PayPal Wallet dla Francji

Po utworzeniu sklepu Shopify i skonfigurowaniu usługi Shopify Payments dla Francji automatycznie otrzymujesz konto PayPal Wallet. Korzystając z PayPal Wallet, możesz zarządzać transakcjami PayPal za pośrednictwem panelu administracyjnego Shopify.

Aby używać PayPal Wallet, musisz korzystać z platformy Shopify Checkout. Jeśli subskrybujesz plan Shopify Plus, musisz użyć funkcji Checkout Extensibility.

Kluczowe korzyści i funkcje PayPal Wallet

Oto niektóre z kluczowych funkcji PayPal Wallet:

 • Wszystkimi ustawieniami i transakcjami PayPal, w tym sprawami spornymi i zwrotami kosztów, można zarządzać w panelu administracyjnym Shopify.
 • Wypłaty są łączone i rozliczane na preferowane konto bankowe.
 • Transakcje kartą PayPal i transakcje PayPal Wallet są realizowane w ramach jednej wypłaty.
 • PayPal Wallet obsługuje nowe subskrypcje i płatności okresowe.

Portfel PayPal we Francji

PayPal Wallet jest bezpośrednio połączony z usługą Shopify Payments. Jest to metoda płatności w dostępna w ramach tej usługi, ułatwiająca zarządzanie transakcjami.

Jeśli Twoja firma ma siedzibę we Francji i korzystasz z usługi Shopify Payments, możesz zaoferować PayPal poprzez integrację PayPal Wallet. Jeśli korzystasz z bramek firm zewnętrznych, takich jak Adyen, Braintree lub Stripe, oprócz tych integracji możesz nadal oferować usługę PayPal Express Checkout.

Aby uzyskać więcej informacji na temat PayPal, zapoznaj się z umowami prawnymi dotyczącymi usług PayPal, które mają zastosowanie do sprzedawców we Francji.

Funkcje niekwalifikujące się lub niekompatybilne z PayPal Wallet

Portfel PayPal Wallet ma wiele zalet, ale są pewne funkcje, których nie można w nim używać:

 • PayPal Express: Ta opcja nie jest dostępna w sekcji Dodatkowe metody płatności w ustawieniach Płatności, gdy usługa Shopify Payments jest aktywowana. Przy aktywnej usłudze Shopify Payments usługę PayPal można zintegrować tylko za pośrednictwem portfela Shopify Payments.
 • Shopify Checkout: Aby używać portfela PayPal Wallet, musisz korzystać z platformy Shopify Checkout. Jeśli subskrybujesz plan Shopify Plus, wymagane są funkcje Checkout Extensibility.
 • Zwroty kosztów: Obsługiwane są tylko pełne zwroty kosztów bez zwrotów towarów.
 • Odwołania: Od decyzji rozstrzygających spory nie można się odwoływać.

Zarządzanie sporami dotyczącymi transakcji PayPal Wallet

Gdy klient zgłasza problem w Centrum Rozwiązywania Sporów PayPal, rozpoczyna się procedura wyjaśniająca. Masz 20 dni na bezpośrednie rozwiązanie problemu z klientem bez udziału PayPal i bez żadnych opłat ani potrąceń z Twojego konta.

Kroki:

 1. Komunikuj się za pośrednictwem panelu administracyjnego Shopify: Cała komunikacja z klientami powinna odbywać się w panelu administracyjnym Shopify.
 2. Opcje rozwiązań:

  • Dokonaj pełnego zwrotu kosztów: Jeśli uznasz, że roszczenie klienta jest uzasadnione, możesz dokonać pełnego zwrotu kosztów, aby zamknąć procedurę wyjaśniającą.
  • Przedyskutuj i przekonaj: Jeśli uważasz, że zakup nie wymaga dalszych działań, porozmawiaj o tym z klientem. Jeśli się z tym zgodzi, może zamknąć procedurę wyjaśniającą lub pozwolić, by wygasła po 20 dniach.
 3. Monitoruj możliwość eskalacji: Klienci mogą eskalować procedurę wyjaśniającą do roszczenia w dowolnym momencie w ciągu 20 dni, co powoduje przeniesienie procesu rozwiązywania sporu do PayPal, podobnie jak w przypadku procedur obciążeń zwrotnych i procedur wyjaśniających.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo