Karty prezentowe w przypadku sprzedaży w wielu walutach

Wartości i salda kart prezentowych są ustawione w walucie Twojego sklepu, ale klienci kupują je i realizują w swojej walucie lokalnej.

Ceny kart prezentowych są przeliczane poprzez pomnożenie kwoty karty prezentowej przez kurs wymiany waluty. Ponieważ opłaty zostały już zastosowane, za zakupy dokonane za pomocą karty prezentowej nie stosuje się opłat za przeliczenie waluty. Reguły zaokrąglania nie są stosowane w przypadku kart prezentowych.

Wykorzystanie kart prezentowych

Gdy lokalna waluta klienta różni się od waluty Twojego sklepu, przeliczenie waluty odbywa się podczas wykorzystania karty prezentowej przy realizacji zakupu. Do tego przeliczenia używa się kursu wymiany z momentu wykorzystania karty prezentowej (a nie kursu wymiany, który obowiązywał podczas zakupu karty prezentowej).

Karty prezentowe i ręczne współczynniki konwersji

Jeśli ustawisz ręczne przeliczanie kursu wymiany, ręczny kurs wymiany będzie stosowany do ceny, jaką klienci płacą za karty prezentowe w wielu walutach, ale otrzymasz płatność zgodnie z aktualnym rynkowym kursem wymiany.

Na przykład, jeśli waluta Twojego sklepu to USD i ustawiasz ręczny kurs wymiany 1,3 na potrzeby przeliczenia USD na CAD, karta prezentowa o wartości 100 USD dla kanadyjskich klientów będzie kosztowała 130 CAD.

Jako sprzedawca otrzymujesz płatność zgodnie z aktualnym rynkowym kursem wymiany. Jeśli bieżący kurs to 1,24, za tę kartę prezentową otrzymasz 104,84 USD.

Gdy klient wykorzystuje kartę prezentową do zamówienia o wartości 130 CAD, płatność za zamówienie jest zmniejszana do 0,00 CAD, a saldo karty prezentowej zmienia się z 100 USD na 0,00 USD. Nie otrzymujesz płatności w ramach tej transakcji, ponieważ jest ona opłacana przez kartę prezentową.

Jeśli zmienisz ręczny kurs wymiany w okresie między zakupem karty prezentowej a jej wykorzystaniem, wartość karty prezentowej w walucie klienta zostanie skorygowana, ale wartość karty prezentowej w walucie sklepu pozostanie niezmieniona. Pozwala to na zmianę wartości karty prezentowej w walucie klienta według tego samego kursu, co ceny produktów. Na przykład, jeśli zmienisz ręczny kurs wymiany USD na CAD z 1,3 na 1,25, wartość karty prezentowej 100 USD zmieni się z 130 CAD na 125 CAD. Cena produktu wynosząca 100 USD również zmieni się z 130 CAD na 125 CAD. Oznacza to, że karta prezentowa o wartości 100 USD wciąż umożliwia zakup produktu (w CAD) o wartości 100 USD w Twoim sklepie.

Salda karty prezentowej

Salda na kartach prezentowych są podawane zawsze w walucie Twojego sklepu. Gdy zatem klient sprawdza saldo swojej karty prezentowej, jest ono wyrażone w walucie sklepu.

Ustalanie cen międzynarodowych

Korzystając z cen międzynarodowych do ustalania określonych cen produktów dla różnych krajów i regionów, nie należy ustawiać określonych cen dla swoich kart prezentowych. Salda kart prezentowych są zawsze wyrażone w domyślnej walucie Twojego sklepu i ustawienie określonej ceny karty prezentowej może spowodować straty finansowe.

Przykłady

Przykładowo, walutą Twojego sklepu są dolary amerykańskie (USD), a Ty sprzedajesz karty prezentowe po 100 $ (USD). Klient europejski, którego lokalna waluta to euro, kupuje kartę prezentową i płaci za nią w euro. Później ten sam klient tworzy zamówienie i płaci za nie za pomocą karty prezentowej. Przy realizacji zakupu saldo na karcie prezentowej jest przeliczane na euro i jego kwota jest wykorzystywana do płatności za zamówienie. Pieniądze, które pozostają na karcie prezentowej po dokonaniu płatności za zamówienie, są przeliczane z powrotem na dolary amerykańskie.

Dowiedz się więcej

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo