu z wyprzedaży. Klienci mogą wyświetlać dodatkowe obrazy produktów za pomocą lewej i prawej strzałki pod obrazem.

Dla sekcji polecanego produktu dostępne są następujące ustawienia:

 • Produkt – wybierz produkt, który chcesz polecać na stronie głównej.
 • Pokaż selektor ilości – pozwól użytkownikom określić ilość, która zostanie dodana do koszyka.
 • Pokaż dostawcę – pokaż markę lub dostawcę produktu w sekcji polecanego produktu. Aby wyświetlona została marka lub dostawca, do produktu należy dodać dostawcę.
 • Pokaż dynamiczne przyciski realizacji zakupu – pozwól klientom pominąć koszyk i przejść bezpośrednio do realizacji zakupu z sekcji polecanego produktu.
 • Pokaż przyciski udostępniania w mediach społecznościowych – pokaż przyciski, które klienci mogą wykorzystać do udostępniania Twoich produktów na portalach społecznościowych. Te przyciski zależą od ustawień szablonu.
 • Styl obrazu – wybierz, czy zastosować kwadratowe lub okrągłe przycięcie do obrazów polecanego produktu.

Dodaj sekcję Polecany produkt

 1. Kliknij opcję Dodaj sekcję.
 2. Kliknij Polecany produkt, a następnie Wybierz.
 3. Użyj ustawień, aby dostosować sekcję polecanego produktu.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Zawartość niestandardowa

W sekcji Zawartość niestandardowa możesz zgrupować kilka bloków zawartości. Szerokość i wyrównanie każdego bloku można dostosować na potrzeby utworzenia niestandardowego układu.

Sekcja Zawartość niestandardowa zawiera następujące ustawienia:

 • Nagłówek - tytuł sekcji.

 • Układ mobilny - układ bloków podczas wyświetlania sklepu na urządzeniu mobilnym. Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Siatka - bloki o szerokości do 50% są wyświetlane w tym samym wierszu. Kontenery o szerokości powyżej 50% pojawiają się w osobnych wierszach.
  • Stos - każdy blok pojawia się w osobnym wierszu.
  • Suwak - bloki są zwinięte w jednej sekcji stylu pokazu slajdów. Klienci mogą klikać strzałki nawigacji, aby wyświetlić dodatkowe bloki.

Możesz wybierać spośród następujących typów bloków.

Typy bloków z zawartością niestandardową
Typ bloku Ustawienia
Tekst

Nagłówek - Dodaj nagłówek do bloku tekstowego.

Tekst – Dodaj i sformatuj niestandardowy tekst.

Przycisk z etykietą – Dodaj do bloku przycisk z etykietą tekstową .

Link przycisku – Dodaj tekst, który ma się pojawiać na przycisku.

Rozmiar tekstu – Ustaw rozmiar tekstu.

Szerokość kontenera - Ustaw szerokość bloku.

Wyrównanie pionowe – Ustaw pionowe położenie zawartości w bloku.

Wyrównanie poziome - Ustaw poziome położenie zawartości w bloku.

Obraz

Obraz – Dodaj obraz, który ma być wyświetlany w bloku. Możesz załadować obraz, użyć wcześniej załadowanego obrazu lub wybrać darmowy obraz z platformy Burst.

Szerokość kontenera - Ustaw szerokość bloku.

Wyrównanie pionowe – Ustaw pionowe położenie zawartości w bloku.

Produkt

Produkt -wybierz produkt do funkcji w bloku. Wyświetlana jest nazwa produktu, obraz i cena. Jeśli produkt nie ma obrazu, tytuł produktu pojawia się w bloku.

Szerokość kontenera - Ustaw szerokość bloku.

Wyrównanie pionowe – Ustaw pionowe położenie zawartości w bloku.

Jeśli opcja Wyświetl strony produktu w nakładce jest włączona dla Twojej strony produkty, produkty pojawiają się w nakładce na bieżącej stronie po wejściu do niej z tej sekcji.

Kolekcja

Kolekcja -wybierz kolekcję do funkcji w bloku. Wyświetlany jest tytuł kolekcji i wyróżniony obraz. Jeśli nie ma polecanego obrazu, wyświetlany jest obraz z pierwszego produktu w kolekcji. Jeśli produkty w kolekcji nie mają obrazów, tytuł kolekcji pojawia się w bloku.

Szerokość kontenera - Ustaw szerokość bloku.

Wyrównanie pionowe – Ustaw pionowe położenie zawartości w bloku.

Menu

Menu - Wybierz menu do wyświetlenia w bloku.

Nagłówek - Dodaj nagłówek dla menu.

Szerokość kontenera - Ustaw szerokość bloku.

Wyrównanie pionowe – Ustaw pionowe położenie zawartości w bloku.

Wyrównanie poziome - Ustaw poziome położenie zawartości w bloku.

Dodaj niestandardową treść do strony głównej

 1. Kliknij opcję Dodaj sekcję.

 2. Kliknij opcję Zawartość niestandardowa, a następnie opcję Wybierz.

 3. Wybierz i skonfiguruj bloki zawartości, które chcesz włączyć do sekcji.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Obraz z tekstem

Za pomocą szablonu Express możesz dodać obraz z tekstem wyświetlanym po jego prawej lub lewej stronie. Możesz także dodać przycisk, który odsyła do innej strony.

Możesz użyć sekcji obrazu z tekstem, aby reklamować konkretny produkt lub kolekcję.

Dla sekcji obrazu z tekstem dostępne są następujące ustawienia:

 • Obraz – dodaj obraz dołączany do sekcji. Możesz załadować obraz, użyć wcześniej załadowanego obrazu lub wybrać darmowy obraz z platformy Burst.
 • Nagłówek – dodaj główny tekst do sparowania z obrazem.
 • Tekst – dodaj tekst dodatkowy do sparowania z obrazem. Ten tekst pojawia się pod tekstem nagłówka.
 • Przycisk z etykietą - dodaj tekst, który ma się pojawiać na przycisku.
 • Link przycisku - ustaw adres URL lub stronę, z którymi ma być połączony przycisk. Wklej w adresie URL lub wybierz stronę z menu. Jeśli nie chcesz dołączać przycisku w sekcji, pozostaw to pole puste.

Opcje układu

 • Pulpit - zdecyduj, czy obraz w sekcji pojawia się po lewej czy po prawej stronie, gdy jest wyświetlany na pulpicie. Aby wyświetlić obraz po lewej stronie, wybierz Pierwszy obraz.
 • Mobilny - Wybierz, czy obraz w sekcji pojawia się jako pierwszy czy drugi podczas wyświetlania na urządzeniu mobilnym.
 • Dodatkowe tło - zdecyduj, czy dodać dodatkowy kolor tła do sekcji. Wybierz opcję Częściowo, aby dodać kolor tła na wysokości trzech piątych sekcji. Ten kolor można zmienić w ustawieniach szablonu.
 • Rozmiar tekstu - wybierz względny rozmiar nagłówka i tekstu w sekcji.
 • Zachowaj proporcje obrazu – wybierz tę opcję, aby zapobiec przycięciu wybranego obrazu. Jeśli ta opcja pozostanie odznaczona, obraz zostanie przycięty do kwadratu.
 • Włącz dodatkowy kolor tekstu – wybierz tę opcję, aby użyć dodatkowego koloru tekstu tła dla nagłówka i tekstu. Ten kolor można zmienić w ustawieniach szablonu.

Dodaj sekcję Obraz z tekstem do swojej strony głównej

 1. Kliknij opcję Dodaj sekcję.
 2. Kliknij opcję Obraz z tekstem, a następnie kliknij Wybierz.
 3. W obszarze Obraz kliknij opcję Wybierz obraz, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Aby wybrać obraz, który został już przesłany do panelu administracyjnego Shopify, kliknij kartę Biblioteka.
 • Aby wybrać darmowy obraz z Burst, kliknij kartę Darmowe zdjęcia. Z tego poziomu możesz wprowadzać termin wyszukiwania lub przeglądać kategorie zdjęć.
 • Aby wybrać obraz z komputera lokalnego, kliknij kartę Biblioteka, a następnie przycisk Załaduj.
 1. Użyj ustawień, aby dostosować sekcję.
 2. Kliknij opcję Zapisz.

Wielokolumnowa

Wersja 1.11.0+

Za pomocą aplikacji Express możesz dodać sekcję z wieloma kolumnami zawartości. Można dodać maksymalnie cztery kolumny do każdej sekcji z wieloma kolumnami.

Sekcja wielokolumnowa zawiera następujące ustawienia:

Ustawienia kolumny

 • Obraz - dodaj obraz do kolumny.
 • Nagłówek – dodaj główny tekst do kolumny.
 • Tekst - dodaj tekst dodatkowy do kolumny.

Ustawienia sekcji

 • Nagłówek - dodaj główny tekst dla sekcji.
 • Przycisk z etykietą - dodaj tekst, który ma się pojawiać na przycisku.
 • Link przycisku - ustaw adres URL lub stronę, do których ma przekierowywać przycisk. Wklej w adresie URL lub wybierz stronę z menu. Jeśli nie chcesz umieszczać przycisku w sekcji pozostaw to pole puste.

Opcje układu

 • Wyrównanie - wybierz wyrównanie dla elementów w każdej kolumnie.
 • Układ mobilny - wybierz, czy kolumny w sekcji mają być ułożone w stos, czy w siatce na urządzeniach mobilnych.
 • Rozmiar obrazu - wybierz rozmiar obrazów kolumn.
 • Zachowaj proporcje obrazu – wybierz tę opcję, aby zapobiec przycięciu wybranych obrazów. Jeśli ta opcja pozostanie odznaczona, obraz zostanie przycięty do kwadratu.
 • Włącz dodatkowe tło i kolor tekstu - wybierz tę opcję, aby użyć dodatkowego tła i koloru tekstu dla nagłówków i tekstu oraz dodatkowego koloru tła dla sekcji. Te kolory można zmienić w ustawieniach szablonu.

Dodaj sekcję z wieloma kolumnami do strony głównej

 1. Kliknij opcję Dodaj sekcję.
 2. Kliknij opcję **Wiele kolumn*, a następnie **Wybierz**.
 3. Kliknij opcję Dodaj kolumnę, aby dodać kolumnę do sekcji.
 4. Kliknij kolumnę w sekcji Zawartość, aby dodać treść do kolumny.
 5. Użyj ustawień, aby dostosować sekcję.
 6. Kliknij opcję Zapisz.

Strona

Wersja 1.10.0+

Na swojej stronie głównej możesz wyświetlić zawartość tekstu sformatowanego innej strony. W tej sekcji możesz umieścić zawartość ze strony Polityka sklepu lub O nas.

Ta sekcja zawsze używa domyślnego szablonu strony, nawet jeśli stosowany jest inny szablon. Na przykład, jeśli dodasz stronę Skontaktuj się z nami, która używa szablonu page.contact do sekcji, interaktywne pola z tego szablonu nie pojawią się na stronie głównej. Wszelkie informacje dodawane do pola Tytuł i Zawartość tej strony pojawią się w sekcji.

Dodaj sekcję Strona do strony głównej

 1. Kliknij opcję Dodaj sekcję.
 2. Kliknij opcję Strona, a następnie Wybierz.
 3. W obszarze Strona kliknij opcję Wybierz stronę.
 4. Wybierz stronę, której zawartość chcesz wyświetlić, a następnie kliknij opcję Wybierz. Możesz wybierać tylko spośród stron, które są obecnie widoczne. Jeśli musisz utworzyć nową stronę, wybierz opcję Utwórz stronę.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo