Alternatywne metody płatności

Możesz skonfigurować alternatywną metodę płatności, aby klienci mogli płacić za zamówienia online w inny sposób niż za pomocą karty kredytowej. Na przykład popularną opcją, która pozwala klientom płacić bez korzystania z usług banku lub innej instytucji, jest kryptowaluta.

Aktywuj alternatywne metody płatności

 1. W sekcji Płatności alternatywne kliknij opcję Wybierz alternatywną płatność.

 2. Wybierz dostawcę z listy.

 3. Wprowadź poświadczenia konta dla wybranego dostawcy.

 4. Kliknij Aktywuj, aby włączyć dostawcę.

Po aktywowaniu alternatywnej metody płatności klienci będą mogli z niej korzystać podczas realizacji zakupu.

Dezaktywuj alternatywne metody płatności

 1. W sekcji Płatności alternatywne kliknij opcję Wybierz alternatywną płatność.

 2. Wybierz dostawcę z listy.

 3. Kliknij Dezaktywuj, aby wyłączyć dostawcę.

Jeśli chcesz usunąć opcję alternatywnej metody płatności, możesz ją zdezaktywować.

Aplikacje alternatywnych metod płatności

Możesz zainstalować niektórych alternatywnych dostawców płatności jako aplikacje w sekcji Płatności w opcji Ustawienia w panelu administracyjnym Shopify. Po zainstalowaniu aplikacji alternatywnej metody płatności musisz ją skonfigurować i aktywować, aby można z niej było korzystać.

Zainstaluj aplikację alternatywnej metody płatności

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Płatności.

 2. W sekcji Płatności alternatywne kliknij opcję Wybierz alternatywną płatność.

 3. Wybierz dostawcę z listy.

 4. Kliknij Podłącz.

 5. Kliknij Zainstaluj aplikację, aby zainstalować aplikację alternatywnej metody płatności.

Skonfiguruj i aktywuj swoją aplikację alternatywnej metody płatności

Aby móc korzystać z aplikacji alternatywnej metody płatności, musisz ją najpierw skonfigurować, a następnie aktywować. Każda aplikacja alternatywnej metody płatności ma własne wymagania dotyczące uwierzytelniania i konfiguracji, ale zazwyczaj wyświetla się prośba o zalogowanie lub utworzenie konta u dostawcy płatności. Gdy aktywujesz aplikację alternatywnej metody płatności, dana metoda płatności będzie widoczna przy realizacji zakupu.

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Płatności.

 2. W sekcji Płatności alternatywne kliknij opcję Wybierz alternatywną płatność.

 3. Wybierz dostawcę z listy.

 4. Kliknij Zarządzaj.

 5. Zostaniesz przekierowany(-a) do aplikacji dostawcy płatności, w której możesz podłączyć swoje konto zewnętrzne.

 6. Po zakończeniu konfiguracji kliknij Aktywuj.

Dezaktywuj aplikację alternatywnej metody płatności

Jeśli nie potrzebujesz już aplikacji alternatywnej metody płatności, możesz ją dezaktywować. Po zdezaktywowaniu aplikacji jest ona usuwana z listy dostępnych metod płatności, ale jest nadal dostępna na wypadek, gdyby była potrzebna np. przy zwrotach zamówienia.

 1. W sekcji Alternatywne metody płatności kliknij opcję Wybierz alternatywną płatność.

 2. Wybierz dostawcę z listy.

 3. Kliknij Dezaktywuj, aby wyłączyć dostawcę.

 4. Kliknij Dezaktywuj aplikację Payments.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo