Dostosowania dla Minimal

Każde płatne konto Shopify otrzymuje 60 minut bezpłatnego czasu projektowania od pomocy technicznej Shopify. Ten czas projektowania można wykorzystać dla dodania do szablonu określonych funkcji, które mogą pomóc Twojemu sklepowi w sprzedaży.

Pomoc techniczna Shopify może wykonać następujące dostosowania do Minimal. Przejrzyj opis każdego obsługiwanego dostosowania, aby ustalić, które z nich mogą pomóc Twojej firmie.

Dodaj suwak w formie karuzeli do obrazów miniatur produktów

Czas projektowania: 30 minut

Domyślnie, na stronie produktu wyświetlane są wszystkie obrazy produktu.

To dostosowanie powoduje dodanie suwaka miniatur obrazów, który umożliwia użytkownikom przewijanie miniatur w grupach zamiast wyświetlania naraz wszystkich miniatur na stronie.

To dostosowanie sprawdza się w przypadku sklepów z dużą liczbą obrazów o podobnej kompozycji.

Unikaj tego dostosowania w przypadku sklepów, które mają małą liczbę obrazów produktów lub jeśli obrazy wariantów pokazują dodatkowe informacje o produktach, takie jak alternatywne kąty produktu.

Dodaj oszczędzaną kwotę i wartość procentową do stron produktów

Czas projektowania: 30 minut

Domyślnie, gdy produkty mają cenę do porównania wyższą od ceny używanej, by wskazać, że są one objęte wyprzedażą, wyprzedaż sygnalizowana jest klientowi poprzez pokazanie obok siebie ceny i ceny do porównania na karcie produktu.

To dostosowanie powoduje dodanie do karty produktu kwoty i wartości procentowej zapisanej dla wybranego wariantu. Zaoszczędzona kwota wyświetlana jest tylko wtedy, gdy cena do porównania jest wyższa niż cena promocyjna.

Dostosowanie to sprawdza się w przypadku sprzedawców, którzy chcą wyróżnić dokładne rabaty, jakie klienci mogą otrzymać, gdy wariant jest objęty wyprzedażą.

Wymagaj od klientów wypełnienia pola Uwagi dotyczące koszyka

Czas projektowania:15 minut

Domyślnie, pole Uwagi dotyczące koszyka jest opcjonalnym polem do wypełnienia przez klientów.

To dostosowanie ustawia pole Uwagi dotyczące koszyka jak obowiązkowe przy realizacji zakupów.

Tego dostosowania należy unikać w przypadku sklepów, które nie potrzebują od klientów podania dodatkowych informacji o zamówieniu w postaci uwag, aby nie ograniczać im niepotrzebnie możliwości sfinalizowania zakupu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo