Oferty Shop Cash

Oferty Shop Cash umożliwiają zwiększenie wartości Shop Cash klienta w Twoim sklepie. Mogą Ci one pomóc zwiększyć sprzedaż nowym klientom w aplikacji Shop.

Po utworzeniu oferty Shop Cash Twoja jest ona wyświetlana potencjalnym nowym klientom w sekcji Oferty Shop Cash aplikacji Shop, a Ty pokrywasz tylko koszt pozyskania za zrealizowaną sprzedaż. Klienci, którzy wcześniej dokonali zakupu w Twoim sklepie, nie będą widzieć Twojej oferty Shop Cash.

Kwalifikowalność do korzystania z ofert Shop Cash

Oferty Shop Cash są dostępne tylko dla sklepów, które spełniają wszystkie poniższe wymagania:

Płatności za oferty Shop Cash

Za każdym razem, gdy zamówienie jest składane w ramach oferty Shop Cash, z Twojego salda wypłat Shopify Payments potrącane są opłaty. Jest to kontynuowane do momentu wyczerpania całkowitego budżetu kampanii. Jeśli budżet dzienny zostanie osiągnięty, a budżet przeniesiony z innego okresu nie będzie dostępny, kampania zostanie wstrzymana na resztę dnia i budżet zostanie odświeżony następnego dnia.

Utworzenie oferty Shop Cash nie wymaga wcześniejszego wpłacenia środków. Jeśli na Twoim koncie wypłat Shopify Payments nie będzie wystarczających środków na pokrycie opłat za kampanię, próby potrącenia będą ponawiane aż do pokrycia takich opłat. W tym czasie część wypłat za zamówienia dotycząca Shop Cash zostanie wstrzymana do czasu pobrania wszystkich opłat za kampanię.

Opis budżetów kampanii ofert Shop Cash

Podczas tworzenia oferty Shop Cash, musisz ustalić budżet.

Dzienny budżet

Dzienny budżet to łączna kwota, którą chcesz wydać na ofertę Shop Cash danego dnia.

Ustalając dzienny budżet dla kampanii ofert Shop Cash, musisz zaplanować łączny budżet dzienny jako średnie dzienne wydatki na tydzień kalendarzowy. Jeśli nie wykorzystasz dziennego budżetu w ciągu jednego dnia, pozostały budżet na ten dzień zostanie przeniesiony na kolejne dni, aby zoptymalizować wydatki na kampanię ofert Shop Cash.

Kampanie ofert Shop Cash są przenoszone z niedzieli na sobotę każdego tygodnia, a kwota przeniesienia jest resetowana do 0 USD w każdą niedzielę. Wydatki na kampanię ofert Shop Cash nigdy nie przekraczają całkowitego budżetu na tydzień kalendarzowy. Na przykład, jeśli dzienny budżet wynosi 100 USD, wydatki na kampanię nie przekroczą łącznie 700 USD w tygodniu kalendarzowym.

Koszt pozyskania

Koszt pozyskania to maksymalna kwota, którą chcesz wydać na pozyskanie nowego klienta w ramach jednej transakcji. Suma wartości Shop Cash i opłaty za pozyskanie nie przekracza tej kwoty w ramach jednej transakcji.

Utwórz ofertę Shop Cash

Każdy pracownik w Twoim sklepie, który ma uprawnienia do kanału Shop i uprawnienia marketingowe, może tworzyć oferty Shop Cash i zarządzać nimi. Jednocześnie możesz mieć tylko jedną aktywną kampanię.

Kroki

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shop.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij opcję Marketing, a następnie Utwórz kampanię w prawym górnym rogu.

 5. Wprowadź nazwę swojej kampanii.

 6. W sekcji Harmonogram wprowadź datę i godzinę rozpoczęcia kampanii.

 7. Opcjonalnie: Aby ustawić czas zakończenia kampanii, zaznacz pole wyboru Ustaw datę zakończenia.

 8. W sekcji Budżet wypełnij pola: Dzienny budżet i Koszt pozyskania.

 9. W polu Minimalna wartość zamówienia wprowadź minimalną kwotę, którą klienci muszą wydać, aby skorzystać z oferty Shop Cash.

 10. Zaakceptuj zasady i warunki, a następnie kliknij opcję Publikuj.

Edytuj kampanię ofert Shop Cash

Po utworzeniu oferty Shop Cash możesz wprowadzić zmiany w swoim dziennym budżecie i dacie zakończenia kampanii. Nie możesz zmienić kosztu pozyskania po rozpoczęciu kampanii. Możesz jednak zakończyć kampanię w dowolnym momencie, a następnie utworzyć nową.

Kroki

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shop.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij opcję Marketing, a następnie swoją kampanię.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić datę zakończenia kampanii, dostosuj pole Data zakończenia lub Godzina zakończenia, a następnie kliknij opcję Zapisz.
  • Aby zmienić dzienny budżet, wprowadź nową kwotę w polu Dzienny budżet, a następnie kliknij opcję Zapisz.
  • Aby wstrzymać kampanię, kliknij opcję Wstrzymaj kampanię.
  • Aby natychmiast zakończyć kampanię, kliknij opcję Zakończ kampanię.
 6. Zaktualizuj pola, które chcesz edytować.

 7. Kliknij opcję Zapisz.

Analizy kampanii ofertowych Shop Cash

Możesz zmierzyć skuteczność ofert Shop Cash w swoim panelu administracyjnym Shopify.

Kroki

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shop.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij Marketing

 5. Wybierz kampanię do przejrzenia.

Skorzystaj z poniższej tabeli, aby dowiedzieć się więcej na temat znaczenia każdego wskaźnika kampanii.

Wskaźniki ofert Shop Cash
Wskaźnik Definicja
Wyświetlenia Liczba przypadków obejrzenia oferty Shop Cash przez użytkowników aplikacji Shop w dowolnym miejscu w aplikacji Shop, w tym na stronach szczegółów sklepu i produktów.
Pozyskano nowych klientów Liczba nowych klientów, którzy złożyli swoje pierwsze zamówienie, korzystając z oferty Shop Cash.
Sprzedaż zrealizowana dzięki kampanii Kwota sprzedaży brutto podzielona przez liczbę zamówień z oferty Shop Cash.
Średnia wartość zamówienia Kwota sprzedaży brutto podzielona przez liczbę zamówień z oferty Shop Cash.
Zwrot z wydatków na reklamę Kwota sprzedaży brutto podzielona przez całkowity koszt kampanii ofertowych Shop Cash.
Koszt reklamy przy sprzedaży Całkowity koszt reklamy podzielony przez całkowitą sprzedaż brutto z kampanii ofertowych Shop Cash, wyświetlony jako procent.
Koszt na klienta Całkowity koszt reklamy podzielony przez całkowitą liczbę klientów pozyskanych w ramach kampanii ofertowych Shop Cash.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo