Zbiorcza realizacja własnych zamówień

Możesz użyć czynności zbiorczych, aby zrealizować jednocześnie kilka zamówień. Czynności zbiorcze dotyczące realizacji zamówienia wymagają dodatkowego czasu. Gdy korzystasz z jednej z tych czynności, panel wskaźników w panelu administracyjnym wyświetla postępy w jej realizacji. Aby zminimalizować panel, kliknij opcję Ukryj panel.

Jeśli czynność zostanie zakończona dla wszystkich wybranych zamówień, panel zostanie usunięty i pojawi się komunikat pomyślnego wykonania. Jeśli czynność nie zostanie wykonana dla niektórych zamówień, panel postępu wyświetli liczbę zamówień, dla których czynność się nie powiodła. Kliknij opcję Wyświetl, aby przejrzeć zamówienia, dla których czynność nie została ukończona.

Jeśli wybierzesz więcej niż 250 zamówień do wykonania czynności zbiorczej, niektóre funkcje mogą być niedostępne w zależności od wykonywanej czynności.

Oznacz jako zrealizowane

Czynność zbiorcza Oznacz jako zrealizowane powoduje zmianę statusu realizacji zamówienia na Zrealizowane. Dotyczy to sklepów, które realizują zamówienia ręcznie. Jeśli nie korzystasz z usługi Shopify Shipping, musisz dodać numery śledzenia do zamówień.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Opcjonalnie: Kliknij kartę Niezrealizowane, aby wyświetlić tylko zamówienia, które muszą zostać zrealizowane.

 3. Wybierz zamówienia, które chcesz zrealizować, klikając pola wyboru.

 4. Kliknij opcję Oznacz jako zrealizowane.

 5. Opcjonalnie: Zaznacz pole wyboru Wyślij powiadomienie do klienta , aby wysłać klientom powiadomienie o potwierdzeniu wysyłki.

 6. Kliknij opcję Oznacz jako zrealizowane.

Oznacz jako niezrealizowane

Czynność zbiorcza Oznacz jako niezrealizowane powoduje zmianę statusu realizacji zamówienia na Niezrealizowane.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Na stronie Zamówienia wybierz zamówienia, które chcesz oznaczyć jako niezrealizowane.

 3. Kliknij ..., a następnie wybierz opcję Oznacz jako niezrealizowane.

 4. Wybierz zamówienia do oznaczenia jako niezrealizowane na podstawie metod realizacji.

 5. Kliknij opcję Oznacz jako niezrealizowane.

Wskaźnik w panelu administracyjnym wyświetla postępy w oznaczaniu zamówień jako niezrealizowanych.

Dowiedz się więcej o statusie realizacji.

Anuluj zamówienie

Czynność zbiorcza Anuluj zamówienie powoduje anulowanie zamówień złożonych przez klientów w sklepie.

Po anulowaniu zamówienia możesz zwrócić klientowi koszty. Koszty mogą być zwracane tylko za zamówienia, które zostały opłacone. Jeśli płatność za zamówienie została już anulowana, autoryzowana, ale nie zarejestrowana lub ma status Oczekująca, zamówienie można anulować, ale koszty nie zostaną zwrócone klientowi.

W przypadku anulowania zamówień wskaźnik w panelu administracyjnym wyświetla postępy w anulowaniu zamówień. Dowiedz się więcej o anulowaniu zamówień.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Użyj pól wyboru, aby wybrać zamówienia, które chcesz anulować.

 3. Kliknij opcję ..., a następnie Anuluj zamówienia.

 4. W sekcji Zwrot płatności wybierz, w jaki sposób chcesz zwrócić płatności:

  • Aby dokonać pełnego zwrotu kosztów, wybierz opcję Teraz.
  • Aby dokonać zwrotu kosztów w późniejszym czasie, wybierz opcję Później.
 5. W menu rozwijanym Powód anulowania wybierz powód anulowania zamówienia.

 6. Opcjonalnie: w polu Notatka do pracowników wprowadź wewnętrzną uwagę dotyczącą anulowania zamówienia.

 7. Opcjonalnie: Jeśli nie chcesz zwrócić do magazynu, zwróconych towarów, wybierz opcję Zwróć zapasy do magazynu.

 8. Opcjonalnie: aby powiadomić klientów o anulowaniu zamówienia, wybierz opcję Wyślij powiadomienie do klienta.

 9. Kliknij opcję Anuluj zamówienie.

Zażądaj realizacji

Czynność zbiorcza Zażądaj realizacji polega na wysłaniu żądania do usług realizacji w celu realizacji wybranych zamówień.

Z zamówieniem realizacji może być powiązana tylko jedna usługa realizacji. Czynność zbiorcza Zażądaj realizacji może mieć wpływ na zamówienia, które mają być realizowane przez wiele usług realizacji, ale nie może zmienić usługi realizacji, która jest używana dla tych zamówień.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Na stronie Zamówienia wybierz zamówienia do realizacji.

 3. Kliknij ..., a następnie wybierz opcję Zażądaj realizacji.

 4. W przypadku wielu usług realizacji wybierz usługi, do których chcesz wysłać żądania realizacji. Domyślna usługa realizacji dla każdej realizacji otrzyma żądanie.

 5. Opcjonalnie: Wybierz opcję Wyślij powiadomienia do klientów po zrealizowaniu, aby wysłać wiadomość e-mail do klientów, gdy ich zamówienie zostanie zrealizowane.

 6. Kliknij opcję Zażądaj realizacji.

Wskaźnik w panelu administracyjnym wyświetla postępy w przetwarzaniu żądań realizacji.

Dowiedz się więcej o żądaniu realizacji.

Anuluj żądanie realizacji

Czynność zbiorcza Anuluj żądanie realizacji polega na wysłaniu wiadomości e-mail do usług realizacji z poleceniem anulowania żądania realizacji będącego w toku. Powoduje to zmianę statusu wybranych zamówień na Niezrealizowane. Następnie możesz kupić nową etykietę wysyłkową lub zrealizować zamówienie ręcznie.

Z zamówieniem realizacji może być powiązana tylko jedna usługa realizacji. Czynność zbiorcza Anuluj żądania realizacji może mieć wpływ na zamówienia, które mają być realizowane przez wiele usług realizacji, ale nie może zmienić usługi realizacji, która jest używana dla tych zamówień.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Na stronie Zamówienia wybierz zamówienia, których realizację chcesz anulować. Wymagany status Realizacji tych zamówień to W toku.

 3. Kliknij ..., a następnie wybierz opcję Anuluj żądanie realizacji.

 4. W przypadku wielu usług realizacji wybierz usługi, do których chcesz wysłać żądania anulowania. Domyślna usługa realizacji dla każdej realizacji otrzyma żądanie.

 5. Kliknij opcję Anuluj żądania.

Wskaźnik w panelu administracyjnym wyświetla postępy w przetwarzaniu żądań anulowania.

Dowiedz się więcej o anulowaniu realizacji.

Zmień lokalizację realizacji

Czynność zbiorcza Zmień lokalizację realizacji umożliwia zmianę lokalizacji źródłowej realizacji związanych z zamówieniami składanymi w sklepie.

Domyślnie, jeśli lokalizacja nie zostanie wybrana dla grupy realizacji w obecnej lokalizacji, lokalizacja dla tej grupy nie zostanie zmieniona.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Na stronie Zamówienia wybierz zamówienia, dla których chcesz zmienić lokalizację.

 3. Kliknij ..., a następnie wybierz opcję Zmień lokalizację realizacji.

 4. Dla każdej lokalizacji powiązanej z wybranymi zamówieniami wybierz nową lokalizację z menu rozwijanego.

 5. Kliknij Zmień lokalizację.

Dowiedz się więcej o zmianie lokalizacji realizacji.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo