Karty prezentowe w przypadku sprzedaży w wielu walutach

Wartości i salda kart prezentowych są ustawione w walucie Twojego sklepu, ale klienci kupują je i realizują w swojej walucie lokalnej.

Reguły zaokrąglania nie mają zastosowania do kart prezentowych

Twoi klienci kupują karty prezentowe w lokalnej walucie. Ceny kart prezentowych są przeliczane poprzez pomnożenie kwoty karty prezentowej przez współczynnik przeliczania waluty. Opłaty za przeliczenie waluty są stosowane również podczas kupowania karty prezentowej. Ponieważ opłaty zostały już zastosowane, za zakupy dokonane za pomocą karty prezentowej nie stosuje się opłat za przeliczenie waluty. Do kart prezentowych nie jest stosowana reguła zaokrąglania.

Wykorzystanie kart prezentowych

Gdy lokalna waluta klienta różni się od waluty Twojego sklepu, przeliczenie waluty odbywa się podczas wykorzystania karty prezentowej przy realizacji zakupu. Do tego przeliczenia używa się kursu wymiany z momentu wykorzystania karty prezentowej (a nie kursu wymiany, który obowiązywał podczas zakupu karty prezentowej).

Salda karty prezentowej

Salda na kartach prezentowych są podawane zawsze w walucie Twojego sklepu. Gdy zatem klient sprawdza saldo swojej karty prezentowej, jest ono wyrażone w walucie sklepu.

Przykłady

Przykładowo, walutą Twojego sklepu są dolary amerykańskie (USD), a Ty sprzedajesz karty prezentowe po 100 $ (USD). Klient europejski, którego lokalna waluta to euro, kupuje kartę prezentową i płaci za nią w euro. Później ten sam klient tworzy zamówienie i płaci za nie za pomocą karty prezentowej. Przy realizacji zakupu saldo na karcie prezentowej jest przeliczane na euro i jego kwota jest wykorzystywana do płatności za zamówienie. Pieniądze, które pozostają na karcie prezentowej po dokonaniu płatności za zamówienie, są przeliczane z powrotem na dolary amerykańskie.

Dowiedz się więcej

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo