Karty prezentowe w przypadku sprzedaży w wielu walutach

Wartości i salda kart prezentowych są ustawione w walucie Twojego sklepu, ale klienci je kupują i realizują w swojej walucie lokalnej.

Reguły zaokrąglania nie mają zastosowania do kart prezentowych

Twoi klienci kupują karty prezentowe w swojej walucie lokalnej. Ceny kart prezentowych są przeliczane poprzez pomnożenie ceny sklepu przez kurs przeliczeniowy waluty i dodanie opłaty za przeliczenie. Reguła zaokrąglania nie ma zastosowania do kart prezentowych.

Wykorzystanie kart prezentowych

Gdy lokalna waluta klienta różni się od waluty Twojego sklepu, przeliczenie waluty odbywa się podczas realizacji karty prezentowej przy realizacji zakupu. Do tego przeliczenia używa się kursu wymiany z momentu realizacji karty prezentowej (a nie kursu wymiany, który obowiązywał podczas zakupu karty prezentowej).

Salda karty prezentowej

Salda na kartach prezentowych są podawane zawsze w walucie Twojego sklepu. Gdy zatem klient sprawdza saldo swojej karty prezentowej, jest ono wyrażone w walucie sklepu.

Przykłady

Przykładowo, walutą Twojego sklepu są dolary amerykańskie (USD), a Ty sprzedajesz karty prezentowe po 100 $ (USD). Klient europejski, którego lokalna waluta to euro, kupuje kartę prezentową i płaci za nią w euro. Później ten sam klient tworzy zamówienie i płaci za nie za pomocą karty prezentowej. Przy realizacji zakupu saldo na karcie prezentowej jest przeliczane na euro i jego kwota jest wykorzystywana do płatności za zamówienie. Pieniądze, które pozostają na karcie prezentowej po dokonaniu płatności za zamówienie, są przeliczane z powrotem na dolary amerykańskie.

Dowiedz się więcej

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo