Dostosowania dla Supply

Każde płatne konto Shopify otrzymuje 60 minut bezpłatnego czasu projektowania od pomocy technicznej Shopify. Ten czas projektowania można wykorzystać dla dodania do szablonu określonych funkcji, które mogą pomóc Twojemu sklepowi w sprzedaży.

Pomoc techniczna Shopify może wykonać następujące dostosowania do Supply. Przejrzyj opis każdego obsługiwanego dostosowania, aby ustalić, które z nich mogą pomóc Twojej firmie.

Dołącz przedziały cenowe dla produktów na stronach kolekcji

Czas projektowania:15 minut

Domyślnie, dla produktów na stronach kolekcji wyświetlana jest tylko najniższa cena wszystkich dostępnych wariantów danego produktu.

To dostosowanie powoduje wyświetlanie przedziału cenowego wariantów – od najniższego do najwyższego, dzięki czemu klienci widzą pełny przedział cenowy bez opuszczania strony kolekcji.

Dostosowanie to sprawdza się w przypadku sklepów, które mają duże wahania cen wariantów produktu.

Unikaj tego dostosowania w sklepach, które mają nieznaczne lub zerowe odchylenia od cen wariantów produktu.

Wyświetl obraz w stopce

Czas projektowania:15 minut

Domyślnie, w szablonie Supply nie można dodać obrazu do stopki.

To dostosowanie powoduje dodanie do edytora szablonów pola, w którym można załadować obraz do wyświetlenia w stopce. Zanim skontaktujesz się z pomocą techniczną, załaduj obraz, który chcesz dodać do strony Pliki.

To dostosowanie sprawdza się w przypadku sklepów, które mają znaczek do wyświetlenia w stopce.

Dostosuj logo nagłówka, aby mogło być wbudowane w tekst

Czas projektowania:15 minut

Domyślnie, na mniejszych ekranach logo w nagłówku wyświetlane jest pod menu i ikoną koszyka.

Dostosowanie to powoduje przeniesienie logo w górę obok innych ikon nagłówka i zmniejszenie jego rozmiaru.

Takich dostosowań należy unikać w sklepach z logo, które lepiej prezentują się w większych rozmiarach. Sklepy, które realizują programy lojalnościowe lub w dużym stopniu korzystają z kont klientów, powinny również unikać tej zmiany, ponieważ powoduje ona usunięcie z nagłówka linku do konta klienta.

Dostosuj pasek ogłoszeń tak, aby miał pełną długość

Czas projektowania:15 minut

Domyślnie, pasek ogłoszeń pojawia się w prawym górnym rogu nagłówka.

To dostosowanie powoduje poszerzenie paska ogłoszeń tak, by rozciągał się na całą szerokość strony. Dodaje również ustawienia, które mają na celu zmianę tła i koloru tekstu paska.

Dostosowanie to sprawdza się w przypadku sklepów, które chcą przyciągnąć uwagę klienta ważną informacją.

Zmień na przypięty pasek nawigacji

Czas projektowania:15 minut

Domyślnie, gdy klient przewija stronę w dół, nawigacja nie jest już wyświetlana.

To dostosowanie powoduje utworzenie przypiętego paska nawigacji, co oznacza, że nawigacja pozostaje na górze strony, gdy klient przewija w dół. Dzięki utworzeniu przypiętego paska nawigacji menu główne jest zawsze dostępne bez względu na to, w którym miejscu strony jest klient.

To dostosowanie sprawdza się w przypadku sklepów, których treść nawigacji musi być widoczna przez cały czas lub sklepów ze stronami, które wymagają dużo przewijania.

Dodaj suwak w formie karuzeli do obrazów miniatur produktów

Czas projektowania:15 minut

Domyślnie, na stronie produktu wyświetlane są wszystkie obrazy produktu.

To dostosowanie powoduje dodanie suwaka miniatur obrazów, który umożliwia użytkownikom przewijanie miniatur w grupach zamiast wyświetlania naraz wszystkich miniatur na stronie.

To dostosowanie sprawdza się w przypadku sklepów z dużą liczbą obrazów o podobnej kompozycji.

Unikaj tego dostosowania w przypadku sklepów, które mają małą liczbę obrazów produktów lub jeśli obrazy wariantów pokazują dodatkowe informacje o produktach, takie jak alternatywne kąty produktu.

Dodaj tekst i przycisk do obrazów pokazu slajdów

Czas projektowania:15 minut

Domyślnie w sekcjach pokazu slajdów wyświetlane są tylko obrazy.

To dostosowanie powoduje dodanie do sekcji pokazu slajdów tekstu i przycisku wzywającego do działania, umożliwiając wprowadzenie dodatkowych treści i linków do innych stron.

Dostosowanie to sprawdza się w przypadku sklepów korzystających z obrazów pokazu slajdów, aby skierować klientów do innej części strony internetowej.

Unikaj tego dostosowania w przypadku sklepów używających pokazu slajdów, aby pokazać obraz z zawartością, która nie powinna być zasłaniana.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo