Shopify Protect dla Shop Pay

Usługa Shopify Protect oferuje ochronę przed obciążeniami zwrotnymi związanymi z oszustwami. Z usługi Shopify Protect możesz korzystać za darmo, aby zabezpieczyć kwalifikujące się zamówienia przed fałszywymi i nierozpoznanymi obciążeniami zwrotnymi. Kwalifikujące się zamówienia to zamówienia przetwarzane za pośrednictwem usługi Shop Pay, w tym zamówienia, w przypadku których ta usługa jest wykorzystywana do realizacji transakcji na innych platformach, takich jak Facebook, Instagram czy Google.

Jeśli w przypadku kwalifikującego się i chronionego zamówienia zostanie nieuczciwie zastosowane obciążenie zwrotne, otrzymasz zwrot kwoty obciążenia zwrotnego i powiązanej opłaty z jego tytułu. Proces obciążenia zwrotnego jest obsługiwany za Ciebie. Usługa Shopify Protect jest domyślnie aktywna w przypadku sklepów biorących udział w programie wczesnego dostępu.

Dowiedz się więcej o zapobieganiu obciążeniom zwrotnym i procedurom wyjaśniającym.

Informacje dotyczące korzystania z usługi Shopify Protect

Zapoznaj się z poniższymi informacjami i dowiedz się więcej o zamówieniach zabezpieczonych przez Shopify Protect:

 • Shopify Protect chroni tylko zamówienia zawierające pozycje fizyczne i wymagające wysyłki. Zamówienia na produkty cyfrowe lub zamówienia złożone online i odebrane w sklepie nie są chronione.
 • Shopify Protect chroni tylko zamówienia, które mają wszystkie pozycje bez zwrotu kosztów ze statusem Zrealizowano.
 • Usługa Shopify Protect jest dostępna tylko dla zamówień przetwarzanych za pośrednictwem usługi Shop Pay. Dotyczy to zamówień składanych poprzez Shop Pay w ramach przyspieszonej realizacji zakupu.
 • Aby zabezpieczyć swoje zamówienia za pomocą Shopify Protect, Twój sklep musi mieć siedzibę w Stanach Zjednoczonych i musisz mieć konto Shopify Payments w Stanach Zjednoczonych.
 • Aby zamówienie zostało objęte ochroną, musi zostać zrealizowane z prawidłowym śledzeniem w ciągu 7 dni od jego złożenia i wysłane do klienta w ciągu 10 dni.
 • Jeśli zmienisz adres wysyłki w zamówieniu po realizacji zakupu, ochrona Shopify Protect zostanie unieważniona w tym zamówieniu.
 • Ochroną mogą zostać objęte tylko zamówienia ze statusem Shopify Protect.
 • Aby zamówienie było chronione, musi zostać zrealizowane z ważnym numerem śledzenia wydanym przez obsługiwanego przewoźnika, bezpośrednio lub za pośrednictwem usługi Shopify Shipping. Wszystkie pozycje w zamówieniu muszą zostać zrealizowane przez obsługiwanych przewoźników. Jeśli zamówienie zawiera pozycje, które zostały zrealizowane przez nieobsługiwanego przewoźnika, zamówienie nie może chronione. Usługą Shopify Protect są objęci poniżsi przewoźnicy:
  • Sieć realizacji Shopify (SFN)
  • USPS
  • UPS
  • Canada Post
  • DHL Express
  • FedEx
  • TForce Final Mile
  • Lone Star Overnight
  • United Delivery Service
  • CDL Last Mile
  • Lasership
  • GLS
  • Ontrac

Filtruj zamówienia według statusu ochrony

Po złożeniu zamówienia w Twoim sklepie jest ono sprawdzane w celu ustalenia, czy kwalifikuje się do użycia funkcji Shopify Protect. Jeśli zamówienie spełnia warunki, na stronie zamówienia dostępna będzie sekcja Shopify Protect. Sekcja ta wskazuje status zamówienia.

 • Shopify Protect – Ten status wskazuje na to, że funkcja Shopify Protect będzie dostępna dla zamówienia, jeśli zrealizujesz zamówienie w ciągu 7 dni od jego złożenia, dodasz informacje o śledzeniu i przekażesz zamówienie przewoźnikowi w ciągu 10 dni od złożenia zamówienia.
 • Zabezpieczone przez Shopify Protect – Ten status wskazuje na to, że zamówienie zostało zrealizowane w ciągu 7 dni od jego złożenia i dostarczone do przewoźnika w ciągu 10 dni od złożenia zamówienia.Ten status pojawia się, jeśli istnieje obciążenie zwrotne w zamówieniu. Problemy z fałszywymi i nierozpoznanymi obciążeniami zwrotnymi dotyczącymi zamówienia są rozwiązywane za pomocą Shopify Protect.
 • Niezabezpieczone przez Shopify Protect – Ten status wskazuje na to, że zamówienie nie zostało zrealizowane w ciągu 7 dni od jego złożenia i dostarczone do przewoźnika w ciągu 10 dni złożenia zamówienia lub że wniesiono o obciążenie zwrotne dla zamówienia, przy czym nie jest to fałszywe bądź nierozpoznane obciążenie. Ten status pojawia się, jeśli istnieje obciążenie zwrotne w zamówieniu. Obciążenia zwrotne dotyczące zamówienia obsługiwane są za pomocą standardowego procesu.

Jeśli złożone zostanie zamówienie, które nie kwalifikuje się do usługi Shopify Protect, zamiast statusu Shopify Protect na stronie zamówienia wyświetli się analiza ryzyka. Możesz użyć filtrów na stronie Zamówienia, aby wyszukać zamówienia według statusu Shopify Protect.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.
 2. Kliknij Filtruj.
 3. Kliknij Shopify Protect.
 4. Kliknij status, według którego chcesz filtrować:
  • Ochrona aktywna - zamówienia kwalifikujące się do objęcia ochroną Shopify Protect
  • Zabezpieczone - zamówienia chronione przez funkcję Shopify Protect
  • Niezabezpieczone - zamówienia chronione przez funkcję Shopify Protect

Zabezpiecz zamówienie za pomocą Shopify Protect

Aby zabezpieczyć zamówienie za pomocą funkcji Shopify Protect, zrealizuj je w ciągu 7 dni od złożenia, dodaj informacje o śledzeniu i dostarcz zamówienie przewoźnikowi w ciągu 10 dni od jego złożenia. Przed zabezpieczeniem zamówienia upewnij się, że w Twoim sklepie aktywna jest usługa Shop Pay i zapoznaj się z Warunkami świadczenia usług Shopify Protect.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.
 2. Kliknij numer niezrealizowanego zamówienia, które chcesz zabezpieczyć.
 3. Zrealizuj zamówienie.
  1. Jeśli korzystasz z usługi Shopify Shipping w celu zakupu etykiety wysyłkowej dla swojego zamówienia, wybierz opcję Utwórz etykietę wysyłkową.
  2. Jeśli korzystasz z usług przewoźnika innego niż Shopify Shipping, kliknij opcję Oznacz jako zrealizowane, a następnie wprowadź numer śledzenia otrzymany od dostawcy usługi wysyłki. Adres URL śledzenia jest wyświetlany w wysyłanych do klienta wiadomościach e-mail z potwierdzeniem wysyłki i aktualizacją informacji o wysyłce. W ramach niektórych usług, takich jak SFN lub aplikacja firmy zewnętrznej, numer śledzenia może zostać automatycznie umieszczony na stronie zamówienia.
  3. Opcjonalnie: aby wysłać do klienta wiadomość e-mail z powiadomieniem, gdy tylko zamówienie zostanie zrealizowane, wybierz opcję Wyślij teraz szczegóły wysyłki do klienta.
  4. Kliknij Realizuj pozycje. Jeśli korzystasz z usługi Shopify Shipping, wybierz usługę wysyłki i kliknij Kup etykietę wysyłkową.

Korzystanie z usługi Shopify Protect zamiast Fraud Protect

Nie można korzystać z usług Shopify Protect i Fraud Protect jednocześnie. Jeśli usługa Fraud Protect jest już aktywowana dla Twojego sklepu, możesz nadal z niej korzystać lub dezaktywować ją i korzystać z usługi Shopify Protect.

Jeśli chcesz nadal korzystać z usługi Fraud Protect, nie musisz podejmować żadnych działań. Zamówienia złożone za pośrednictwem usługi Shopify Payments będą chronione przed fałszywymi obciążeniami zwrotnymi za opłatą obowiązującą z tytułu zabezpieczenia zamówień.

Jeśli chcesz korzystać z usługi Shopify Protect, musisz dezaktywować usługę Fraud Protect. Wynikiem dezaktywacji usługi Fraud Protect jest brak ochrony Shopify Payments. Jednakże zamówienia złożone za pomocą opcji Shop Pay są zabezpieczone przed fałszywymi obciążeniami zwrotnych za darmo. Przed dezaktywacją usługi Fraud Protect sprawdź, czy:

 • Pamiętaj, że usługi Fraud Protect nie można aktywować ponownie po jej usunięciu ze sklepu.
 • Sprawdź, czy usługa Shop Pay jest aktywowana dla Twojego sklepu.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia.
 2. Kliknij Dostawcy płatności.
 3. Obok Fraud Protect dla Shopify Payments, kliknij Dezaktywuj Fraud Protect.
 4. Kliknij Potwierdź dezaktywację.

Obsługa obciążeń zwrotnych

W przypadku otrzymania obciążenia zwrotnego przebieg procesu jego obsługi zależy od tego, czy zamówienie było objęte ochroną Shopify Protect, oraz od przyczyny obciążenia zwrotnego.

Fałszywe lub nierozpoznane obciążenia zwrotne w przypadku chronionych zamówień

Obciążenie zwrotne jest oznaczone jako fraudulent, jeśli posiadacz karty nie autoryzował obciążenia. Jest to najczęstszy powód obciążenia zwrotnego i może wystąpić, jeśli karta została skradziona. Obciążenie zwrotne jest oznaczone jako unrecognized, jeśli klient nie rozpoznaje nazwy sprzedawcy lub lokalizacji na wyciągu ze swojej karty kredytowej.

W przypadku fałszywego lub nierozpoznanego obciążenia zwrotnego dotyczącego chronionego zamówienia nie musisz wykonywać żadnych działań. Na Twoim koncie wykonywane są poniższe operacje:

 • Twoje konto jest obciążane sporną kwotą i opłatą za obciążenie zwrotne.
 • Sporna kwota i opłata za obciążenie zwrotne są Ci natychmiast zwracane w formie uznania.
 • Jeśli bank posiadacza karty rozstrzygnie spór dotyczący obciążenia zwrotnego na Twoją korzyść, sporna kwota i opłata zostaną Ci zwrócone, a Shopify anuluje uznanie z Shopify Protect.

Obciążenia i uznania można sprawdzić, przechodząc w panelu administracyjnym Shopify do strony Wypłaty, a następnie klikając Transakcje.

Fałszywe lub nierozpoznane obciążenia zwrotne w przypadku niechronionych zamówień

W przypadku fałszywego obciążenia zwrotnego dotyczącego niechronionego zamówienia proces rozstrzygania obciążenia zwrotnego jest taki sam, jak typowy proces. Sporna kwota i opłata za obciążenie zwrotne nie są zwracane, chyba że firma obsługująca kartę kredytową rozstrzygnie spór na Twoją korzyść.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu obciążeniami zwrotnymi i zapytaniami o obciążenia zwrotne w przypadku niezabezpieczonych zamówień.

Inne rodzaje obciążeń zwrotnych dotyczących chronionych lub niechronionych zamówień

Mimo iż fałszywe i nierozpoznane obciążenia zwrotne są najczęstszym rodzajem obciążenia zwrotnego, klienci mogą również zakwestionować płatność kartą kredytową, twierdząc, że nie otrzymali produktu lub że produkt był wadliwy, uszkodzony lub niezgodny z opisem. Shopify Protect nie chroni przed tego rodzaju obciążeniami zwrotnymi.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu obciążeniami zwrotnymi i zapytaniami w przypadku obciążeń zwrotnych innego rodzaju.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo