Ustalanie cen międzynarodowych

Oprócz ustawiania reguł zaokrąglania i ręcznego przeliczania kursu wymiany dla cen produktów i stawek wysyłki możesz również sterować ustalaniem cen międzynarodowych, ustawiając oddzielne ceny produktów i korekty cen dla krajów i regionów.

Ustawienie ceny produktu pozwala określić cenę dowolnego produktu w dowolnym kraju lub regionie za pomocą pliku CSV produktu.

Korekty cen to procentowe zwiększenia lub zmniejszenia bazowych cen Twojego sklepu. Korekta cen dotyczy wszystkich produktów sprzedawanych klientom w kraju lub regionie.

Wymagania dotyczące funkcji ustalania cen międzynarodowych

Funkcje, których możesz użyć, aby dostosować swój model ustalania cen międzynarodowych, zależą od Twojego planu Shopify.

Łączenie wierszy
Basic Shopify Shopify Advanced Shopify Shopify Plus
Wyświetl strony krajowe i regionalne
Ustaw reguły zaokrąglania cen
Ustaw niestandardowe reguły zaokrąglania
Ustaw korekty cen
Ustaw ceny produktów dla krajów i regionów

Jeśli przejdziesz na plan Shopify niższego poziomu, wszystkie ceny krajowe zostaną usunięte ze sklepu.

Jeśli przejdziesz na plan niższego poziomu - Basic Shopify, wszystkie dostosowania cen i zasady zaokrąglania zostaną usunięte ze sklepu.

Opłaty za przeliczenie

Opłaty za przeliczenie waluty mają zastosowanie do wszystkich zamówień w wielu walutach:

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z opłatami za przeliczanie walut.

Zachowania związane z realizacją zakupu

Ceny międzynarodowe są ustalane na podstawie adresu wysyłki klienta, a nie waluty, którą klient zdecyduje się zapłacić za zamówienie. Oznacza to, że jeśli klient zdecyduje się wybrać wysyłkę do kraju lub regionu, który różni się od kraju lub regionu wybranego w witrynie sklepu, cena zmieni się odpowiednio do miejsca docelowego wysyłki podanego podczas realizacji zakupu. To zachowanie jest również znane jako ograniczenie realizacji zakupu. Jeśli korzystasz z metody płatności, która nie obsługuje ograniczeń realizacji zakupu, kupujący mogą realizować zakupy w dowolnej walucie, którą włączyłeś(-aś), nawet jeśli nie pasuje do ich adresu wysyłki.

Jeśli klient wysyła towary do kraju lub regionu, który nie został dodany w panelu administracyjnym Shopify, ceny wybrane przez klienta zostaną przeliczone na walutę bazową sklepu.

Poniższa tabela zawiera listę głównych bramek dla Shopify Payments i ich poziomu wsparcia.

Obsługiwane bramki
Metoda płatności Bramka płatnicza Pomoc techniczna
Karta kredytowa Realizacja zakupu za pomocą karty kredytowej W pełni obsługiwane
Metody płatności Express Shop Pay W pełni obsługiwane
Apple Pay Obsługiwane, ale bez ograniczeń realizacji zakupu
Google Pay Obsługiwane, ale bez ograniczeń realizacji zakupu
Lokalne metody płatności Klarna W pełni obsługiwane
Sofort W pełni obsługiwane
iDeal W pełni obsługiwane
Płatności EPS W pełni obsługiwane
Bancontact W pełni obsługiwane
Alternatywne metody płatności PayPal Express Obsługiwane, ale bez ograniczeń realizacji zakupu
Amazon Pay Nieobsługiwane
Inne Nieobsługiwane. Nie kwalifikuje się do korzystania z międzynarodowych cen

Główne bramki firm zewnętrznych nie są obsługiwane. Możesz jednak użyć fikcyjnej bramki testowej, aby symulować ustalanie cen dla zamówień zagranicznych.

Dynamiczne przyciski realizacji zakupu nie są obsługiwane. Aby obowiązywały międzynarodowe ceny, klienci muszą przejść przez koszyk.

Ustaw korekty cen dla kraju lub regionu

Ustawienie dostosowania cen pozwala zwiększyć lub zmniejszyć cenę wszystkich produktów dla określonego kraju lub regionu. Dostosowania cen są wyświetlane jako procent, co oznacza, że dostosowanie +100% podwaja cenę artykułu, a dostosowanie -50% obniża cenę artykułu o połowę.

Przy ustawianiu dostosowania cen frank szwajcarski jest obsługiwany dla Szwajcarii jako kraju, ale nie jest obsługiwany dla Liechtensteinu.

Możesz używać korekt cen wraz z ręcznymi kursami wymiany. Na przykład, jeśli masz produkt w cenie 20 $ w walucie sklepu USD i ustawisz regułę zaokrąglania na 0,99 dla wszystkich walut, możesz sterować cenami w CAD w jeden z następujących sposobów:

  • Możesz ustawić ręczny kurs wymiany 1,3, aby ustabilizować cenę CAD, a następnie zastosować dostosowanie cen 20%. Cena jest obliczana następująco: 20 USD * 1,3 * 1,2 = 31,99 USD.
  • Możesz ustawić ręczny kurs wymiany 1, a następnie zastosować dostosowanie w wysokości 50%, aby ustalić cenę CAD tylko za pomocą dostosowania ceny. Cena jest obliczana następująco: 20 USD * 1 * 1,5 = 30,99 USD
  • Możesz wybrać automatyczne kursy wymiany i zastosować dostosowanie cen w wysokości 50% do cen w CAD. Cena jest obliczana następująco: 20 USD * [bieżący kurs wymiany] * 1,5. Cena waha się w zależności od bieżących kursów wymiany z dodanym dostosowaniem ceny wynoszącym 50%.

Kroki:

  1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Płatności.
  2. W sekcji Shopify Payments kliknij opcję Zarządzaj.
  3. W sekcji Kraje/regiony kliknij opcję Edytuj obok kraju lub regionu, który chcesz edytować.
  4. W sekcji Korekta ceny kliknij +, aby ustawić zwiększenie korekty ceny lub -, aby ustawić obniżenie korekty ceny.
  5. Wprowadź procent zwiększenia lub obniżenia.
  6. Kliknij opcję Zapisz.

Możesz również tworzyć korekty cen dla kraju lub regionu za pomocą API cennika.

Ustaw ceny produktu dla kraju lub regionu

Możesz ustawić indywidualne ceny produktów i ceny do porównania dla każdego kraju lub regionu włączonego w ustawieniach wielu walut w Shopify Payments. Ceny są importowane z pliku CSV, który zawiera wszystkie szczegóły dotyczące niektórych lub wszystkich linii produktów. Jeśli korzystasz z aplikacji firmy zewnętrznej lub integracji, możesz utworzyć ustawione ceny produktów dla kraju lub regionu za pomocą interfejsu API PriceList.

Aby dodać ceny produktów, najpierw eksportuj plik CSV dla produktów, których cena ma być ustalana według kraju. Plik eksportu CSV zawiera dodatkowe kolumny dla cen produktów i ceny do porównania dla każdego kraju lub regionu, który został włączony przy użyciu prawidłowych kodów krajów. Możesz zmodyfikować plik CSV, aby dodać swoje ceny, a następnie zaimportować plik CSV do swojego sklepu.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematem Korzystanie z plików CSV.

Eksportowanie produktów za pomocą pliku CSV

W panelu administracyjnym Shopify możesz wyeksportować plik CSV zawierający kolumny dla cen i cen do porównania dla każdego z krajów i regionów, które zostały włączone.

Jeśli chcesz wyeksportować tylko niektóre z produktów, możesz odfiltrować listę produktów, aby wyświetlić i wybrać określone produkty do eksportu.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje, przejdź do sekcji Eksport produktów.

Modyfikacja pliku CSV

Możesz zmodyfikować plik CSV produktu wyeksportowany z panelu administracyjnego Shopify, aby dodać ceny dla krajów i regionów. Jeśli chcesz usunąć istniejącą cenę produktu dla danego kraju, usuń wartość z kolumny, a następnie zaimportuj plik CSV. Jeśli usuniesz całą kolumnę kraju lub regionu, który włączyłeś(-aś), istniejąca cena pozostanie niezmieniona.

Prześlij ceny produktów dokładnie takie, jak mają być wyświetlane dla każdego kraju lub regionu.

Jeśli używasz dynamicznych cen z wliczonym podatkiem w celu uwzględnienia lub wykluczenia podatków na podstawie lokalizacji klienta, pamiętaj, aby sprawdzić kraje lub regiony, w których podatki są domyślnie zawarte w cenach. Jeśli masz obowiązek podatkowy przy sprzedaży do tych krajów lub regionów, załaduj ceny produktów, aby uwzględnić lokalną stawkę podatku.

Na poniższej ilustracji przedstawiono przykładową sekcję pliku CSV z cenami produktów dla indywidualnych krajów.

Plik CSV dotyczący międzynarodowego ustalania cen

Kraje i regiony są wyrażane przez 2-cyfrowe kody krajów.

Importowanie produktów za pomocą pliku CSV

Po zmodyfikowaniu pliku CSV produktu w celu dodania i wyczyszczenia cen produktów można zaimportować plik do panelu administracyjnego Shopify. Plik CSV produktu nie musi zawierać pełnych informacji o produkcie, ale musi zawierać co najmniej kolumny Uchwyt, Tytuł, Opcja wariantu oraz kolumny cen krajowych, które chcesz zaimportować.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje, przejdź do sekcji Importowanie produktów za pomocą pliku CSV.

Wyświetlanie cen międzynarodowych

Aby wyświetlić ceny produktów według kraju, sprawdź witrynę sklepu. Nie można wyświetlić podglądu cen produktów według kraju w panelu administracyjnym Shopify. Aby zobaczyć podgląd cen w różnych walutach dla różnych krajów, musisz dysponować obsługiwanym selektorem krajów, takim jak na przykład aplikacja Geolocation.

Dynamiczne ceny z wliczonym podatkiem

Jeśli prowadzisz sprzedaż międzynarodową, możesz uwzględniać lub wykluczać podatki w cenach produktów zależnie od lokalizacji klienta. Klienci w niektórych krajach, jak np. Wielka Brytania, oczekują, by podatki były uwzględniane w cenie, podczas gdy w innych krajach, jak np. USA, wolą, by były dodawane podczas realizacji zakupu.

Aby wyświetlać swoje ceny zgodnie z oczekiwaniami kupujących w różnych krajach, włącz dynamiczne ceny z wliczonym podatkiem w swoim panelu administracyjnym.

W przypadku skonfigurowania rejestracji podatkowej dla kraju lub regionu, dynamiczne ceny z wliczonym podatkiem automatycznie uwzględniają w witrynie sklepu lokalną stawkę podatku w poniższych krajach i regionach. Dla wszystkich innych krajów i regionów wyświetlane są ceny bez podatków.

Kraje i regiony z wliczonym podatkiem
Wyspy Alandzkie Grecja Antyle Holenderskie
Albania Grenlandia Nowa Zelandia
Andora Gwadelupa Niue
Armenia Guernsey Norwegia
Australia Węgry Polska
Austria Islandia Portugalia
Belgia Indie Reunion
Bośnia i Hercegowina Indonezja Republika Mołdawii
Brazylia Irlandia Rumunia
Bułgaria Wyspa Man Saint-Barthélemy
Chiny Włochy San Marino
Wyspy Cooka Japonia Senegal
Chorwacja Jersey Serbia
Cypr Kosowo Singapur
Republika Czeska Łotwa Słowacja
Dania Liechtenstein Słowenia
Estonia Litwa Hiszpania
Wyspy Owcze Luksemburg Svalbard i Jan Mayen
Falklandy (Malwiny) Malta Szwecja
Finlandia Mauritius Szwajcaria
Francja Majotta Była Jugosłowiańska Republika Macedonii
Gambia Monako Turcja
Georgia Czarnogóra Ukraina
Niemcy Maroko Wielka Brytania i Irlandia Północna
Gibraltar Holandia Vanuatu

Dowiedz się więcej o uwzględnianiu lub wykluczaniu podatków zależnie od lokalizacji klienta.

Po ustawieniu określonych cen dla produktów i włączeniu dynamicznych cen z wliczonym podatkiem, prześlij swoje ceny w dokładnie takiej formie, w jakiej mają być wyświetlane i naliczane. Shopify nie dokonuje korekt określonych cen. Ceny dla krajów i regionów z poprzedniej listy należy przesłać z wliczonym podatkiem.

Ustawienia wysyłki

Dodanie cen międzynarodowych nie powoduje automatycznego skonfigurowania stawek wysyłki ani stref wysyłki.

Jeśli wcześniej ograniczyłeś(-aś) wysyłkę niektórych produktów do określonych krajów lub regionów przed skonfigurowaniem cen międzynarodowych, musisz upewnić się, że te produkty mają teraz prawidłową metodę wysyłki do tych krajów lub regionów w profilach wysyłki.

Jeśli produkt nie ma ważnej międzynarodowej metody wysyłki, klienci mogą nie być w stanie sfinalizować zakupu przy kasie.

Najczęściej zadawane pytania

Czy w przypadku międzynarodowych cen wyświetlają się automatycznie różne waluty dla różnych kupujących?

Nie. Możesz umożliwić kupującym przełączanie krajów lub regionów za pomocą aplikacji Geolocation, a także oferować domyślne waluty i języki dla różnych krajów lub regionów z domenami międzynarodowymi.

Czy ceny międzynarodowe będą miały zastosowanie do wersji roboczych zamówień?

Nie. Wersje robocze zamówień często reprezentują inną cenę lub walutę dla kupującego na podstawie wcześniejszych umów ze sprzedawcą. Na przykład międzynarodowa sprzedaż B2B. Z tego względu wersje robocze zamówień nadal są naliczane dokładnie tak, jak zostało to ustawione w panelu administracyjnym.

Co to są ograniczenia realizacji zakupu?

Ograniczenia realizacji zakupu oznaczają, że kupujący muszą realizować zakupy w walucie odpowiadającej krajowi lub regionowi swojego adresu wysyłki. Jeśli kupujący podejmie próbę realizacji zakupu w cenie, która różni się od jego lokalizacji wysyłki, cena zostanie zmieniona na lokalną cenę przy realizacji zakupu. Pamiętaj, że ograniczenia realizacji zakupu nie działają w przypadku niektórych metod bramki.

Czy mogę ustawić konkretne ceny dla niektórych produktów, a dla innych stosować korekty cen?

W planach Advanced Shopify i Shopify Plus, tak. Jeśli korzystasz z korekt cen dla kraju lub regionu, ale potem ustawiasz konkretne ceny dla części swojego katalogu, wówczas korekty cen mają zastosowanie tylko do produktów, dla których nie ustawiono konkretnej ceny za pomocą przesłanego pliku CSV.

Co się stanie, jeśli kupujący zrealizuje zakup za pomocą nieobsługiwanej metody płatności?

Dla Sprzedaży przywrócona zostanie podstawowa waluta i ceny Twojego sklepu. Jeśli nie chcesz, aby to się stało, wyłącz nieobsługiwanych dostawców płatności.

Kody krajów

Następujące kody krajów są poprawne dla międzynarodowych cen w plikach CSV.

Etykiety napiwków online
Kod kraju Nazwa kraju Waluta
AD Andora EUR
AE Zjednoczone Emiraty Arabskie AED
AF Afganistan AFN
AG Antigua i Barbuda XCD
SI Anguilla XCD
AL Albania ALL
AM Armenia AMD
AN Antyle Holenderskie ANG
AO Angola AOA
AR Argentyna ARS
AT Austria EUR
AU Australia AUD
AW Aruba AWG
AX Wyspy Alandzkie EUR
AZ Azerbejdżan AZN
BA Bośnia i Hercegowina BAM
BB Barbados BBD
BD Bangladesz BDT
BE Belgia EUR
BF Burkina Faso XOF
BG Bułgaria BGN
BI Burundi BIF
BJ Benin XOF
BL Saint-Barthélemy EUR
BM Bermudy USD
BN Brunei BND
BO Boliwia BOB
BQ Holandia Karaibska USD
BR Brazylia BRL
BS Bahamy BSD
BV Wyspa Bouveta NOK
BW Botswana BWP
BZ Belize BZD
CA Kanada CAD
CC Wyspy Kokosowe (Keelinga) AUD
CD Demokratyczna Republika Konga CDF
CF Republika Środkowoafrykańska XAF
CG Kongo XAF
CH Szwajcaria CHF
CI Wybrzeże Kości Słoniowej XOF
CK Wyspy Cooka NZD
CL Chile CLP
CM Republika Kamerunu XAF
CN Chiny CNY
CO Kolumbia COP
CR Kostaryka CRC
CV Rep. Zielonego Przylądka CVE
CW Curaçao ANG
CX Wyspa Bożego Narodzenia AUD
CY Cypr EUR
CZ Republika Czeska CZK
DE Niemcy EUR
DJ Dżibuti DJF
DK Dania DKK
DM Dominika XCD
DO Republika Dominikany DOP
DZ Algieria DZD
EC Ekwador USD
EE Estonia EUR
EG Egipt EGP
EH Sahara Zachodnia MAD
ES Hiszpania EUR
ET Etiopia ETB
FI Finlandia EUR
FJ Fidżi FJD
FK Falklandy (Malwiny) FKP
FO Wyspy Owcze DKK
FR Francja EUR
GA Gabon XOF
GB Wielka Brytania GBP
GD Grenada XCD
GE Georgia GEL
GF Gujana Francuska EUR
GG Guernsey GBP
GI Gibraltar GBP
GL Grenlandia DKK
GM Gambia GMD
GN Gwinea GNF
GP Gwadelupa EUR
GQ Gwinea Równikowa XAF
GR Grecja EUR
GS Wyspy Georgia Południowa i Sandwich Południowy GBP
GT Gwatemala GTQ
GW Gwinea Bissau XOF
GY Gujana GYD
HK SRA Hongkong HKD
HM Wyspy Heard i McDonalda AUD
HN Honduras HNL
HR Chorwacja EUR
HT Haiti HTG
HU Węgry HUF
ID Indonezja IDR
IE Irlandia EUR
IL Izrael ILS
IM Wyspa Man GBP
IN Indie INR
IO Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego USD
IS Islandia ISK
IT Włochy EUR
JM Jamajka JMD
JP Japonia JPY
KE Kenia KES
KG Kirgistan KGS
KH Kambodża KHR
KM Komory KMF
KN Saint Kitts i Nevis XCD
KR Korea Południowa KRW
KY Kajmany KYD
KZ Kazachstan KZT
LA Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna LAK
LB Liban LBP
LC Saint Lucia XCD
LI Liechtenstein CHF
LK Sri Lanka LKR
LR Liberia LRD
LS Lesotho LSL
LT Litwa EUR
LU Luksemburg EUR
LV Łotwa EUR
MA Maroko MAD
MC Monako EUR
MD Republika Mołdawii MDL
ME Czarnogóra EUR
MF Saint-Martin EUR
MK Macedonia Północna MKD
ML Mali XOF
MM Mjanma MMK
MN Mongolia MNT
MO Makau MOP
MQ Martynika EUR
MS Montserrat XCD
MT Malta EUR
MU Mauritius MUR
MV Malediwy MVR
MW Malawi MWK
MX Meksyk MXN
MY Malezja MYR
MZ Mozambik MZN
ND Namibia NAD
NC Nowa Kaledonia XPF
NE Niger XOF
NF Wyspa Norfolk AUD
NG Nigeria NGN
NI Nikaragua NIO
NL Holandia EUR
NO Norwegia NOK
NP Nepal NPR
NR Nauru AUD
NU Niue NZD
NZ Nowa Zelandia NZD
PA Panama USD
PE Peru PEN
PF Polinezja Francuska XPF
PG Papua Nowa Gwinea PGK
PH Filipiny PHP
PK Pakistan PKR
PL Polska PLN
PM Saint Pierre i Miquelon EUR
PN Pitcairn NZD
PS Terytorium Palestyńskie, okupowane ILS
PT Portugalia EUR
PY Paragwaj PYG
QA Katar QAR
RE Reunion EUR
RO Rumunia RON
RS Serbia RSD
RU Rosja RUB
RW Rwanda RWF
SA Arabia Saudyjska SRA
SB Wyspy Salomona SBD
SC Seszele SCR
SE Szwecja SEK
SG Singapur SGD
SH Święta Helena SHP
SI Słowenia EUR
SJ Svalbard i Jan Mayen NOK
SK Słowacja EUR
SL Sierra Leone SLL
SM San Marino EUR
SN Senegal XOF
SR Surinam SRD
ST Wyspy Świętego Tomasza i Książęca STD
SV El Salvador USD
SX Sint Maarten ANG
SZ Eswatini SZL
TC Wyspy Turks i Caicos USD
TD Czad XAF
TF Francuskie Terytoria Południowe EUR
TG Togo XOF
TH Tajlandia THB
TJ Tadżykistan TJS
TK Tokelau NZD
TL Timor Wschodni USD
TO Tonga TOP
TR Turcja TRY
TT Trynidad i Tobago TTD
TV Tuvalu AUD
TW Tajwan TWD
TZ Zjednoczona Republika Tanzanii TZS
UA Ukraina UAH
UG Uganda UGX
UM Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych USD
USA Stany Zjednoczone USD
UY Urugwaj UYU
UZ Uzbekistan UZS
VA Stolica Apostolska (Państwo Watykańskie) EUR
VC St. Vincent XCD
VG Wyspy Dziewicze, Brytyjskie USD
VN Wietnam VND
VU Vanuatu VUV
WF Wallis i Futuna XPF
WS Samoa WST
XK Kosowo EUR
YE Jemen YER
YT Majotta EUR
ZA RPA ZAR
ZM Zambia ZMW
ZW Zimbabwe USD

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo