Alternatywne metody płatności

Możesz skonfigurować alternatywną metodę płatności, aby klienci mogli płacić za zamówienia online w inny sposób niż za pomocą karty kredytowej. Na przykład popularną opcją, która pozwala klientom płacić bez korzystania z usług banku lub innej instytucji, jest kryptowaluta.

Aktywuj alternatywne metody płatności

  1. W sekcji Płatności alternatywne kliknij opcję Wybierz alternatywną płatność.

  2. Wybierz dostawcę z listy.

  3. Wprowadź poświadczenia konta dla wybranego dostawcy.

  4. Kliknij Aktywuj, aby włączyć dostawcę.

Po aktywowaniu alternatywnej metody płatności klienci będą mogli z niej korzystać podczas realizacji zakupu.

Dezaktywuj alternatywne metody płatności

  1. W sekcji Płatności alternatywne kliknij opcję Wybierz alternatywną płatność.

  2. Wybierz dostawcę z listy.

  3. Kliknij Dezaktywuj, aby wyłączyć dostawcę.

Jeśli chcesz usunąć opcję alternatywnej metody płatności, możesz ją zdezaktywować.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo