Korzystanie z zasobów marki Shop Pay

Niniejsze wytyczne pomogą Ci w prawidłowy sposób korzystać z zasobów marki Shop Pay. Korzystanie z tych zasobów oznacza, że akceptujesz Wytyczne dotyczące używania znaków towarowych Shop Pay i potwierdzasz, że naruszenie tych wytycznych spowoduje wygaśnięcie Twojej licencji lub zezwolenia na korzystanie z zasobów marki Shop Pay.

W celu wyróżnienia lub promocji funkcji rat Shop Pay główne logo Shop Pay może być używane wraz ze sloganem o partnerstwie z firmą Affirm. W miarę możliwości należy starać się wyświetlać tę grafikę w pełnym kolorze. Grafika przedstawiająca logo Shop Pay wraz ze sloganem o partnerstwie jest również dostępna w wersji monochromatycznej.

Możesz pobrać całą grafikę opcji Raty Shop Pay w formie pliku zip, który zawiera pliki .eps, .jpg, .png i .svg.

Pobierz całą grafikę marki Raty Shop Pay

Główne logo Shop Pay

W miarę możliwości staraj się używać głównego logo Shop Pay w pełnym kolorze. Logo Shop Pay jest również dostępne w wersji monochromatycznej. Możesz pobrać wszystkie zasoby marki Shop Pay w formie pliku zip, który zawiera pliki .eps, .jpg, .png i .svg.

Główne logo

Pobierz główne logo Shop Pay

Główna grafika opcji Raty Shop Pay

Grafika opcji Raty Shop Pay łączy główne logo Shop Pay ze sloganem o partnerstwie z firmą Affirm. Znak graficzny Affirm jest znakiem towarowym spółki Affirm, Inc. Dowiedz się więcej o wytycznych dotyczących logo, banera i przycisków Affirm.

Grafika opcji Raty Shop Pay jest również dostępna w wersji monochromatycznej, jednak w miarę możliwości staraj się używać pełnej wersji kolorystycznej.

Główna grafika opcji rat

Pobierz główną grafikę opcji Raty Shop Pay

Grafika w wersji monochromatycznej

Jeśli nie możesz użyć pełnokolorowej grafiki, wybierz wersję monochromatyczną, która zapewnia jak największy kontrast.

Używaj grafiki w wersji monochromatycznej:

  • Gdy wymagany jest druk jednokolorowy
  • Gdy nie jest możliwe uzyskanie dokładnego odwzorowania kolorów
  • Na zawierających wiele elementów lub wzorzystych tłach
  • Na tłach bez wystarczającego kontrastu

Monochromatyczne logo opcji rat

Pobierz grafikę opcji Raty Shop Pay w wersji monochromatycznej

Wolna przestrzeń

Korzystając z grafiki opcji Raty Shop Pay należy zawsze pozostawić wolną przestrzeń lub odstęp o wymiarze „X” wokół grafiki, aby zmaksymalizować jej wizualny efekt w każdej kompozycji.

„X” odnosi się do wysokości grafiki.

Przykład minimalnego rozmiaru grafiki opcji rat

Minimalny rozmiar

Aby zachować spójność wizualną grafiki opcji Raty Shop Pay, nie skaluj jej poniżej 166 x 42 pikseli.

Przykład minimalnego rozmiaru grafiki opcji rat

Najlepsze praktyki

Oto przykładowe zalecenia, do których należy się stosować podczas korzystania z grafiki opcji Raty Shop Pay.

Przykładowa grafika w pełnym kolorze.
W miarę możliwości używaj grafiki w pełnym kolorze.
Przykładowa grafika w czerni.
Używaj grafiki w kolorze czarnym jako alternatywy dla pełnej wersji kolorystycznej.
Przykładowa grafika w bieli.
Używaj grafiki w kolorze białym jako alternatywy dla pełnej wersji kolorystycznej oraz aby zachować kontrast na różnokolorowych tłach, obrazach lub wzorach.
Przykładowa grafika w bieli.
Używaj grafiki w kolorze białym, gdy znajduje się na obrazach. Aby zapewnić mocny kontrast, umieść białą grafikę na czarnej warstwie.

Oto przykładowe zalecenia określające, czego należy unikać podczas korzystania z grafiki Raty Shop Pay.

Przykład zniekształconej i przekrzywionej grafiki.
Nie przekrzywiaj ani nie zniekształcaj grafiki.
Przykładowa grafika w innym kolorze.
Nie zmieniaj koloru grafiki.
Akceptowane są wyłącznie wersje w pełnym kolorze, czerni lub bieli.
Przykład grafiki, która została zmieniona.
Nie zmieniaj grafiki w żaden sposób ani nie modyfikuj kolorów.
Przykład grafiki, której proporcje zostały zmienione.
Nie zmieniaj w żaden sposób proporcji grafiki.
Przykład grafiki ułożonej w stos.
Nie nakładaj na siebie ani nie zmieniaj układu grafiki.
Przykład grafiki umieszczonej na obrazie.
Nie umieszczaj grafiki w pełnym kolorze na obrazach.
Użyj zamiast niej grafiki w wersji monochromatycznej w celu zapewnienia jak największego kontrastu.
Przykład białej grafiki na jasnym tle.
Nie umieszczaj białej grafiki na jasnych kolorach.
Przykład grafiki z efektem cienia.
Nie zmieniaj grafiki ani nie stosuj żadnych efektów, takich jak cienie, kontury lub rozmycie.

Dowiedz się więcej o projektowaniu pod kątem dostępności w Internecie.

Logo Shopify

Dowiedz się więcej o używaniu marki Shopify, w tym The Shopping Bag i logotypu Shopify pisanego kursywą.

Wytyczne dotyczące używania znaków towarowych

W niniejszych wytycznych objaśniony jest sposób używania i wizualnej prezentacji zasobów marki Shop Pay. Korzystanie z zasobów marki Shop Pay oznacza, że akceptujesz niniejsze wytyczne i potwierdzasz, że używanie tych zasobów marki z naruszeniem niniejszych wytycznych spowoduje automatyczne wygaśnięcie licencji i/lub zezwolenia na korzystanie z nich.

  • Możesz korzystać z tych zasobów marki wyłącznie zgodnie z wytycznymi przedstawionymi na tej stronie i tylko w celu promowania dostępności funkcji rat Shop Pay w powiązaniu ze sklepem sprzedawcy Shopify, za wyjątkiem przypadku uzyskania pisemnej zgody na inne wykorzystanie.
  • Korzystając z tych zasobów marki, nie możesz wprowadzać konsumentów w błąd co do sponsorowania przez nas Twojej firmy, naszego powiązania z nią lub aprobaty Twojej firmy, produktów bądź usług.
  • Affirm i znak graficzny Affirm są znakami towarowymi spółki Affirm, Inc. Nie udzielamy Ci licencji na korzystanie z jej znaków towarowych. Przed użyciem jakiegokolwiek ze znaków towarowych tej spółki zapoznaj się z jej wymaganiami dotyczącymi zgodności z przepisami.
  • Różne zasoby marki, w tym „Shop Pay” i logo Shop Pay, stanowią naszą wyłączną własność. Jesteśmy wyłącznym beneficjentem wszelkiej wartości firmy powstałej w wyniku wykorzystania przez Ciebie któregokolwiek z tych zasobów marki. Nie możesz podejmować żadnych działań naruszających nasze prawo własności do tych zasobów marki.
  • Zasoby naszej marki muszą być używane z szacunkiem. Nie wolno z nich korzystać w sposób przynoszący szkodę nam, naszym produktom lub usługom, ani w sposób, który naszym zdaniem osłabia naszą reputację lub obniża wartość naszych znaków towarowych lub innych posiadanych przez nas zasobów marki, bądź szkodzi im w inny sposób. Innymi słowy, nie należy łączyć zasobów naszej marki z żadnymi zakazanymi lub niezgodnymi z prawem działaniami ani używać ich w sposób oszukańczy lub szkodliwy.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo