Opłaty za przetwarzanie Shopify Payments i opłaty za przeliczanie

W przypadku sprzedaży w wielu walutach naliczana jest regularna opłata za przetwarzanie Shopify Payments i opłata za przeliczenie waluty.

Wartości opłat znaleźć można w Warunkach świadczenia usług.

Opłata Shopify Payments

Gdy rejestrujesz płatność za zamówienie, jesteś obciążany(-a) opłatą Shopify Payments na pokrycie kosztów przetwarzania płatności. Ta opłata zależy od rodzaju używanej karty kredytowej (np. opłata za kartę VISA może czasami różnić się od opłaty za kartę American Express) i lokalizacji, w której zarejestrowano kartę kredytową:

  • Opłaty za przetwarzanie płatności (krajowych) - koszt przetwarzania kart kredytowych zarejestrowanych w tym samym kraju, co Twój sklep.

  • Opłaty za przetwarzanie płatności (transgranicznych) - koszt przetwarzania kart kredytowych wydanych w kraju innym niż kraj Twojego sklepu.

Opłata transakcyjna

W przypadku sklepów zlokalizowanych w większości krajów nie nalicza się opłat transakcyjnych za zamówienia, gdy korzystasz z Shopify Payments. Jeśli dezaktywujesz Shopify Payments i włączysz zewnętrznego dostawcę płatności, od tego momentu będziesz obciążany(-a) opłatami transakcyjnymi od swoich zamówień. Ta opłata transakcyjna jest określana przez plan subskrypcji Shopify dla Twojego sklepu.

Kurs przeliczeniowy i opłata

Gdy akceptujesz płatność w walucie innej niż waluta wypłaty, następuje przeliczenie waluty. Kwota otrzymywana w lokalnej walucie klienta (określanej również jako pokazywana waluta) jest przeliczana na walutę wypłaty i naliczana jest opłata za przeliczenie waluty:

  • Kurs przeliczeniowy walut - stawka rynkowa, według której jedna waluta jest wymieniana na inną. Kurs przeliczeniowy nie jest opłatą (jest to średnia stawka rynkowa, bez narzutu). Na przykład kurs przeliczeniowy USD/EUR 0.8788 oznacza, że 1 USD jest wymieniany na 0,87 EUR.

  • Opłata za przeliczenie waluty - opłata naliczana przez Shopify za przeliczenie walut podczas rejestrowania płatności. Opłaty za przeliczenie waluty i opłaty za płatności kartą kredytową nie są zwracane w przypadku zwrotu kosztów, ale nie nalicza się dodatkowych opłat za przeliczenie, gdy wykonujesz zwrot kosztów lub gdy otrzymasz obciążenie zwrotne. Opłata za przeliczenie jest zależna od głównego kraju Twojego sklepu:

    • 1,5% w USA
    • 2% we wszystkich innych krajach i regionach z Shopify Payments

Wskaźnik przeliczania walut i opłata pojawiają się na stronie szczegółów wypłaty. Po obliczeniu opłaty za przeliczenie waluty zostaje ona wliczona w cenę dla klienta. Jeśli ustawisz kurs wymiany walut ręcznie, opłaty za przeliczenie nie są domyślnie uwzględniane w cenie klienta i musisz zapłacić opłaty za przeliczenie. Możesz ustawić ręczny kurs wymiany waluty na wyższy, aby koszt opłaty za przeliczenie pokrył zamiast Ciebie klient.

Dowiedz się więcej

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo