Sekcje szablonu Supply

Zawartość szablonu tworzona jest za pomocą sekcji. Sekcje to konfigurowalne bloki zawartości, które określają układ i wygląd różnych stron w sklepie online. Możesz dodawać, usuwać, edytować i dostosowywać sekcje za pomocą zaktualizowanego edytora motywów.

Szablony Shopify mają następujące typy sekcji:

 • Sekcje statyczne to sekcje, które pojawiają się we wcześniej ustalonych lokalizacjach w Twoim sklepie online. Tych sekcji nie można usunąć ani zmienić ich układu. Sekcje statyczne mogą zawierać nagłówki, stopki, sekcje nawigacji lub sekcje zawartości na stronach takich jak strony produktów i strony kolekcji. Na przykład sekcja Produkt określa wygląd każdej strony produktu w sklepie online.
 • Sekcje dynamiczne to opcjonalne sekcje, których można używać w celu dostosowania układu strony głównej. Na stronie głównej swojego sklepu możesz dodawać sekcje dynamiczne, zmieniać ich rozmieszczenie oraz je usuwać, tworząc w ten sposób układ strony. Na stronie głównej możesz mieć maksymalnie 25 sekcji dynamicznych.

Możesz zapoznać się z unikalnym wyborem sekcji dla Supply i dowiedzieć się, jak je dostosować do potrzeb swojej firmy.

Sekcje statyczne

Szablon Supply zawiera następujące sekcje statyczne:

Sekcje dynamiczne

Szablon Supply zawiera następujące sekcje dynamiczne:

Nagłówek

Nagłówek szablonu jest sekcją, która pojawia się na górze każdej strony Twojego sklepu.

Możesz dostosować następujące pozycje w nagłówku:

 • Logo
 • Pasek ogłoszeń
 • Menu

Możesz dodać niestandardowy obraz logo do nagłówka sklepu. Najlepszy format to plik .png z przezroczystym tłem. Szablon Supply wygląda najlepiej z logo, które ma 400 pikseli szerokości. Możesz zmienić rozmiar obrazu logo, zwiększając lub zmniejszając szerokość. Nie przekraczaj oryginalnej szerokości obrazu logo, w przeciwnym razie obraz może ulec zniekształceniu i jego jakość może się pogorszyć.

Jeśli nie dodasz obrazu logo, nazwa Twojego sklepu wyświetli się w formie tekstu. Możesz zmienić nazwę sklepu na stronie ustawień Dane sklepu w panelu administracyjnym Shopify.

 • Niestandardowa szerokość logo: Szerokość logo.
 1. Kliknij opcję Nagłówek.
 2. W obszarze Obraz logo kliknij opcję Wybierz obraz, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby wybrać obraz, który został już przesłany do panelu administracyjnego Shopify, kliknij kartę Biblioteka.
  • Aby wybrać obraz z komputera lokalnego, kliknij opcje Biblioteka > Załaduj.
 3. Użyj ustawień, aby dostosować rozmiar i położenie logo.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj pasek ogłoszeń

Możesz dodać pasek ogłoszeń w nagłówku do wyświetlania wiadomości dla klientów. Wiadomość jest konfigurowalna i może zawierać dane kontaktowe, informacje o zdarzeniach lub wyprzedażach sklepu lub slogan sklepu. Wiadomość może zawierać maksymalnie 55 znaków.

 1. Kliknij opcję Nagłówek.

 2. W obszarze Pasek ogłoszeń zaznacz opcję Pokaż ogłoszenie.

 3. Wprowadź tekst dla swojego ogłoszenia.

 4. Opcjonalnie: Wprowadź adres URL, aby dodać link do ogłoszenia.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj menu

Możesz dodać menu do swojego nagłówka. Spowoduje to wyświetlenie wszystkich linków menu w nagłówku, których można użyć do wyróżnienia popularnych stron, do których klienci chcą uzyskać dostęp. Na przykład, możesz dodać menu zawierające linki do Twoich kolekcji.

 1. Kliknij opcję Nagłówek.

 2. Aby wybrać menu, kliknij Zmień. Wybierz menu z listy lub kliknij Utwórz menu, aby utworzyć nowe.

 3. Aby edytować menu, kliknij Edytuj menu.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Stopka

Stopka szablonu to sekcja, która pojawia się na dole każdej strony Twojego sklepu. W stopce możesz dodać następujące funkcje:

 • ikony mediów społecznościowych
 • ikony płatności
 • menu poziome
 • rejestracja do newslettera
 • tekst niestandardowy
 • szybkie linki

Dodaj ikony mediów społecznościowych

Możesz włączyć opcję wyświetlania ikon mediów społecznościowych w stopce sklepu online. Ikony mediów społecznościowych, które pojawiają się w stopce, są sterowane poprzez ustawienia szablonu.

 1. Kliknij opcję Stopka.
 2. Zaznacz opcję Pokaż ikony mediów społecznościowych.
 3. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj ikony płatności

Ikony akceptowanych metod płatności można wyświetlić w stopce. W tym obszarze wyświetlane są ikony powiązane z dostawcą płatności, które włączono w sekcji Ustawienia płatności w panelu administracyjnym. Gdy klient odwiedza Twój sklep, ikony te są filtrowane w taki sposób, aby wyświetlane były tylko metody płatności obsługiwane w regionie i walucie bieżącego klienta.

 1. Kliknij opcję Stopka.

 2. Zaznacz opcję Pokaż ikony płatności.

 3. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj menu poziome

Możesz dodać menu do stopki. Spowoduje to wyświetlenie wszystkich linków menu w poziomym pasku na dole stopki. Możesz użyć tego menu, aby połączyć się z popularnymi stronami, do których klienci chcą uzyskać dostęp. Na przykład możesz dodać menu zawierające linki do polityki wysyłki i zwrotów.

 1. Kliknij opcję Stopka.
 2. Edytuj ustawienie Menu informacji prawnych. Aby wybrać menu, kliknij Zmień. Wybierz menu z listy lub kliknij Utwórz menu, aby utworzyć nowe.
 3. Aby edytować menu, kliknij Edytuj menu.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj menu, rejestrację do newslettera lub tekst

Możesz dodać maksymalnie dziewięć bloków zawartości do swojej stopki.

 1. Kliknij opcję Stopka.

 2. Aby dodać blok zawartości w sekcji Zawartość, kliknij opcję Dodaj zawartość. Wybierz typ bloku spośród następujących opcji wyboru:

 3. Kliknij opcję Zapisz.

Produkt

Sekcja Produkt jest główną konfigurowalną sekcją dla stron produktu. Możesz dostosować wygląd tej sekcji dzięki następującym opcjom:

 • Włącz powiększenie obrazu - pozwól klientom powiększać obraz produktu poprzez najechanie wskaźnikiem myszy.
 • Pokaż selektor ilości – pozwól użytkownikom określić ilość, która zostanie dodana do koszyka.
 • Pokaż wiadomość o pozostałej ilości - Pokazuj pozostałe zapasy, gdy ich ilość będzie spadać. Wiadomość o pozostałej ilości pojawi się, gdy w zapasach pozostanie 9 lub mniej sztuk wybranego wariantu. Aby ta wiadomość była wyświetlana, musisz włączyć śledzenie zapasów dla produktu.
 • Pokaż wiadomość o przychodzących transferach zapasów w przypadku wyprzedania - Pokaż wiadomość, która określa, kiedy wyprzedane produkty będą ponownie dostępne. Wyświetlana wiadomość brzmi „Dostępne w zapasach po (data)”. Aby wyświetlić tę wiadomość, musisz utworzyć transfer dla produktu w celu rejestracji zapasów przychodzących.
 • Pokaż dostawcę - wskaż markę lub dostawcę produktu. Aby wyświetlona została marka lub dostawca, do produktu należy dodać dostawcę.
 • Pokaż zaoszczędzoną kwotę - pokaż kwotę, którą zaoszczędza klient. Zaoszczędzona kwota jest różnicą pomiędzy ceną regularną produktu a ceną do porównania. Aby wyświetlić zaoszczędzoną kwotę, musisz ustawić dla produktu cenę do porównania.
 • Pokaż cenę do porównania - pokaż cenę do porównania dla produktu.
 • Pokaż powiązane produkty - Pokaż wybór powiązanych produktów na dole strony. Kolekcja, do której należy produkt, określa powiązane produkty, które pojawiają się w tej sekcji. Aby powiązane produkty były wyświetlane, należy dodać produkt do kolekcji. Jeśli produkt nie jest częścią kolekcji lub jest jej jedyną pozycją, powiązane produkty nie są wyświetlane.
 • Pokaż dynamiczny przycisk realizacji zakupu - pozwól klientom pominąć koszyk i przejść bezpośrednio do realizacji zakupu z sekcji polecanego produktu.
 • Włącz udostępnianie produktów - pokaż przyciski, których klienci mogą używać do udostępniania produktów w mediach społecznościowych. Wyświetlane opcje udostępniania są kontrolowane przez ustawienia szablonu.
 • Włącz recenzje produktów - Dodaj sekcję recenzji produktów do strony. Aby recenzje były wyświetlane, należy zainstalować darmową aplikację Shopify Product Reviews, która umożliwia otrzymywanie recenzji produktów.
 • Rozmiar selektora wariantów i przycisku - Wybierz rozmiar z tego menu rozwijanego, aby ustawić rozmiar selektora wariantów, przycisku Dodaj do koszyka oraz przycisku dynamicznej realizacji zakupu.

Edytuj ustawienia produktu

 1. Wybierz Strony produktu.
 2. Kliknij sekcję Produkt.
 3. Użyj ustawień, aby dostosować sekcję produktu.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Kolekcja

Sekcja Kolekcja jest główną konfigurowalną sekcją dla stron kolekcji.

Sekcja Kolekcja obejmuje następujące ustawienia:

 • Liczba produktów w rzędzie - wybierz liczbę produktów do wyświetlenia w każdym rzędzie na stronie kolekcji.
 • Liczba wierszy na stronę (tylko siatka) - Wybierz liczbę wierszy produktów do wyświetlenia na stronie kolekcji.
 • Filtry produktów w pasku bocznym - określ, czy sortować kolekcje według tagów produktów czy według grup filtrów na pasku bocznym.
 • Pokaż cenę do porównania - pokaż cenę do porównania dla produktu.
 • Pokaż zaoszczędzoną kwotę - pokaż kwotę, którą zaoszczędza klient. Zaoszczędzona kwota jest różnicą pomiędzy ceną regularną produktu a ceną do porównania. Aby wyświetlić zaoszczędzoną kwotę, musisz ustawić dla produktu cenę do porównania.
 • Włącz recenzje produktów - Wyświetl znaczki wynikowe recenzji na stronie. Aby znaczki wynikowe recenzji były wyświetlane, należy zainstalować darmową aplikację Shopify Product Reviews, która umożliwia otrzymywanie recenzji produktów.
 • Włącz pasek boczny - Wyświetl pasek boczny, aby umożliwić klientom filtrowanie produktów przy użyciu wybranego typu filtra.

Edytuj ustawienia kolekcji

 1. Wybierz Strony kolekcji.
 2. Kliknij sekcję Kolekcja.
 3. Użyj ustawień, aby dostosować sekcję kolekcji.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Lista kolekcji

Użyj sekcji Lista kolekcji, aby polecać do 6 kolekcji produktów na stronie głównej.

Dodaj listę kolekcji do strony głównej

 1. Kliknij opcję Dodaj sekcję.
 2. Kliknij Lista kolekcji, a następnie Wybierz.
 3. Aby dodać kolekcje do sekcji, dostosuj każdy blok Kolekcja:

  • Kliknij blok kolekcji, a następnie opcję Wybierz kolekcję.
  • Z listy rozwijanej Kolekcja wybierz kolekcję do wyświetlenia lub kliknij Utwórz kolekcję, aby utworzyć nową.
  • Kliknij Wybierz.
 4. Jeśli chcesz dodać więcej bloków kolekcji, kliknij opcję Dodaj kolekcję.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Polecana kolekcja

Możesz polecać kolekcję na swojej stronie głównej. Polecanie kolekcji może pomóc w promowaniu sprzedaży i nowych kolekcji.

Dla sekcji Polecana kolekcja dostępne są następujące ustawienia:

 • Nagłówek - Dodaj nagłówek dla sekcji polecanej kolekcji.
 • Kolekcja - Wybierz kolekcję, która pojawi się w sekcji.
 • Liczba produktów w rzędzie - wybierz liczbę produktów do wyświetlenia w każdym rzędzie sekcji.
 • Rzędy - wybierz liczbę rzędów produktów do wyświetlenia w sekcji.
 • Pokaż zaoszczędzoną kwotę - pokaż kwotę, którą zaoszczędza klient. Zaoszczędzona kwota jest różnicą pomiędzy ceną regularną produktu a ceną do porównania. Aby wyświetlić zaoszczędzoną kwotę, musisz ustawić dla produktu cenę do porównania.
 • Pokaż cenę do porównania - pokaż cenę do porównania dla produktu.

Dodaj polecaną kolekcję do strony głównej

 1. Kliknij opcję Dodaj sekcję.
 2. Kliknij Polecana kolekcja, a następnie Wybierz.
 3. Kliknij opcję Wybierz kolekcję, wybierz kolekcję do wyświetlenia, a następnie kliknij opcję Wybierz.
 4. Użyj ustawień, aby dostosować sekcję polecanej kolekcji.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Pokaz slajdów

Sekcja Pokaz slajdów umożliwia ładowanie obrazów do wykorzystania w pokazie slajdów na stronie głównej.

Możesz dodać do 6 slajdów z obrazami do strony głównej. Do każdego slajdu możesz dodać link, który klienci mogą klikać w celu otwarcia strony w Twoim sklepie.

Każdy slajd z obrazem powinien mieć 1000 pikseli szerokości i 500 pikseli wysokości. Jeśli użyjesz obrazów pokazu slajdów o różnych wysokościach, mogą one przeskakiwać między zmianami slajdów lub wyglądać na niepowiązane ze sobą.

Dla sekcji pokazu slajdów dostępne są następujące ustawienia:

Treść

 • Obraz - Dodaj obraz do wyświetlenia na slajdzie w pokazie slajdów.
 • Adres URL linku - połącz slajd z inną częścią swojego sklepu online.

Ustawienia

 • Automatyczna rotacja slajdów - Ustaw automatyczne odtwarzanie pokazu slajdów.
 • Czas przejścia - Wybierz, jak często mają zmieniać się slajdy.

Dostosuj swój pokaz slajdów

 1. Kliknij opcję Dodaj sekcję.
 2. Kliknij Pokaz slajdów, a następnie kliknij Wybierz.
 3. Aby dodać obrazy do pokazu slajdów, kliknij blok Obraz, aby go dostosować:

 4. Użyj ustawień, aby dostosować pokaz slajdów.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Newsletter

Możesz dodać możliwość rejestracji do newslettera do swojej strony głównej. Pozwoli Ci to gromadzić adresy e-mail klientów dla celów kampanii e-mail marketingu. Dowiedz się więcej na temat e-mail marketingu na blogu Shopify.

Dodaj możliwość rejestracji do newslettera do strony głównej

 1. Kliknij opcję Dodaj sekcję.

 2. Kliknij Newsletter, a następnie opcję Wybierz.

 3. Wprowadź nagłówek rejestracji do newslettera.

 4. Wprowadź nagłówek podrzędny dla rejestracji do newslettera.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Mapa

Możesz dodać mapę Google do strony głównej, aby pokazać klientom, gdzie mieści się Twoja firma.

Dla sekcji mapy dostępne są następujące ustawienia:

 • Nagłówek - Dodaj nagłówek do sekcji mapy.
 • Adres i godziny - Dodaj adres sklepu i godziny otwarcia do sekcji mapy.
 • Adres mapy - Ustaw mapę tak, aby wyświetlała lokalizację Twojego sklepu.
 • Etykieta linku mapy - Dodaj przycisk odsyłający do Twojej lokalizacji na mapie Google.
 • Pokaż pin - Dodaj pin pokazujący konkretną lokalizację Twojego sklepu na mapie.
 • Klucz Google Maps API - Dodaj klucz API mapy do sekcji mapy.
 • Obraz - Dodaj obraz wyświetlany, gdy mapa się nie ładuje.
 • Położenie obrazu - Ustal położenie obrazu.

Dodaj mapę do strony głównej

 1. Kliknij opcję Dodaj sekcję.
 2. Kliknij opcję Mapa, a następnie kliknij Wybierz.
 3. Użyj ustawień, aby dostosować sekcję mapy.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Tekst sformatowany

Użyj sekcji Tekst sformatowany, aby wprowadzić dowolny tekst do wyświetlenia na stronie głównej, lub osadzić dowolną stronę utworzoną w panelu administracyjnym Shopify. Przykładowo, możesz polecać nadchodzące wydarzenia, osadzając stronę swojego bloga, lub wyświetlić stronę z:

Dla sekcji tekstu sformatowanego dostępne są następujące ustawienia:

 • Nagłówek - Dodaj nagłówek do sekcji tekstu sformatowanego.
 • Tekst - Dodaj i sformatuj tekst niestandardowy. Jeśli chcesz polecać stronę ze swojego sklepu, kliknij opcję Dodaj zawartość, a następnie Strona. Wybierz stronę do polecania jako strona główna z menu rozwijanego.
 • Rozmiar - Ustaw rozmiar tekstu.

Dodaj tekst sformatowany do strony głównej

 1. Kliknij opcję Dodaj sekcję.

 2. Kliknij opcję Tekst sformatowany, a następnie kliknij przycisk Wybierz.

 3. Użyj ustawień, aby dostosować sekcję tekstu sformatowanego.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Film

Możesz dodać film z YouTube lub Vimeo do strony głównej. Filmy mogą przyciągnąć uwagę klientów i zaciekawić ich ofertą Twojej firmy.

Aby dodać film, musisz znaleźć link do udostępniania go:

 • YouTube - link do udostępniania filmu z platformy YouTube, np.: https://youtu.be/ZXWgHlnVVEY. Możesz dowiedzieć się, jak skopiować link udostępniający film z YouTube, zapoznając się z treścią artykułu Pomoc YouTube.
 • Vimeo - link do udostępniania filmu z platformy Vimeo wygląda następująco: https://vimeo.com/123456789. Możesz dowiedzieć się, jak skopiować link udostępniający film z Vimeo, zapoznając się z treścią tego artykułu Centrum pomocy Vimeo.

Dla sekcji filmu dostępne są następujące ustawienia:

 • Nagłówek - Dodaj nagłówek do sekcji filmu.
 • Link do filmu - Dodaj link udostępniający dla swojego filmu.

Dodaj film do strony głównej

 1. Kliknij opcję Dodaj sekcję.
 2. Kliknij opcję Wideo, a następnie kliknij Wybierz.
 3. Użyj ustawień, aby dostosować sekcję filmu.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Zawartość niestandardowa

W sekcji Zawartość niestandardowa możesz zgrupować kilka bloków zawartości. Szerokość i wyrównanie każdego bloku można dostosować na potrzeby utworzenia niestandardowego układu.

Do formatowania bloków tekstowych, tworzenia tabel lub osadzania zawartości z innej strony internetowej możesz użyć kodu HTML. Maksymalnie możesz dodać dziewięć bloków Niestandardowy HTML w sekcji Zawartość niestandardowa.

Każdy blok Niestandardowy kod HTML zawiera następujące ustawienia:

 • HTML - Dodaj kod HTML, który ma być wyświetlany na stronie głównej.
 • Szerokość kontenera - Ustaw szerokość bloku niestandardowego kodu HTML.
 • Wyrównanie pionowe – Ustaw pionowe położenie zawartości w bloku.

Dodaj niestandardową treść do strony głównej

 1. Kliknij opcję Dodaj sekcję.

 2. Kliknij opcję Zawartość niestandardowa, a następnie opcję Wybierz.

 3. Wybierz i skonfiguruj bloki zawartości, które chcesz włączyć do sekcji.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo