Sekcje szablonu Narrative

Zawartość szablonu tworzona jest za pomocą sekcji. Sekcje to konfigurowalne bloki zawartości, które określają układ i wygląd różnych stron w sklepie online. Możesz dodawać, usuwać, edytować i dostosowywać sekcje za pomocą zaktualizowanego edytora motywów.

Szablony Shopify mają następujące typy sekcji:

 • Sekcje statyczne to sekcje, które pojawiają się we wcześniej ustalonych lokalizacjach w Twoim sklepie online. Tych sekcji nie można usunąć ani zmienić ich układu. Sekcje statyczne mogą zawierać nagłówki, stopki, sekcje nawigacji lub sekcje zawartości na stronach takich jak strony produktów i strony kolekcji. Na przykład sekcja Produkt określa wygląd każdej strony produktu w sklepie online.
 • Sekcje dynamiczne to opcjonalne sekcje, których można używać w celu dostosowania układu strony głównej. Na stronie głównej swojego sklepu możesz dodawać sekcje dynamiczne, zmieniać ich rozmieszczenie oraz je usuwać, tworząc w ten sposób układ strony. Na stronie głównej możesz mieć maksymalnie 25 sekcji dynamicznych.

Możesz zapoznać się z unikalnym wyborem sekcji dla Narrative i dowiedzieć się, jak je dostosować do potrzeb swojej firmy.

Sekcje statyczne

Szablon Narrative zawiera następujące sekcje statyczne:

Sekcje dynamiczne

Szablon Narrative zawiera następujące sekcje dynamiczne:

Nagłówek

Sekcja nagłówka zawiera treść, która pojawia się na górze każdej strony w Twoim sklepie. Szablon Narrative umożliwia wybór dwóch menu nawigacji, do których klienci mogą uzyskiwać dostęp, klikając ikonę nawigacji (☰).

Możesz także zmienić wygląd nagłówka sklepu, czyniąc go przezroczystym.

Dostosuj nagłówek

 1. Kliknij sekcję Nagłówek.

 2. W obszarze Obraz logo kliknij opcję Wybierz obraz, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:- Aby wybrać obraz, który został już przesłany do panelu administracyjnego Shopify, kliknij kartę Biblioteka.

 3. Aby wybrać darmowy obraz z Burst, kliknij kartę Darmowe zdjęcia. Z tego poziomu możesz wprowadzać termin wyszukiwania lub przeglądać kategorie zdjęć.

 4. Aby wybrać obraz z komputera lokalnego, kliknij kartę Biblioteka, a następnie przycisk Załaduj.

 5. W polu Wysokość logo niestandardowego (w pikselach) wprowadź wysokość logo w pikselach.

 6. Z listy Ikona koszyka zakupów wybierz logo przedstawiające torbę lub koszyk, które ma być wyświetlane w nagłówku.

 7. Jeśli chcesz zmienić nagłówek sklepu na transparentny, wykonaj poniższe czynności:

 8. Z listy Nawigacja główna wybierz menu główne, które wyświetli się, gdy klient kliknie ikonę nawigacji.

 9. Z listy Nawigacja pomocnicza wybierz menu pomocnicze.

 10. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj pasek ogłoszeń

Możesz dodać pasek ogłoszeń w nagłówku do wyświetlania wiadomości klientom. Twoja wiadomość jest konfigurowalna i może zawierać dane kontaktowe, informacje o zdarzeniach w sklepie lub wyprzedaży albo slogan reklamowy sklepu.

 1. Kliknij opcję Nagłówek.

 2. W obszarze Ogłoszenie zaznacz opcję Pokaż ogłoszenie.

 3. Wprowadź tekst dla swojego ogłoszenia.

 4. Opcjonalnie: Wprowadź adres URL, aby dodać link do ogłoszenia.

 5. Opcjonalnie: W menu Ikona wybierz ikonę, aby ją wyświetlić na pasku powiadomień. Ikona ma taki sam kolor jak tekst ogłoszenia.

 6. Aby zmienić kolor tła paska ogłoszeń, kliknij próbnik koloru paska i wybierz kolor.

 7. Aby zmienić kolor tekstu ogłoszenia, kliknij próbnik koloru tekstu i wybierz kolor.

 8. Kliknij opcję Zapisz.

Pokaz slajdów

Możesz utworzyć pokaz slajdów na stronie głównej, który obejmuje do pięciu slajdów z obrazami lub filmami.

Na slajdach najlepiej zamieszczać obrazy o wysokiej rozdzielczości. Użyj obrazów o rozmiarze co najmniej 4000 x 2200 pikseli, ale nie przekraczaj limitów ładowania Shopify.

Ponieważ rozmiar i kształt pokazu slajdów jest zależny od rozmiaru i kształtu urządzenia klienta, na niektórych ekranach Twoje slajdy zostaną przycięte. Spróbuj użyć obrazów, których główny punkt znajduje się pośrodku, aby istotna część każdego obrazu była zawsze widoczna.

Aby dowiedzieć się więcej o najlepszych praktykach dotyczących obrazów pokazu slajdów, zapoznaj się z informacjami zawartymi w sekcji Ładowanie obrazów.

Dla sekcji pokazu slajdów dostępne są następujące ustawienia:

 • Wysokość slajdu - Ustaw wysokość pokazu slajdów. Wybierz opcję Dostosuj do wysokości pierwszego slajdu z obrazem, aby wysokość pokazu slajdów była zależna od wysokości pierwszego obrazu.
 • Wyśrodkuj przyciski - Ustaw położenie przycisków na slajdach.
 • Pokaż nakładkę - Dodaj warstwę koloru nad slajdami. Nakładka może poprawić czytelność tekstu pokazu slajdów.
 • Kolor nakładki - Ustaw kolor nakładki.
 • Nieprzezroczystość - Ustaw nieprzezroczystość nakładki.
 • Obraz - dodaj obraz do wyświetlenia w pokazie slajdów.
 • Wyrównanie obrazu - Wybierz najistotniejszy obszar obrazu, który ma przyciągnąć uwagę w pokazie slajdów.
 • Link do filmu - Dodaj link YouTube dla swojego filmu.
 • Obraz w tle - Dodaj obraz w tle do slajdu z filmem. Obraz w tle jest wyświetlany, gdy nie jest odtwarzany film.
 • Nagłówek - Dodaj nagłówek do slajdu.
 • Tytuł slajdu - Dodaj tytuł do slajdu. Jest on wyświetlany na dole pokazu slajdów, w przypadku gdy zawiera on więcej niż jeden slajd.
 • Przycisk z etykietą - Dodaj przycisk z etykietą tekstową do slajdu.
 • Link przycisku - ustaw adres URL lub stronę, z którymi ma być połączony przycisk. Wklej w adresie URL lub wybierz stronę z menu. Jeśli nie chcesz dołączać przycisku w sekcji, pozostaw to pole puste.

Dodaj pokaz slajdów do strony głównej

 1. Kliknij opcję Dodaj sekcję.
 2. Kliknij Pokaz slajdów, a następnie kliknij Wybierz.
 3. Użyj ustawień, aby dostosować pokaz slajdów.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Stopka

W sekcji stopki możesz edytować treść, która pojawia się na dole każdej strony w Twoim sklepie. W stopce możesz dodać następujące funkcje:

Dostosuj stopkę

 1. Kliknij opcję Stopka.
 2. Dodaj ikony mediów społecznościowych do stopki, zaznaczając opcję Pokaż ikony mediów społecznościowych. Ikony można łączyć z kontami mediów społecznościowych poprzez ustawienia mediów społecznościowych.
 3. Dodaj ikony płatności, np. Mastercard lub PayPal, do stopki, zaznaczając opcję Pokaż ikony płatności. W tym obszarze wyświetlane są ikony powiązane z dostawcą płatności, które włączono w sekcji Ustawienia płatności panelu administracyjnego.
 4. Aby dodać do stopki możliwość rejestracji do newslettera, wykonaj następujące kroki:

 5. Aby dodać menu do stopki, wykonaj następujące kroki:

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Strony produktu

Sekcja Strony produktu jest główną konfigurowalną sekcją dla stron produktu. Możesz dostosować wygląd tej sekcji dzięki następującym opcjom:

 • Pokaż selektor ilości – pozwól użytkownikom określić ilość, która zostanie dodana do koszyka.
 • Pokaż etykiety wariantów - wyświetlaj etykiety wariantów, takie jak „Rozmiar” i „Kolor” nad rozwijanymi menu. Wyświetlane etykiety wariantów opierają się na nazwach opcji wariantu dla produktu.
 • Pokaż dostawcę produktu - wskaż markę lub dostawcę produktu. Aby wyświetlona została marka lub dostawca, do produktu należy dodać dostawcę.
 • Pokaż dynamiczny przycisk realizacji zakupu - pozwól klientom pominąć koszyk i przejść bezpośrednio do realizacji zakupu z sekcji polecanego produktu.
 • Pokaż przyciski udostępniania w mediach społecznościowych - pokaż przyciski, których klienci mogą używać do udostępniania produktów w mediach społecznościowych. Wyświetlane opcje udostępniania są kontrolowane przez ustawienia szablonu.

Multimedia

 • Włącz zapętlanie filmu - zapętlaj filmy wideo produktów. Jeżeli ta opcja jest odznaczona, na końcu filmów pojawia się przycisk odtwarzania.
 • Ukryj multimedia wariantów w galerii - Wybierz tę opcję, aby zapobiec wyświetlaniu multimediów wariantów w galerii na dole strony. Gdy ta opcja jest włączona, jedynymi multimediami, które są wyświetlane, są te, które nie są dołączone do wariantu.

Edytuj ustawienia stron produktu

 1. Wybierz Strony produktu.
 2. Kliknij sekcję Strony produktu.
 3. Użyj ustawień, aby dostosować sekcję stron produktów.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Rekomendacje produktów

Możesz wyświetlić polecane produkty na stronach produktów, aby ułatwić klientom znalezienie innych produktów, które mogą ich zainteresować.

Włącz rekomendacje produktów

 1. Wybierz Strony produktu.

 2. Kliknij sekcję Rekomendacje produktów.

 3. Zaznacz opcję Pokaż dynamiczne rekomendacje, aby pokazać rekomendacje produktów na stronach produktów.

 4. Opcjonalnie: Aby zmienić tytuł wyświetlany nad polecanymi produktami, wprowadź nowy w polu Nagłówek.

 5. Opcjonalnie: Aby wyświetlić lub ukryć dostawców w opisach produktów, zaznacz pole wyboru Pokaż dostawcę.

 6. Opcjonalnie: Dodaj odstępy między obrazami produktów, wybierając opcję Włącz odstępy między obrazami.

 7. Kliknij opcję Zapisz.

Kolekcja

Sekcja Kolekcja jest główną konfigurowalną sekcją dla stron kolekcji.

Sekcja Kolekcja obejmuje następujące ustawienia:

 • Włącz filtrowanie tagów - dodaj filtr, za pomocą którego klienci będą mogli przeglądać produkty w kolekcji z określonym tagiem. Aby filtr był wyświetlany na stronie kolekcji, musisz dodać tagi do produktów w tej kolekcji.
 • Włącz sortowanie kolekcji - Dodaj menu, za pomocą którego klienci będą mogli sortować kolekcje na różne sposoby, na przykład alfabetycznie lub według ceny.
 • Styl siatki - Ustaw układ swoich produktów na stronie.
 • Pokaż obraz kolekcji - pokaż obraz kolekcji w górnej części strony kolekcji.
 • Włącz odstępy między obrazami - Wybierz tę opcję, aby zwiększyć odstęp między obrazami.
 • Pokaż sprzedawcę produktu - Wyświetl markę lub dostawcę produktu.

Dostosuj strony kolekcji

 1. Wybierz Strony kolekcji.
 2. Kliknij sekcję Strony kolekcji.
 3. Użyj ustawień, aby dostosować sekcję stron kolekcji.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Strona koszyka

Sekcja Strona koszyka jest główną konfigurowalną sekcją koszyka Twojego sklepu online. Na stronie koszyka możesz włączyć uwagi dotyczące koszyka, aby umożliwić klientom dodawanie specjalnych instrukcji dotyczących ich zamówień.

Włącz uwagi dotyczące zamówienia

 1. Wybierz Koszyk.
 2. Kliknij sekcję Strony koszyka.
 3. Wybierz opcję Włącz uwagi dotyczące koszyka.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Polecana kolekcja

Możesz polecać kolekcję na swojej stronie głównej. Polecanie kolekcji może pomóc w promowaniu sprzedaży i nowych kolekcji.

Dla sekcji Polecana kolekcja dostępne są następujące ustawienia:

 • Kolekcja - Wybierz kolekcję do wyświetlenia w sekcji.
 • Włącz odstępy między obrazami - Wybierz tę opcję, aby zwiększyć odstęp między obrazami.
 • Nagłówek - wprowadź tekst, który ma być wyświetlany nad produktami w kolekcji. Domyślnie jest to tekst Polecana kolekcja.
 • Pokaż dostawców produktów - wskaż dostawcę każdego produktu pod tytułem produktu.
 • Pokaż przycisk „wyświetl wszystkie” - wybierz tę opcję, aby dodać przycisk Wyświetl wszystkie pod ostatnim rzędem w sekcji. Klienci mogą kliknąć ten przycisk, aby wyświetlić całą kolekcję.
 • Użyj stylu przycisku dodatkowego - Wyświetl przycisk jako transparentny z jednolitym konturem.
 • Styl siatki - Ustaw układ swoich produktów na stronie.
 • Liczba produktów w rzędzie - wybierz liczbę produktów do wyświetlenia w każdym rzędzie sekcji.
 • Rzędy - wybierz liczbę rzędów produktów do wyświetlenia w sekcji.

Dodaj polecaną kolekcję do strony głównej

 1. Kliknij opcję Dodaj sekcję.
 2. Kliknij Polecane kolekcje, a następnie Wybierz.
 3. Kliknij Wybierz kolekcję, a następnie wybierz kolekcję z listy Kolekcja.
 4. Użyj ustawień, aby dostosować sekcję polecanej kolekcji.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Galeria

Sekcja Galeria obejmuje serię maksymalnie 3 zdjęć. Z listy 13 niestandardowych ikon możesz wybrać ikonę wyświetlaną nad każdym obrazem. Opcjonalnie możesz połączyć każdy obraz z adresem URL lub stroną w sklepie.

Dla sekcji obrazu z tekstem dostępne są następujące ustawienia:

Treść

 • Obraz - Dodaj obraz do wyświetlenia w sekcji.
 • Wyrównanie obrazu - Wybierz sposób wyrównania obrazu w sekcji. Jeśli nie chcesz, by wyświetlana była ikona, wybierz opcję „Brak” z listy Ikona.
 • Ikona - Dodaj ikonę do wyświetlenia na obrazie.
 • Podpis - Wprowadź tekst do wyświetlenia na obrazie.
 • Link - Wklej link do adresu URL lub kliknij w polu, aby wybrać stronę ze swojego sklepu.

Ustawienia

 • Wysokość sekcji - Wybierz, jak wysoka ma być ta sekcja.
 • Pokaż nakładkę - dodaj warstwę koloru nad obrazem. Nakładka może poprawić czytelność tekstu.
 • Kolor nakładki - ustaw kolor nakładki.
 • Kolor tekstu - Ustaw kolor nagłówka i tekstu. Jeśli obraz tła jest ciemny, wybranie jasnego koloru tekstu poprawi jego czytelność.
 • Nieprzezroczystość - Ustaw nieprzezroczystość nakładki.

Dodaj galerię do strony głównej

 1. Kliknij opcję Dodaj sekcję.
 2. Kliknij opcję Galeria, a następnie opcję Wybierz.
 3. Aby dodać obraz, w obszarze Obraz kliknij opcję Wybierz obraz, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Aby wybrać obraz, który został już przesłany do panelu administracyjnego Shopify, kliknij kartę Biblioteka.
 • Aby wybrać darmowy obraz z Burst, kliknij kartę Darmowe zdjęcia. Z tego poziomu możesz wprowadzać termin wyszukiwania lub przeglądać kategorie zdjęć.
 • Aby wybrać obraz z komputera lokalnego, kliknij kartę Biblioteka, a następnie przycisk Załaduj.
 1. Użyj ustawień, aby dostosować sekcję galerii.
 2. Kliknij opcję Zapisz.

Obraz z tekstem

Szablon Narrative zawiera sekcję Obraz z tekstem, która pozwala wyświetlać obraz z niestandardową wiadomością przeznaczoną dla klientów.

Możesz wybrać odpowiednie wyrównanie obrazu, dzięki któremu jego istotne części nie zostaną przycięte w przypadku wyświetlania na urządzeniach mobilnych. Jeśli na przykład nie chcesz, by dół obrazu był przycinany, ponieważ w obszarze tym wyświetlane są sprzedawane przez Ciebie produkty, możesz wybrać opcję wyśrodkowania do dołu, która zapewnia, że ta część obrazu nie zostanie przycięta.

Dla sekcji obrazu z tekstem dostępne są następujące ustawienia:

Ustawienia

 • Wysokość sekcji - Wybierz, jak wysoka ma być ta sekcja.
 • Kolor tła - Ustaw kolor tła dla sekcji.

Obraz

 • Obraz - Dodaj obraz do wyświetlenia w sekcji.
 • Styl obrazu - Wybierz styl przycinania dla obrazu. Wybierz opcję Brak, aby pozostawić obraz bez przycięcia.
 • Położenie obrazu - Wybierz wyrównanie obrazu w ramce.

Tekst

 • Nagłówek - Dodaj nagłówek do sekcji.
 • Tekst - Dodaj tekst do sekcji.
 • Użyj stylu przycisku dodatkowego - Wyświetl przycisk jako transparentny z jednolitym konturem.
 • Przycisk z etykietą - Dodaj przycisk z etykietą tekstową do sekcji.
 • Link przycisku - ustaw adres URL lub stronę, z którymi ma być połączony przycisk. Wklej w adresie URL lub wybierz stronę z menu. Jeśli nie chcesz dołączać przycisku w sekcji, pozostaw to pole puste.

Wyrównanie obrazu

 • Pulpit - zdecyduj, czy obraz w sekcji pojawia się po lewej czy po prawej stronie, gdy jest wyświetlany na pulpicie.
 • Mobilny - Wybierz, czy obraz w sekcji pojawia się jako pierwszy czy drugi podczas wyświetlania na urządzeniu mobilnym.

Dodaj obraz z tekstem do strony głównej

 1. Kliknij opcję Dodaj sekcję.
 2. Kliknij opcję Obraz z tekstem, a następnie kliknij Wybierz.
 3. W obszarze Obraz kliknij opcję Wybierz obraz, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Aby wybrać obraz, który został już przesłany do panelu administracyjnego Shopify, kliknij kartę Biblioteka.
 • Aby wybrać darmowy obraz z Burst, kliknij kartę Darmowe zdjęcia. Z tego poziomu możesz wprowadzać termin wyszukiwania lub przeglądać kategorie zdjęć.
 • Aby wybrać obraz z komputera lokalnego, kliknij kartę Biblioteka, a następnie przycisk Załaduj.
 1. Użyj ustawień, aby dostosować sekcję obrazu z tekstem.
 2. Kliknij opcję Zapisz.

Obraz z nakładką tekstową

Na stronie głównej możesz wyświetlić niestandardową wiadomość skierowaną do klientów, korzystając z sekcji obrazu z nakładką tekstową. Wiadomość może zawierać opis produktu, ogłoszenie lub powitanie klientów w sklepie.

Dla sekcji Obraz z nakładką tekstową dostępne są następujące ustawienia:

Ustawienia

 • Odstępy między sekcjami - Wybierz, jak duża ma być ta sekcja, spośród następujących opcji: Mała, Średnia, Duża lub Bardzo duża.
 • Obraz - Dodaj obraz do wyświetlenia w sekcji.
 • Wyrównanie obrazu - Wybierz sposób wyrównania obrazu w sekcji.

Tekst

 • Nagłówek - Dodaj tytuł do sekcji.
 • Tekst - Dodaj tekst podstawowy do sekcji.
 • Rozmiar tekstu - Ustaw rozmiar nagłówka i tekstu podstawowego.
 • Użyj stylu przycisku dodatkowego - Wyświetl przycisk jako transparentny z jednolitym konturem.
 • Przycisk z etykietą - Dodaj przycisk z etykietą tekstową do sekcji.
 • Link przycisku - ustaw adres URL lub stronę, z którymi ma być połączony przycisk. Wklej w adresie URL lub wybierz stronę z menu. Jeśli nie chcesz dołączać przycisku w sekcji, pozostaw to pole puste.

Nakładka

 • Pokaż nakładkę - dodaj warstwę koloru nad obrazem. Nakładka może poprawić czytelność tekstu.
 • Kolor nakładki - ustaw kolor nakładki.
 • Kolor tekstu - Ustaw kolor nagłówka i tekstu. Jeśli obraz tła jest ciemny, wybranie jasnego koloru tekstu poprawi jego czytelność.
 • Nieprzezroczystość - Ustaw nieprzezroczystość nakładki.

Dodaj obraz z nakładką tekstową do strony głównej

 1. Kliknij opcję Dodaj sekcję.
 2. Kliknij opcję Obraz z nakładką tekstową, a następnie kliknij Wybierz.
 3. W obszarze Obraz kliknij opcję Wybierz obraz, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Aby wybrać obraz, który został już przesłany do panelu administracyjnego Shopify, kliknij kartę Biblioteka.
 • Aby wybrać darmowy obraz z Burst, kliknij kartę Darmowe zdjęcia. Z tego poziomu możesz wprowadzać termin wyszukiwania lub przeglądać kategorie zdjęć.
 • Aby wybrać obraz z komputera lokalnego, kliknij kartę Biblioteka, a następnie przycisk Załaduj.
 1. Użyj ustawień, aby dostosować sekcję.
 2. Kliknij opcję Zapisz.

Newsletter

Możesz dodać możliwość rejestracji do newslettera do swojej strony głównej. Pozwoli Ci to gromadzić adresy e-mail klientów dla celów kampanii e-mail marketingu. Dowiedz się więcej na temat e-mail marketingu na blogu Shopify.

Dodaj możliwość rejestracji do newslettera do strony głównej

 1. Kliknij opcję Dodaj sekcję.
 2. Kliknij Newsletter, a następnie opcję Wybierz.
 3. Wprowadź nagłówek rejestracji do newslettera w polu Nagłówek.
 4. Wprowadź nagłówek podrzędny dla rejestracji do newslettera w polu*Nagłówek podrzędny*.
 5. Wprowadź komunikat pomyślnego wykonania w polu Komunikat pomyślnego wykonania. Klienci zobaczą komunikat pomyślnego wykonania po przesłaniu swojego adresu e-mail. Domyślny komunikat pomyślnego wykonania to „Dziękujemy za subskrypcję”.
 6. Ustaw kolor tekstu dla pola rejestracji do newslettera, klikając próbnik*Kolor tekstu* i wybierając kolor.
 7. Ustaw kolor tła dla sekcji rejestracji do newslettera, klikając próbnik Koloru tła i wybierając kolor.
 8. Kliknij opcję Zapisz.

Mapa

Możesz dodać mapę Google do strony głównej, aby pokazać klientom, gdzie mieści się Twoja firma.

Dla sekcji mapy dostępne są następujące ustawienia:

 • Nagłówek - Dodaj nagłówek do sekcji mapy.
 • Adres i godziny - Dodaj adres sklepu i godziny otwarcia do sekcji mapy.
 • Adres mapy - Ustaw mapę tak, aby wyświetlała lokalizację Twojego sklepu.
 • Etykieta linku mapy - Dodaj przycisk odsyłający do Twojej lokalizacji na mapie Google.
 • Pokaż pin - Dodaj pin pokazujący konkretną lokalizację Twojego sklepu na mapie.
 • Klucz Google Maps API - Dodaj klucz API mapy do sekcji mapy.
 • Obraz - Dodaj obraz wyświetlany, gdy mapa się nie ładuje.
 • Położenie obrazu - Ustal położenie obrazu.

Dodaj mapę do strony głównej

 1. Kliknij opcję Dodaj sekcję.
 2. Kliknij opcję Mapa, a następnie kliknij Wybierz.
 3. Użyj ustawień, aby dostosować sekcję mapy.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Film

Możesz dodać film z YouTube lub Vimeo do strony głównej. Filmy mogą przyciągnąć uwagę klientów i zaciekawić ich ofertą Twojej firmy.

Aby dodać film, musisz znaleźć link do udostępniania go:

 • YouTube - link do udostępniania filmu z platformy YouTube wygląda następująco: https://youtu.be/ZXWgHlnVVEY. Możesz dowiedzieć się, jak skopiować link udostępniający film z YouTube, zapoznając się z treścią tego artykułu Pomocy YouTube.
 • Vimeo - link do udostępniania filmu z platformy Vimeo wygląda następująco: https://vimeo.com/123456789. Możesz dowiedzieć się, jak skopiować link udostępniający film z Vimeo, zapoznając się z treścią tego artykułu Centrum pomocy Vimeo.

Dla sekcji filmu dostępne są następujące ustawienia:

Ustawienia

 • Nagłówek - Dodaj tekst wyświetlany nad przyciskiem odtwarzania.
 • Link do filmu - Dodaj link udostępniający dla swojego filmu.

Strona tytułowa

 • Obraz - Dodaj obraz, który pojawia się w sekcji filmu, gdy film nie jest odtwarzany.
 • Położenie obrazu - Wybierz położenie obrazu w sekcji filmu.

Nakładka

 • Pokaż nakładkę - Dodaj warstwę koloru między obrazem zastępczym a przyciskiem z etykietą. Nakładka poprawia czytelność tekstu nad filmem i jest wyświetlana do momentu kliknięcia przycisku odtwarzania.
 • Nakładka - ustaw kolor nakładki.
 • Tekst - Ustaw kolor tekstu nagłówka i przycisku odtwarzania.
 • Nieprzezroczystość - Ustaw nieprzezroczystość nakładki.

Dodaj film do strony głównej

 1. Kliknij opcję Dodaj sekcję.
 2. Kliknij opcję Wideo, a następnie kliknij Wybierz.
 3. Wklej link udostępniający film w polu Link do filmu.
 4. Użyj ustawień, aby dostosować sekcję filmu.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Wyświetlany suwak

Wyświetlany suwak umożliwia przedstawienie większej liczby informacji o produkcie na stronie głównej.

Możesz wyświetlić właściwości produktu, nową kolekcję lub warianty produktu. Pokaz slajdów działa najlepiej z małą liczbą slajdów, ponieważ przewijanie strony jest zablokowane podczas przeglądania na pulpicie.

W przypadku wyświetlania na urządzeniach mobilnych należy dotknąć lub uszczypnąć suwak, aby go otworzyć i wyświetlić. Aby zachęcić klientów korzystających z urządzeń mobilnych do otwarcia prezentowanego suwaka, użyj atrakcyjnego obrazu w tle i tekstu stanowiącego „wezwanie do działania”.

Możesz dodać do 5 slajdów do prezentowanego slidera.

Dostosuj wyświetlany suwak

 1. Kliknij opcję Dodaj sekcję.
 2. Kliknij Wyświetlany suwak, a następnie Wybierz.
 3. Użyj ustawień, aby dostosować sekcję Wyświetlany suwak.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj slajd obrazu

 1. W obszarze Zawartość kliknij opcję Slajd.
 2. Kliknij próbnik Kolor tła, aby wybrać kolor tła z palety.
 3. W obszarze Obraz kliknij opcję Wybierz obraz, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Aby wybrać obraz, który został już przesłany do panelu administracyjnego Shopify, kliknij kartę Biblioteka.
 • Aby wybrać darmowy obraz z Burst, kliknij kartę Darmowe zdjęcia. Z tego poziomu możesz wprowadzać termin wyszukiwania lub przeglądać kategorie zdjęć.
 • Aby wybrać obraz z komputera lokalnego, kliknij kartę Biblioteka, a następnie przycisk Załaduj.
 1. W polu Nagłówek wprowadź tekst, który ma być wyświetlany na slajdzie.
 2. W polu przycisk z etykietą wprowadź tekst, który ma się pojawiać na przycisku.
 3. W polu Link przycisku ustaw adres URL lub wybierz stronę, z którą ma być połączony przycisk. Wklej w adresie URL lub wybierz stronę z menu. Jeśli nie chcesz dołączać przycisku w sekcji, pozostaw to pole puste.

Dostosuj ustawienia wyświetlanego suwaka

 1. Jeśli chcesz, by przyciski slajdu były wyświetlane jako transparentne, z jednolitym konturem, zaznacz opcję Użyj dodatkowego stylu przycisku.
 2. Jeśli chcesz zmienić kolor tekstu, kliknij próbnik Kolor nagłówka slajdu i wybierz kolor z palety.
 3. W obszarze Ustawienia tła wybierz obraz w tle dla sekcji prezentowanego slidera, klikając opcję Wybierz obraz, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Aby wybrać obraz, który został już przesłany do panelu administracyjnego Shopify, kliknij kartę Biblioteka.
 • Aby wybrać darmowy obraz z Burst, kliknij kartę Darmowe zdjęcia. Z tego poziomu możesz wprowadzać termin wyszukiwania lub przeglądać kategorie zdjęć.
 • Aby wybrać obraz z komputera lokalnego, kliknij kartę Biblioteka, a następnie przycisk Załaduj.
 1. Z poziomu listy Nagłówek wprowadź tekst, który ma się pojawić na obrazie w tle.
 2. Z listy Pozycja nagłówka wybierz opcję określającą, czy tekst nagłówka ma być wyświetlany po lewej stronie, czy na środku obrazu w tle. To ustawienie ma zastosowanie tylko do widoków pulpitu.
 3. W obszarze Nakładka zaznacz opcję Pokaż nakładkę.
 4. Kliknij próbnik Kolor nakładki, aby wybrać kolor dla nakładki obrazu.
 5. Kliknij próbnik Kolor tekstu, aby wybrać kolor tekstu.

 6. Z listy Nieprzezroczystość wybierz poziom przezroczystości dla nakładki obrazu.

 7. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo