Sekcje dla Venture

Zawartość szablonu tworzona jest za pomocą sekcji. Sekcje to konfigurowalne bloki zawartości, które określają układ i wygląd różnych stron w sklepie online. Możesz dodawać, usuwać, edytować i dostosowywać sekcje za pomocą zaktualizowanego edytora motywów.

Szablony Shopify mają następujące typy sekcji:

 • Sekcje statyczne to sekcje, które pojawiają się we wcześniej ustalonych lokalizacjach w Twoim sklepie online. Tych sekcji nie można usunąć ani zmienić ich układu. Sekcje statyczne mogą zawierać nagłówki, stopki, sekcje nawigacji lub sekcje zawartości na stronach takich jak strony produktów i strony kolekcji. Na przykład sekcja Produkt określa wygląd każdej strony produktu w sklepie online.
 • Sekcje dynamiczne to opcjonalne sekcje, których można używać w celu dostosowania układu strony głównej. Na stronie głównej swojego sklepu możesz dodawać sekcje dynamiczne, zmieniać ich rozmieszczenie oraz je usuwać, tworząc w ten sposób układ strony. Na stronie głównej możesz mieć maksymalnie 25 sekcji dynamicznych.

Możesz zapoznać się z unikalnym wyborem sekcji dla Venture i dowiedzieć się, jak je dostosować do potrzeb swojej firmy.

Sekcje statyczne

Szablon Venture zawiera następujące sekcje statyczne:

Sekcje dynamiczne

Szablon Venture zawiera następujące sekcje dynamiczne:

Nagłówek

Nagłówek szablonu jest sekcją, która pojawia się na górze każdej strony Twojego sklepu. Możesz dostosować następujące pozycje w nagłówku:

 • Obraz logo
 • Menu nawigacji
 • Pasek ogłoszeń

Możesz dodać obraz logo niestandardowego do nagłówka sklepu. Najlepszym formatem jest plik .png z przezroczystym tłem. Można zmienić rozmiar obrazu logo, zwiększając lub zmniejszając jego szerokość.

Jeśli nie dodasz obrazu logo, nazwa Twojego sklepu wyświetli się w formie tekstu. Możesz zmienić nazwę sklepu na stronie ustawień Dane sklepu w panelu administracyjnym Shopify.

 • Niestandardowa szerokość logo (w pikselach): Szerokość logo.
 1. Kliknij opcję Nagłówek.
 2. W obszarze Obraz logo kliknij opcję Wybierz obraz, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby wybrać obraz, który został już przesłany do panelu administracyjnego Shopify, kliknij kartę Biblioteka.
  • Aby wybrać obraz z komputera lokalnego, kliknij opcje Biblioteka > Załaduj.
 3. Użyj ustawień, aby dostosować rozmiar i położenie logo.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj pasek ogłoszeń

Możesz dodać pasek ogłoszeń w nagłówku do wyświetlania wiadomości klientom. Twoja wiadomość jest konfigurowalna i może zawierać dane kontaktowe, informacje o zdarzeniach w sklepie lub wyprzedaży albo slogan reklamowy sklepu.

 1. Kliknij opcję Nagłówek.

 2. W obszarze Pasek ogłoszeń zaznacz opcję Pokaż ogłoszenie.

 3. Wprowadź tekst dla swojego ogłoszenia.

 4. Opcjonalnie: Wprowadź adres URL, aby dodać link do ogłoszenia.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj menu

Możesz dodać menu do swojego nagłówka. Spowoduje to wyświetlenie wszystkich linków menu w nagłówku, których można użyć do wyróżnienia popularnych stron, do których klienci chcą uzyskać dostęp. Na przykład, możesz dodać menu zawierające linki do Twoich kolekcji.

 1. Kliknij opcję Nagłówek.

 2. Aby wybrać menu, kliknij Zmień. Wybierz menu z listy lub kliknij Utwórz menu, aby utworzyć nowe.

 3. Aby edytować menu, kliknij Edytuj menu.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Pokaż lub ukryj obrazy kolekcji w menu

Możesz pokazać obrazy produktów w kolekcji w rozwijalnym menu Venture. Jeśli klient zobaczy pozycję w menu, która mu się spodoba, może przejść bezpośrednio do strony produktu, zamiast szukać tej pozycji na stronie kolekcji.

Nagłówek z wybranym menu. W menu pojawią się obrazy produktów z kolekcji.

Aby wyświetlić obrazy produktów z kolekcji, Twoje menu musi spełniać następujące kryteria:

 • Twoje menu musi mieć zagnieżdżone pozycje menu.
 • Pozycja najwyższego poziomu musi być kolekcją.
 • Po dodaniu do menu kolekcji najwyższego poziomu należy ją wybrać z menu Link. Jeśli wprowadzisz ręcznie adres URL kolekcji w polu Link, obrazy się nie pojawią.

Jeśli Twoje menu nie spełnia tych kryteriów, w górnym menu nawigacji będą wyświetlane linki zamiast obrazów produktów.

Aby ukryć obrazy produktów dla najwyższego poziomu zagnieżdżonego menu, wprowadź ręcznie adres URL kolekcji w polu Link.

Stopka

Stopka szablonu to sekcja, która pojawia się na dole każdej strony Twojego sklepu. W stopce możesz dodać następujące funkcje:

 • ikony płatności
 • menu
 • ikony mediów społecznościowych
 • rejestracja do newslettera
 • tekst

Ikony mediów społecznościowych, które pojawiają się w stopce, zależą od ustawień szablonu.

Dodaj ikony płatności

Ikony akceptowanych metod płatności można wyświetlić w stopce. W tym obszarze wyświetlane są ikony powiązane z dostawcą płatności, które włączono w sekcji Ustawienia płatności w panelu administracyjnym. Gdy klient odwiedza Twój sklep, ikony te są filtrowane w taki sposób, aby wyświetlane były tylko metody płatności obsługiwane w regionie i walucie bieżącego klienta.

 1. Kliknij opcję Stopka.

 2. Zaznacz opcję Pokaż ikony płatności.

 3. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj menu, opcję rejestracji do newslettera, ikony mediów społecznościowych lub tekst

 1. Kliknij opcję Stopka.

 2. Aby dodać blok zawartości w sekcji Zawartość, kliknij opcję Dodaj zawartość. Wybierz typ bloku spośród następujących opcji wyboru:

 3. Kliknij opcję Zapisz.

Strony produktu

Sekcja Strony produktu jest główną konfigurowalną sekcją dla stron produktu. Możesz dostosować wygląd tej sekcji dzięki następującym opcjom:

 • Pozostań na bieżącej stronie po dodaniu pozycji do koszyka - Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby klienci pozostali na stronie produktu zamiast przejść do strony koszyka po kliknięciu przycisku Dodaj do koszyka.
 • Pokaż zapasy, gdy dostępnych jest mniej niż 10 produktów - Pokaż pozostałe zapasy, gdy ich poziom się obniży. Aby poziom zapasów był wyświetlany, musisz włączyć śledzenie zapasów dla produktu.
 • Pokaż dynamiczny przycisk realizacji zakupu - pozwól klientom pominąć koszyk i przejść bezpośrednio do realizacji zakupu z sekcji polecanego produktu.
 • Włącz udostępnianie produktów - pokaż przyciski, których klienci mogą używać do udostępniania produktów w mediach społecznościowych. Wyświetlane opcje udostępniania zależą od ustawień szablonu.

Edytuj ustawienia stron produktu

 1. Wybierz Strony produktu.
 2. Kliknij sekcję Strony produktu.
 3. Użyj ustawień, aby dostosować sekcję stron produktów.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Rekomendacje produktów

Możesz wyświetlić polecane produkty na stronach produktów, aby ułatwić klientom znalezienie innych produktów, które mogą ich zainteresować.

Włącz rekomendacje produktów

 1. Wybierz Strony produktu.

 2. Kliknij sekcję Rekomendacje produktów.

 3. Zaznacz opcję Pokaż dynamiczne rekomendacje, aby pokazać rekomendacje produktów na stronach produktów.

 4. Opcjonalnie: Aby zmienić tytuł wyświetlany nad polecanymi produktami, wprowadź nowy w polu Nagłówek.

 5. Opcjonalnie: Aby wyświetlić lub ukryć dostawców w opisach produktów, zaznacz pole wyboru Pokaż dostawcę.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Kolekcja

Na stronie kolekcji wyświetlane są wszystkie produkty stanowiące część tej kolekcji. Każda kolekcja w sklepie ma własną stronę kolekcji.

Sekcja Kolekcja obejmuje następujące ustawienia:

 • Włącz filtrowanie tagów - dodaj filtr, za pomocą którego klienci będą mogli przeglądać produkty w kolekcji z określonym tagiem. Aby filtr był wyświetlany na stronie kolekcji, musisz dodać tagi do produktów w tej kolekcji.
 • Włącz sortowanie - Dodaj menu, którego klienci mogą używać do sortowania kolekcji na różne sposoby, np. według polecanych, alfabetycznie lub według ceny.

Więcej ustawień stron kolekcji jest dostępnych w ustawieniach szablonu.

Dostosuj sekcję Kolekcja

 1. Wybierz Strony kolekcji.
 2. Kliknij sekcję Kolekcja.
 3. Użyj ustawień, aby dostosować sekcję stron kolekcji.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Strony koszyka

Sekcja Strony koszyka jest główną konfigurowalną sekcją koszyka Twojego sklepu online. W sekcji stron koszyka możesz włączyć uwagi dotyczące koszyka, aby umożliwić klientom dodanie specjalnych instrukcji dotyczących ich zamówień.

Włącz uwagi dotyczące zamówienia

 1. Wybierz Koszyk.
 2. Kliknij sekcję Strony koszyka.
 3. Wybierz opcję Włącz uwagi dotyczące zamówienia.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Treść artykułu

Sekcja Treść artykułu jest główną konfigurowalną sekcją stron artykułów Twojego sklepu. Szablon Strony artykułu jest używany dla postów na blogu. Na stronach artykułów możesz włączyć opcje udostępniania w mediach społecznościowych, aby klienci mogli udostępniać Twoje artykuły innym osobom.

Włącz udostępnianie posta na blogu

 1. Wybierz Posty na blogu.
 2. Kliknij sekcję Treść artykułu.
 3. Zaznacz opcję Włącz udostępnianie postu na blogu, aby wyświetlić przyciski udostępniania w mediach społecznościowych w postach na blogu. Platformy możliwe do udostępniania możesz wybrać w ustawieniach mediów społecznościowych.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Polecane produkty

Sekcja Polecane produkty to kolejna konfigurowalna sekcja na stronach artykułów Twojego sklepu. Możesz wyświetlać polecane produkty z wybranych kolekcji, gdy klienci przeglądają posty na blogu w Twoim sklepie. Na przykład pod postem na blogu o modzie jesiennej możesz polecać produkty ze swojej kolekcji jesiennej.

Pokaż polecane produkty na stronie artykułu

 1. Wybierz Posty na blogu.
 2. Kliknij sekcję Polecane produkty.
 3. Z listy Kolekcja wybierz kolekcję, którą chcesz wyświetlić.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Pokaz slajdów

Szablon Venture umożliwia wyświetlanie dużego pokazu slajdów na stronie głównej.

Zalecany rozmiar obrazów pokazu slajdów to 1800 x 1000 pikseli. Pokaz slajdów w szablonie Venture jest responsywny, co oznacza, że zmienia rozmiar obrazów i przycina je dynamicznie w zależności od urządzenia używanego przez klienta do wyświetlania sklepu. Aby dowiedzieć się więcej na temat optymalizacji obrazów, zapoznaj się z informacjami zawartymi w sekcji Najlepsze praktyki dotyczące obrazów.

Dla sekcji pokazu slajdów dostępne są następujące ustawienia:

Treść

 • Obraz - dodaj obraz do wyświetlenia w pokazie slajdów.
 • Adres URL linku - połącz slajd z inną częścią swojego sklepu online.
 • Położenie obrazu - Wybierz najistotniejszy obszar obrazu, który ma przyciągnąć uwagę w pokazie slajdów.
 • Nagłówek - Dodaj nagłówek do slajdu.
 • Tekst przycisku - Dodaj przycisk z etykietą tekstową do slajdu.
 • Link przycisku - ustaw adres URL lub stronę, z którymi ma być połączony przycisk. Wklej w adresie URL lub wybierz stronę z menu. Jeśli nie chcesz dołączać przycisku w sekcji, pozostaw to pole puste.

Ustawienia

 • Wysokość slajdu - ustaw wysokość pokazu slajdów. Wybierz opcję Dostosuj do pierwszego obrazu, aby wysokość pokazu slajdów była zależna od wysokości pierwszego obrazu.
 • Automatyczna rotacja slajdów - Ustaw automatyczne odtwarzanie pokazu slajdów.
 • Zmień slajdy co - wybierz, jak często mają zmieniać się slajdy.

Dostosuj swój pokaz slajdów

 1. Kliknij opcję Dodaj sekcję.
 2. Kliknij Pokaz slajdów, a następnie kliknij Wybierz.
 3. Aby dodać obrazy do pokazu slajdów, kliknij blok Obraz, aby go dostosować:
 • Aby wybrać obraz, który został już przesłany do panelu administracyjnego Shopify, kliknij kartę Biblioteka.
 • Aby wybrać darmowy obraz z Burst, kliknij kartę Darmowe zdjęcia. Z tego poziomu możesz wprowadzać termin wyszukiwania lub przeglądać kategorie zdjęć.
 • Aby wybrać obraz z komputera lokalnego, kliknij kartę Biblioteka, a następnie przycisk Załaduj.
 1. Aby zmienić część obrazu wyświetlaną w pokazie slajdów, wybierz opcję z menu rozwijanego Położenie obrazu.
 2. Jeśli chcesz dodać link do slajdu, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli chcesz połączyć tekst na slajdzie ze stroną w sklepie, kliknij w polu Połącz adres URL i wybierz stronę.
  • Jeśli chcesz połączyć tekst na slajdzie ze stroną internetową, wklej URL strony internetowej w polu Adres URL linku.
 3. Jeśli chcesz dodać tekst do slajdu, wykonaj następujące czynności:

Lista kolekcji

Na pulpitach i tabletach, na stronie głównej, można wyświetlać do sześciu polecanych kolekcji.

Na urządzeniach mobilnych w sekcji polecanych kolekcji wyświetlane będzie domyślnie menu główne Twojego sklepu. Ułatwi to klientom korzystającym z urządzeń mobilnych uzyskanie dostępu do pełnej oferty Twojego sklepu.

Możesz zaznaczyć opcję Użyj dodatkowego układu obrazu, aby obrazy kolekcji wypełniły w pełni ich kafelki. Jeśli wybierzesz tę opcję, konieczna może być zmiana ustawienia kolorów tytułów polecanych kolekcji.

Dodaj listę kolekcji do strony głównej

 1. Kliknij opcję Dodaj sekcję.
 2. Kliknij Lista kolekcji, a następnie Wybierz.
 3. Aby dodać kolekcje do sekcji, dostosuj każdy blok Kolekcja:

  1. Kliknij blok kolekcji, a następnie opcję Wybierz kolekcję.
  2. Z listy rozwijanej Kolekcja wybierz kolekcję do wyświetlenia lub kliknij Utwórz kolekcję, aby utworzyć nową.
  3. Kliknij Wybierz.
 4. Jeśli chcesz dodać więcej bloków kolekcji, kliknij opcję Dodaj kolekcję.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Polecana kolekcja

Na stronie głównej możesz polecać produkty z jednej ze swoich kolekcji.

Dla sekcji polecanych kolekcji dostępne są następujące ustawienia:

 • Kolekcja - Wybierz kolekcję, z której produkty chcesz polecać.
 • Rzędy - wybierz liczbę rzędów produktów do wyświetlenia w sekcji.

Dodaj polecaną kolekcję do strony głównej

 1. Kliknij opcję Dodaj sekcję.
 2. Kliknij Polecana kolekcja, a następnie Wybierz.
 3. Wybierz kolekcję do polecania w sekcji, klikając opcję Wybierz kolekcję i wybierając kolekcję z listy.
 4. Użyj ustawień, aby dostosować sekcję polecanej kolekcji.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Polecany produkt

Na stronie głównej możesz polecać produkt. Polecanie produktu to doskonały sposób na promowanie nowego produktu lub produktu z wyprzedaży.

Dla sekcji polecanego produktu dostępne są następujące ustawienia:

 • Produkt - wybierz produkt do polecania na stronie głównej.
 • Pozostań na bieżącej stronie po dodaniu pozycji do koszyka - Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby klienci pozostali na stronie produktu zamiast przejść do strony koszyka po kliknięciu przycisku Dodaj do koszyka.
 • Pokaż zapasy, gdy dostępnych jest mniej niż 10 produktów - Pokaż pozostałe zapasy, gdy ich poziom się obniży. Aby poziom zapasów był wyświetlany, musisz włączyć śledzenie zapasów dla produktu.
 • Włącz udostępnianie produktów - pokaż przyciski, których klienci mogą używać do udostępniania produktów w mediach społecznościowych. Wyświetlane opcje udostępniania są kontrolowane przez ustawienia szablonu. Pokaż dynamiczny przycisk realizacji zakupu - pozwól klientom pominąć koszyk i przejść bezpośrednio do realizacji zakupu z sekcji polecanego produktu.

Dodaj polecany produkt do swojej strony głównej

 1. Kliknij opcję Dodaj sekcję.
 2. Kliknij Polecany produkt, a następnie Wybierz.
 3. Wybierz produkt do polecania w sekcji, klikając opcję Wybierz produkt i wybierając produkt z listy.
 4. Użyj ustawień, aby dostosować sekcję polecanego produktu.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Obraz z tekstem

Szablon Venture zawiera sekcję Obraz z tekstem, w której można umieścić kombinację obrazów i bloków tekstowych.

 1. Kliknij opcję Obraz z tekstem.
 2. Aby dodać obraz, wykonaj następujące czynności:
 3. Kliknij opcję Dodaj zawartość > Obraz.
 4. Kliknij blok Obraz, aby go edytować.
 5. W obszarze Obraz kliknij opcję Wybierz obraz, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Aby wybrać obraz, który został już przesłany do panelu administracyjnego Shopify, kliknij kartę Biblioteka.
 • Aby wybrać darmowy obraz z Burst, kliknij kartę Darmowe zdjęcia. Z tego poziomu możesz wprowadzać termin wyszukiwania lub przeglądać kategorie zdjęć.
 • Aby wybrać obraz z komputera lokalnego, kliknij kartę Biblioteka, a następnie przycisk Załaduj.
 1. Aby dodać tekst, wykonaj następujące czynności:
 2. Kliknij opcję Dodaj zawartość > Obraz z tekstem.
 3. W polu Nagłówek wprowadź tekst nagłówka, który ma być wyświetlany.
 4. W polu Tekst wprowadź tekst, który ma być wyświetlany pod nagłówkiem.
 5. W obszarze Wyrównanie tekstu wybierz, w jaki sposób chcesz wyrównać akapit w bloku.
 6. Kliknij opcję Zapisz.

Newsletter

Możesz dodać możliwość rejestracji do newslettera do swojej strony głównej. Pozwoli Ci to gromadzić adresy e-mail klientów dla celów kampanii e-mail marketingu. Dowiedz się więcej na temat e-mail marketingu na blogu Shopify.

Dodaj możliwość rejestracji do newslettera do strony głównej

 1. Kliknij opcję Dodaj sekcję.

 2. Kliknij Newsletter, a następnie opcję Wybierz.

 3. Wprowadź nagłówek rejestracji do newslettera.

 4. Wprowadź nagłówek podrzędny dla rejestracji do newslettera.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Mapa

Możesz dodać mapę Google do strony głównej, aby pokazać klientom, gdzie mieści się Twoja firma.

Dla sekcji mapy dostępne są następujące ustawienia:

 • Nagłówek - Dodaj nagłówek do sekcji mapy.
 • Adres i godziny - Dodaj adres sklepu i godziny otwarcia do sekcji mapy.
 • Adres mapy - Ustaw mapę tak, aby wyświetlała lokalizację Twojego sklepu.
 • Etykieta linku mapy - Dodaj przycisk odsyłający do Twojej lokalizacji na mapie Google.
 • Pokaż pin - Dodaj pin pokazujący konkretną lokalizację Twojego sklepu na mapie.
 • Klucz Google Maps API - Dodaj klucz API mapy do sekcji mapy.
 • Obraz - Dodaj obraz wyświetlany, gdy mapa się nie ładuje.
 • Położenie obrazu - Ustal położenie obrazu.

Dodaj mapę do strony głównej

 1. Kliknij opcję Dodaj sekcję.
 2. Kliknij opcję Mapa, a następnie kliknij Wybierz.
 3. Użyj ustawień, aby dostosować sekcję mapy.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Film

Możesz dodać film z YouTube lub Vimeo do strony głównej. Filmy mogą przyciągnąć uwagę klientów i zaciekawić ich ofertą Twojej firmy.

Aby dodać film, musisz znaleźć link do udostępniania go:

 • YouTube - link do udostępniania filmu z platformy YouTube wygląda następująco: https://youtu.be/ZXWgHlnVVEY. Możesz dowiedzieć się, jak skopiować link udostępniający film z YouTube, zapoznając się z treścią tego artykułu Pomocy YouTube.
 • Vimeo - link do udostępniania filmu z platformy Vimeo wygląda następująco: https://vimeo.com/123456789. Możesz dowiedzieć się, jak skopiować link udostępniający film z Vimeo, zapoznając się z treścią tego artykułu Centrum pomocy Vimeo.

Dla sekcji filmu dostępne są następujące ustawienia:

Ustawienia

 • Przycisk z etykietą - Dodaj tekst wyświetlany na przycisku odtwarzania.
 • Link do filmu - Dodaj link udostępniający dla swojego filmu.

Strona tytułowa

 • Obraz - Dodaj obraz, który pojawia się w sekcji filmu, gdy film nie jest odtwarzany.
 • Położenie obrazu – Ustaw położenie obrazu w sekcji filmu.
 • Wysokość obrazu - Ustaw wysokość obrazu zastępczego.

Nakładka

 • Pokaż nakładkę - Dodaj warstwę koloru między obrazem zastępczym a przyciskiem z etykietą. Nakładka poprawia czytelność tekstu nad filmem i jest wyświetlana do momentu kliknięcia przycisku odtwarzania.
 • Nakładka - ustaw kolor nakładki.
 • Nieprzezroczystość - Ustaw nieprzezroczystość nakładki.

Dodaj film do strony głównej

 1. Kliknij opcję Dodaj sekcję.
 2. Kliknij opcję Wideo, a następnie kliknij Wybierz.
 3. Wklej link udostępniający film w polu Link do filmu.
 4. Użyj ustawień, aby dostosować sekcję filmu.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Niestandardowy HTML

W sekcji Niestandardowy kod HTML możesz użyć kodu HTML do tworzenia niestandardowych treści dla swojej strony głównej. Możesz na przykład użyć kodu HTML do formatowania bloków tekstowych, tworzenia tabel lub osadzania zawartości z zewnętrznych stron internetowych.

Dodaj niestandardową sekcję HTML do strony głównej

 1. Kliknij opcję Dodaj sekcję.

 2. Kliknij opcję Niestandardowy kod HTML, a następnie Wybierz.

 3. Kliknij opcję Niestandardowy kod HTML i wprowadź kod HTML, który chcesz dodać do swojej strony głównej.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo