Czynności zbiorcze realizacji

Możesz użyć czynności zbiorczych, aby zrealizować jednocześnie kilka zamówień. Czynności zbiorcze dotyczące realizacji zamówienia wymagają dodatkowego czasu. Gdy korzystasz z jednej z tych czynności, panel wskaźników w panelu administracyjnym wyświetla postępy w jej realizacji. Aby zminimalizować panel, kliknij opcję Ukryj panel.

Jeśli czynność zostanie zakończona dla wszystkich wybranych zamówień, panel zostanie usunięty i pojawi się komunikat pomyślnego wykonania. Jeśli czynność nie zostanie wykonana dla niektórych zamówień, panel postępu wyświetli liczbę zamówień, dla których czynność się nie powiodła. Kliknij opcję Wyświetl, aby przejrzeć zamówienia, dla których czynność nie została ukończona.

Jeśli wybierzesz więcej niż 250 zamówień do wykonania czynności zbiorczej, niektóre funkcje mogą być niedostępne w zależności od wykonywanej czynności.

Oznacz jako niezrealizowane

Czynność zbiorcza Oznacz jako niezrealizowane powoduje zmianę statusu realizacji zamówienia na Niezrealizowane.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Na stronie Zamówienia wybierz zamówienia, które chcesz oznaczyć jako niezrealizowane.

 3. Kliknij ..., a następnie wybierz opcję Oznacz jako niezrealizowane.

 4. Wybierz zamówienia do oznaczenia jako niezrealizowane na podstawie metod realizacji.

 5. Kliknij opcję Oznacz jako niezrealizowane.

Wskaźnik w panelu administracyjnym wyświetla postępy w oznaczaniu zamówień jako niezrealizowanych.

Dowiedz się więcej o statusie realizacji.

Anuluj zamówienie

Czynność zbiorcza Anuluj zamówienie powoduje anulowanie zamówień złożonych przez klientów w sklepie.

Po anulowaniu zamówienia możesz zwrócić klientowi koszty. Koszty mogą być zwracane tylko za zamówienia, które zostały opłacone. Jeśli płatność za zamówienie została już anulowana, autoryzowana, ale nie zarejestrowana lub ma status Oczekująca, zamówienie można anulować, ale koszty nie zostaną zwrócone klientowi.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Na stronie Zamówienia wybierz zamówienia, które chcesz anulować.

 3. Kliknij ..., a następnie wybierz opcję Anuluj zamówienie.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby natychmiast zwrócić klientom pełne koszty anulowanych zamówień, wybierz opcję Teraz.
  • Aby w późniejszym czasie zwrócić całość lub część kosztów klientom, wybierz opcję Później.
 5. Opcjonalnie: Wybierz opcję Zwróć do magazynu, aby zwrócić produkty z anulowanych zamówień do magazynu.

 6. Opcjonalnie: Wybierz opcję Wyślij powiadomienie do klientów, aby wysłać klientom powiadomienie o anulowaniu ich zamówień.

 7. Kliknij opcję Anuluj zamówienie.

Wskaźnik w panelu administracyjnym wyświetla postępy w anulowaniu zamówień.

Dowiedz się więcej o anulowaniu zamówień.

Zażądaj realizacji

Czynność zbiorcza Zażądaj realizacji polega na wysłaniu żądania do usług realizacji w celu realizacji wybranych zamówień.

Z zamówieniem realizacji może być powiązana tylko jedna usługa realizacji. Czynność zbiorcza Zażądaj realizacji może mieć wpływ na zamówienia, które mają być realizowane przez wiele usług realizacji, ale nie może zmienić usługi realizacji, która jest używana dla tych zamówień.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Na stronie Zamówienia wybierz zamówienia do realizacji.

 3. Kliknij ..., a następnie wybierz opcję Zażądaj realizacji.

 4. W przypadku wielu usług realizacji wybierz usługi, do których chcesz wysłać żądania realizacji. Domyślna usługa realizacji dla każdej realizacji otrzyma żądanie.

 5. Opcjonalnie: Wybierz opcję Wyślij powiadomienia do klientów po zrealizowaniu, aby wysłać wiadomość e-mail do klientów, gdy ich zamówienie zostanie zrealizowane.

 6. Kliknij opcję Zażądaj realizacji.

Wskaźnik w panelu administracyjnym wyświetla postępy w przetwarzaniu żądań realizacji.

Dowiedz się więcej o żądaniu realizacji.

Anuluj żądanie realizacji

Czynność zbiorcza Anuluj żądanie realizacji polega na wysłaniu wiadomości e-mail do usług realizacji, aby anulować żądanie realizacji w toku. Powoduje to zmianę statusu wybranych zamówień na Niezrealizowane. Następnie możesz kupić nową etykietę wysyłkową lub zrealizować zamówienie ręcznie.

Z zamówieniem realizacji może być powiązana tylko jedna usługa realizacji. Czynność zbiorcza Anuluj żądania realizacji może mieć wpływ na zamówienia, które mają być realizowane przez wiele usług realizacji, ale nie może zmienić usługi realizacji, która jest używana dla tych zamówień.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Na stronie Zamówienia wybierz zamówienia, których realizację chcesz anulować. Wymagany status Realizacji tych zamówień to W toku.

 3. Kliknij ..., a następnie wybierz opcję Anuluj żądanie realizacji.

 4. W przypadku wielu usług realizacji wybierz usługi, do których chcesz wysłać żądania anulowania. Domyślna usługa realizacji dla każdej realizacji otrzyma żądanie.

 5. Kliknij opcję Anuluj żądania.

Wskaźnik w panelu administracyjnym wyświetla postępy w przetwarzaniu żądań anulowania.

Dowiedz się więcej o anulowaniu realizacji.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo