Powiadomienia SMS

Klienci mają możliwość podania numeru telefonu zamiast adresu e-mail podczas realizacji zakupu. Klienci, którzy zdecydują się wprowadzić numer telefonu zamiast adresu e-mail, otrzymują potwierdzenie zamówienia i aktualizacje wysyłki SMS-em na telefon komórkowy.

Można włączyć opcję wprowadzania numeru telefonu przy realizacji zakupu na stronie Realizacji zakupu w Shopify.

Jeśli klient nie zdecydował się na używanie swojego numeru telefonu podczas realizacji zakupu, możesz włączyć opcję wyrażenia zgody na aktualizacje zamówienia, co umożliwi klientowi otrzymywanie aktualizacji przez SMS po złożeniu zamówienia.

Możesz wyświetlić domyślne powiadomienia SMS, które klienci otrzymują na stronie Powiadomienia w Shopify. Szablonów powiadomień SMS nie można edytować.

Skonfiguruj opcje powiadomień SMS klienta

Gdy klient złoży zamówienie za pomocą funkcji realizacji zakupu w Twoim sklepie, domyślnie wprowadza adres e-mail. Jeśli zezwolisz klientom na realizację zakupu przy użyciu ich numeru telefonu, możesz wybrać opcję wprowadzenia adresu e-mail lub numeru telefonu. Klienci, którzy zdecydują się na wprowadzenie numeru telefonu, otrzymają potwierdzenie zamówienia i aktualizacje wysyłki SMS-em na telefon komórkowy.

Gdy klient wprowadzi numer telefonu, zostanie on zapisany w jego danych. Jest on również używany jako domyślny numer telefonu dla wysyłki. Jeśli chcesz, aby Twoi klienci wprowadzali adresy e-mail, włącz opcję „Tylko e-mail”.

Kroki:

  1. W sekcji Kontakt z klientem wybierz dowolne z poniższych ustawień SMS:

  2. Kliknij opcję Zapisz.

Wyświetl i ponownie wyślij powiadomienia SMS dotyczące zamówienia

Kroki:

  1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

  2. Kliknij numer zamówienia.

  3. W sekcji Oś czasu możesz wyświetlać powiadomienia SMS dotyczące zamówienia. Jeśli chcesz ponownie wysłać powiadomienie, kliknij znajdującą się obok niego opcję Wyślij.

Wyślij testowy SMS

Możesz wysłać testowy SMS, aby zobaczyć, jak wygląda powiadomienie SMS-em. Wiadomość testowa jest przesyłana na numer telefonu Twojego sklepu zapisanego na stronie Ustawienia > Dane sklepu na platformie Shopify.

Kroki:

  1. Kliknij powiadomienie, które chcesz przetestować.

  2. Kliknij Wyślij testowy SMS.

Często zadawane pytania dotyczące powiadomień SMS

Czy powiadomienia SMS dotyczące zamówienia mogą być wyłączone po złożeniu zamówienia?

Tak. Możesz wyłączyć powiadomienia SMS dotyczące zamówienia, edytując dane kontaktowe zamówienia w sekcji Klienci na stronie szczegółów zamówienia w Shopify. Jeśli chcesz usunąć lub edytować dane kontaktowe zamówienia bez zmiany informacji o kliencie, odznacz opcję Aktualizuj profil klienta, aby zapisać zmiany tylko dla tego zamówienia.

Czy klienci mogą realizować zakup bez adresu e-mail?

Tak. Jeśli zezwolisz klientom na wprowadzanie numeru telefonu przy realizacji zakupu, klient, który dokona zakupu przy jego użyciu, nie będzie mieć adresu e-mail zapisanego w zamówieniu. Klienci mogą nadal zdecydować się na wprowadzenie adresu e-mail na stronie statusu zamówienia, aby otrzymywać powiadomienia e-mail dotyczące zamówienia po jego złożeniu.

Czy mogę sprawić, aby klienci wprowadzili adres e-mail przy realizacji zakupu?

Tak. Możesz wyłączyć opcję wprowadzania numeru telefonu przy realizacji zakupu w ustawieniach realizacji zakupu. Jeśli wybierzesz opcję Realizacja zakupu tylko za pomocą e-maila, klienci będą musieli wprowadzić adres e-mail przy realizacji zakupu. Klienci mogą nadal wprowadzić numer telefonu na stronie statusu zamówienia, aby otrzymywać powiadomienia SMS dotyczące zamówienia po jego złożeniu.

Czy klient może utworzyć konto, używając numeru telefonu zamiast adresu e-mail?

Nie. Klienci muszą wprowadzić adres e-mail, aby utworzyć konto.

Czy klient może odpowiedzieć na powiadomienie SMS?

Nie. Klienci nie mogą wysłać wiadomości w odpowiedzi na powiadomienie SMS.

Czy zostanie naliczona opłata za powiadomienia SMS?

Nie. Nie ponosisz żadnych kosztów. Standardowe stawki za wysyłanie wiadomości mogą być stosowane dla Twoich klientów w zależności od obsługującego ich operatora telefonicznego.

Czy mogę wznowić przerwaną realizację zakupu, jeśli klient rozpoczął tę transakcję, korzystając z numeru telefonu?

Nie. Nie możesz wysłać do klienta SMS-a dotyczącego przywrócenia koszyka.

Czy klient, który wprowadzi numer telefonu zamiast adresu e-mail może kupić cyfrowy plik do pobrania?

Tak. Link do pobrania będzie dostępny na stronie z podziękowaniem, która jest powiązana z potwierdzeniem zamówienia wysłanym przez SMS. Ponieważ jednak niektóre aplikacje do pobierania plików cyfrowych wysyłają osobne wiadomości e-mail, należy je przetestować.

Czy klient, który wprowadzi numer telefonu zamiast adresu e-mail, może kupić kartę prezentową?

Tak. Klient otrzymuje powiadomienie SMS z linkiem do karty prezentowej.

Czy klienci mogą płacić za pomocą Shop Pay, kiedy realizują zakupy przy użyciu swojego numeru telefonu?

Nie. Obecnie klienci nie mogą używać numeru telefonu do realizacji zakupu za pośrednictwem Shop Pay.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo