Przeliczenia walut i ryzyko

Przeliczanie walut odbywa się w chwili transakcji, np. w przypadku rejestracji płatności, dokonywania zwrotu lub obciążenia zwrotnego. Stosowany kurs walutowy jest zawsze kursem w chwili transakcji.

Możesz zobaczyć zestawienie transakcji na osi czasu zamówienia.

Definicje i przeliczenia walut

Twój sklep ma trzy rodzaje walut:

 • Waluta sklepu - waluta Twojego panelu administracyjnego Shopify. Jest to waluta, której używasz do ustawiania cen produktów i wariantów produktu; jest walutą, która pojawia się w raportach.
 • Waluta lokalna (nazywana również walutą klienta lub walutą prezentowaną) – waluta, którą klient widzi w Twoim sklepie i płaci za swoje zamówienia podczas realizacji zakupu.
 • Waluta wypłaty - waluta, w której Shopify wpłaca pieniądze na Twoje konto bankowe.

Ryzyko związane z przeliczaniem walut

Kursy wymiany walut zawsze są zmienne. Ilekroć wystąpi opóźnienie w przetwarzaniu płatności lub zwrotów możliwe jest, że stracisz lub zyskasz pieniądze z powodu przeliczenia walut.

Możesz stracić lub zyskać pieniądze w następujących sytuacjach:

Automatyczne przeliczenia kursu wymiany

Jeśli sprzedajesz w wielu walutach, Twoje ceny sklepu online są przeliczane na walutę klienta. Ceny w Twoim sklepie zmieniają się automatycznie na podstawie rynkowych kursów wymiany. Dla swoich produktów nie możesz ręcznie ustawiać cen w różnych walutach.

Ceny są przeliczane poprzez pomnożenie ceny sklepu przez kurs przeliczeniowy waluty, dodanie opłaty za przeliczenie, a następnie zastosowanie reguł zaokrąglania dotyczących tej waluty w stosownym przypadku. Przeliczone ceny zawierają koszty przeliczenia waluty. Na przykład, gdy cena produktu 10,00 USD jest przeliczana na euro, przeliczona cena 8,90 EUR obejmuje kurs przeliczeniowy waluty i opłatę za przeliczenie:

<br>(**Product price** x **currency conversion rate**) x (**1** + **currency conversion fee**)</br>
 <br>($10.00 USD x 0.867519) x (1 + .015) = &euro;8.81</br>

Jeśli masz włączone reguły zaokrąglania, suma zostanie zaokrąglona w górę do 8,90 EUR.

Ręczne przeliczenia kursu wymiany

Korzystając z planów Advanced Shopify i Shopify Plus, możesz ręcznie ustawić kurs wymiany walut. W ten sposób możesz zablokować stałą cenę dla każdej włączonej waluty i przestać się martwić wahaniami kursów walut. Twoje ceny nie będą zmieniać się wraz z kursami rynkowymi.

Stosując ręczne współczynniki konwersji, możesz zyskać lub stracić pieniądze w zależności od odchyleń aktualnych kursów wymiany na rynku.

Opłata za przeliczenie stosowana jest, gdy przeliczasz walutę. Jeśli chcesz uwzględnić tę opłatę w swojej stawce ręcznej, pomnóż stawkę przez opłatę za przeliczenie dla kraju Twojego sklepu. Na przykład, kurs wymiany USD na EUR z opłatą za przeliczenie w wysokości 1,5% może wyglądać następująco: 0,90867 x 1,015 = 0,9223.

Ręczne przeliczenia kursu wymiany można włączyć w ustawieniach Shopify Payments.

Kroki:

 1. W sekcji Shopify Payments kliknij opcję Zarządzaj.
 2. W sekcji Kraje/regiony kliknij opcję Edytuj obok kraju lub regionu, który chcesz edytować.
 3. W sekcji Kurs wymiany kliknij opcję Edytuj obok waluty, którą chcesz edytować.
 4. Wybierz opcję Użyj stawki ręcznej.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Reguły zaokrąglania

Jeśli sprzedajesz w wielu walutach, ich przeliczenia mogą spowodować, że ceny produktów i stawki wysyłki będą mieć nierówne końcówki cen. Możesz zaokrąglić ceny produktów i stawki wysyłki, aby uniknąć nierównych zakończeń cen po procesie przeliczenia waluty. Przeliczone ceny zmieniają się w zależności od rynku wymiany walut, ale zastosowanie reguł zaokrąglania zapewnia stabilność cen i stawek wysyłki.

Reguły zaokrąglania nie mają zastosowania do kart prezentowych.

Możesz włączyć reguły zaokrąglania i przeglądać przeliczone ceny w ustawieniach Shopify Payments.

Kroki:

 1. W sekcji Shopify Payments kliknij opcję Zarządzaj.
 2. W sekcji Kraje/regiony kliknij opcję Włącz, aby aktywować Zaokrąglanie.

Ustalanie cen międzynarodowych

Jeśli Twój sklep korzysta z planu Shopify, Advanced Shopify lub Shopify Plus, możesz kontrolować ceny dla różnych krajów lub regionów za pomocą cen międzynarodowych. Pozwala to ustawić procentową korektę cen dla kraju lub regionu lub przesłać konkretne ceny międzynarodowe dla każdego produktu w sklepie.

Stosując ceny międzynarodowe, możesz zyskać lub stracić pieniądze w zależności od odchylenia od aktualnych kursów wymiany na rynku.

Zamówienia składane w różnych walutach podlegają opłacie za przeliczenie. Należy uwzględnić tę opłatę w cenach produktów i korektach.

Niestandardowe reguły zaokrąglania

Niestandardowe reguły zaokrąglania dają większą kontrolę nad końcówkami przeliczanych cen i stawek wysyłki. Możesz na przykład wskazać, by wszystkie Twoje ceny w USD kończyły się na 0,99 USD, a wszystkie ceny w EUR kończyły się na 0,90 EUR. Przeliczone ceny i stawki wysyłki mogą zmieniać się w zależności od rynku wymiany walut, ale niestandardowe reguły zaokrąglania pomagają zachować stabilność cen.

Możesz wybrać z listy niestandardowych reguł zaokrąglania w ustawieniach Shopify Payments. Aby można było zastosować niestandardowe reguły zaokrąglania, należy włączyć Reguły zaokrąglania.

Kroki:

 1. W sekcji Shopify Payments kliknij opcję Zarządzaj.
 2. W sekcji Kraje/regiony kliknij opcję Edytuj obok kraju lub regionu, który chcesz edytować.
 3. W sekcji Kurs wymiany kliknij opcję Edytuj obok waluty, którą chcesz edytować.
 4. Wybierz nową regułę Zaokrąglania cen, aby nadać przeliczonym cenom i stawkom wysyłki niestandardowe końcówki.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Ręcznie rejestrowane płatności

Gdy sprzedajesz w wielu walutach, kwota otrzymywana jako płatność zależy od kursu waluty w momencie obciążenia karty kredytowej klienta. Jeśli ręcznie rejestrujesz płatności, karta kredytowa klienta jest obciążana podczas przetwarzania zamówienia, a nie wtedy, gdy klient złoży zamówienie. Kurs wymiany walut może się zmienić w czasie między autoryzacją a ręczną rejestracją środków, co może spowodować niewielką rozbieżność.

W panelu administracyjnym Shopify zamówienia w różnych walutach są przeliczane na walutę sklepu, aby ułatwić raportowanie sprzedaży. Do momentu obciążenia klienta za zamówienie, przeliczane wartości są wartościami szacunkowymi.

Na przykład waluta Twojego sklepu to USD, a Ty sprzedajesz w USD i EUR. Twój klient tworzy zamówienie na półkę za 90 EUR. Gdy składa zamówienie, 1 USD ma wartość 0,90 EUR.

Przykładowe zamówienie
Cena w walucie sklepu Cena w walucie klienta Szacowana kwota zamówienia
100 USD 90 EUR 100 USD

Kilka dni później zmienia się kurs waluty i 1 USD ma wartość 0,85 EUR. Obciążasz kartę kredytową klienta na 90 EUR. Ponieważ zmienił się kurs przeliczeniowy waluty i 1 USD = 0,85 EUR , 90 EUR przelicza na się na 98 USD. Otrzymasz 98 USD.

Przykład rejestracji płatności za zamówienie po wahaniach waluty
Cena w walucie sklepu Cena w walucie klienta Zarejestrowana kwota przeliczona na walutę sklepu
100 USD 90 EUR 98 USD

Zwroty kosztów

Często występuje odstęp czasu między utworzeniem zamówienia a dokonaniem zwrotu przez klienta. W rezultacie przeliczona kwota, którą otrzymujesz za zamówienie, zwykle nie jest równa przeliczonej kwocie, którą oddasz w ramach zwrotu kosztów. Zalecamy zwrot pełnej kwoty, jaką klient zapłacił w walucie lokalnej. To oznacza, że na przeliczeniu waluty możesz stracić lub zyskać. Dowiedz się więcej o zwrotach kosztów zamówienia w przypadku prowadzenia sprzedaży w wielu walutach.

Obciążenia zwrotne

Gdy posiadacz karty zainicjuje obciążenie zwrotne, przeliczanie walut wykonuje się według kursu przeliczeniowego w momencie transferu środków, a nie kursu przeliczeniowego z chwili zamówienia.

Shopify przelicza kwotę zwracanych kosztów, uznaje kwestionowaną kwotę na rzecz posiadacza karty, a następnie dokonuje opłaty w banku posiadacza karty w Twoim imieniu, odejmując kwotę zwrotu z następnej wypłaty. Nie są naliczane opłaty za przeliczanie waluty.

Jeśli zakwestionujesz obciążenie zwrotne i zostanie ono rozwiązane na Twoją korzyść, dostaniesz zwrot kwoty spornej w ramach obciążenia zwrotnego wg bieżącego kursu przeliczeniowego.

Dowiedz się więcej o sposobie przetwarzania obciążeń zwrotnych.

Shopify Payments oraz inni dostawcy płatności

Tylko Shopify Payments może przetwarzać płatności w walucie lokalnej klienta. Jeśli Twój klient wybierze walutę lokalną i opcję płatności od innego dostawcy płatności, cena, którą klient płaci, jest przeliczana na walutę sklepu. W rezultacie cena, którą klient płaci, jest wyższa niż cena produktu w walucie Twojego sklepu.

Na przykład walutą Twojego sklepu jest USD i sprzedajesz koszulkę za 10 USD. Twój klient zdecyduje się wyświetlić Twój sklep z cenami podanymi w EUR, a cena koszulki wynosi 8,90 EUR. Jeśli klient zrealizuje zakup za pośrednictwem dostawcy płatności innego niż Shopify Payments, cena koszulki zostanie przeliczona z EUR na USD, i klient może zapłacić za nią więcej niż 10 USD. Nie są naliczane opłaty za przeliczanie waluty, gdy waluta jest przeliczana z USD na EUR, a strona Zamówienie nie wskazuje, że zamówienie jest zamówieniem wielowalutowym.

Jeśli klient realizuje zakup za pomocą Shopify Payments, jego płatność jest przetwarzana w walucie lokalnej. Na przykład:
(cena produktu x kurs przeliczeniowy waluty) + opłata za przeliczenie waluty
(10 USD x 0,867519) + 1,5% = 8,81 EUR
Jeśli masz włączone reguły zaokrąglania, suma zostanie zaokrąglona w górę i klient płaci 8,90 EUR.

Sprzedaż i rozliczanie w różnych walutach oraz sprzedaż w wielu walutach

Większość przeliczeń walut jest wykonywanych między walutą lokalną klienta a walutą Twojego sklepu. Jeśli waluta sklepu różni się od waluty wypłaty, przeprowadzane są przeliczenia walut między walutą lokalną klienta a walutą wypłaty.

Dowiedz się więcej

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo