Wymagania dotyczące konta bankowego i danych osobowych dla usługi Shopify Payments we Francji

Przed rozpoczęciem korzystania z usługi Shopify Payments we Francji należy zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi danych osobowych. Wymagania te mają na celu zapewnienie zgodności z przepisami i zapobieganie przestępstwom finansowym. W tym artykule znajdziesz opis celu gromadzenia danych osobowych, przykłady akceptowanych dokumentów oraz wskazówki na temat zapewniania zgodności dokumentacji z niezbędnymi kryteriami.

Dostępność usługi Shopify Payments we Francji

Usługa Shopify Payments jest dostępna dla sprzedawców z siedzibą we Francji kontynentalnej i na niektórych francuskich terytoriach zamorskich. Z usługi Shopify Payments możesz korzystać, jeśli masz siedzibę w jednym z poniższych francuskich terytoriów zamorskich:

 • Gujana Francuska
 • Polinezja Francuska
 • Gwadelupa
 • Martynika
 • Majotta
 • Nowa Kaledonia
 • Reunion
 • Saint-Barthélemy
 • Saint-Martin
 • Saint Pierre i Miquelon
 • Wallis i Futuna

Przegląd wymagań dotyczących usługi Shopify Payments we Francji

Przed rozpoczęciem korzystania z usługi Shopify Payments we Francji musisz spełnić poniższe wymagania:

 1. Kwalifikujące się typy firm: Niektóre typy firm i usług nie są uprawnione do korzystania z Shopify Payments. Aby ustalić, czy Twoja firma jest uprawniona, zapoznaj się z listą zabronionych typów działalności dla Francji, która znajduje się również w Warunkach świadczenia usług Shopify Payments.
 2. Wymagania dotyczące konta bankowego: Twoje konto bankowe musi spełnić określone kryteria przed połączeniem z usługą Shopify Payments. Zadbaj, by spełnione zostały poniższe wymagania:

  • Konto bankowe jest w walucie EUR.
  • Konto bankowe kwalifikuje się do przelewów SEPA.
  • Konto bankowe ma numer IBAN rozpoczynający się od następujących liter: AT, BE, CY, DE, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PT, SI, SK lub SM.
  • Nie ma ograniczeń dotyczących typu konta bankowego. Możesz użyć czeku, oszczędności lub konta wirtualnego.
 3. Wymagania dotyczące danych osobowych: Aby zachować zgodność z wymogami regulacyjnymi i zapobiegać przestępstwom finansowym, musisz podać informacje o sobie i swojej firmie. Obejmują one dane dotyczące osoby tworzącej konto Shopify Payments, powiązanej firmy oraz osób, które są właścicielami lub kontrolują firmę. Dokumentacja powinna być klarowna, poprawna, aktualna i wolna od błędów i literówek.

Cel gromadzenia danych osobowych

Gromadzenie danych osobowych jest niezbędne w celu identyfikacji sprzedawców korzystających z usługi Shopify Payments i spełnienia wymogów prawnych. Pomaga zapobiegać praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innym przestępstwom finansowym. Ze względu na zmienność przepisów firma Shopify i jej partnerzy mogą poprosić Cię o dodatkowe informacje w celu zapewnienia zgodności z przepisami. Takie weryfikacje mogą mieć miejsce w dowolnym momencie w okresie ważności Twojego konta Shopify.

Wymagane dane

Dane osobowe, które Shopify musi gromadzić, różnią się w zależności od kraju. W przypadku Francji wymagane dane dotyczą poniższych osób i firm:

 • Osoba fizyczna tworząca konto Shopify Payments.
 • Firma powiązana z kontem Shopify Payments.
 • Osoby fizyczne, które faktycznie posiadają lub kontrolują firmę, np. właściciel firmy lub członek zarządu uprawniony do składania podpisów w imieniu firmy.

Akceptowalne typy dokumentów

Aby ułatwić proces weryfikacji, musisz dostarczyć określone dokumenty jako dowody. Dla osób fizycznych i firm we Francji akceptowalne są poniższe typy dokumentów.

Dokumenty tożsamości:

 • Paszport
 • Prawo jazdy: wymagane są skany przodu i tyłu
 • Dowód osobisty: należy zeskanować obie strony
 • Oficjalny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wydany przez instytucję rządową (wojsko, policja, placówka dyplomatyczna, urząd skarbowy)
 • Zezwolenie na pobyt: wymagane są skany przodu i tyłu

Dokumenty adresowe:

 • Prawo jazdy
 • Faktura zakładu użyteczności publicznej lub operatora telefonii komórkowej
 • Dowód osobisty
 • Sprawozdanie finansowe (wyciąg z konta bankowego, karty kredytowej lub rachunku hipotecznego)
 • Dokumenty wydane przez instytucję rządową, takie jak rachunek podatkowy
 • Zaświadczenie o ubezpieczeniu
 • Dokument potwierdzający pobyt

Dokumenty firmy/podmiotu:

 • Akt założycielski
 • Statut spółki

Zapewnienie zgodności dokumentacji z kryteriami

Przekazywane dokumenty powinny spełniać niezbędne kryteria. Postępuj zgodnie z tymi wytycznymi, aby zapewnić zgodność z przepisami:

 • Prawidłowość i ważność: Informacje zawarte w dokumentach powinny być prawidłowe i ważne.
 • Przejrzystość i czytelność: Upewnij się, że dokumenty są klarowne, a ich rozmiar zapewnia ich czytelność.
 • Kompletność: Podaj wszystkie niezbędne dane i upewnij się, że wszystkie informacje są widoczne.
 • Spójność: Upewnij się, że informacje zawarte w dokumentach są spójne z informacjami dostarczonymi podczas procesu konfiguracji konta.
 • Waluta: Zadbaj, by dokumenty były aktualne i miały możliwie najpóźniejszą datę.
 • Bezbłędność: Sprawdź dwukrotnie dokumenty pod kątem błędów lub literówek.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo