Opłaty za przetwarzanie Shopify Payments i opłaty za przeliczanie

W przypadku sprzedaży w wielu walutach naliczana jest regularna opłata za przetwarzanie Shopify Payments i opłata za przeliczenie waluty.

Wartości opłat znaleźć można w Warunkach świadczenia usług.

Opłata Shopify Payments

Gdy rejestrujesz płatność za zamówienie, jesteś obciążany(-a) opłatą Shopify Payments na pokrycie kosztów przetwarzania płatności. Ta opłata zależy od rodzaju używanej karty kredytowej (np. opłata za kartę VISA może czasami różnić się od opłaty za kartę American Express) i lokalizacji, w której zarejestrowano kartę kredytową:

  • Opłaty za przetwarzanie płatności (krajowych) - koszt przetwarzania kart kredytowych zarejestrowanych w tym samym kraju, co Twój sklep.

  • Opłaty za przetwarzanie płatności (transgranicznych) - koszt przetwarzania kart kredytowych wydanych w kraju innym niż kraj Twojego sklepu.

Opłata transakcyjna

W przypadku sklepów zlokalizowanych w większości krajów nie nalicza się opłat transakcyjnych za zamówienia, gdy korzystasz z Shopify Payments. Jeśli dezaktywujesz Shopify Payments i włączysz zewnętrznego dostawcę płatności, od tego momentu będziesz obciążany(-a) opłatami transakcyjnymi od swoich zamówień. Ta opłata transakcyjna jest określana przez plan subskrypcji Shopify dla Twojego sklepu.

Kurs przeliczeniowy i opłata

Gdy akceptujesz płatność w walucie innej niż waluta wypłaty, następuje przeliczenie waluty. Kwota otrzymywana w lokalnej walucie klienta (określanej również jako pokazywana waluta) jest przeliczana na walutę wypłaty i naliczana jest opłata za przeliczenie waluty:

  • Kurs przeliczeniowy walut - stawka rynkowa, według której jedna waluta jest wymieniana na inną. Kurs przeliczeniowy nie jest opłatą (jest to średnia stawka rynkowa, bez narzutu). Na przykład kurs przeliczeniowy USD/EUR 0.8788 oznacza, że 1 USD jest wymieniany na 0,87 EUR.

  • Opłata za przeliczenie waluty - opłata, którą Shopify pobiera za przeliczenie walut. Ta opłata jest naliczana podczas rejestracji płatności. Nie jest natomiast naliczana przy wydawaniu zwrotu kosztów ani przy dokonywaniu obciążenia zwrotnego. W USA i Szwecji opłaty za przeliczenie waluty (i opłaty za transakcje kartą kredytową) nie są zwracane sprzedawcy. Opłata za przeliczenie waluty zależy od głównego kraju Twojego sklepu:

    • 2% w Japonii
    • 1,75% w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii i Niemczech
    • 1,5% we wszystkich innych krajach i regionach z Shopify Payments

Dowiedz się więcej

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo