Przeliczenia walut i ryzyko

Przeliczanie walut odbywa się w chwili transakcji, np. w przypadku rejestracji płatności, dokonywania zwrotu lub obciążenia zwrotnego. Stosowany kurs walutowy jest zawsze kursem w chwili transakcji.

Możesz zobaczyć zestawienie transakcji na osi czasu zamówienia:

oś czasu zamówienia

Definicje i przeliczenia walut

Twój sklep ma trzy rodzaje walut:

 • Waluta sklepu - waluta Twojego panelu administracyjnego Shopify. Jest to waluta, której używasz do ustawiania cen produktów i wariantów produktu; jest walutą, która pojawia się w raportach.
 • Pokazywana waluta (określana również jako waluta klienta lub waluta lokalna) - waluta, którą klient widzi w Twoim sklepie i której używa, gdy płaci za swoje zamówienia podczas realizacji zakupu.
 • Waluta wypłaty - waluta, w której Shopify wpłaca pieniądze na Twoje konto bankowe.

Automatyczne przeliczenia i reguły zaokrąglania

Gdy sprzedajesz w wielu walutach, ceny Twojego sklepu online są automatycznie przeliczane na walutę klienta. Nie możesz ręcznie ustawiać cen dla swoich produktów w różnych walutach.

W trakcie procesu przeliczania ceny są zaokrąglane, aby były bardziej spójne. Przeliczone ceny zmieniają się w zależności od rynku walutowego, ale zasady zaokrąglania pomagają utrzymać stabilne ceny. Możesz wyłączyć reguły zaokrąglania, klikając opcję Wyłącz.

Twoje ceny są przeliczane poprzez pomnożenie ceny sklepu przez kurs przeliczeniowy waluty, dodanie opłaty za przeliczenie, a następnie zastosowanie reguły zaokrąglania dla tej waluty. Przeliczone ceny zawierają koszty przeliczenia waluty. Na przykład, gdy cena produktu 10,00 USD jest przeliczana na euro, przeliczona cena 8,90 EUR obejmuje kurs przeliczeniowy waluty i opłatę za przeliczenie:

<br>(**Product price** x **currency conversion rate**) + **currency conversion fee**</br>
 <br>($10.00 USD x 0.867519) + 1.5% = &euro;8.81</br>

Shopify stosuje regułę zaokrąglania, która zwiększa ogólną liczbę do 8,90 EUR.

Reguły zaokrąglania

Reguły zaokrąglania nie są stosowane w przypadku kart prezentowych. Możesz sprawdzić, jak wyglądają Twoje ceny po przeliczeniu z poziomu ustawień Shopify Payments.

Kroki:

 1. W sekcji Shopify Payments kliknij Edytuj. 3. W sekcji Wiele walut kliknij walutę, którą chcesz wyświetlić.

W dowolnym momencie możesz wyłączyć reguły zaokrąglania, klikając opcję Wyłącz.

Automatyczne przeliczenia i reguły zaokrąglania dla Shopify Plus

Twoje reguły zaokrąglania określają końcówki dla przeliczonych cen. Możesz na przykład wybrać, aby wszystkie Twoje ceny w USD kończyły się na 0,99 USD, a wszystkie ceny w EUR kończyły się na 0,90 EUR. Przeliczone ceny wahają się w zależności od rynku wymiany walut, ale reguły zaokrąglania pomagają utrzymać stabilne ceny.

Możesz edytować reguły zaokrąglania z poziomu ustawień Shopify Payments.

Kroki:

 1. W sekcji Shopify Payments kliknij Zarządzaj. 3. W sekcji Wiele walut kliknij Edytuj obok waluty, którą chcesz edytować. 4. Ustaw nową regułę zaokrąglania dla przeliczonej ceny. 5. Kliknij Zapisz.

Ryzyko związane z przeliczaniem walut

Kursy wymiany walut zawsze są zmienne. Ilekroć wystąpi opóźnienie w przetwarzaniu płatności lub zwrotów istnieje ryzyko, że stracisz lub zyskasz pieniądze z powodu przeliczenia walut.

Możesz stracić (lub zyskać) pieniądze w następujących sytuacjach:

 • Gdy rejestrujesz płatności ręcznie
 • Gdy dokonujesz zwrotu kosztów zamówienia
 • Gdy dokonujesz obciążenia zwrotnego

Ręcznie rejestrowane płatności

W przypadku sprzedaży w wielu walutach otrzymywana kwota zależy od kursu waluty obowiązującego w momencie obciążania karty kredytowej klienta. Jeśli rejestrujesz płatności ręcznie, wówczas kredyt klienta jest obciążany podczas przetwarzania jego zamówienia (rejestracji płatności), a nie przy składaniu zamówienia.

W panelu administracyjnym Shopify zamówienia w różnych walutach są przeliczane na walutę sklepu, aby ułatwić raportowanie sprzedaży. Do momentu obciążenia klienta za zamówienie, przeliczane wartości są wartościami szacunkowymi.

Na przykład waluta Twojego sklepu to USD, a Ty sprzedajesz w USD i EUR. Aneta tworzy zamówienie na półkę za 90 EUR. Gdy złoży zamówienie, 1 USD równa się 0,90 EUR.

Przykładowe zamówienie
Cena w walucie sklepu Cena w walucie klienta Szacowana kwota zamówienia
100 USD 90 EUR 100 USD

Kilka dni później zmienia się kurs waluty i 1 USD ma wartość 0,85 EUR. Obciążasz kartę kredytową Anety na 90 EUR. Ponieważ zmienił się kurs przeliczeniowy waluty (i 1 USD = 0,85 EURO), 90 EUR przelicza na się na 98 USD. Otrzymasz 98 USD.

Przykład rejestracji płatności za zamówienie po wahaniach waluty
Cena w walucie sklepu Cena w walucie klienta Zarejestrowana kwota przeliczona na walutę sklepu
100 USD 90 EUR 98 USD

Zwroty kosztów

Często między momentem tworzenia zamówienia i dokonania przez niego zwrotu występuje odstęp czasowy. W rezultacie przeliczona kwota, którą otrzymujesz za zamówienie zwykle nie jest równa przeliczonej kwocie, którą oddasz w ramach zwrotu kosztów. Z powodu przeliczenia waluty możesz stracić lub zyskać pieniądze. Dowiedz się więcej o zwrotach kosztów zamówienia w przypadku sprzedaży w wielu walutach.

Obciążenia zwrotne

Gdy właściciel karty zainicjuje obciążenie zwrotne:

 1. Bank właściciela karty żąda, aby sporną kwotę zwrócić właścicielowi karty i nakłada opłatę za obciążenie zwrotne.

 2. Shopify zapisuje sporną kwotę na konto właściciela karty i dokonuje w Twoim imieniu opłaty na rzecz banku właściciela karty. Następnie odejmuje te kwoty od Twojej wypłaty. Jeśli waluta pierwotnego zamówienia różni się od waluty Twojej wypłaty, Shopify przelicza kwotę, jaką płaci w Twoim imieniu z Twojej wypłaty. Do przeliczenia tej kwoty używa bieżącego kursu przeliczeniowego (a nie kursu przeliczeniowego waluty w chwili złożenia zamówienia). Za przeliczenie waluty nie są naliczane opłaty.

 3. Jeśli zakwestionujesz obciążenie zwrotne i wygrasz (zostanie ono rozwiązane na Twoją korzyść), sporna kwota zostanie zwrócona na Twoje konto i otrzymasz zwrot opłaty za obciążenie zwrotne. Zwrócone kwoty są w walucie pierwotnego zamówienia. Shopify przelicza te kwoty na Twoją wypłatę po aktualnym kursie przeliczeniowym (a nie po kursie w chwili złożenia zamówienia lub kursie w chwili sporu).

Shopify Payments oraz inni dostawcy płatności

Tylko Shopify Payments może przetwarzać płatności w walucie lokalnej (pokazywanej) klienta. Jeśli klient wybierze opcję płatności od innego dostawcy płatności, jego płatność zostanie zrealizowana w walucie Twojego sklepu.

Gdy klient wybierze dostawcę płatności innego niż Shopify Payments, ceny (w lokalnej walucie klienta) są przeliczane na walutę sklepu. W rezultacie cena, którą klient płaci, jest wyższa niż cena produktu w walucie Twojego sklepu.

Na przykład Twój sklep używa waluty USD i sprzedajesz koszulkę za 10 USD. Klient wyświetla produkty w Twoim sklepie w EUR (8,90 EUR), ale podczas realizacji zakupu decyduje się na uregulowanie płatności za pomocą dostawcy płatności innego niż Shopify Payments. Cena koszulki jest przeliczana z EUR na USD, zatem klient zapłaci za koszulkę 10,08 USD.

Klient realizuje zakupy za pomocą Shopify Payments:
(cena produktu x kurs przeliczeniowy waluty) + opłata za przeliczenie waluty
(10,00 USD x 0,867519) + 1,5% = 8,81 EUR
Shopify stosuje regułę zaokrąglania, która zwiększa ogólną liczbę do 8,90 EUR.

Klient realizuje zakupy za pomocą innego dostawcy płatności:
EUR jest przeliczane na USD (np. 0,132481): 10,08 USD

Sprzedaż i rozliczanie w różnych walutach oraz sprzedaż w wielu walutach

Większości przeliczeń walut dokonywana jest pomiędzy walutą lokalną (pokazywaną) klienta i walutą Twojego sklepu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy waluta sklepu różni się od waluty wypłaty. W takim przypadku przeliczenie walut odbywa się pomiędzy lokalną walutą klienta i walutą wypłaty. W takim przypadku Twoje pieniądze są przeliczane tylko raz (nie dwa razy).

Dowiedz się więcej

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo