Dostosowania dla Simple

Każde płatne konto Shopify otrzymuje 60 minut bezpłatnego czasu projektowania od pomocy technicznej Shopify. Ten czas projektowania można wykorzystać dla dodania do szablonu określonych funkcji, które mogą pomóc Twojemu sklepowi w sprzedaży.

Pomoc techniczna Shopify może wykonać następujące dostosowania do Simple. Przejrzyj opis każdego obsługiwanego dostosowania, aby ustalić, które z nich mogą pomóc Twojej firmie.

Dodaj obraz banera do nagłówka

Czas projektowania:15 minut

Domyślnie, do nagłówka nie można dodać obrazu banera.

To dostosowanie powoduje dodanie obrazu do nagłówka, który będzie wyświetlany obok logo i na całej szerokości nagłówka.

W przypadku tego dostosowania musisz zaplanować użycie obrazu baneru, który będzie krótszy niż szerszy. W przeciwnym razie obraz banera zepchnie główną zawartość sklepu na dół strony, co może skutkować niższymi współczynnikami konwersji.

Należy unikać tego dostosowywania w przypadku sklepów,, które w celu wyróżnienia informacji używają już na stronie głównej sekcji pokazu slajdów lub innej sekcji obrazu.

Czas projektowania:15 minut

Domyślnie logo jest wyrównane do lewej strony w nagłówku.

To dostosowanie powoduje wyśrodkowanie logo lub wyrównanie go do prawej.

To dostosowanie sprawdza się w sklepach o określonych wymaganiach projektowych.

Unikaj tego dostosowania w sklepach, które nie mają określonych wymagań dotyczących brandingu nakazujących wyśrodkowania logo, ponieważ klienci łatwiej odnajdą logo wyrównane do lewej.

Czas projektowania:15 minut

Domyślnie, na mniejszych ekranach ikona menu wyświetlana jest pod logo.

To dostosowanie powoduje zmianę położenia ikony menu w taki sposób, by pojawiała się obok logo. W ten sposób zmniejsza również rozmiar logo.

Unikaj tego dostosowywania w sklepach, które mają logo z dużą ilością szczegółów, które jest czytelniejsze w większym rozmiarze.

Dodaj suwak w formie karuzeli do obrazów miniatur produktów

Czas projektowania:15 minut

Domyślnie, na stronie produktu wyświetlane są wszystkie obrazy produktu.

To dostosowanie powoduje dodanie suwaka miniatur obrazów, który umożliwia użytkownikom przewijanie miniatur w grupach zamiast wyświetlania naraz wszystkich miniatur na stronie.

To dostosowanie sprawdza się w przypadku sklepów z dużą liczbą obrazów o podobnej kompozycji.

Unikaj tego dostosowania w przypadku sklepów, które mają małą liczbę obrazów produktów lub jeśli obrazy wariantów pokazują dodatkowe informacje o produktach, takie jak alternatywne kąty produktu.

Wyświetlaj tekst i przyciski w obrazie w pokazie slajdów na urządzeniu mobilnym

Czas projektowania:15 minut

Domyślnie, na mniejszych ekranach tekst i przyciski pokazu slajdów wyświetlane są pod obrazem, aby go nie przysłaniały.

To dostosowanie powoduje przeniesienie tekstu i przycisków tak, by wyświetlane były na górze obrazu – podobnie jak na większych ekranach.

Dostosowanie to sprawdza się w przypadku sklepów z sekcjami pokazu slajdów, w których obraz powinien pojawiać się w tle, aby stanowić uzupełnienie wiadomości i przycisków wzywających do działania.

Unikaj tego dostosowywania w sklepach używających pokazu slajdów, aby pokazać obraz z zawartością, która nie powinna być zasłaniana.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo