Kampanie Shop Cash

Kampanie Shop Cash umożliwiają zwiększenie wartości Shop Cash klienta w Twoim sklepie. Mogą Ci one pomóc zwiększyć sprzedaż nowym klientom w aplikacji Shop.

Po utworzeniu kampanii Shop Cash Twoja oferta jest wyświetlana potencjalnym nowym klientom w sekcji Oferty Shop Cash aplikacji Shop, a Ty płacisz tylko koszt pozyskania za zrealizowaną sprzedaż. Klienci, którzy wcześniej dokonali zakupu w Twoim sklepie, nie będą widzieć Twojej oferty Shop Cash.

Kwalifikowalność

Kampanie Shop Cash są oferowane w wersji wczesnego dostępu tylko sklepom, które spełniają wszystkie wymienione poniżej wymagania:

Jeśli Twój sklep spełnia kryteria kwalifikowalności dotyczące kampanii Shop Cash, możesz ubiegać się o wczesny dostęp.

Płacenie za kampanie Shop Cash

Gdy tworzysz kampanię Shop Cash, musisz ustawić budżet. Twój całkowity budżet to łączna kwota pieniędzy, którą chcesz wydać na kampanię Shop Cash. Maksymalny koszt pozyskania to maksymalna kwota, którą chcesz wydać na pozyskanie nowego klienta w ramach jednej transakcji. Suma wartości Shop Cash i opłaty za pozyskanie nie przekroczą tej kwoty dla jednej transakcji.

Za każdym razem, gdy zamówienie jest złożone w ramach oferty Shop Cash, opłaty są potrącane z salda wypłaty Shopify Payments. Będzie ona kontynuowana do momentu osiągnięciu całkowitego budżetu kampanii. Po osiągnięciu całkowitej kwoty budżetu kampania zostanie wstrzymana. Jeśli chcesz kontynuować kampanię po osiągnięciu całkowitego budżetu, możesz go zwiększyć.

Utworzenie kampanii Shop Cash nie wymaga wcześniejszego wpłacenia środków. Jeśli na Twoim koncie wypłat Shopify Payments nie ma wystarczających środków na pokrycie opłat za kampanię, próby potrącenia będą ponawiane aż do pokrycia takich opłat. W tym czasie część wypłat za zamówienia dotycząca Shop Cash zostanie wstrzymana do czasu pobrania wszystkich opłat za kampanię.

Stwórz kampanię Shop Cash

Gdy Twój udział w programie wczesnego dostępu dotyczącym kampanii Shop Cash zostanie zatwierdzony, otrzymasz od Shop wiadomość e-mail informującą, że możesz rozpocząć tworzenie kampanii Shop Cash w swoim panelu administracyjnym Shopify.

Każdy pracownik w Twoim sklepie, który ma uprawnienia do kanału Shop i uprawnienia marketingowe, może tworzyć kampanie Shop Cash i zarządzać nimi. Jednocześnie możesz mieć tylko jedną aktywną kampanię.

Kroki

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shop.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij opcję Marketing, a następnie Utwórz kampanię w prawym górnym rogu.

 5. Wprowadź nazwę swojej kampanii.

 6. W sekcji Harmonogram wprowadź datę i godzinę rozpoczęcia kampanii.

 7. Opcjonalnie: Jeśli chcesz ustawić godzinę zakończenia kampanii, zaznacz pole wyboru Ustaw godzinę zakończenia.

 8. W sekcji Budżet wypełnij pola Budżet całkowity i Maksymalny koszt pozyskania.

 9. Zaakceptuj zasady i warunki, a następnie kliknij opcję Publikuj.

Edytuj kampanię Shop Cash

Po utworzeniu kampanii Shop Cash możesz wprowadzić zmiany w swoim całkowitym budżecie i dacie zakończenia kampanii. Nie możesz zmienić maksymalnego kosztu pozyskania po rozpoczęciu kampanii. Możesz jednak zakończyć kampanię w dowolnym momencie, a następnie utworzyć nową.

Kroki

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shop.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij opcję Marketing, a następnie swoją kampanię.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić datę zakończenia kampanii, dostosuj pole Data zakończenia lub Godzina zakończenia, a następnie kliknij opcję Zapisz.
  • Aby zmienić całkowity budżet, wprowadź nową kwotę w polu Budżet całkowity, a następnie kliknij opcję Zapisz.
  • Aby wstrzymać kampanię, kliknij opcję Wstrzymaj kampanię.
  • Aby natychmiast zakończyć kampanię, kliknij opcję Zakończ kampanię.
 6. Zaktualizuj pola, które chcesz edytować.

 7. Kliknij opcję Zapisz.

Analizy kampanii Shop Cash

Możesz zmierzyć skuteczność kampanii Shop Cash w swoim panelu administracyjnym Shopify.

Kroki

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shop.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij Marketing

 5. Wybierz kampanię, którą chcesz przejrzeć.

Skorzystaj z poniższej tabeli, aby dowiedzieć się więcej na temat znaczenia każdego wskaźnika kampanii.

Komunikaty o błędach statusu kolekcji
Wskaźnik Definicja
Wyświetlenia Liczba przypadków obejrzenia oferty Shop Cash przez użytkowników aplikacji Shop w dowolnym miejscu w aplikacji Shop, w tym na stronach szczegółów sklepu i produktów.
Pozyskano nowych klientów Liczba nowych klientów, którzy złożyli swoje pierwsze zamówienie, korzystając z oferty Shop Cash.
Sprzedaż zrealizowana dzięki kampanii Kwota sprzedaży brutto podzielona przez liczbę zamówień z kampanii Shop Cash.
Średnia wartość zamówienia Kwota sprzedaży brutto podzielona przez liczbę zamówień z kampanii Shop Cash.
Zwrot z wydatków na reklamę Kwota sprzedaży brutto podzielona przez całkowity koszt kampanii Shop Cash.
Koszt reklamy przy sprzedaży Całkowity koszt reklamy podzielony przez całkowitą sprzedaż brutto z kampanii Shop Cash, wyświetlony jako procent.
Koszt na klienta Całkowity koszt reklamy podzielony przez całkowitą liczbę klientów pozyskanych w ramach kampanii Shop Cash.

Jeśli masz pytania dotyczące kampanii Shop Cash, skontaktuj się z pomocą techniczną Shop, aby uzyskać wsparcie w języku angielskim. Aby uzyskać pomoc w innych językach, możesz skontaktować się z pomocą techniczną Shopify.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo