Opłaty za przetwarzanie Shopify Payments i opłaty za przeliczanie

W przypadku sprzedaży w wielu walutach naliczana jest regularna opłata za przetwarzanie Shopify Payments i opłata za przeliczenie waluty.

Wartości opłat znaleźć można w Warunkach świadczenia usług.

Opłata Shopify Payments

Gdy rejestrujesz płatność za zamówienie, jesteś obciążany(-a) opłatą Shopify Payments na pokrycie kosztów przetwarzania płatności. Ta opłata zależy od rodzaju używanej karty kredytowej (np. opłata za kartę VISA może czasami różnić się od opłaty za kartę American Express) i lokalizacji, w której zarejestrowano kartę kredytową:

  • Opłaty za przetwarzanie płatności (krajowe) - koszt przetwarzania kart kredytowych zarejestrowanych w tym samym kraju, co Twój sklep.

  • Opłaty za przetwarzanie płatności (transgraniczne) - koszt przetwarzania kart kredytowych zarejestrowanych w kraju innym niż kraj Twojego sklepu.

Opłata transakcyjna

W przypadku korzystania z Shopify Payments nie jesteś obciążany(-a) opłatą transakcyjną. Jeśli dezaktywujesz Shopify Payments i włączysz zewnętrznego dostawcę płatności, zostaniesz obciążony(-a) opłatą transakcyjną za swoje zamówienia w przyszłości. Ta opłata transakcyjna jest określana przez Twój plan Shopify.

Kurs przeliczeniowy i opłata

Gdy akceptujesz płatność w walucie innej niż waluta wypłaty, następuje przeliczenie waluty. Kwota otrzymywana w lokalnej walucie klienta (określanej również jako pokazywana waluta) jest przeliczana na walutę wypłaty i naliczana jest opłata za przeliczenie waluty:

  • Kurs przeliczeniowy walut - stawka rynkowa, według której jedna waluta jest wymieniana na inną. Kurs przeliczeniowy nie jest opłatą (jest to średnia stawka rynkowa, bez marży). Na przykład kurs przeliczeniowy USD/EUR 0.8788 oznacza, że 1 USD jest wymieniany na 0,87 EUR.

  • Opłata za przeliczenie waluty - opłata, którą nakłada Shopify za przeliczenie waluty. Ta opłata jest naliczana w przypadku rejestracji płatności. Nie jest naliczana w przypadku dokonania zwrotu lub otrzymania obciążenia zwrotnego.

Dowiedz się więcej

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo