Korzystanie z aplikacji Order Printer

Możesz użyć aplikacji Order Printer do drukowania faktur i specyfikacji towarów dla zamówień zarówno z panelu administracyjnego Shopify, jak i aplikacji Shopify POS.

Drukuj za pomocą aplikacji Order Printer z poziomu panelu administracyjnego Shopify

Kroki:

Drukuj za pomocą aplikacji Order Printer z poziomu Shopify POS

Kroki:

 1. Na stronie potwierdzenia zamówienia naciśnij opcję Aplikacje.

 2. Naciśnij opcję Drukuj za pomocą aplikacji Order Printer.

 3. Wybierz drukowanie faktury, specyfikacji towarów albo obu dokumentów. Jeśli chcesz wybrać inną drukarkę, wydrukować wiele kopii lub drukować dwustronnie, naciśnij opcję Drukuj, aby otworzyć menu ustawień.

 4. Po zakończeniu naciśnij opcję Drukuj.

Wybierz domyślny szablon Order Printer

Możesz wybrać szablon drukowany domyślnie przez aplikację Order Printer.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcję Aplikacje.

 2. Kliknij opcję Order Printer, aby otworzyć aplikację.

 3. Kliknij opcję Zarządzaj szablonami.

 4. Wybierz, które szablony mają być Drukowane domyślnie.

Usuń nagłówek i stopkę z drukowanych stron

Większość przeglądarek automatycznie dodaje nagłówek i stopkę do każdej drukowanej strony. Możesz je usunąć, aby nadać swoim dokumentom bardziej przejrzysty i profesjonalny wygląd. W każdej przeglądarce elementy te usuwa się w inny sposób:

Kroki drukowania bezpośrednio z zamówienia w panelu administracyjnym:

 1. Wykonaj poniższe kroki, aby drukować za pomocą aplikacji Order Printer z panelu administracyjnego Shopify.

 2. W oknie Drukuj kliknij Więcej ustawień.

 3. Odznacz Nagłówki i stopki.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Zasadniczo należy usunąć zaznaczenie opcji dla nagłówków i stopek w oknie przeglądarki.

Zapisz dokument jako plik PDF

Aplikacja Order Printer używa funkcji wydruku przeglądarki do drukowania dokumentów. Możesz użyć tej funkcji do zapisania dokumentów jako plików PDF. Każda przeglądarka i każdy system operacyjny obsługuje zapisywanie w formacie PDF w inny sposób:

Google Chrome w systemie Mac OS X lub Windows

Jeśli używasz przeglądarki Chrome firmy Google, możesz dokonywać zapisu do pliku PDF bezpośrednio w oknie dialogowym wydruku. W obszarze Lokalizacja docelowa kliknij opcję Zapisz jako PDF.

Mac OS X

Okno dialogowe wydruku systemu Mac OS X umożliwia drukowanie do formatu PDF w dowolnej przeglądarce. W oknie dialogowym wydruku kliknij PDF w lewym dolnym rogu, a następnie wybierz opcję Zapisz jako PDF....

Microsoft Windows

W przypadku przeglądarek innych niż Google Chrome w systemie Windows możesz użyć na przykład oprogramowania CutePDF do zapisania pliku PDF z dowolnego okna dialogowego wydruku. W systemie Windows 10 możesz określić w oknie wydruku, że chcesz zapisać plik w formacie PDF.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo