Sekcje szablonu Minimal

Zawartość szablonu tworzona jest za pomocą sekcji. Sekcje to konfigurowalne bloki zawartości, które określają układ i wygląd różnych stron w sklepie online. Możesz dodawać, usuwać, edytować i dostosowywać sekcje za pomocą zaktualizowanego edytora motywów.

Szablony Shopify mają następujące typy sekcji:

 • Sekcje statyczne to sekcje, które pojawiają się we wcześniej ustalonych lokalizacjach w Twoim sklepie online. Tych sekcji nie można usunąć ani zmienić ich układu. Sekcje statyczne mogą zawierać nagłówki, stopki, sekcje nawigacji lub sekcje zawartości na stronach takich jak strony produktów i strony kolekcji. Na przykład sekcja Produkt określa wygląd każdej strony produktu w sklepie online.
 • Sekcje dynamiczne to opcjonalne sekcje, których można używać w celu dostosowania układu strony głównej. Na stronie głównej swojego sklepu możesz dodawać sekcje dynamiczne, zmieniać ich rozmieszczenie oraz je usuwać, tworząc w ten sposób układ strony. Na stronie głównej możesz mieć maksymalnie 25 sekcji dynamicznych.

Możesz zapoznać się z unikalnym wyborem sekcji dla Minimal i dowiedzieć się, jak je dostosować do potrzeb swojej firmy.

Sekcje statyczne

Szablon Minimal zawiera następujące sekcje statyczne:

Sekcje dynamiczne

Szablon Minimal zawiera następujące sekcje dynamiczne:

Nagłówek

Nagłówek szablonu jest sekcją, która pojawia się na górze każdej strony Twojego sklepu.

Możesz dostosować następujące pozycje w nagłówku:

 • Logo
 • Pasek ogłoszeń
 • Menu
 • Szukaj

Możesz dodać obraz logo niestandardowego do nagłówka sklepu. Najlepszym formatem jest plik .png z przezroczystym tłem. Obrazy logo powinny mieć wymiary 450 x 200 pikseli. Możesz zmienić rozmiar obrazu logo, zmniejszając szerokość.

Jeśli nie dodasz obrazu logo, nazwa Twojego sklepu wyświetli się w formie tekstu. Możesz zmienić nazwę sklepu na stronie ustawień Dane sklepu w panelu administracyjnym Shopify.

 • Niestandardowa szerokość logo (w pikselach): Szerokość logo.

 • Wyrównaj logo do lewej. Wybierz tę opcję, aby wyrównać logo do lewego marginesu sklepu. Gdy ta opcja jest odznaczona, logo jest wyśrodkowane.

 1. Kliknij opcję Nagłówek.
 2. W obszarze Obraz logo kliknij opcję Wybierz obraz, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby wybrać obraz, który został już przesłany do panelu administracyjnego Shopify, kliknij kartę Biblioteka.
  • Aby wybrać obraz z komputera lokalnego, kliknij opcje Biblioteka > Załaduj.
 3. Użyj ustawień, aby dostosować rozmiar i położenie logo.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj pasek ogłoszeń

Możesz dodać pasek ogłoszeń w nagłówku do wyświetlania wiadomości klientom. Twoja wiadomość jest konfigurowalna i może zawierać dane kontaktowe, informacje o zdarzeniach w sklepie lub wyprzedaży albo slogan reklamowy sklepu.

 1. Kliknij opcję Nagłówek.

 2. W obszarze Pasek ogłoszeń zaznacz opcję Pokaż ogłoszenie.

 3. Wprowadź tekst dla swojego ogłoszenia.

 4. Opcjonalnie: Wprowadź adres URL, aby dodać link do ogłoszenia.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj menu

Możesz dodać menu do swojego nagłówka. Spowoduje to wyświetlenie wszystkich linków menu w nagłówku, których można użyć do wyróżnienia popularnych stron, do których klienci chcą uzyskać dostęp. Na przykład, możesz dodać menu zawierające linki do Twoich kolekcji.

 1. Kliknij opcję Nagłówek.

 2. Aby wybrać menu, kliknij Zmień. Wybierz menu z listy lub kliknij Utwórz menu, aby utworzyć nowe.

 3. Aby edytować menu, kliknij Edytuj menu.

 4. Aby wyśrodkować menu i wyświetlić je w oddzielnej linii, wybierz opcję Wyśrodkuj menu główne pod logo.

 5. Aby dodać linię powyżej i poniżej menu w celu wizualnego oddzielenia go od reszty sklepu, wybierz opcję Pokaż linie podziału w nagłówku.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Włącz wyszukiwanie

Możesz dodać opcję wyszukiwania do nagłówka, aby klienci mogli szybko znaleźć towary w Twoim sklepie.

 1. Kliknij opcję Nagłówek.
 2. Zaznacz opcję Pokaż pasek wyszukiwania.
 3. Kliknij opcję Zapisz.

Stopka

Stopka szablonu to sekcja, która pojawia się na dole każdej strony Twojego sklepu. W stopce możesz dodać następujące funkcje:

 • ikony płatności
 • menu
 • rejestracja do newslettera
 • sekcja tekstu zawierająca informacje o Twojej firmie
 • fragment Twojego ostatniego posta na blogu
 • ikony mediów społecznościowych

Ikony mediów społecznościowych, które pojawiają się w stopce, są sterowane poprzez ustawienia szablonu.

Dodaj ikony płatności

Ikony akceptowanych metod płatności można wyświetlić w stopce. W tym obszarze wyświetlane są ikony powiązane z dostawcą płatności, które włączono w sekcji Ustawienia płatności w panelu administracyjnym. Gdy klient odwiedza Twój sklep, ikony te są filtrowane w taki sposób, aby wyświetlane były tylko metody płatności obsługiwane w regionie i walucie bieżącego klienta.

 1. Kliknij opcję Stopka.

 2. Zaznacz opcję Pokaż ikony płatności.

 3. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj menu, opcję rejestracji do newslettera, tekst, ikony mediów społecznościowych lub swój ostatni post na blogu

 1. Kliknij opcję Stopka.

 2. Aby dodać blok zawartości w sekcji Zawartość, kliknij opcję Dodaj zawartość. Wybierz typ bloku spośród następujących opcji wyboru:

 3. Kliknij opcję Zapisz.

Strony produktu

Strona produktu wyświetla wszystkie szczegóły dotyczące produktu i zawiera przycisk Dodaj do koszyka. Każdy produkt w sklepie ma własną stronę produktu. Można dostosować wygląd i funkcjonalność produktu na stronie produktu, korzystając z informacji podanych w sekcji Strony produktu.

Sekcja stron produktu obejmuje następujące ustawienia:

Ustawienia

 • Pokaż dostawcę produktu - wskaż markę lub dostawcę produktu. Aby wyświetlona została marka lub dostawca, do produktu należy dodać dostawcę.
 • Pokaż selektor ilości – pozwól użytkownikom określić ilość, która zostanie dodana do koszyka.
 • Typ powiększenia obrazu - Ustaw styl powiększenia dla obrazów produktów. Wybierz opcję Brak powiększenia, aby uniemożliwić klientom powiększanie.
 • Położenie miniatury produktu - Ustaw lokalizację miniatur dla dodatkowych obrazów produktów.

Opis

 • Pokaż kartę obok opisu produktu – wyświetl zawartość strony, np. tabelę rozmiarów lub politykę zwrotów, na drugiej karcie. Wybierz stronę do wyświetlenia w zawartości karty.
 • Włącz udostępnianie produktów - pokaż przyciski, których klienci mogą używać do udostępniania produktów w mediach społecznościowych. Wyświetlane opcje udostępniania są sterowane przez ustawienia szablonu.

Formularz opcji produktu

 • Pokaż dynamiczny przycisk realizacji zakupu - dodaj dynamiczny przycisk realizacji zakupu.
 • Rozmiar selektora wariantów i przycisku - Ustaw rozmiar selektora wariantów, przycisku Dodaj do koszyka oraz przycisku dynamicznej realizacji zakupu.

Skonfiguruj strony produktów

 1. Wybierz Strony produktu.
 2. Kliknij sekcję Strony produktu.
 3. Użyj ustawień, aby dostosować sekcję stron produktów.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Rekomendacje produktów

Możesz wyświetlić polecane produkty na stronach produktów, aby ułatwić klientom znalezienie innych produktów, które mogą ich zainteresować.

Włącz rekomendacje produktów

 1. Wybierz Strony produktu.

 2. Kliknij sekcję Rekomendacje produktów.

 3. Zaznacz opcję Pokaż dynamiczne rekomendacje, aby pokazać rekomendacje produktów na stronach produktów.

 4. Opcjonalnie: Aby zmienić tytuł wyświetlany nad polecanymi produktami, wprowadź nowy w polu Nagłówek.

 5. Opcjonalnie: Wybierz sposób pojawiania się rekomendacji produktów, zaznaczając jedną lub więcej z poniższych opcji:

  • Pokaż dostawcę produktu
  • Pokaż kółko „Wyprzedaż”
  • Wyśrodkuj tekst pod obrazami produktów
 6. Kliknij opcję Zapisz.

Strony kolekcji

Sekcja Strony kolekcji jest główną konfigurowalną sekcją dla stron kolekcji.

 • Pokaż dostawcę produktu - wskaż dostawcę każdego produktu pod tytułem produktu.
 • Pokaż kółko wyprzedaży produktu - wyświetl znaczek dla produktów, które są na wyprzedaży.
 • Pokaż kółko wyprzedanego produktu - dodaj znaczek i nakładkę, jeśli poziom zapasów produktu wynosi 0.
 • Włącz sortowanie kolekcji - pozwól klientom na sortowanie produktów na stronach kolekcji.
 • Włącz filtrowanie według tagów produktu - pozwól klientom filtrować kolekcję według tagu produktu.
 • Wyśrodkuj tekst pod obrazami produktów - Wyśrodkuj nazwę, cenę i dostawcę każdego produktu pod jego obrazem.

Edytuj ustawienia stron kolekcji

 1. Wybierz Strony kolekcji.
 2. Kliknij sekcję Strony kolekcji.
 3. Użyj ustawień, aby dostosować sekcję stron kolekcji.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Blog

Jeśli posty na Twoim blogu pisze kilku pracowników, możesz skorzystać z opcji automatycznego wyświetlania nazwiska autora dla każdego posta na blogu na stronie Blogi.

Wyświetlaj autora posta na blogu

 1. Wybierz opcję Blogi.
 2. Kliknij sekcję Blog.
 3. Zaznacz opcję Pokaż autora posta na blogu.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Artykuł

Sekcja Artykuł jest główną konfigurowalną sekcją stron artykułów Twojego sklepu. Szablon Artykuł jest używany dla postów na blogu.

Dla sekcji Artykuł dostępne są następujące ustawienia:

 • Pokaż autora posta na blogu - Jeśli na Twoim blogu posty pisze wielu pracowników, zaznacz tę opcję, aby pod tytułem posta na blogu wyświetlane było nazwisko autora.
 • Włącz udostępnianie postów na blogu – Wyświetlaj przyciski udostępniania w mediach społecznościowych dla swoich postów na blogu. Platformy możliwe do udostępniania możesz wybrać w ustawieniach mediów społecznościowych.

Dostosuj sekcję Artykuł

 1. Wybierz Posty na blogu.
 2. Kliknij sekcję Artykuł.
 3. Użyj ustawień, aby dostosować sekcję artykułu.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Strona koszyka

Sekcja Strony koszyka jest główną konfigurowalną sekcją koszyka Twojego sklepu online. Na stronie koszyka możesz włączyć uwagi dotyczące zamówienia, aby umożliwić klientom dodawanie specjalnych instrukcji dotyczących ich zamówień.

Włącz uwagi dotyczące zamówienia

 1. Wybierz Koszyk.
 2. Kliknij sekcję Strony koszyka.
 3. Wybierz opcję Włącz uwagi dotyczące zamówienia.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Polecana kolekcja

Możesz polecać kolekcję na swojej stronie głównej. Polecanie kolekcji może pomóc w promowaniu sprzedaży i nowych kolekcji.

Dla sekcji Polecana kolekcja dostępne są następujące ustawienia:

 • Nagłówek - wprowadź tekst, który ma być wyświetlany nad produktami w kolekcji. Domyślnie jest to tekst Polecana kolekcja.
 • Kolekcja - wybierz kolekcję, którą chcesz wyświetlić w sekcji.
 • Liczba produktów w rzędzie - wybierz liczbę produktów do wyświetlenia w każdym rzędzie sekcji.
 • Rzędy - wybierz liczbę rzędów produktów do wyświetlenia w sekcji.
 • Pokaż dostawcę produktu - wskaż dostawcę każdego produktu pod tytułem produktu.
 • Pokaż kółko „Wyprzedaż” – wyświetl znaczek dla produktów, które są na wyprzedaży.
 • Pokaż kółko „Wyprzedane” - dodaj znaczek i nakładkę, jeśli poziom zapasów produktu wynosi 0.
 • Wyśrodkuj tekst pod obrazami produktów - Wyśrodkuj nazwę, cenę i dostawcę każdego produktu pod jego obrazem.

Dodaj polecaną kolekcję do strony głównej

 1. Kliknij opcję Dodaj sekcję.
 2. Kliknij Polecane kolekcje, a następnie Wybierz.
 3. Kliknij Wybierz kolekcję, a następnie wybierz kolekcję z listy Kolekcja.
 4. Użyj ustawień, aby dostosować sekcję Polecana kolekcja.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Pokaz slajdów

Możesz utworzyć pokaz slajdów na stronie głównej wyświetlający rotacyjnie do sześciu obrazów.

Zalecany rozmiar obrazów pokazu slajdów to 1280 x 460 pikseli.

Dla sekcji pokazu slajdów dostępne są następujące ustawienia:

Treść

 • Obraz - Dodaj slajd z obrazem do pokazu slajdów.
 • Położenie obrazu - Wybierz najistotniejszy obszar obrazu, który ma przyciągnąć uwagę w pokazie slajdów.
 • Nieprzezroczystość nakładki - Ustaw cień nakładki obrazu. Nakładka przyciemnia obrazy i może poprawić czytelność tekstu pokazu slajdów.
 • Kolor tekstu - Ustaw kolor tekstu pokazu slajdów.
 • Wyrównanie tekstu - Wyrównaj tekst w stosunku do slajdów.
 • Nagłówek - Dodaj nagłówek do slajdu.
 • Przycisk z etykietą - Dodaj przycisk z etykietą tekstową do slajdu.
 • Link przycisku - ustaw adres URL lub stronę, z którymi ma być połączony przycisk. Wklej w adresie URL lub wybierz stronę z menu. Jeśli nie chcesz dołączać przycisku w sekcji, pozostaw to pole puste.

Ustawienia

 • Wysokość slajdu - Ustaw wysokość pokazu slajdów. Wybierz opcję Dostosuj do wysokości pierwszego slajdu z obrazem, aby wysokość pokazu slajdów była zależna od wysokości pierwszego obrazu.
 • Automatyczna rotacja slajdów - Ustaw automatyczne odtwarzanie pokazu slajdów.
 • Zmień slajdy co - wybierz, jak często mają zmieniać się slajdy.
 • Efekt przejścia - wybierz, czy obrazy mają się przesuwać, czy znikać.
 • Rozmiar tekstu - Ustaw rozmiar tekstu pokazu slajdów.

Dodaj pokaz slajdów do strony głównej

 1. Kliknij opcję Dodaj sekcję.
 2. Kliknij Pokaz slajdów, a następnie kliknij Wybierz.
 3. Użyj ustawień, aby dostosować pokaz slajdów.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Newsletter

Możesz dodać możliwość rejestracji do newslettera do swojej strony głównej. Pozwoli Ci to gromadzić adresy e-mail klientów dla celów kampanii e-mail marketingu. Dowiedz się więcej na temat e-mail marketingu na blogu Shopify.

Dodaj możliwość rejestracji do newslettera do strony głównej

 1. Kliknij opcję Dodaj sekcję.

 2. Kliknij Newsletter, a następnie opcję Wybierz.

 3. Wprowadź nagłówek rejestracji do newslettera.

 4. Wprowadź nagłówek podrzędny dla rejestracji do newslettera.

 5. Ustaw kolor tła dla sekcji rejestracji do newslettera, klikając próbnik Koloru tła i wybierając kolor.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Mapa

Możesz dodać mapę Google do strony głównej, aby pokazać klientom, gdzie mieści się Twoja firma.

Dla sekcji mapy dostępne są następujące ustawienia:

 • Nagłówek - Dodaj nagłówek do sekcji mapy.
 • Adres i godziny - Dodaj adres sklepu i godziny otwarcia do sekcji mapy.
 • Adres mapy - Ustaw mapę tak, aby wyświetlała lokalizację Twojego sklepu.
 • Etykieta linku mapy - Dodaj przycisk odsyłający do Twojej lokalizacji na mapie Google.
 • Pokaż pin - Dodaj pin pokazujący konkretną lokalizację Twojego sklepu na mapie.
 • Klucz Google Maps API - Dodaj klucz API mapy do sekcji mapy.
 • Obraz - Dodaj obraz wyświetlany, gdy mapa się nie ładuje.
 • Położenie obrazu - Ustal położenie obrazu.

Dodaj mapę do strony głównej

 1. Kliknij opcję Dodaj sekcję.
 2. Kliknij opcję Mapa, a następnie kliknij Wybierz.
 3. Użyj ustawień, aby dostosować sekcję mapy.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Tekst sformatowany

Użyj sekcji Tekst sformatowany, aby wprowadzić dowolny tekst do wyświetlenia na stronie głównej, lub osadzić dowolną stronę utworzoną w panelu administracyjnym Shopify. Przykładowo, możesz polecać nadchodzące wydarzenia, osadzając stronę swojego bloga, lub wyświetlić stronę z:

Dla sekcji tekstu sformatowanego dostępne są następujące ustawienia:

 • Szerokie wyświetlanie - Zmniejsz marginesy z każdej strony tekstu.

 • Nagłówek - Dodaj nagłówek do sekcji tekstu sformatowanego.

 • Tekst - Dodaj i sformatuj tekst niestandardowy. Jeśli chcesz polecać stronę ze swojego sklepu, kliknij opcję Dodaj zawartość, a następnie Strona. Wybierz stronę do polecania jako strona główna z menu rozwijanego.

 • Rozmiar - Ustaw rozmiar tekstu.

Dodaj tekst sformatowany do strony głównej

 1. Kliknij opcję Dodaj sekcję.

 2. Kliknij opcję Tekst sformatowany, a następnie kliknij przycisk Wybierz.

 3. Użyj ustawień, aby dostosować sekcję tekstu sformatowanego.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Film

Możesz dodać film z YouTube lub Vimeo do strony głównej. Filmy mogą przyciągnąć uwagę klientów i zaciekawić ich ofertą Twojej firmy.

Aby dodać film, musisz znaleźć link do udostępniania go:

 • YouTube - link do udostępniania filmu z platformy YouTube, np.: https://youtu.be/ZXWgHlnVVEY. Możesz dowiedzieć się, jak skopiować link udostępniający film z YouTube, zapoznając się z treścią artykułu Pomoc YouTube.
 • Vimeo - link do udostępniania filmu z platformy Vimeo wygląda następująco: https://vimeo.com/123456789. Możesz dowiedzieć się, jak skopiować link udostępniający film z Vimeo, zapoznając się z treścią tego artykułu Centrum pomocy Vimeo.

Dla sekcji filmu dostępne są następujące ustawienia:

 • Nagłówek - Dodaj nagłówek do sekcji filmu.
 • Link do filmu - Dodaj link udostępniający dla swojego filmu.

Dodaj film do strony głównej

 1. Kliknij opcję Dodaj sekcję.
 2. Kliknij opcję Wideo, a następnie kliknij Wybierz.
 3. Użyj ustawień, aby dostosować sekcję filmu.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Niestandardowy HTML

W sekcji Niestandardowy kod HTML możesz użyć kodu HTML do tworzenia niestandardowych treści dla swojej strony głównej. Możesz na przykład użyć kodu HTML do formatowania bloków tekstowych, tworzenia tabel lub osadzania zawartości z zewnętrznych stron internetowych.

Dodaj niestandardową sekcję HTML do strony głównej

 1. Kliknij opcję Dodaj sekcję.

 2. Kliknij opcję Niestandardowy kod HTML, a następnie Wybierz.

 3. Kliknij opcję Niestandardowy kod HTML i wprowadź kod HTML, który chcesz dodać do swojej strony głównej.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo